Sjusk med nye kloakker: Urenset toiletvand kan ramme kommuner i hele landet

Illustration: Ole Malling / By & Havn

Fejl og sjusk i flere nybyggerier i den københavnske bydel Nordhavn har ledt vand fra toiletter og køkkenvaske direkte ud i havnebassinet. Fejlene blev kun opdaget, fordi kommunen tilfældigvis måler vandkvaliteten i området. Nedenfor lejlighederne er der nemlig indrettet en såkaldt badezone, og prøver herfra viste i august stærkt forhøjede niveauer af colibakterier og intestinale enterokokker.

Læs også: Toiletvand direkte i Københavns Havn: Håndværkere hældte beton i kloakken og byttede om på rørene

I dag, næsten fire måneder efter de første fund, er alle fejlene stadig ikke fundet. Indtil videre har By & Havn, der ejer områdets hovedledninger – herunder de regnvandsledninger, der fører direkte ud i havnen – fundet frem til, at toiletterne i to ejendomme var sluttet til regnvandsledningerne, og at køkkenvaskene i en tredje ejendom også ledte vand direkte i havnen. Torsdag i sidste uge viste resultatet af de seneste prøver så, at der stadig er et stort problem med E. coli-bakterier.

Desuden fandt man byggematerialer – eksempelvis selvnivellerende beton – der var dumpet ned i ledningerne.

Måske et generelt problem

By & Havn kan ifølge anlægschef Hans Vasehus ikke gøre yderligere for at forhindre fejlkoblingerne. Men Københavns Kommune overvejer, om de mange fejl indikerer, at der er fejlkoblinger andre steder, som man bare ikke har opdaget endnu, fordi der ikke måles ved alle regnvandsudløb.

»Vores hovedprioritet er generelt badestederne, fordi vi skal skabe klarhed over, hvor man kan bade sikkert. Vi er opmærksomme på, at der kan være fejltilslutninger andre steder, og at det er en risiko, som kan stige, efterhånden som der etableres flere separate regnvandsledninger i forbindelse med nybyggeri/byudvikling og klimatilpasning,« skriver centerchef Rikke Hvelplund fra kommunens Center for Miljøbeskyttelse i en mail til Ingeniøren.

Afkoblingsambition øger risiko

Københavns Kommune har et mål om at afkoble 30 procent af regnvandet. Derfor overvejer kommunen blandt andet, om brønddækslerne skal vise, hvilke ledninger der er beregnet til regnvand, og hvilke der leder spildevand til rensning. En anden mulighed er fremover at bruge regnvandsledninger, der har en anden farve end de rør, man ellers bruger til kloakker. Desuden kan kommunen gøre mere for at informere bygherrerne om vigtigheden af at tjekke installationerne.

Overvejer stikprøver

En tredje – og mere håndfast mulighed – er at lave stikprøver ved regnvandsudløb.

»Det er dog ikke så enkelt og vil skulle planlægges på en måde, så det fremgår, om en forurening skyldes overløb eller fejltilslutninger, for det er en stor opgave at lede efter og finde en fejltilslutning i et større opland,« skriver Rikke Hvelplund.

Læs også: Miljøministeren overvejer nu at straffe boligejere for regnvand i kloakker

Problemstillingen er imidlertid også presserende i mange andre kommuner. For landet over arbejdes der intenst på at adskille vand fra tagflader og veje fra det vand, der kommer fra toiletter, vaske og bade. Derfor kan problemet blive meget mere omfattende.

Fejl i 1-15 procent af alle ejendomme

Ifølge et kandidatspeciale forfattet af Wickie Becker Lassen og Nathalie Høst i 2016 vurderede seks spildevandsforsyningsselskaber, at der var fejlkoblinger i mellem 1 og 15 procent af ejendommene i separatkloakerede områder. Vand- og spildevandsselskabernes interesseorganisation, Danva, er i gang med en større undersøgelse, men resultatet er endnu ikke klar til offentliggørelse.

Kræv mere dokumentation

Ifølge en artikel i Danvas medlemsblad Dansk Vand har kommunerne imidlertid mulighed for at stille skrappere krav til dokumentationen af installations- og kloakarbejde, end de gør i dag.

Det er nemlig kommunerne, der giver grundejerne tilladelse til at slutte vand- og spildevandsledninger på fællesledningsnettet. Og Miljøbeskyttelsesloven giver i Danvas tolkning mulighed for, at kommunerne kræver dokumentation for, hvordan kloakarbejde på privat grund er udført. I dag er det bare ikke en del af kommunernes praksis at kræve tilslutningstilladelser for tilslutning af almindeligt husspildevand. Men den praksis kan kommunerne ændre, hvis de vil.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg ved ikke prisen på det "kunstige dna", der bruges til mærkning af tyvetækkelige ting, men kunne man forestille sig at hver husstand får en dunk med rødt vand til at hælde en kop af i hvert afløb og en med grønt vand til at hælde i tagrenden.

Hver dunk indeholder partikler med et serienummer, så man længere fremme i systemet kan detektere hvorfra det forkert routede vand kommer.

Partiklerne behøver ikke være så små (usynlige) og have så lange serienumre som til tyverimærkning, så det kan måske gøres billigere.

Eller den "simple" metode:

En probe; et kamera, der kan detektere farve i vandet sænkes i kloak og regnvandsafløb. Der hældes en kop farvet vand i en vask, der åbnes for hanen, der trykkes på en knap på en app, og når farven passerer, registreres tidspunktet, og om vandet havnede i det rigtige afløb. Således fortsættes gennem alle afløb i huset. og når dette er overstået fås en rapport, der både viser om afløb er forbundet rigtigt, og om systemet fungerer tilfredsstillende.

Big-brother-metoden: Tag alle beboeres DNA, og sammenlign med det beskidte badevand ;-)

 • 3
 • 0

Dokumentation er ligegyldig. Kvalitetssikring som opstod i byggeriet i 1992, i forbindelse med AB92 og en reduktion af ansvarsperioden fra 20 til 5 år, har forlængst vist sin ubrugelighed til at nedsætte byggesjusk, da disse fejl først opdages mere end 5 år efter udførelsen. Hvis vi skal undgå fejl så genindfør kommunernes gamle kontrolsystem. Det er enkelt og effektivt. Hvis man derudover ville sikre sig så genindfør 20 års ansvarsperioden.

 • 4
 • 0

Når man skal opspore fejlkoblinger har det i mange år været en god praksis at skrive husnummeret på en bordtennisbold og så skylle den ud i toilettet. Dem der lander i regnvandsudløbet er gået fejl. I øvrigt er fejlkoblinger naturligvis noget sjusk, som skyldes manglende tilsyn og ukyndige håndværkere.

 • 6
 • 0

Lyder som den bedste og langsigtede løsning.

Det vil også forbygge fremtidige fejltilslutninger og gøre det simpelt for selv utrænede arbejder (og private husejere) at se at et orange kloakrør ikke må kobles på et grønt regnvandsrør, eller blåt drikkevandsrør.

Faktisk er det underligt at det ikke allerede er standard

 • 5
 • 0

"Urenset toiletvand kan ramme kommuner i hele landet", siger overskriften.

Ja - og det gør det - endda i stor skala! For tusindvis af overløb fra renseanlæg hvert eneste år forurener vore fjorde og er den egentlige årsag i de omdiskuterede høje klorofylmålinger.

 • 2
 • 3

En mand idømmes fængselsstraf for at male sit hus blåt, mens groft sjusk, som medfører alvorlig forurening mødes med plapren.

dybt suk!

Tillid er godt, kontrol er bedre.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten