Skatteekspert til danske ingeniører i udlandet: Sælg huset og tag konen med

Danske ingeniører, der arbejder i udlandet, risikerer at komme i skattefars søgelys som følge af den kommende afskaffelse af ligningslovens paragraf 33 A. Konsekvensen kan blive et skattesmæk for en stor del af de nuværende ingeniører i udlandet, medmindre de sætter sig grundigt ind i paragrafferne og tilpasser sig de nye vilkår inden 2014, hvor reglerne træder i kraft for allerede udstationerede.

Vil man undgå dansk skat, bør man overveje at sælge den danske bolig eller sørge for, at ægtefællen er med i udlandet, fortæller Richardt Kraft, skatteekspert fra Deloitte.

»Der er ingen tvivl om, at flere danskere i udlandet vil være tvunget til at cutte båndene til Danmark endnu kraftigere, end mange gør i dag, hvis de vil undgå dansk skat. Vi kommer til at anbefale langt flere, at de sælger deres danske bolig eller sørger for, at deres ægtefælle og familie er med i udlandet,« siger Richardt Kraft.

Ligningslovens paragraf 33 A har hidtil fritaget danskere for at betale skat af lønindkomst optjent i udlandet, når en række betingelser har været opfyldt. Fremover vil det i stedet være de såkaldte dobbeltbeskatningsregler, der er afgørende for skattebetalingen, og forhold som bolig og ægtefælle kommer fremover til at spille ind i Skats vurderinger.

Eksempelvis skal en ingeniør med en lønindkomst på 800.000 kr., der befinder sig i et land uden dobbelbeskatningsaftale, forberede sig på at betale 370.600 kr. mere i skat, hvis han bevarer sin ejerbolig i Danmark. På samme måde vil en ingeniør, der er af sted i syv måneder og har ægtefælle og familie i Danmark, skulle betale dansk skat af løn optjent i udlandet.

Komplicerede regler

IDA regner med, at de nye regler vil ramme omkring 200-250 ingeniører, der på nuværende tidspunkt befinder sig i udlandet. Ændringerne vil gøre udstationering meget mere besværlig, mener formand Frida Frost, der kalder dem for 'helt urimelige'.

»Mange oplever at være rejst ud på præmisser, der nu bliver ændret. Det føles dybt uretfærdigt. Mange har måske beholdt deres bolig i Danmark og skal nu til at vurdere, om et boligsalg er nødvendigt for at kunne bevare deres nettoindkomst. Det er store beslutninger at tage, når man sidder i udlandet. Skattereglerne riskerer at spænde ben for, at danske ingeniører sendes ud fremover, hvilket er uheldigt for hele Danmark,« siger Frida Frost.

IDA får i øjeblikket langt flere henvendelser om beskatning end normalt fra ingeniører, der står over for at skulle udsendes, eller som allerede arbejder i udlandet.

En af dem er Claus Nielsen, teleingeniør og ansat hos Nokia i Californien. Han rejste ud for lidt over et halvt år siden efter at have mistet sit job, da Nokias danske udviklingsafdeling lukkede. Dengang var paragraf 33 A udslagsgivende for, at familien på fire kunne tage af sted uden at overveje, om det nyindkøbte rækkehus i Danmark skulle sælges. Over sommeren har familien imidlertid været tvunget til at overveje et hussalg.

»Jeg har læst op på skattelovgivningen, men er stadig usikker på, hvad ændringerne kommer til at betyde for os. Reglerne er meget mere komplicerede end tidligere. Der er langt flere forhold, der skal med i betragtning, og som gør vores situation meget mere usikker,« siger Claus Nielsen.

Så længe hans hustru og børn forbliver i USA, vil han efter al sandsynlighed kunne undgå dansk skat med de nye regler, også selvom han bevarer huset i Danmark - men vælger hans hustru at rejse hjem, vil han skulle betale dansk skat.

Planerne kan ændre sig

»Indtil videre har vi besluttet, at hele familien bliver i minimum to år. Men når børnene skal i skole, eller hvis det ikke lykkes min kone at finde arbejde, kan planerne ændre sig. Med de nye regler er det blevet sværere at lægge en plan for fremtiden, og det er frustrerende,« siger Claus Nielsen.

Umiddelbart har familien ikke lyst til at sælge deres hus i Danmark, da de gerne vil bevare tilknytningen, i tilfælde af at hele eller dele af familien skulle ønske at komme hjem. Desuden ville et salg i dag påføre familien et væsentligt tab.

»Jeg kan i princippet blive fyret fra Nokia med en dags varsel. Med mit nuværende visum kan jeg kun blive i USA en måned efter opsigelsen, og det vil være svært at nå at finde en ny bolig i Danmark inden for det tidsrum,« påpeger Claus Nielsen.

Regeringens kommende skatteændringer er baseret på et forlig med bredt flertal i Folketinget og ventes vedtaget i midten af september.

Forhold, du bør være opmærksom på som ingeniør i udlandet

Dobbeltbeskatningsaftale - har Danmark en sådan med det pågældende land? Medarbejdere, der arbejder i et land, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med, rammes, medmindre de opgiver boligen i Danmark. Medarbejdere, der arbejder i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med, rammes, medmindre familien flytter med til udlandet. Medarbejdere, der arbejder i forskellige lande uden for Danmark, og som ikke er skattepligtige i det enkelte arbejdsland i henhold til dobbeltbeskatningsaftale, rammes, idet de ikke længere kan opnå halvt nedslag i den danske skat.

Bolig og familieforhold - for medarbejdere, der har bolig i Danmark, er fuld skattepligtige herhjemme og arbejder i et land med dobbeltbeskatningaftale, vil Skat fremover skulle vurdere, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Et af punkterne i den vurdering er, hvor medarbejderen har 'centrum for livsinteresser', dvs. hvorvidt familien er rejst med eller blevet hjemme. Vurderes medarbejderen at være skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, betyder det, at udlandet kan beskatte den totale indkomst, mens Danmark kun kan beskatte det, som kommer fra indtægtskilder i Danmark, f.eks. aktieudbytte og lejeindtægter.

Kilde: Deloitte

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne man ikke lave en Thorning / Kinnock model? Jeg formoder at de (som sædvanlig) får snoet sig udenom? Jeg ved godt han er engelsk statsborger, men når skatteministeren mener at de der nyder goderne også må betale ...

Men ellers gælder det vel bare om at få indgået dobbeltbeskatningsaftaler med alle lande, også de lande hvor der er 0% i skat. Og når man skal betale dansk skat, så må man jo også få danske fradrag? Udgifter til dobbelt husførelse etc.

 • 0
 • 0

Jeg mener da at det i Ligningsloven (med tilhørende domme etc. ) er klargjort at man skal have en bolig "til disposition" - når man taler om man skal afgøre hvor ens bopæl befinder sig. Dvs. i stedet for at sælge boligen kan man nøjes med at fremleje den i perioden for udstationeringen, så man ikke kan siges at have en bolig "til disposition" . Sådan har reglerne i hvertfald været for nogle år siden - men jeg ved ikke hvordan de tolkes nu...

Hvad mener Deloitte & Touche mon om det?

 • 0
 • 0

Der er noget jeg ikke forstår her. (Der er mange ting men det var den her som ståd forest i køen.) Hvis man udlejer sit hus i 3 år så overskrider man 2 års reglen som groft sagt siger at hvis man udlejer sin bolig i længre tid til den samme lejer end 2 år så kan boligen betragtes som udlejnings ejendom. Dvs. lejeren kan ikke smides ud selv efter 3 år. Uanset om kontrakten udløber. Endvidere så kan kummunen anvise bolisøgende til ejendommmen da det er en udlejningsejendom. Sagt på en anden måde så bliver det mere end svært at flytte hjem til sit hus. Eller er der noget jeg har misforstået?

 • 0
 • 0

Nummer to i den førnævnte kø: Hvis man bor alene og det eneste tilknytning udover bolig til landet er bidragspligt til et barn hvor har man så sit "Centrum for livsinteresser"?

Jeg synes at den her lov - i lighed med mange andre - er noget makværk. Men det kan vi ikke gøre ret meget ved. Men det ville være rart, hvis almendlig dødlige kunne forstå den. Det der med at vurdere hvor man har sit "centrum for livsinteresser" er da noget underligt noget. Det må være individuelt og ikke noget andre skal fortælle en.

 • 0
 • 0

Det er totalt sindssygt, det som regeringen har lavet (fjernelse af ligningslovens 33a) for at hive nogle småpenge ind ind i statsbudgettet. Folk som er rejst udenlands for at få job (som i mit tilfælde) har jo store udgifter på en bopæl i det pågældende land og til hjemrejser. Dvs at dansk skat totalt vil underminere pengene til disse omkostninger med det resultat, er der ikke vil være noget tilbage. Huset ligger i et udkantsområde og er dermed usælgeligt, om end det kan udlejes. Men så må konen først fraflytte huset og evt. bosætte sig i Sverige (Malmø) og passe jobbet i DK. Jeg har læst skatteaftalen (pdf-fil) og ser, at reglerne gælder fra 2014 for os, som bor i udlandet nu. Men et år og 3 mdr er kort varsel mht. salg af hus el.lign. tiltag fra et udkantsområde.

 • 0
 • 0

Det er ikke noget du har misforstået. Det er det, der reelt gør at udlejning ikke er et alternativ. Man bliver nødt til at sælge.

Claus Nielsen P.S. Opsætningen af artiklen her på ing.dk får det til at se ud som om jeg er skatteekspert. Det er jeg bestemt ikke. Jeg er bare blevet interviewet til artiklen.

 • 0
 • 0

Der kræves skatter ind med næb og klør, og når driftige mennesker drager til udlandet - ja så skal de satme også betale ved kasse 1.

Der nævnes selvfølgelig ikke et ord om, at udlandsdanskere så skulle have ret til de samme velfærdsgoder (som de jo kommer til at betale for), eksempelvis sundhed, skole o.lign??

Nej nej, i skal bare betale og holde kæft.

Hovedrystende dumt

 • 0
 • 0

Der er måske tale om at slippe billigere i skat, men samtidig tages der ikke højde for, at man "slipper" dyrere i skattefinancierede velfærdsomkostninger af enhver art.

Når/hvis fradraget forsvinder, flytter f.eks. sygesikringen så med til udlandet, f.eks. til Peru (18.000 kr./person/år)?

 • 0
 • 0

Tidsbegrænset (2 år), men hvis man selv skal bruge sit hus, kan kan lejeren opsiges indenfor huslejelovens rammer.

Så, det er ikke bøvlet end, man vil gøre det til. Og bliver huset solgt, så kan lejemålet tilsvarende opsiges, hvis ny ejer selv vil bo der.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Tidsbegrænset (2 år), men hvis man selv skal bruge sit hus, kan kan lejeren opsiges indenfor huslejelovens rammer.

Så, det er ikke bøvlet end, man vil gøre det til. Og bliver huset solgt, så kan lejemålet tilsvarende opsiges, hvis ny ejer selv vil bo der.

Mvh Tine

Det du skriver er ganske korrekt i følge lejeloven. Problemet er at i følge ligningsloven er det ikke nok at boligen er udlejet for at man er begrænset skattepligtig i Danmark. Det står specifikt at boligen skal være udlejet for en periode af mindst 3 år af gangen - uopsigeligt fra udlejers side! Den eneste vej at udleje på den slags vilkår uden at risikere at hænge på lejer for tid og evighed, som jeg kan komme på er at udleje til et selskab, som så i forhold til kontrakten kan fremleje boligen i perioder af Max 2 år af gangen.

Men om den holder i retten ved jeg ikke.

 • 0
 • 0

er vel at skifte statsborgerskab til Sverige - og så eller beholde sin bolig i Danmark? Folkepension og lignende er jo alligevel ikke noget værd om 25 år når jeg skal bruge dem - set i forhold til den skat jeg sparer her i Danmark.

 • 0
 • 0

Nu har jeg rejst jorden rundt de sidste 11 år i vind branchen. Jeg er selv far til tre dejlige drenge, og derfor ved jeg også hvad det ville sige, at skulle slås med de moralske tømmermænd, det giver når man er så meget væk hjemme fra. Jeg skal være den første til at indrømme, at den store motivation ligger i man kan nøjes med at betale 25 % i Skat når man følger 33a. Når det så er sagt, så har jeg stadigvæk lagt et pænt beløb i Statskassen hvert år. Pt. Er der rigtig mange Danskere som arbejder i udlandet for samme branche som undertegnede, de er kendt for at være de bedste i verden, og er meget efterspurgt selv om de er de dyreste. Hvor mange tror regeringen selv på, der gider undvære familie og venner, hvis ikke de har den gulerod at gå efter? Eks. Bare de næste 10 år i England, skal der opsættes Offshore vindmøller for 150 milliarder £ Det regner man med i England, det alene ville skabe 60,000 arbejdspladser for UK folk, det ville så kunne få en meget positiv effekt på Danmark, da vi stadigvæk ligger inde med det største ”know how” inden for møller, og vi har en del nye firmaer der hjemme som antager mange folk ind som montører og andet, det skulle vi da meget gerne forsætte med den flotte udvikling. Det man spare ved at tage sin familie med til udlandet, kan jo nemt betale for fruen bliver hjemmegående.100 % sundhedsforsikring world wide ved Europæiske, koster omkring 20,000kr årligt for en familie på 4. Amerikanerne har et gammelt ordsprog: If you bend over for a dime, you might loose a dollar!

 • 0
 • 0

Der er vel en del der arbejder i Norge eller som arbejder for et norsk firma. Men hvis man er ansat i et norsk firma, så skal man jo have et norsk personnummer. Men altså hvis nu man bor i Danmark og er ansat i et norsk firma skal man - eller vil man skulle - betale dobbelt skat?

Jeg forstår heller ikke helt al denne snak om hus. Har det overhovedet noget med hus at gøre? Hvad med dem, der bor i en lejebolig? Er det ikke bare om man har en dansk folkeregister adresse, der har betydning?

 • 0
 • 0

Der er flere misforståelser, fordi Skat har gjort skat i Dk unødigt diskriminerende og hinsides al logik. Statsborgerskab er irrelevant, bortset fra når man er gift med Statsministeren! Skat i Danmark praktiserer diskrimination på alle måder og helt forskellgt fra måden udlandet gør det på. De manglende dobbeltbeskatningsaftaler skyldes hovedsageligt DK’s ensidige opsigelser, derfor mangler Spanien og Frankrig for tiden. Besiddelse af en bolig i Danmark er normalt i Skat’s optik tilstrækkeligt til at fastslå fuld skattepligt i Danmark! Den eneste kendte undtagelse er at udleje ejendommen i 2år (det er en minimums grænse). Det kan altså kun lade sig gøre, dersom man kan få en kontrakt, der lige passer på dette tisdrum! Det kan de fleste jo ikke, da vi, ligesom jeg selv, arbejder som daglejere, og vi kan blive opsagt med kort varsel. Det er rigtigt, at dansk lejlelov er helt sindsyg, sikkert også den værste i den vestlige verden. Man kan nemlig ikke komme ud af et lejemå,l fordi man selv gerne vil bruge sin egen ejendom, når altså de 2 år er forlænget bare en gang. Der er minimum 12 mdrs opsigelse og efte lejeloven er den jo nu blevet en lejlebolig, hvor huslejenævnet bestemmer ydelsen ikke de faktiske omksotninger – det er da ren planøkonomi! Saktteeksperten har ret, man skal sælge og flytte familien. Det er jo heller ikke uden store omkostninger. Flytning, køb eler leje af bolig, her vil der ofte også gælde regler om kontraktlig binding for mimimum 6-12 mdr. Ægtefællen mister sin indtægt, børnene skal betale for skole etc. Selv skal man også betale for social sikring uden for EU (normalt kun). Alle mister andel af opsparing til Folkepensionen i Dk. I teorien skulle man i EU få tilsvarende fra opholdslandet, men både Dk og Norge snyder på vægtskålen, så star-/sluttåret tæller ikke med og efter 66 tæller det ikke etc. summasumarum man får en lang næse. @Thorvald: jo man får automatisk et D nummer i Norge (et såkaldt dumme nummer eller dansker nummer) det duer ikke engang til at oprette en mobiltelefon med – men flytter du til Norge kan du kræve et rigtigt personnummer og fradrag for visse tab så galt (også sådanne du ikke kan få i DK). @Fridtjof: Sverige er specielt og du sammenblander tingene, du arbejder vel så i DK, der tager Skat al skat og snyder bevidst Sverige – en konsekvens af den tåbelige kildeskatteordning @Jacob: man skifter ikke bare statsborgerskab – det tagerrigtig lang tid. @Tine: nej du har ikek ret se ovenstående. @Albert: nej sygesikringen følger ikke med (der er slet ikke noget der følger med overhovedet!) Kun i EU er der en sær aftale. @Istvan: Du kan godt betale bidrag til et barn, der ikke bor hos dig. Det har jeg prøvet. Det tog dog 10 år at få overbevist Skat og 40.000 til en uduelig Højesteretsadvokat. Skat hævede endda uden varsel fra min danske konto til deres ulovlige skattefordringer. (kontoen var nødvendig aht. til børnene. Så et godt råd er naturligvis at begrænse indeståender i DK. - Der er flere ulykker end nævnt tidligere. Vedudrejse bliver man straks tvunget til at betale fiktiv skat af opgjort fiktiv fortjenste på værdipapirer! Denne lov er lige blevet lettere ændret, men består fortsat i sit 25 år- så længe har vi haft diskrimineringen. EU har rejste sigtelse mod Danmark for diskriminering. Jeg har bedt om aktindsigt men er blevet afvist! Så meget for retsstaten (det er ikke noget vi har i DK). PS jeg er ikke skatteekspert, men alle kommentarer er baseret på konkrete erfaringer og hyppig læsning af reglerne. Se mere på www.skat-uret.dk om tidligere sager

 • 0
 • 0

@Thorvald: jo man får automatisk et D nummer i Norge (et såkaldt dumme nummer eller dansker nummer) det duer ikke engang til at oprette en mobiltelefon med – men flytter du til Norge kan du kræve et rigtigt personnummer og fradrag for visse tab så galt (også sådanne du ikke kan få i DK).

Ok - men efter hvad du ved, betyder det så at man skal betale fuld skat i Norge og også betale fuld skat i Danmark? Dvs. hvis skatten i Norge er 30% og i Danmark 40% (bare eksempelvis) så kommer man til at betale 70% i skat?

 • 0
 • 0

Der er dobbeltbesaktningsoverenskomst med Norge. Det betyder, at Norge udregner skatten efter såkaldte udlændinge tabeller, der meget godt svarer til normal skat i Norge(men de behøver så ikke at tage hensyn til fradrag og andet). I Danmark trækker man så en forholdsmæssig del fra den beregnede fulde skat i DK. (forudsat du stadig bor eller henregnes fuldt skattepligtig i DK). Du betaler ikke summen, så ville du ikke have noget tilbage overhovedet.

 • 0
 • 0

Nej ok, det forstår jeg. Men man betaler mere, end hvis man bare var ansat i et dansk firma f.eks., ikk'? Eller i hvert fald mere end hvis man bare skulle betale norsk skat? Dvs. der faktisk ikke er nogen skattemæssig fordel ved at arbejde i Norge?

 • 0
 • 0

Jeg kan lige præcisere det, jeg skrev længere oppe. Jeg bor og arbejder i Norge hos en norsk arbejdsgiver og ejer et hus i DK. Min kone bor i huset og arbejder i DK som vikar. Hvis jeg sælger (eller udlejer) huset og konen flytter til Malmø (Sverige) i en lejlighed, vil situationen være: Jeg bor og arbejder fortsat i Norge uden tilknytning til DK. Konen bor i Sverige og arbejder i DK og kan også arbejde i Sverige (dvs. hun må betale skat til DK pga. DK-jobbet, men bruge svenske velfærdsydelser og sundhedssystem). Det må kunne undersøges om den model holder (ellers må der skiftes statsborgerskab, idet jeg har mulighed for at blive norsk statsborger).

 • 0
 • 0

@Fridtjof: Sverige er specielt og du sammenblander tingene, du arbejder vel så i DK, der tager Skat al skat og snyder bevidst Sverige – en konsekvens af den tåbelige kildeskatteordning

Nånå - Hvad skriver jeg da som er forkert?

Jeg har naturligvis ikke problemer med Skat (og NemID) fordi jeg både bor i Sverige og arbejder i Sverige. Heller ikke med Skattevärket. Det er rart :).

Det eneste blivende problem er sådan set om jeg skal gå hele vejen og häve rate-pensionen i Danmark og köbe et hus, fordi lige nu koster det netto 12000 kroner om året i gebyrer at have den stående og det kan jeg snildt spare en 3-4 gange på mindre i husleje. Men jeg tänker også lidt på at der måske snart kommer endnu en stimulans-pakke ala efterlönnen og ATP så man kan slippe for en del af de normale 60% i Skat hvis man häver sin pension.

 • 0
 • 0

Sådan som jeg forstår reglerne så slipper du for skattepligt til Danmark når huset er solgt og konen flyttet til Malmö. Konen skal fortsat betale Dansk skat af lönnen i Danmark, til gengäld kan hun muligvis träkke transporten fra. Hun kan s.v.j.f. ikke träkke renter e.t.c. fra på boliglånet fordi de "ikke vedrörer beskäftigelsen".

Man kunne eventuelt spörge sit lokale skattekontor hvad der sker för man spilder penge på en revisor - eller på dårlige råd fra nettet.

 • 0
 • 0

Hej til Thorvald. Nej du kommer ikke til at betale mere end, hvad den danske skat udregnes til, hvis du arbejder i Dk. Men du har naturligvis ekstra udgifter, du ikke får dækket: - du betaler for hvert lægebesøg i Norge (du kan naturligvis miste arbejdsdage og tage til DK) - du betaler selv for tandlæge, der er ikke noget offentligt tilskud i Norge. En rod behandling kostede to fladskærme (før prisen faldt). - du betaler selv for dine udgifter til husleje og det er dyrt - en hybel i Oslo/Stvanger og Bergen kostede mindst 6.000 om måneden. -refusionen på lægeordineret kiropraktisk behandling kostede 1600 refusion i DK 128 kr? - du får mindre fradrag i Danmark for rejse og diæter frem og tilbage. Det var tidligere max 150.000 nu er det 50.000 dvs. en skatteværdi på ca 15.000 -det kan man ikke rejse meget for. - du er jo også på egen kost, og det er rigtig dyrt i Norge. - fradrag for dobbelthusførelse findes i loven, men jeg kender ingen, der har fået det i praksis - se www.skat-uret.dk - der er dejligt i Norge, men hvis ikke Dk kan forstå at give afkald på den urimeligt hårde brandbeskatning, så flyt til Norge! - jeg måtte også betale AMBI til Dk, for hvad spørger jeg bare? Det er nu ophævet - det var øjensynlig også i strid med EU regler. Skat i Norge er tilsyneladende lavere end i DK. Start er på 28% (husk som midlertidig fremmedarbejder får du ingen fradrag ud over evt. rejsefradraget til Dk), skatten stiger til 48% på sidste tjente krone. Stadig billigere end i Dk. Men der er en catch også. Du må være sikker på din arbejdsgvier ikke vælter arbejdsgiverafgift på 14% over på dig! Da er det på tide at sige stop. Så Norge er ikke et skatteparadis. - Det er et dejligt land, smukt og det er søde mennesker der bor der, du bliver vel modtaget. Men gør det for arbejdets og competencens skyld, der er ikke nogen skattefiduser her. I øvrigt er den danske måde at tilsidesætte de faktiske forhold på i strid med den oprindelige Stasskattelov - den sagde klart " at man betaler skat af fortjenesten" (dvs. der er fradrag for alle udgifter til at opretholde indkomsten). Denne regel er helt annulleret. For at kunne sænke folks skatteprocent har man været nødt til at indføre bruttobeskatning på alle områder (fjerne alle fradrag for faktiske udgifter).

@Fridthiof der var vist ikke noget forkert, jeg prøver bare at sikre mig, at vi forstå hinanden og at alle læsere får det rigtige info @Peters model letter jo meget hvis både kone og bopæl afsættes spares man for de fleste udfordringer med Dk. Men hvorfor vil Dk absolut gøre det så urimeligt. Det er helt forskelligt fra hvordan alle andre lande håndterer sådanne forhold. Frankrig havde for år tilbage den regel, at tog man arbejde for de fælleseuropæiske organisationer var man garanteret job et år efter tilbagevenden til Fr. Noget der i høj grad sikrede, at der blev mange personer placeret i disse organisationer - selvfølgelig til fordel for Fr.

 • 0
 • 0

Hej til Thorvald. Nej du kommer ikke til at betale mere end, hvad den danske skat udregnes til, hvis du arbejder i Dk. Men du har naturligvis ekstra udgifter, du ikke får dækket: - du betaler for hvert lægebesøg i Norge (du kan naturligvis miste arbejdsdage og tage til DK) - du betaler selv for tandlæge, der er ikke noget offentligt tilskud i Norge. En rod behandling kostede to fladskærme (før prisen faldt). - du betaler selv for dine udgifter til husleje og det er dyrt - en hybel i Oslo/Stvanger og Bergen kostede mindst 6.000 om måneden. -refusionen på lægeordineret kiropraktisk behandling kostede 1600 refusion i DK 128 kr? - du får mindre fradrag i Danmark for rejse og diæter frem og tilbage. Det var tidligere max 150.000 nu er det 50.000 dvs. en skatteværdi på ca 15.000 -det kan man ikke rejse meget for. - du er jo også på egen kost, og det er rigtig dyrt i Norge. - fradrag for dobbelthusførelse findes i loven, men jeg kender ingen, der har fået det i praksis - se www.skat-uret.dk - der er dejligt i Norge, men hvis ikke Dk kan forstå at give afkald på den urimeligt hårde brandbeskatning, så flyt til Norge! - jeg måtte også betale AMBI til Dk, for hvad spørger jeg bare? Det er nu ophævet - det var øjensynlig også i strid med EU regler. Skat i Norge er tilsyneladende lavere end i DK. Start er på 28% (husk som midlertidig fremmedarbejder får du ingen fradrag ud over evt. rejsefradraget til Dk), skatten stiger til 48% på sidste tjente krone. Stadig billigere end i Dk. Men der er en catch også. Du må være sikker på din arbejdsgvier ikke vælter arbejdsgiverafgift på 14% over på dig! Da er det på tide at sige stop. Så Norge er ikke et skatteparadis. - Det er et dejligt land, smukt og det er søde mennesker der bor der, du bliver vel modtaget. Men gør det for arbejdets og competencens skyld, der er ikke nogen skattefiduser her. I øvrigt er den danske måde at tilsidesætte de faktiske forhold på i strid med den oprindelige Stasskattelov - den sagde klart " at man betaler skat af fortjenesten" (dvs. der er fradrag for alle udgifter til at opretholde indkomsten). Denne regel er helt annulleret. For at kunne sænke folks skatteprocent har man været nødt til at indføre bruttobeskatning på alle områder (fjerne alle fradrag for faktiske udgifter).

Jeg tror jeg er nogenlunde med på at det er derfor jeg får et skattesmæk i DK hvert år (at jeg så også får det i Norge er en anden sag). Fordi jeg betaler "for lidt" i skat i Norge, sammenlignet med hvis det var en dansk indkomst - og derfor skal jeg betale noget skat til Danmark også, for at komme op på "dansk skat niveau". Jeg bor i Danmark og arbejder i Danmark det meste af tiden og har adresse i Danmark. Pga. af D-personnummeret i Norge, har jeg også en adresse i Norge (tror jeg), men det er nok bare en formsag for at kunne få D-nummeret. Den norske arbejdsgiver trækker skat efter deres sædvanlige norske tabeltræk. De første 3 år kunne jeg få 10% standard fradrag, men det er ovre. Hvis jeg rejser til Norge (eller til fabrikken i Lithauen), betaler firmaet rejseudgifter og hotel. Men aftensmaden betaler jeg selv. Jeg foretrækker Lithauen, fordi pigerne er flere og sødere og maden meget billigere - end det øde sted (Rygge) hvor firmaet holder til i Norge..... :-) Jeg får et beløb til min løn, der hedder "diæt" eller lignende som er skattefrit. Så jeg har det jo godt nok - men det danske skattesmæk er nu lidt irriterende alligevel. Så hvis firmaet en dag laver et dansk aps - ville det så være en fordel, hvis jeg blev ansat i det danske aps? Men der kommer ikke noget kontor i Danmark - men ok så kunne revisoren der står for det danske aps, måske lave min lønkørsel. Men ville det være bedre = mindst det samme netto på bankkontoen hver måned?

 • 0
 • 0

Overskriften provokerer mig i den grad, at jeg faktisk ingen gang har ville læse artiklen. Det burde jeg jo nok :-) ... OK - så læste jeg hertil: "Vil man undgå dansk skat, bør man overveje at sælge den danske bolig eller sørge for, at ægtefællen er med i udlandet, fortæller Richardt Kraft, skatteekspert fra Deloitte."

Hvorfor vil nogle undgå at betale til fælleskassen? Har vi ikke lige fået i hoved og r.. fra vi blev født, til vi er blevet færdig med vores uddannelser af fælleskassen? Er tanken så efter endt uddannelsen: "Nu har jeg fået min andel - nu flygter jeg ud over landets grænser". Og hermed ikke vil betale til fælleskassen længere...

Jeg kan ikke forstå det.

 • 0
 • 0

Hvad er det du ikke forstår Cristina? Du mener vel ikke, at man skal betale skat til alle de lande man besøger? Det de fleste af os opponerer mod er at blive diskrimineret. Beatling af skat til et land, der ikke hjælper og støtter en er meningsløst. Derfor er det meningsløst, at personer der bor i Sverige betaler alle skatter til Dk, når de arbejder i DK. Det er fuldkommen fjollet. Dk anviser oven i købet sådanne personer til at søge al social hjælp i Sverige, hvor de bor. Kildeskattens indførelse har fuldstændig vendt op og ned på alm. fornuft. Selv om det er påvist, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem velfærdsydelser og skat, bør der i det mindste være en rimelig sammenhæng, altså, at man betaler skat der, hvor man har sin tilværelse og ikke andre steder. "sin væsentlige tilværelse" er oven i købet et væsentligt begreb i afgørelsen af, hvor man er fuld skatte pligtig! Defor er Sverige og Dk ordningen en modsigelse hinsides al logik og fornuft. Men nu er det jo ikke fornuft og retsikkerhed, der er i højsædet i Skat. Diskrimineringen er påtalt af EU, og så må vi forholde os tild et - men det gør vi bare ikke - sagerne syltes så længe, at de bliver forældet. Sådan bedrager man sine skatteborgere. Respekten for det dyre velfærdssamfund vil vinde på at behandle alle lige og ikke forskelsbahandle på det groveste som man gør nu. Hr Kinnoch slipper så til gengæld for at betale skat i DK, selv om han har familie, fast bopæl etc her.. Det er muligvis helt rigtigt. Hvordan kan det så være at alle andre bliver behandlet stikmodsat? se det er forskelsbehandling der vil noget.

 • 0
 • 0

Problemet er vel at det ikke er så enkelt. Nogle bor i Danmark og arbejder for et udenlandsk firma. Efter din tankegang, hvorfor skulle de betale skat i udlandet? Det kan jeg i princippet godt følge - men det er jo klart at det land lønnen udbetales fra ikke vil gå glip af skattepengene. Så er der dem, der har arbejde i udlandet, bor i Danmark, men er i udlandet i længere perioder og dermed "bor" i udlandet i længere perioder - den er sværere, for skal de ikke have mulighed for det pågældende lands sociale sikkerhedsnet (specielt mht. lægehjælp osv.). Og så er der dem, der nærmest permanent er i udlandet og som måsk også har en bolig i Danmark.

Jeg mener bare at det nok ikke er helt så enkelt som du vil få det til at lyde - at man betaler skat, der hvor man bor. Dvs. hvis man bor to steder, skal man betale skat to steder.... Nej, jeg tror ikke det er helt enkelt, men på den anden side set er jeg enig i at det lyder til at der er noget galt et eller andet sted.

 • 0
 • 0

Overskriften provokerer mig i den grad, at jeg faktisk ingen gang har ville læse artiklen.

Det burde jeg jo nok :-) ...

Ja.

OK - så læste jeg hertil:

"Vil man undgå dansk skat, bør man overveje at sælge den danske bolig eller sørge for, at ægtefællen er med i udlandet, fortæller Richardt Kraft, skatteekspert fra Deloitte." Hvorfor vil nogle undgå at betale til fælleskassen? Har vi ikke lige fået i hoved og r.. fra vi blev født, til vi er blevet færdig med vores uddannelser af fælleskassen? Er tanken så efter endt uddannelsen: "Nu har jeg fået min andel - nu flygter jeg ud over landets grænser". Og hermed ikke vil betale til fælleskassen længere... Jeg kan ikke forstå det.

Så vil jeg anbefale at du læser resten af artiklen samt nogle af kommentarerne. Det forklarer faktisk ganske glimrende at det ikke handler om om folk ønsker at betale til fællesskabet eller ej. Folk der vil flygte ud af landet efter endt uddannelse bliver ikke ramt af denne ændring. Dem der bliver ramt er dem der gerne vil bevare en tilknytning til Danmark.

Protesterne handler om det urimelige i at forlange at folk der højst tilbringer 6 uger om året i Danmark og dermed ikke kan modtage en øre i velfærdsydelser fra Danmark skal betale fuld dansk skat af deres indkomst optjent i udlandet. Hvis regeringens tal for forventet indtjening ved denne ændring holder, betyder det at Danskere der vil søge om et job i udlandet, i gennemsnit skal forlange mindst 100000kr mere i løn om året end en tilsvarende lokal arbejder i samme stilling, for at have ca. det samme i lønningsposen efter skat og lokale udgifter. Dertil kommer så diverse udgifter der er knyttet til at være fremmedarbejder. Jeg HAR betalt min del til fællesskabet via topskat i mange år og gør det gladelig igen når jeg vender hjem.

Mvh Claus

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten