Skarp kritik af ministernotat: Det er måske slet ikke så dyrt at flytte folk fra biler til tog alligevel

Illustration: Transport- og Bygningsministeriet

Transportminister Hans Christian Schmidts (V) grundlag for at satse på mere vejtrafik og mindre jern­bane punkteres nu af hans eget ministerium og af tre trafikforskere.

Beregningerne i et notat fra Transportministeriet, der viser, at det ville koste staten 22,6 milliarder kroner om året at flytte 20 pct. af bilisterne over i tog, bygger nemlig på uholdbare forudsætninger. Notatet skabte i april store overskrifter i medierne og fik ministeren til at varsle forhandlinger om nye investeringer i vejnettet.

»Beregningerne i notatet viser, at den alt for ensidige fokusering på den offentlige transport, som den tidligere regering stod for, ikke er holdbar i længden,« sagde han til Jyllands-Posten.

En forsimplet beregning

Men Transportministeriet har med egne ord foretaget en ‘meget forsimplet beregning’, der forudsætter, at omkostningerne pr. kørt personkilometer i togdriften forbliver uændrede, selv om det lykkes at få flere over i toget. Og det er ikke sikkert, at den forudsætning holder, oplyser ministeriet til Ingeniøren.

‘Nej, det er ikke sikkert, at enhedsomkostningerne per personkilometer i togdriften forbliver lineære og uændrede. Det er således også derfor, at det understreges i notatet, at der er tale om en meget forsimplet beregning, som tager udgangspunkt i de nuværende driftsøkonomiske forhold. Togdrift har betydelige stordriftsfordele, hvilket betyder, at en ekstra personkilometer overflyttet fra personbil vil bidrage positivt til driftsøkonomien i det eksisterende togsystem,’ skriver ministeriet i et svar til Ingeniøren.

Læs også: Transportministeriet: Vores beregning ville dumpe i almindelige økonomiske prognoser

Derfor ville notatets antagelse ‘ikke være retvisende i almindelige driftsøkonomiske analyser og prog­noser,’ erkender ministeriet.

Tre trafikforskere, der har gennemgået notatet for Ingeniøren, er enige:

»Overordnet set er det et meget forsimplet regnestykke, som jeg har svært ved at tage seriøst. Hvis der kommer flere kunder i den offentlige transport, vil den givetvis blive mere rentabel grundet stordriftsfordele. En lineær fremskrivning af omkostninger virker helt urealistisk,« siger Morten Skou Nicolaisen, trafikforsker og adjunkt ved Aalborg Universitet.

Læs også: Forskere revser Transportministeriets skyhøje estimater for mere togtrafik

Flere andre forudsætninger i Transportministeriets beregning holder ifølge forskerne heller ikke vand. Ministeriet har blandt andet beregnet omkostningerne ved stigningen i togtrafikken med udgangspunkt i gennemsnitsprisen for togdrift på landsplan. Det til trods for, at togdriften i byområder samt intercity- og lyntog mellem Danmarks største byer er mange gange billigere end landsgennemsnittet.

»Fokuserer man på bymiljøer med høje trængselsomkostninger, giver det pludselig meget mere mening at flytte folk over i kollektiv trafik, og udbyttet bliver mange gange større,« siger Niels Buus Kristensen, medlem af Klimarådet og forhenværende institutdirektør ved DTU Transport.

Ordfører: Dybt problematisk

Transportordførere fra Socialdemokraterne og de Radikale betegner Transportministeriets notat som vildledning.

»Notatet her er tilsyneladende fremstillet for at skabe et faktuelt grundlag for at annullere investeringer i kollektiv trafik. Man forsøger forud for forhandlingerne om Togfonden at skabe en opfattelse af, at kollektiv trafik er spild af penge,« siger de Radikales Andreas Steenberg.

Ministeriets notat blev udleveret til medierne op til de politiske forhandlinger om Togfonden. Og ifølge Socialdemokraternes Rasmus Prehn har flere politikere fra regering og støtte­partier anvendt notatet i samråd og folketingsdebatter.

»Det er dybt problematisk at lægge en så tendentiøs beregning frem til politisk brug. Man har helt klart haft til formål at tegne et billede af, at kollektiv trafik er alt for dyr,« siger han.

Det har ikke været muligt at tale med transportminister Hans Christian Schmidt. I stedet har Transportministeriets presseafdeling sendt en skriftlig kommentar fra ministeren.

»Jeg har vanskeligt ved at se, at der skulle være noget tendentiøst ved at beregne udgifterne ved en markant omlægning af trafikken. Det hører efter min mening til almindelig politisk omhu, at man beregner de økonomiske konsekvenser af de forskellige politiske løsningsmuligheder, der er til offentlig debat,« skriver Hans Christian Schmidt.

 • Vi har rettet artiklens rubrik og underrubrik d. 22/6. Tidligere kunne teksten fortolkes sådan, at Transportministeriet selv mener, at notatet ikke holder vand. Det er imidlertid ikke tilfældet. Ministeriet medgiver, at man ikke har medtaget de kritiserede forudsætninger og at det fraviger almindelig metode ved økonomiske prognoser, men fastholder, at det er den rigtige fremgangsmåde i denne specifikke analyse. Ministeriets forklaringerne herpå kan du læse mere om i artiklen Transportministeriet: Vores beregninger ville dumpe i almindelige økonomiske prognoser.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Landbrugspakke og togfond - det er sikkert hverken de første eller sidste forsøg på at vildlede folketinget.

Det er muligt, at andre regeringer har gjort det samme, bare på en mere intelligent måde som ikke er blevet afsløret.

Men Venstre-ministrenes ageren ligner efterhånden en by i Rusland.

 • 28
 • 3

Transportministeriet trækker i land står der. Men ikke transportministeren. Han forholder slet ikke til sagen men fyrer en floskel af.

Og det bliver han nok ved med.

 • 26
 • 3
 • Danske vælgere har en udsøgt sans for kvalitetsvalg, når der skal shoppes idelogisk politik.

Venstre med egen spinfabrik og popkunst ... som alle andre rigtige magtpartier

 • 4
 • 2

Tankevækkende at selve det udsagn ikke er diskvalificerende for ambitionen at flytte os over i tog... For udover at blive hårdt beskattet (underdrivelse) af vores bilkørsel, så skal vi samtidigt til lommerne for at betale for en dyrere løsning.

Var det ikke nærliggende at søge en samfundsøkonomisk gevinst - og ikke bare et lidt mindre tab - ved en ændring af befordringsmønstret? Her skal der givetvis tænkes bredere end blot i skatteprovenu (sarkasme).

 • 7
 • 10

Dette er blot seneste eksempel på det fænomen, som er detaljeret beskrevet og dokumenteret i "Mørkelygten" skrevet af journalisten Jesper Tynell. (Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta.) Den simple løsning er at det statslige embedsværks notater gøres tilgængelige for hele Folketinget - ikke kun regeringen. I dag er 81% af medlemmerne sparsomt informerede eller direkte vildledt, kun 19% har adgang til fuld information. Folketingets beslutninger bør baseres på tilgængelig viden. Hverken mere eller mindre.

 • 15
 • 1

Var det ikke nærliggende at søge en samfundsøkonomisk gevinst - og ikke bare et lidt mindre tab

Michael - hvilke data bygger du din konklusion om "lidt mindre tab" på? Det eneste jeg kan se af artiklen er at det fremlagte notat tydeligvis er misvisende. Desuden kunne jeg godt lide at vide om der er gjort andre diskutable antagelser, ligesom det kunne være interessant at vide hvad der i notatet i det hele taget er medregnet og hvad der ikke er - inden jeg begynder at drage nogen konklusioner. Og desuden er det jo ikke kun et spørgsmål om hvad tog kontra biler koster, men også om banal fysik - der er simpelthen grænser for hvor mange biler vejnettet i fx København kan håndtere - uanset hvor mange nye motorveje man bygger - før eller siden skal bilerne jo af motorvejen og ud på mindre veje (med lavere fartgrænser) - så andre løsninger kan være påkrævet - selv hvis de koster mere. Endeligfinder jeg det helt utroligt at en minister / regering lægger op til at "varsle forhandlinger om nye investeringer i vejnettet" på basis af hvad der syntes at være en meget grov overslagsberegning. Det er rystende.

 • 6
 • 3

Ingen data - jeg forholder mig bare til teksten: "Beregningerne i et notat fra Transportministeriet, der viser, at det ville koste staten 22,6 milliarder kroner om året at flytte 20 pct. af bilisterne over i tog"

 • 4
 • 6

Ingen data - jeg forholder mig bare til teksten: "Beregningerne i et notat fra Transportministeriet, der viser, at det ville koste staten 22,6 milliarder kroner om året at flytte 20 pct. af bilisterne over i tog"

Jeg antager at du bemærkede at den sætning endte med ", bygger nemlig på uholdbare forudsætninger". Artiklen sætter ikke tal på hvor meget eller lidt beregningerne ville ændre sig hvis der blev gennemført en ordentlig fyldestgørende analyse med realistiske forudsætninger, men du konkludere alligevel at det vil være en (lidt bedre men stadig) dårlig forretning. Som sagen står nu må man vel konstatere at baseret på notatet kan hverken du, jeg eller vigtigst af alt ministeren kan sige noget om hvorvidt der vil være et samfundsøkonomisk tab eller gevinst herved.

 • 6
 • 1

......bruge toget, hvis jeg skal køre alene langt til et mål hvor der er en mulig adgang til offentlig transport og jeg ikke skal flere efterfølgende steder hen. Til ture på op til 30 km anvendes min elcykel .

Skal jeg have konen med så går det også an med tog, men så skal det ske i de tidslommer hvor pensionistkortet kan bruges. Ellers er bilen billigere selv hvis man indregner afskrivningen. Er man 5 i bilen så glem det offentlige.

Men ret beset er den transport hvortil jeg i dag anvender min bil, opgaver der ikke kan løses af offentlig transport. Jeg kan ikke køre affald til container pladsen. Hente to børnebørn i vuggestuealderen med fem busskift. Ligeledes er det ret umuligt at få en cykel over Storebælt og tage på campingferie.

Jeg skal så tilføje at når HT ikke mere udgiver køreplaner og ruteoversigter kan det også være en medvirkende årsag til at mange vælger bilen da tingene så pludseligt bliver uoverskuelige, selv om man kan gå ind på Rejseplanen og få udskrevet en rejse.

 • 3
 • 2

citat:

"Tre trafikforskere, der har gennemgået notatet for Ingeniøren, er enige:

»Overordnet set er det et meget forsimplet regnestykke, som jeg har svært ved at tage seriøst. Hvis der kommer flere kunder i den offentlige transport, vil den givetvis blive mere rentabel grundet stordriftsfordele. En lineær fremskrivning af omkostninger virker helt urealistisk,« siger Morten Skou Nicolaisen, trafikforsker og adjunkt ved Aalborg Universitet."

Denne forsker siger det modsatte af det artiklen ellers giver billede af . Han siger jo at det vil blive nmeget biligere end antaget af ministeriet i de "simplificerede beregninger" . Den pointe kan man slet ikke se i artiklen!

Den anden "forsker" man citerer er fhv. institutdirektør på DTU og medlem af klimarådet. Kan man påstå den mand er forsker? Den tredje forsker omtales slet ikke - hvem er han og hvad siger han?

Resten af artiklen virker som en gang detaljerede forsimplede fremstillinger af notatet - med uvæsentlige detailspørgsmål fra en journalist.

Den første forsker som blev spurgt om notatet - og som faktisk sagde at det ville blive meget billigere at flytte folk fra biler til offentlig togtrafik mm. end påstået i ministeriets rapport, som med sine simple metoder følgelig overvurderede omkostningerne ! - har jo udgivet forskerartikler om alternativet, overvurderingen af bilismens omkostninger og fordele kanm man se på hans hjemmeside.

Det kunne man jo have medtaget i diskussionen for at gøre den vedkommende og afbalanceret.

 • 2
 • 3

Er billetsalget lukket, er en PC på bagagebæreren nødvendig for at man kan gå ind på rejseplanen og købe en billet med cykel...

Du skal bare have en nanny med Bjarke. Eller check det her:

Du kan købe din cykelbillet i DSB Billetautomaten på stationen. Du kan også købe din billet i vores Billetsalg og 7-Eleven på stationerne eller på 70 13 14 15. Husk cykelpladsbillet i InterCity og InterCityLyn om sommeren

Mellem 1. maj og 31. august (begge dage inkl.) skal du altid bestille plads til din cykel, hvis du skal have den med i InterCity og InterCityLyn.

 • 2
 • 2

Denne forsker siger det modsatte af det artiklen ellers giver billede af . Han siger jo at det vil blive nmeget biligere end antaget af ministeriet i de "simplificerede beregninger" . Den pointe kan man slet ikke se i artiklen!

Huh?

Det er da netop den pointe, hele artiklen handler om:

Ministeriet har lavet et notat, der fortæller, at det vil være meget dyrt at flytte folk til offentlig transport.

Journalisten har så givet sig til at bore i dette notat, og ministeriet har så måttet indrømme, at det i virkeligheden ikke vil være så dyrt, som notatet siger.

Journalisten har desuden talt med nogle forskere, som siger det samme: Det vil i virkeligheden ikke være så dyrt, som notatet siger.

Derefter skriver journalisten en artikel, der fortæller, at det ikke bliver så dyrt, som notatet siger.

Hvilken del af ovenstående er det, som efter din mening ikke hænger sammen?

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten