Skal omstridt jysk bro rives ned? Nu skal sagen for højesteret

Broen ved Estrupvej i Vejen Kommune skal muligvis fjernes igen, hvis Banedanmarks ekspropriation af den jord, som broen og en 1,4 km lang vej er anlagt på, bliver kendt ulovlig. Illustration: Karl Knudsen/Vejen Miniby

Banedanmark kan nu se frem til en tur i Højesteret i sagen om en bro over jernbanen ved Vejen, der er blevet flyttet som led i elektrificeringsprogrammet.

Nærmere bestemt elektrificeringen af banen mellem Lunderskov og Esbjerg, som udgør den første strækning i den politiske aftale om at elektrificere den danske jernbane, og som stod klar til eltog i august sidste år. Banen går gennem Vejen Kommune, hvor Banedanmark har fundet det nødvendigt at fjerne en gammel vejbro over banen for at gøre plads til kørestrømsanlægget.

Læs også: Landsret redder Banedanmark: Skal alligevel ikke fjerne vej

Samtidig ville Vejen Kommune gerne flytte broen tættere på et erhvervsområde, som kommunen vil udbygge. Kommunen og Banedanmark blev derfor enige om, at broen skulle flyttes 900 m, og at der skulle anlægges et 1,4 km ny vej med tilknytning til erhvervsområdet. Vejen gennemskærer imidlertid svineproducent Martin Lund Madsens ejendom, som derfor er blevet delvist eksproprieret.

Landsret: Vejen kan blive

Og da landmanden i 2015 anlagde sag mod Banedanmark, fandt byretten i Esbjerg, at Banedanmark ulovligt har eksproprieret jorden. Elektrificeringsloven, som blev vedtaget i 2013 i forbindelse med den politiske aftale om at elektrificere jernbanen, giver ganske vist Banedanmark mulighed for at ekspropriere ejendomme i forbindelse med det storstilede projekt, men:

»Retten finder imidlertid, at den konkret valgte løsning, der indebærer, at broen flyttes 900 m, og at der anlægges et nyt vejforløb på 1,4 km med en helt ny vejføring, som gennemskærer Ny Endrupholms ejendom, ikke har en naturlig forbindelse med elektrificeringen,« lyder det i dombogen.

Da Banedanmark efterfølgende ankede dommen, fandt Vestre Landsret, at Banedanmark alligevel havde ret til at ekspropriere ejendommen, og at den nye vej dermed ikke skal rives op igen, eftersom hjemmelen til at ekspropriere ejendomme i elektrificeringsloven ikke behøves at være »snævert knyttet til en bestemt arbejdsopgave i et elektrificeringsprojekt,« som landsretten formulerede det tidligere i år.

Mulig kæp i hjulet for andre ekspropriationer

Nu kan parterne altså se frem til en ny runde i sagen, efter at Procesbevillingsnævnet i december har givet grønt lys til, at Martin Lund Madsen kan anke dommen til Højesteret.

Det er endnu uvist, hvornår sagen går i gang ved Højesteret. Hvis Banedanmark ender med at tabe sagen, kan dommen få indflydelse på styrelsens muligheder for at ekspropriere ejendomme i det fortsatte arbejde med elektrificeringen af jernbanen. Men som Ingeniøren tidligere har skrevet, vil sagen ikke få konsekvenser for andre jernbaneprojekter, eftersom Folketinget siden sagens begyndelse har valgt at ændre ekspropriationsbestemmelserne, så myndighederne har fået mere vidtrækkende muligheder for at ekspropriere områder.

Ingeniøren har bedt Banedanmark om en kommentar og afventer fortsat svar.

Det har onsdag ikke været muligt at træffe Martin Lund Madsens advokat, Jacob Schall Holberg, i sagen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

hjemmelen til at ekspropriere ejendomme i elektrificeringsloven ikke behøves at være

Nej behøver. I øvrigt står der i den citerede tekst: "... ekspropriationshjemmelen ikke antages at være snævert knyttet ... ", hvilket er noget andet. ;-)

 • 4
 • 2
 

Nej, men det har Vejen Kommune.

Nej Vejen kommune har vil ikke ville genere, men styrke sit tilbud til nye virksomheder.

Det ville da være helt grotesk, hvis man slavisk skulle genbygge en bro på samme sted, som kommunen så senere skulle flytte af hensyn til - her - et nyt erhvervsområde. Her er da ganske klart et hensyn til almenvellet der går forud.

Man har ingen anden rettighed i Danmark end af få fuld og hel erstatning.

Jeg forstår at folketinget allerede har præciseret loven, så kommende ekspropriationer til bane indlysende kan bruges i en sag som denne.

Lars :)

 • 2
 • 6

Nej Vejen kommune har vil ikke ville genere, men styrke sit tilbud til nye virksomheder. Det ville da være helt grotesk, hvis man slavisk skulle genbygge en bro på samme sted, som kommunen så senere skulle flytte af hensyn til - her - et nyt erhvervsområde. Her er da ganske klart et hensyn til almenvellet der går forud.

Det er rigtigt at argumentet fra Vejen Kommunes side har været et nyt erhvervsområde, men erhvervsområdet har ikke brug for den nye vej igennem landmandens marker, og som jeg husker sagen, så blev argumentet med erhvervsområdet først opfundet da sagen begyndte at blive betændt for kommunen.

Den nye vej og broforbindelse er primært en forbindelsesvej til nabobyen Askov, og der er ikke noget argument for ikke at opretholde den gamle linjeføring.

Et andet argument for placeringen af den nye vej, blev fremført af Vejens borgmester Egon Fæhr, nemlig at der tæt på den gamle vej var placeret en fredet bygning og man derfor ikke kunne anlægge en bredere vej. Argumentet er også opfundet til lejligheden af borgmesteren, for der ligger ingen fredede bygninger tæt på den gamle linjeføring, og borgmesteren har derfor ikke talt sandt.

I øvrigt blev den nye vej vedtaget på et ekstraordinært byrådsmåde en mandag formiddag og de indsigelser der var kommer fra borgerne, blev ikke behandlet på mødet og heller ikke ved senere møder.

Det virker mere og mere tydelig som en kommune der har skidt gevaldigt i nælderne og et Banedanmark der ikke har været kritisk nok overfor Vejen Kommune ideer, i sin omgang med rigets midler.

 • 2
 • 1

bare skal kunne nappe privat ejendom

Ekspropriation er ikke "bare snuppe", men forgår efter en procedure og "...og mod fuldstændig erstatning" /gl §73"

Det er en helt kold økonomisk erstatning som Grundloven sikrer og har intet med ejerens føleser at gøre. Det kan ikke med fornuft være anderledes. Men der kunne måske være større krav til at ekspropriations-kommisioner skulle granske argumenterne for, at konkret ekspropriationer er 100%v begrundet i hensynet til almenvellet.

... som en kommune der har skidt gevaldigt i nælderne og et Banedanmark der ikke har været kritisk nok overfor Vejen Kommune.

At en kommune ikke har gode saglige argumenter, men opererer på 'hvad borgmesteren føler og mener' er helt galt. At kommunen lister forslaget igennem byrådet er også galt.

Men det har mere med ringe, udygtig og som du - Henrik - fremstiller det en nærmest uhæderlig kommunal administration at gøre.

Det løses ikke via reglerne for ekspropriation. Men kunne nok give anledning til at overveje, om alle 98 kommuner i praktisk administreres efter de bedste principper for offentlig administration.

Den nylige tråd om Viggofonen kunne bestyrke en kritik mod udygtige kommuner, synes jeg.

Lars :)

 • 4
 • 0

Dommere er udnævnt af systemet og lønnet af skatteyderne. I øvrigt er det mærkeligt at sagen kan appelleres. Vi andre kan kun forvente 2 instanser normalt? Igen: Der er forskel på staten og Jørgen hattemager. Danske ekspropriationer er gennemgående tyveri og tager ikke spor hensyn til de faktiske værdier i fri handel ej heller de skadevirkninger der påføres. PS det er som regel pensionerede dommere, der sidder som formænd for kommissionerne!

 • 4
 • 3

Danske ekspropriationer er gennemgående tyveri

Det er ikke generelt rigtigt. I nogle tilfælde har du ret.

Storebæltsforbindelsen opfylder kravet om gavnligheden for samfundet, og det er ikke uden problemer at flytte sådan en forbindelse 100 meter nord eller syd. Her har samfundet mere at skulle have sagt, end en lodsejer har.

Hvad angår Roskilde Festival vs Keld Bjergegaard, så er det rent tyveri. Det er er ikke til gavn for almenvellet. I øvrigt spiser grusgraven snart hele pladsen op, så festivallen skal alligevel snart flytte.

I dette debatindlæg afvises ekspropriation til golfbaner , mens der ses mildere på broer og veje. Heri er jeg enig. Omkring den oprindelige sag: Vejen skal fjernes (altså "vejen" substantiv, ental bestemt).

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten