Sjælland får ny, milliard-dyr elforbindelse til Tyskland

Energinet.dk satser på at bygge en miniudgave af et havbaseret AC-elnet mellem Kriegers Flak og de tyske havmølleparker Baltic 1 og 2. Transmissionsforbindelsen skal være klar i 2018.

Det fremgår af et notat fra Energistyrelsen i forbindelse med tilladelse til Energinet.dk til at etablere nettilslutning af Krigers Flak-havmøllepark.

Læs også: Danmarks største havmøllepark bliver dobbelt så dyr at koble til nettet

Kabelforbindelsen til Tyskland skal bygges af hensyn til en presset forsyningssikkerhed på Sjælland. Energinet.dk vurderer derfor ikke, at forbindelsen kan udskydes til slutningen af år 2018, ligesom nettilslutning af Kriegers Flak Havmøllepark er blevet det.

Energinet.dk’s bestyrelse har derfor netop godkendt en businesscase på den særlige type kabelforbindelse, som man vil anvende, kaldet Kriegers Flak B2B-forbindelse til Tyskland. Prisen er 2,9 milliarder kroner, hvoraf Energinet.dk’s andel udgør halvdelen.

Da projektet er blevet lovet tilskud fra EU, reduceres nettoomkostningen for Energinet.dk dog sandsynligvis til 881 millioner kroner.

B2B står for en back-to-back-løsning. Den indebærer, at man forbinder vekselstrømskablerne til den danske og de tyske mølleparker med hinanden, og at to konverteranlæg så placeres klos op ad hinanden på enten tysk eller dansk grund. Det fremgår af businesscasen for nettilslutning af Kriegers Flak, hvor kabelforbindelsen til Tyskland kort er nævnt.

Hvor meget effekt, den nye forbindelse kommer til at kunne transportere, fremgår ikke direkte af materialet.

Det ene konverteranlæg omformer vekselstrøm til jævnstrøm og det andet fra jævnstrøm til vekselstrøm med en anden fase. Dermed kan anlægget forbinde to asynkrone områder som det danske og det tyske.

Hvis anlægget placeres i Tyskland, bliver de tyske vindmøller således en del af det nordiske frekvensområde. Først efter konverteringen i back-to-back-anlægget i Tyskland kan den tyske havmøllestrøm flyde i land i Tyskland.

Fordel for forsyningsikkerheden

Efter bestyrelsens godkendelse skal Energinet.dk sammen med det tyske systemansvarlige selskab, 50Hertz, lægge de sidste detaljer fast i forhold til samarbejdsaftalen og den endelige kontrakt.

Dette forventes at ske inden udgangen af 2014 eller i januar 2015, hvorefter Energinet.dk vil søge om endelige godkendelse af projektet i Energistyrelsen – forventeligt i 1. kvartal 2015. Alt skal dog ses under forudsætning af, at endelig kontrakt med '50Hertz' er indgået.

Ifølge Energistyrelsen vil en forbindelse videre til det tyske elnet have en 'væsentlig betydning' for elforsyningssikkerheden på Sjælland.

Læs også: Sjælland tæt på blackout under oktoberstorm sidste år

Forligspartierne blev i energiaftalen enige om, at der skulle etableres ny international el-udvekslingskapacitet i forbindelse med Kriegers Flak Havmøllepark, hvis det var samfundsøkonomisk rentabelt.

I den første plan skulle et langt jævnstrømkabel for forbinde Tyskland og Danmark, men det blev for dyrt. I stedet valgte man en billigere løsning med vekselstrømskabler.

Læs også: Staten dropper dyrt offshore-net til Kriegers Flak

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alternativt, kunne man flytte Sjælland fra svensk til tysk frekvensområde. Det svenske elnet er ikke så stærkt i Skåne, så er det smart at koble sig på der?

 • 4
 • 1

Generatorerne i møllerne kører alligevel ikke synkront med 50 Hz. Derfor har møllerne i forvejen en DC mellemkreds. Ville det ikke være bedre at bruge et DC-kabel og så have DC-AC convertere i begge ender. Møllerne kunne så nøjes med simpel DC step-up

 • 6
 • 5

Alternativt, kunne man flytte Sjælland fra svensk til tysk frekvensområde. Det svenske elnet er ikke så stærkt i Skåne, så er det smart at koble sig på der?

Det lyder ikke så realistisk, desværre. Det ville kræve konverter på forbindelserne til Sverige. Det er ikke rigtigt nok med én forbindelse -- hvis den falder ud ryger synkroniseringen, og så er det en udfordring at få dem tilbage i sync.

Det ville sikkert være smartere hvis Sjælland var på tysk frekvens, men det er meget svært at skifte nu.

 • 6
 • 0

Spændingsniveauet i DC mellemkredsen i møllerne er af forskellige årsager omkring 1 kV og helt sikkert også fremtiden lang mindre end 10-30 kV. Årsagen til dette er bl.a. love om sikkerhedsafstande i møllen samt en teknisk/økonomisk afvejning på mølleniveau.

DC-spændingsniveauet i en DC forbindelse Danmark-Kriegers Flak (og evt. videre til Tyskland) ville være 160-320 kV og således mange mange gange højere end DC-spændingsniveauet i møllerne.

 • 2
 • 0

En fordel ved, at placere B2B anlægget i Tyskland er at en evt. fremtidig møllepark på den svenske del af Kriegers Flak uden videre kan tilsluttes både til Sverige og den danske havmøllepark og derigennem det sjællandske elnet. Den svenske park skal i givet fald tilsluttes ved samme AC-spænding som den danske og tyske - 220 kV. Dette vil øge forsyningssikkerheden på Sjælland, der dermed får et kompliment til Øresundskablerne. Desuden øges "forsyningssikkerheden" for Kriegers Flak, idet strømmen kan afsættes til tre lande fremfor to, med både tekniske og markedsmæssige fordele til følge.

Det må dog nævnes at man i Sverige ikke differentierer mellem støtten til hav- eller landbaseret vindkraft. Derfor bygges der af markedsmæssige årsager reelt set ikke større havmølleparker i Sverige. Sådan vil det være en rum tid fremøver, forudsat at Sverige fortsat fastholder en hensyntagen til størst CO2 reduktion og bedst samfundsøkonomi per støttekrone inden for vindkraft- og VE-området. Således er det usandsynligt at der etableres en vindkraftpark på den svenske del af Kriegers Flak.

 • 2
 • 0

Niels Jørgen Kruse bringer det allrede på banen ovenfor: hvorfor ikke forene øst- og vestdanmark frekvensmæssigt? Sammen med Norge, Sverige og Finland naturligvis. AC-DC-AC konvertering er både dyrt i anlægsudgifter og i konverteringstab. Ja, vi har allerede investeret i bl.a. den elektriske storebæltsfobindelse og meget andet, som måske skulle afskrives helt eller delvist. Men pointen er vel at se fremad på de mange udbygninger af internationale elforbindelser der uundgåeligt kommer med mere VE, mere elektrificering og mere samhandel. Det bliver selvfølgeligt dyrt at gennemføre en synkronisering, men hvad koster det os nu og fremover, at vi ikke har gjort det tidligere, hvor det måske havde været billigere? Lidt på samme måde som da Sverige i 60'erne valgte at skifte fra venstre- til højrekørsel: det havde været billigere at lade være, men det er det ingen, der taler om nu... Det ville være skønt, hvis nogen kunne kaste lidt faglighed over denne mulighed: kan det lade sig gøre? Skulle vi have gjort det for længe siden? Er det for sent nu? Det ser ud til at Tyrkiet og Albanien lige er hoppet på resten af Europa... Se evt http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_g...

 • 0
 • 0

Spørgsmålet om at forene Danmark elektrisk har været oppe og vende mange gange (bl.a. her på ing.dk i diverse). Kort fortalt kan man koble Sjælland og Fyn/Jylland sammen med et par AC-forbindelser. Det vil end ikke være ubetaleligt - måske omkring 1 mia. kr. for to 400 kV kabel Fraugde (Odense) - Herslev (Slagelse). Problemet er at vi så må afkoble os fra Skånes/Sveriges elsystem. Enten helt eller forbinde os via DC (som Storebæltsforbindelsen). Dermed er der ikke noget vundet. Ydermere har man for nylig valgt at svække de to 400 kV forbindelser over Lillebælt, så man mellen Jylland-Fyn og Sjælland alligevel ikke vil kunne overføre meget mere end de 600 MW som dagens storebæltsforbindelse kan overføre nu, uagtet hvor mange 400 kV AC-kabler man lægger over Storebælt. Årsagen til at det nordiske og europæiske elsystem ikke er synkrone er todelt: 1) 400 AC-(jord)kabler fungerer teknisk ikke over store længder (35-50 km), uden at der sker en kompensering af kablernes "kondensator-effekt" gennem en station med reaktorer/induktanser til, at udligne denne kondensator-effekt. Dette er praktisk uladsiggørligt mellem Sydnorge/Sydsverige og England/Holland/Tyskland/Polen/ pga. afstandene i Nordsøen, Østersøen. 2) Tilbage bliver muligheden for, at skabe AC-forbindelsen fra Sverige/Skåne over Sjælland-Fyn-Jylland og videre gennem Slesvig-Holsten. Den elektriske forbindelse, der kræves for at sammenkoble store meget store elsystemer som Norden og Centraleuropa skal være meget stærke. Ellers vil maskinerne/generatorerne i de to systemer begynde, at svinge med og mod hinanden i langsomme subsynkrone svingninger (på måske 0,05-0,2 Hz), der skaber store effektfluktuationer og til sidst forårsager en udkobling af, typisk, de svageste forbindelser, der sammenkobler generatorgrupper i forskellige områder i det synkrone område. Således kræver det nok 4-8 meget stærke 400 kV AC-forbindelser fra Midt-Sydsverige over Sjælland-Fyn-Jylland og ned gennem Slesvig-Holsten for at AC-forbindelsen er stærk nok mellem Norden og Centraleuropa. Etableringen af disse forbindelser er teknisk kompliceret, folkeligt/æstetisk/politisk upopulær og vil koste ganske meget - måske 400 mia. kr.

DC-sammenkoblingen har således en praktisk-økonomisk årsag, ligesom "delningen" af Øst og Vestdanmark.

PS Vælger man en lavere spænding end f.eks. 400 kV for at reducere kondensator-effekten vil kablernes overføringsevne være for lav for at de kan svare sig.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten