Skarp EU-reaktion mod Echelon

EU vil ikke acceptere, at det amerikanske Echelon-system bruges til industrispionage mod europæiske virksomheder. I utvetydige vendinger forsikrede EU-kommissær Erkki Liikanen i dag EU-Parlamentet om, at beskyttelse af datakommunikation med stærk kryptering har høj prioritet i Kommissionens arbejde.

I Liikanens tale under dagens debat om Echelon i Europa-Parlamentet understregede den finske EU-kommissær, at EU ikke vil acceptere aflytninger:

 • Elektronisk kommunikation spiller en stadigt større rolle i europæernes liv. En velfungerende elektronisk infrastruktur er blevet afgørende for vores økonomier. Forudsætningen er, at borgere og virksomheder kan stole på elektronisk kommunikation, understregede Liikanen.

  Kommissionen arbejder ifølge Liikanen på at få beskyttet sin egen elektroniske kommunikation ved at anvende europæiske produkter til stærk datakryptering. Kommissæren understregede i talen, at det bliver europæisk udviklet software, som vil være baseret på åben kildekode.

  Valget af krypteringssoftware viser, EU er parat til at gå samme vej, som den tyske regering. Tyskland er i øjeblikket gang med at udvikle sit eget krypteringsprogram baseret på åben kildekode. Produktet skal tilbydes alle borgere og virksomheder, der ønsker at sikre sin kommunikation med stærk kryptering.

  Liikanens valg af en europæisk udviklet krypteringløsning er et udtryk for, at Kommissionen ikke stoler på amerikansk udviklet krypteringssoftware, som fra flere sider mistænkes for at indeholde hemmelige bagdøre.

  Den europæiske debat om Echelons aktiviteter, som blussede op efter, at Europarådet bestilte en afslørende undersøgelsesrapport fra journalisten Duncan Cambell, har nu aftvunget de amerikanske myndigheder en reaktion. Et brev til Kommissionen fra det amerikanske forsvarsministerium bekræfter indirekte eksistensen af Echelon. Brevet modtog Liikanen i går.

  Nu hævder det amerikanske forsvarsministerium, at amerikanske efterretningstjenester ikke er involveret i industrispionage, og at de ikke påtager sig opgaver fra private virksomheder. Indsamling af fortrolig kommerciel, teknisk eller finansiel information til gavn for private virksomheder sker ifølge brevet heller ikke. Brevets nævner imidlertid ikke, om disse informationer indsamles til den amerikanske efterretningstjenestes eget brug.

Kommissæren af- eller bekræftede dog ikke med rene ord eksistensen af Echelon i sin tale. Liikanens kryptiske svar var dog signal om, at Kommissionen ikke er involveret i aflytningssystemet, men at Echelons eksistens er sandsynlig:

 • Det er selve naturen af efterretningstjenesters aktiviteter, at hvis man ikke er involveret i dem, kan man ikke bekræfte eller benægte deres eksistens. Men det er klart, at de teknologiske muligheder til at opsnappe elektronisk kommunikation er tilstede. Og der er intet bevis for hævde, at de tilgængelige teknologier ikke bliver anvendt, sagde Liikanen.