Skamol indstiller Skamoplus

Skamoplushtml {overflow:visible};.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;}

Kandidat til Produktprisen 2012
Produktets navn:Skamoplus
Firma:Skamol A/SØstergade 58-607900 Nykøbing Mors
Beskrivelse af produktet:Skimmelsvamp har brug for fugt og organisk materiale for at kunne vokse, og det er med udgangspunkt i at fjerne disse livsbetingelser at Skamoplus er sat i verdenen.Skamoplus pladerne styrer fugten i sine omgivelser ved at optage fugt når denne er høj som ex. ved madlavning, badning og tørring af tøj indendørs, og afgiver den igen når luftfugtighed falder. Dette sker vha. pladernes diffusionsåbenhed, hvor vanddamp transporteres gennem pladerne som følge af forskellen i damptrykket. Således vil dette ikke kunne give anledning til fugtophobning indendørs.Pladernes kapillærer egenskaber, vil bevirke at fugt flyttes fra den kolde til den varme side af pladerne, hvor det vil diffundere ud i rummet. Således vil også den fugt der naturligt måtte være i ydremuren blive kontrolleret og hjælpe til med at holde muren sund. Pladernes isolerende egenskaber fjerner også de kolde ydrevægge, hvorpå kondensering ofte vil ske, når varm luft møder en kold overflade. Alt sammen noget der fjerner en livsbetingelse for Skimmelsvampen. Da pladerne har en høj pH værdi på 10,3 og stort set uden organisk materiale, vil skimmelsvamp ikke kunne vokse på pladerne.Det er Skamol's egen kemikere, ingeniører og teknikere der gennem mange år har arbejdet med udvikling og videreudvikling af vores Kalsium Silikat plader til dette område, såvel som til vores forretning inden for Høj Temperatur industrien, og det er ligeledes disse teknikere der også fortløbende ser på enhver form for forbedringer og nyudvikling.
Produktkategori:Velfærdsprisen (hjælper mennesker)
Produktets betydning:For Skamol som sådan har Skamoplus stor bevågenhed. Vi vurdere det til at kunne blive en ganske betragtelig del af vores fremtidige omsætning, og troen på produktet og dens muligheder i Danmark såvel som alle andre steder er ganske stor. Skamol er ganske kendt i Høj Temperatur industrien, så dette er også et forsøg på at positionere os på et marked der er styret af andre bevæggrunde end vores nuværende kunder.For vores kunder der i sidste ende er slutbrugeren, mener vi Skamoplus er af lige så stor betydning. Med dette kan man komme med en løsning på et problem der ofte i dag "klares" ved at gemme det væk under et nyt lag maling, eller ved at fjerne symptomerne med en gang kemikalier, uden at tage hånd om problemet. Bare fordi et problem er skjult, vil det ikke ophøre med at være et problem, hvilket også de gentagende artikler og TV indslag om folk der bliver syge af at leve med skimmelsvamp også tydelig viser. Ud fra et samfundssynspunkt vil Skamoplus kunne hjælpe til med at løse problemer der i dag efterhånden kun bliver større og større, ved at tage kampen om mod den nuværende konsensus om, at jo tættere ens hus er, jo bedre er det samfundet, set udelukkende fra et energimæssigt udgangspunkt.Men et tæt hus giver ikke fugten lov til at forsvinde, og så vil skimmel hurtigt kunne brede sig, med de uhyggelige følgevirkninger man ser i dag på sundhedssiden.Skamoplus har ud over sine fugtregulerende egenskaber også en isolerende egenskab, så man skal ikke længere vælge den ene løsning frem for den anden, men kan få et produkt der både tager hensyn til økonimien men også til folkesundheden.
Betydning i kategori:Skamoplus kan på en overraskende simpel måde tage hånd om et problem der i stigende grad er fulgt med vores jagt på bedre og bedre isolering af vores huse, uden at tage hensyn til det forværrede indeklima der mange gange har fulgt med. Det er et produkt der udelukkende gennem sine egne naturlige egenskaber, og uden nogen anden form for en udefra styring, kan hjælpe folk til et bedre indeklima, og forhindre at folk blive syge af at bo i deres huse, samtidigt med at man efterisolere sin bolig.
DesignIngen designmæssig udvikling har pt været anvendt, da pladen gemmes bag et pudslag efter montering, og således kan introduceres i et hjem, uden at man skal ændre ens design overhovedet. Den virker så at sige i det skjulte
UdviklerteamKim SiefertNiels H. VilsenJørgen MikkelsenLeo Fisher Juhl
Lanceretmarts 2012
![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/6/9/69459.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=142)
Skamoplus er en ny løsning på et problem der mere og mere sætter dagens dagsorden i Danmark : Skimmelsvamp og dens skadelige følgevirkninger på bygninger og mennesker.Skamoplus er en Kalsium Silikat plade der med sin unikke sammensætning af høj diffusionsåbenhed, god kapillaritet og høje pH værdi, fjerner grobunden for Skimmelsvamp, og derigennem markant højner kvaliteten af indeklimaet.Ved at styre luftfugtigheden gennem pladernes egenskaber til at optage og afgive fugten kontrolleret, elimineres enhver form for uhensigtsmæssigt kondens dannelse, som man ellers ofte ser i bygninger i dag, hvor man næsten kun taler om at gøre dem så tætte som muligt grundet energibesparelser.Det er en permanent løsning på et skimmelsvamp problem.Skamoplus løser problemerne ved at forhindre skimmelvækst, fjerner kuldebroer, regulere fugten og isolere.
Hjemmeside[www.skamol.com](http://www.google.com/url?q=http://www.skamol.com&sa=D&usg=ALhdy29QIO7H9JCpCAJtjS5aqa0H7dSUNw)
Beskrivelse (PDF)[http://www.skamol.com/Mould-remediation.232.aspx](http://www.google.com/url?q=http://www.skamol.com/Mould-remediation.232.aspx&sa=D&usg=ALhdy2-UhOnBzdi2WWVXfwziwqHbK6ngAw)
Video[http://www.skamol.com/Mould-remediation.232.aspx](http://www.google.com/url?q=http://www.skamol.com/Mould-remediation.232.aspx&sa=D&usg=ALhdy2-UhOnBzdi2WWVXfwziwqHbK6ngAw)