Skader var skjulte: Politi vil ikke placere ansvar for altanulykke

Illustration: Build, Aalborg Universitet

Der blev ikke begået noget strafbart i forbindelse med sommerens ulykke i Kolding, hvor fem unge styrtede til jorden og blev kvæstet i forbindelse med et altankollaps.

Det vurderer Sydøstjyllands Politi, der derfor har stoppet efterforskningen.

»Det er under efterforskningen bl.a. ved tekniske undersøgelser fastlagt, at selvom det er utvivlsomt, at den altan, som faldt ned, ikke var i forsvarlig stand, så viser de tekniske undersøgelser, at de afgørende skader på altankonstruktionen var skjult inde i altandækket og husets facade og dermed ikke synlige. Det var først ved ophugning af altanen efter ulykken, at en alvorlig nedbrydning af det bærende jern blev synlig,« står der i en pressemeddelelse.

Eksperter: Kunne være opdaget

I den tekniske undersøgelse fandt to konstruktionseksperter fra Aalborg Universitet, at der var kraftige korrosionsangreb i den bærende jernkonstruktion.

»Den direkte årsag til kollapset er nedbrudte udliggerjern. I lyset af den tidligere hændelse i Nykøbing er det ikke overraskende, at en altan af den pågældende type og alder har mistet en stor del af sin bæreevne. Altanen har været særdeles farlig i adskillige år,« skriver professor John Dalsgaard Sørensen og adjungeret professor Jørgen Nielsen i konklusionen.

Hverken via BBR-registeret eller byggesagsarkivet i kommunen har det været muligt at finde ud af, hvornår altanen er monteret, men det fremgår, at AAU-forskerne finder det sandsynligt, at den kan være samme alder som ejendommen, der er opført i 1903.

I undersøgelsen nævner de også, at en mindre undersøgelse af altanens tilstand ville have afsløret skaderne.

»Synlig rust på udliggerjernene og revner i pudslag over udliggerjern burde have givet anledning til en grundig undersøgelse. Formentlig takket være et veludført pudslag med hulkehl, har rusten i de kritiske tværsnit dog ikke givet anledning til synlige rustudfældninger. I det aktuelle tilfælde, hvor betonpladen ikke er ført ind i muren, ville en begrænset ophugning ved de yderste udliggerjern have afsløret den kritiske tilstand,« står der i rapporten.

Ingen klager

Sydøstjyllands Politi har som led i undersøgelserne kontaktet Kolding Kommune, der har oplyst, at kommunen ikke tidligere har haft kendskab til, at vedligeholdelsen af den pågældende ejendom skulle være mangelfuld, ligesom kommunen ikke har modtaget henvendelser fra lejere eller andre om eventuelle fejl og mangler. Der har heller ikke været udstedt påbud efter byggeloven.

»På baggrund af disse faktuelle oplysninger er resultatet derfor blevet, at det vurderes at der ikke af nogen er handlet uagtsomt i en sådan grad, at det kan medføre strafansvar. Årsagen til ulykken skyldes en skjult skade, og der er ikke afdækket forhold, der gør, at nogen forud for ulykken burde have indset altanens dårlige tilstand,« skriver politiet.

Altanulykken i Kolding og en tilsvarende i Nykøbing Falster i 2016 har fået flere fagfolk, herunder Jørgen Nielsen der var med til at gennemgå Kolding-altanen, til at anbefale, at der bliver indført obligatorisk tilsyn, der sikrer, at især ældre altaner bliver efterset løbende.

Det har boligminister Kaare Dybvad Bek (S) afvist, da det vil blive for dyrt og medføre huslejestigninger.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"Den ikke kan sin historie, er tvunget til at genopleve den" Problemerne med udliggerjernsaltanerne har været kendt siden 1980'erne, hvor den første altan styrtede ned med tab af menneskeliv til følge, se BPS Renoveringsdetaljer, altaner udgivet 1982, hvor problemstillingerne er grundigt beskrevet. Som den nye rapport også har konstateret, kan korrosionsskader på udliggerjernene være skjulte, og besigtigelser og stikprøveophugninger sikrer ikke mod nedstyrtning (ordlyden "takket være et veludført pudslag" er vel lidt malplaceret, det burde have være skrevet "på grund af"). Som jeg tidligere har fremført burde altaner af denne type forbydes, og et program for udskiftning iværksættes. Vi har tidligere gennemført brandsikring af ejendomme, indført dobbelte elevatordøre, forbudt dieselbiler i byen og aflivet minkbestande af forsigtighedsbetragtninger, så bare kom i gang med at aflive de sidste udliggerjernsaltaner.

  • 9
  • 0

"ingeniøren" og foreningen er det rette faglige forum til at bringe sagen frem og forfølge den.......

  • 5
  • 1

Jeg mener at huske at mange altaner blev fjernet og ikke erstattet med nye. Der må vel også være blevet sløjfet elevatorer, hvor ejerne ikke ville ofre ombygning?

  • 0
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten