Siver energien langsomt ud af universet?
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.
værd at vide

Siver energien langsomt ud af universet?

... Eller er det universets energi, som langsomt forsvinder? Illustration: PBS Space Time

I sidste uge fokuserede jeg på en ny teori for tyngdekraften, der kunne forklare universets opbygning uden at gribe til mørkt stof.

I denne uge faldt jeg over en anden teori, der måske kan forklare den mystiske mørke energi

Lad mig slå fast, at der også i dette tilfælde er tale om en teori, som langt fra er alment accepteret, og som måske har større sandsynlighed for at være forkert end rigtig. Men da teorien giver et indblik i de overvejelser, som nogle fysikere er villige til at tage i brug, når andre veje ikke fører videre, så er her en kort beskrivelse.

Jeg erindrer lige om, at de fleste fysikere mener, at mørk energi er forklaringen på, at universets udvidelse er accelererende, som det blev observeret for ca. 20 år siden ud fra målinger af supernovaer i meget fjerne galakser

Den mest almindelige beskrivelse af den mørke energi er en kosmologisk konstant. Einstein indførte selv en sådan i ligningerne for sin generelle relativitetsteori i 1917 for at undgå, at universet i henhold til teorien skulle kollapse under påvirkningen af tyngdekraften.

Den kosmologiske konstant betegnes Lambda Illustration: Einstein

Da Edwin Hubble i 1929 opdagede, at universet ikke var statisk, men i udvidelse, var der ikke længere behov for denne kosmologiske konstant, så Einstein smed den selv på porten – og fysikerne fik først brug for den igen i 1998, da de opdagede, at udvidelsen ikke var konstant, men accelererende.

Mysterium: Hvorfor er den så lille, men alligevel ikke nul?

Så opstod problemet med at forklare størrelsen af den kosmologiske konstant.

Tager man udgangspunkt i kvantemekanikken, kan man regne sig frem til, at den kosmologiske konstant skulle være 120 størrelsesordener højere end det, man rent faktisk observerer.

Det blev ikke anset som det helt store problem dengang, man anså, at værdien for konstanten var eksakt 0. For fysikerne spekulerede i, at der nok var noget, som præcist modvirkede den kvantemekaniske effekt. Det var slet ikke utænkeligt.

De har langt sværere ved at forklare, hvorfor den kosmologisk konstant ikke er nul, men ganske lille.

Her kommer Thibaut Josset og Alejandro Perez fra Université de Toulon i Frankrig og Daniel Sudarsky fra Universidad Nacional Autónoma de México på banen med en ny teori baseret på en teori lige så gammel som den generelle relativitetsteori kaldet unimodular gravity. Se evt. også her.

De kombinerer generel relativitetsteori og unimodular gravity med en anden teori kaldet continuous spontaneus localization (CSL) og kan derved beregne en størrelse af den kosmologiske konstant, som stemmer meget godt med den værdi, som man observerer.

Illustration: S. Harris, ScienceCartoonsPlus.com.

CSL er en teori, der beskriver, hvorfor små objekter kan være flere steder på samme tid – således som kvantemekanikken beskriver, det er muligt – men hvorfor det ikke er muligt for større objekter. Som teoriens navn tilsiger, kan der ske et spontant kollaps af bølgefunktionen, og sandsynligheden for, at det sker, stiger med objektets masse.

Så skulle man tro alle var glade. Men brugen af CSL har en pris.

Man er nemlig nødt til at opgive tanken om energibevarelse, som er et af de grundbegreber, som er allerhelligst inden for fysikken. Men skal man tro CSL, siver energien lige så langsomt bort.

»Mørk energi bliver den størrelse, som forklarer, hvor meget energi, der er gået tabt gennem universets historie,« forklarer den ene af forskerne, Alejandro Perez til Science.

Ifølge Science finder nogle fremtrædende teoretikere tanken spændende og værd at udforske yderligere. Andre er mere skeptiske, og uden jeg skal gøre mig til dommer, så jeg er nok også selv blandt skeptikerne.

Jeg er ikke meget for at give køb på loven om energibevarelse. Men det vil nu være værd at vide, hvad den forbaskede mørke energi egentlig er.

Matematikere jagter ensomme løbere

I sidste uge nævnte jeg også mit håb om, at der snart ville komme et rigtigt stort matematisk gennembrud. En af dem, man kan forvente noget fra er Terence Tao fra University of California, Los Angeles, hvis forskning, jeg tidligere har skrevet om.

Her ses en illustration af problemet om ensomme løbere. Hver prik repræsenterer en løber – i dette tilfælde er der syv løbere. De begynder alle på samme tid, men løber rundt i den cirkelformede bane med forskellige hastigheder. På et tidspunkt opnås denne situation, hvor løberen til højre ikke har nogen anden løber inden for en afstand af 1/7 cirkelbue til hver side (angivet med stregerne) – han er en ensom løber. Vil alle løbere på et eller andet tidspunkt blive ensomme løbere? Vil det samme gælde, hvis man har n løbere, som regnes som ensomme, hvis der er en afstand til alle andre løbere større end 1/n cirkelbue? Eller er man nødt til at specificere, at der skal være en bestemt forskel i løbernes hastighed, for at de alle på et eller andet tidspunkt bliver ensomme? Det er de matematiske udfordringer. En animation kan bl.a. ses her på http://community.wolfram.com/groups/-/m/t/801811. Illustration: Brian Weinstein

Læs også: 80 år gammelt matematisk problem finder sin løsning

Han har tidligere forsøgt sig med matematikkens problem om de ensomme løbere, som fik sit navn for næsten 20 år siden.

I denne uge gør Tao på sin blog opmærksom på sin nyeste forskning på at løse lonely-runner formodningen.

Problematikken er illustreret og beskrevet på figuren. Så sent som i 2008 viste matematikere, at syv løbere altid vil blive ensomme løbere.

Formodningen er, at det gælder for et vilkårligt stort antal løbere. Det har ingen dog endnu været i stand til at bevise.

Dog ved man, at formodningen er sand for et vilkårligt antal løbere, hvis forskellen mellem løbernes hastighed er bundet af en bestemt ulighed. Men det er ikke bevist, at formodningen er sand, hvis det eneste betingelse er, at der blot skal være en eller anden forskel i løbehastighed.

Tao skriver, at det ikke er lykkedes ham at komme helt i mål, men han har i de mindste fundet en strategi, som kan vise sig anvendelig til at gøre yderligere fremskridt, og han har påvist, hvorfor formodningen er så svær at bevise.

Så der er stadig plads til, at en kreativ matematisk sjæl kan få en god idé. Og i modsætning til fysikere, som har naturen som overdommer, så kan matematikerne tænke helt vildt, blot det sker på en stringent måde.

En god artikel og video til weekenden

Illustration: Julia Breckenreid

Hvis du ovenpå dette har lidt ekstra tid i weekenden, så anbefaler jeg interviewet med 96-årige Freeman Dyson i Nautilius, hvor han fortæller sit liv med fysikkens Dream Team – Einstein, Bohr, Feynman, Pauli osv.

Han fortæller bl.a., at fleste store videnskabsmænd blev halvskøre på deres gamle dage, bortset fra Niels Bohr, som var en exceptionel undtagelse.

Det er en interessant beretning fra en af de få nulevende fysikere, der personligt har kendt de gamle kæmper.

Læs om den glade tid i 1950'erne, hvor andenrangs fysikere kunne lave førsteklasses forskning. Hvorfor Dyson mener, teoretisk biologi i dag er mere interessant end fysik, og hvorfor han lever udmærket med, at klassisk fysik og kvantefysik er to adskilte verdener, som Dyson i modsætning til de fleste andre fysikere håber, aldrig bliver forenet.

Hvis du yderligere har 22 minutter til rådighed og er interesseret i at forstå, hvorfor det på en måde giver mening at sige, at summen af alle positive heltal (1+2+3+4+..) er -1/12 (og hvorfor det på en anden måde er meningsløst), så vil jeg anbefale denne fremragende video om Riemanns zeta-funktion.

Det er en funktion, som jeg gentagne gange inden for de seneste halve snes år har skrevet flere artikler om, men som videoen gjorde mig væsentligt klogere på. Det kan du sikkert også blive.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Man er nemlig nødt til at opgive tanken om energibevarelse"
Man taler om et endeligt Univers, men stråling stopper ikke ved en eller anden arbitrær grænse.
Det er kun i et lukket system energien bevares, og Universet er ikke specielt lukket. Man finder for eksempel hele tiden objekter længere og længere væk.
Spørg en astrofysiker/kosmolog om hvad man ville se hvis man var på Universets grænse. Det er interessante svar man får.

 • 6
 • 10

Spørg en astrofysiker/kosmolog om hvad man ville se hvis man var på Universets grænse. Det er interessante svar man får.

En kugleflade har en endelig størrelse men ingen grænse. Hvorfor skulle et endeligt univers have en grænse? Du laver en - arbitrær - forudsætning for universets geometri så du kan vise hvor fiffig du er - i modsætning til nogle svagt begavede forskere.

Og hvor mange astrologer / kosmolog har du spurgt og hvorfor fortæller du ikke de interessante svar de gav dig?

 • 8
 • 16

En kugleflade har en endelig størrelse men ingen grænse. Hvorfor skulle et endeligt univers have en grænse? Du laver en - arbitrær - forudsætning for universets geometri så du kan vise hvor fiffig du er - i modsætning til nogle svagt begavede forskere.

Ja, de mere jordbundne typer (ingen nævnt her, men...) har nok svært ved at forestille sig, at det univers, vi oplever, kunne være en tredimensional overflade på et firedimensionalt legeme - hvilket ville gøre universet på en gang endeligt og grænseløst. Eller- hvis tiden er med - et firedimensionalt univers på overfladen af et femdimensionalt legeme.

Ikke at jeg synes, det er specielt nemt - slet ikke, hvis man skal op på de 11 dimensioner, som strengteoretikerne gerne vil operere med.

Men jeg forfalder dog ikke som så mange andre til argumentet: Det må være forkert, for jeg kan ikke forstå det.

 • 8
 • 1

Som teoriens navn tilsiger, kan der ske et spontant kollaps af bølgefunktionen, og sandsynligheden for, at det sker, stiger med objektets masse.

Kors, en gang sludder. Bølgefunktionskollaps! Er det nogensinde matematisk beskrevet?

Jeg er ikke meget for at give køb på loven om energibevarelse. Men det vil nu være værd at vide, hvad den forbaskede mørke energi egentlig er.

For mig er loven om energibevarelse også "hellig", og jeg vil til enhver tid stemple enhver teori, som siger noget andet, som værende vrøvl.

Hubble konstanten fremkommer udelukkende ud fra en måling af rødskiftet, idet man har konstateret, at fjerne objekter har større rødskifte end nære, og man drager derfor den konklusion, at det må være fordi, de fjerner sig fra os (dopplerskift). Problemet er bare, at der er to årsager til rødskiftet - dopplerskift og gravitionel rødforskydning, så når man udelukkende regner ud fra dopplerskiftet, regner man altid mere eller mindre galt.

Det er bevist i Pound-Rebka eksperimentet - hvis det vel at mærke fortolkes rigtigt - se https://arxiv.org/pdf/physics/9907017v2.pdf - at resonansfrekvensen (og dermed spektrallinjernes frekvens) i atomkerner nedsættes i et gravitationsfelt. Det ses allerede i lyset fra solen, der pga. den store masse er en anelse rødforskudt i forhold til jorden. Ud fra Hubble konstanten kan vi altså konstatere, at solen fjerner sig fra os - eller hvad? Når det ikke engang passer med solen, hvordan kan man så tro, at det passer på resten af universet?

Det er temmelig indlysende, at de objekter, vi kan se på mange milliarder lysårs afstand ikke just kan være "Nefablændere" - hvis nogen er så gammel, at de kan huske, hvad det var. Da lysintensiteten falder med 2. potens af afstanden, må der være tale om lyskilder af en næsten ufattelig intensitet, og de vil med stor sandsynlighed også have en ekstrem stor masse og dermed et stort gravitionelt rødskifte. Hvordan kan man være sikker på, at den tilsyneladende accelererende ekspansion, man konstaterer på ekstremt store afstande, ikke bare skyldes, at vi ganske simpelt ikke kan se lyset fra lettere, mindre lysstærke objekter med mindre rødforskydning? Der er steder i universet, hvor man kan se gravitionelt forbundne objekter (bevæger sig samlet og må derfor være i nærheden af hinanden), som har vidt forskelligt rødskifte. Det passer jo heller ikke med Hubble konstanten.

Til de allerfjerneste galakser er der målt en rødforskydning på z = 10,0. Det skulle betyde, at afstandene i universet er forøget med en faktor 11 siden lyset blev udsendt. Man kan så med en matematisk model beregne, at lyset fra galaksen blev udsendt i år 480 millioner efter Big Bang. Da lyset blev udsendt, var afstanden til galaksen 2,9 milliarder lysår. Hvis man kunne måle afstanden til galaksen nu, ville den være 11 * 2,9 ≈ 32 milliarder lysår; men hvordan kan nogen masse, som ikke kan accelereres op til overlyshastighed, i løbet af 0,48 milliarder år nå ud på en afstand af 2,9 milliarder lysår, og hvordan kan afstanden i dag være ca. 32 milliarder lysår, når universet kun anses for at være 13,8 milliarder år gammelt? Man hævder så, at det skyldes, at der er hele universet, der har udviddet sig (rosinbollemodellen), så overlyshastigheden ikke er noget problem; men hvorfor er de interne afstande i galakserne og selve himmellegemernes størrelse så ikke vokset tilsvarende, og hvordan kan overlyshastigheden være 2,9/0,48 = 6.0 c de første 480 millioner år og nu kun 32/13,8 = 2,3 c, uden at ekspansionshastigheden nedsættes og altså ikke forøges, som man påstår?

Jeg fatter ikke, hvorfor moderne fysik og dens disciple altid leder efter de mest komplekse og usandsynlige forklaringer i stedet for at tænke en smule logisk. Hvis en teori både kræver brud på energibevarelsen og overlyshastigheder, som oven i købet øges på trods af, at man ud fra regnestykker som ovenstående kan konstatere, at de ud fra den samme teori må falde, kunne det jo være fordi, teorien er forkert.

Jens Ramskov rydder op i fysikken - gid det var så vel :-) Det trænger den virkelig til!

 • 3
 • 7

Måske fordi de er meget klogere end dig og ikke straks afviser alting som vrøvl, fordi de ikke umiddelbart kan forstå det.

Hvis du eller nogen anden forstår bølgefunktionskollapset (partikel-bølge dualiteten), synes jeg, at du skulle berige os med din viden. Jeg har en kendt fysiker på NBI's ord for, at der ikke er nogen arbejdende fysiker, der forstår den.

Derudover har jeg i mit ovenstående indlæg ikke draget nogen konklusioner ud over, hvad der bl.a. er bevist i Pound-Rebka eksperimentet - dvs. at der er to mulige årsager til en rødforskydning. Jeg har derimod rejst en række spørgsmål, som du og alle dem, der har mærket mit indlæg med en tomme ned, da er meget velkommen til at svare på!

 • 3
 • 8

Hvis du eller nogen anden forstår bølgefunktionskollapset (partikel-bølge dualiteten), synes jeg, at du skulle berige os med din viden

Ja, sådan angriber du jo altid kritik. Enhver kritiker SKAL straks kunne forklare dig noget, som du har afvist som vrøvl - og som du uanset en eventuel forklaring med det samme afviser igen, idet begrænsningen i virkelighede er dig selv.

Men jeg kan ikke forklare dig dualiteten. Jeg er slet ikke klog nok til at forstå det. Mine evner og kompetencer slår overhovedet ikke til. Derfor lytter jeg interesseret til, hvad fantastisk kloge og dygtige forskere beriger verden med. De er langt fra enige og ind i mellem ret fantasifulde - men det er jo netop disse egenskaber, der bringer forskningen videre.

Ikke et surt: "Det kan jeg ikke få ind i mit lille knap-så-uddannede hoved, så det er bestemt helt forkert".

Jeg er dog - efter min egen mening - er klog nok til ydmygt at konstatere, at jeg langt fra er det mest kyndige menneske her i verden - så det er ikke mig, der skal nedgøre en række forskeres indsats ved uargumenteret at kalde det vås.

Jeg har en kendt fysiker på NBI's ord for, at der ikke er nogen arbejdende fysiker, der forstår den.

Nå da, har du det. WOW. Udsagnet ville have større valør, hvis denne kendte fysiker selv stod frem og sagde det, så vi kunne få konteksten med. Det kunne jo være, du i al din selvfedme er kommet til at tage vedkommende til indtægt for noget, som ikke er helt korrekt.

Hvor ved denne fysiker det i øvrigt fra?

 • 9
 • 4

Tak for en god artikelrække, med flere underbyggende links, Jens Ramskov!
På trods af min begrænsede indsigt, finder jeg nye teorier virkeligt spændende.
Der ér også behov for noget der virkelig flytter den nuværende standartmodel er par trin op.
- Den forklarer det meste, har giver fantastiske forudsigelser som er påvist eksperimentelt.
Lige fra W+, W- og Z bosoner til Higgspartiklen.
At tyngdekraften bl.a. ikke omfattet, er et at standartmodellens store problemer.
- Sammen med inflationen!

Min baggrundsviden er begrænset, og alene erhvervet gennem læsning af forskellige bøger om emnet, så som John Gribbins "På sporet at Schrødingers kat", "A Brief History of Time" m.fl. men, også Steven Hawkins bøger er spændende læsning. Ligeledes Thor Nørretranders har været leveringddygtig.

John Gribbins bøger kan varmt anbefales. De er ikke nye, slet ikke, men det betyder mindre. Kva de er grundlæggende og derfor endnu ikke er overhalet af nyere forskning!
Tværtimod giver de, som baggrundsviden, bedre forståelse at nye opdagelser og teorier!

Spændende "Værd at vide"-tråd fra Jens Ramskovs hånd! Applus!

 • 8
 • 0

Man dog? Udtalelsen stod i en personlig e-mail korrespondance med vedkommende, som jeg naturligvis ikke kan referere.

Jeg syntes jeg har lidt deja vu. Du har vist tidligere brugt samme argument for ikke at dokumentere dine påstande.

Kan du give en eneste god grund til at fremføre påstande du alligevel ikke kan dokumentere ? De er jo, for at sige det pænt, værdiløse og er ikke andet end støj i debatten.

Det gør heller ikke godt for din troværdighed idet der ikke er nogen mulighed for at afgøre om du vitterlig har haft nævnte mailkorrespondance eller om det blot er fri fantasi.

M

 • 11
 • 1

Kan du give en eneste god grund til at fremføre påstande du alligevel ikke kan dokumentere ? De er jo, for at sige det pænt, værdiløse og er ikke andet end støj i debatten.

Hvad er et for påstande, jeg ikke kan dokumentere? Den gravitionelle rødforskydning?

Jeg opponerer bare imod, at man drager konklusioner om verdensrummets ekspansion på omkring 10 milliarder lysårs afstand på baggrund af formler, der ikke engang gælder i vores eget solsystem, så hvem er det reelt set, der kommer med udokumenterede påstande her?

Teorien om at energien langsomt siver ud af universet er aldeles udokumenteret tankespind, der oven i købet bryder med noget af det mest fundamentale i fysikken (energibevarelsen); men det er måske helt OK og en påstand, som ikke må betvivles?

 • 1
 • 6

Hvad er et for påstande, jeg ikke kan dokumentere?

Rutinemæssgt udtrykker du din mangel på respekt for forskere du er uenig med. Samtidig vil du have at den undrende forsamling skal respektere udokumenterede udsagn fra anonyme forskere som angiveligt bakker dig op i dit syn på moderne fysik.

Hvis disse forskere ikke tør stille sig åbent frem med deres tvivl om deres egen forskning, hvordan kan det så være de tør skrive om deres tvivl til dig?

Og har du ikke også snakket med anonyme forskere som ikke bakker dig op og skal vi ikke høre om dem?

Eller er kriteriet for din respekt på forskere alene baseret på om de er enige med dig?

 • 8
 • 3

Jeg er helt Enig, Søren.

Udsagnet om, at ingen forstår bølgefunktionens kollaps (hvis det er sandt) er sandsynligvis fremsat i meningen: 'vi kan se det sker, vi accepterer det fuldstændig, vi kender konsekvenserne - men vi ved ikke lige hvorfor, det er sådan'.

Det samme tror jeg mange forskere vil sige om DNA, om kvantemekaniske fænomener, om hjernens funktion og hvad ved jeg...

Carsten vælger så at voldtage argumentet og fordreje det til: Forskerne erkender, at teorien om xyz er noget vås'.

Det er så useriøst, som det kan blive.

 • 8
 • 2

Rutinemæssgt udtrykker du din mangel på respekt for forskere du er uenig med.

Vrøvl. I modsætning til så mange andre her er jeg aldrig blevet personlig, men er udelukkende gået efter argumentationen og ikke manden. Jeg har aldrig nogensinde udtryk mangel på respekt for nogen - selvom jeg sommetider godt kunne have lyst tl det.

Samtidig vil du have at den undrende forsamling skal respektere udokumenterede udsagn fra anonyme forskere som angiveligt bakker dig op i dit syn på moderne fysik.

Forskerne er kun anonyme, fordi jeg selvfølgelig ikke kan referere fra personlig e-mail korresponce. Beskylder du mig for at lyve? Det må sgu da være dig, der skal bevise, at jeg ikke taler sandt, og hvordan gør du det, når du ikke har adgang til den korrespondance?

Du har for lang tid siden med egne ord måttet erkende, at du ikke kan få skovlen under min argumentation, så når du ikke magter at gå efter bolden, må du jo gå efter manden. Sørgeligt!

 • 1
 • 11

Udsagnet om, at ingen forstår bølgefunktionens kollaps (hvis det er sandt) er sandsynligvis fremsat i meningen: 'vi kan se det sker, vi accepterer det fuldstændig, vi kender konsekvenserne - men vi ved ikke lige hvorfor, det er sådan'.

En bølge opstår ved impulsudveksling mellem et meget stort antal partikler, så én eneste partikel kan aldrig nogensinde skabe en bølge og dermed et bølgefunktionskollaps.

Der findes kun ét eneste eksempel på bølgefunktionskollapset: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Mo... :-)

 • 1
 • 5

Det vil jeg afvise som rent vås, da jeg ikke gider sætte mig ind i det.

Og det er der desværre andre, der heller ikke gider, og derfor får vi det forkvaklede vås med partikel-bølge dualitet og bølgefunktionskollaps. Hvis man holdt fast i almindelig kendt viden om, hvordan bølger opstår og udbreder sig, ville man let kunne indse, at man for at forklare bølgeegenskaben i bl.a. dobbeltspalteeksperimentet har brug for et medie bestående af et meget stort antal partikler til at gøre rede for bølgefunktionen. Problemet er så bare, at energiudbredelse på den måde står i kontrast til fotonmodellen og visse dele af relativitetsteorien, så selv om alle eksperimenter daglig viser, at et sådant medie eksisterer, nægter man at acceptere det, for hvis man gjorde, skulle det meste af de sidste 100 års fysik skrives om, hvilket er aldeles uoverskuelig.

Christian Bierlich langede for noget tid siden voldsomt ud efter vores daværende videnskabsminister for at være religiøs; men det er måske helt OK, at han kalder åbenlyst forkerte påstande for vrøvl, men ikke når jeg gør det, på trods af at jeg ud fra bl.a. målinger og simuleringer af transmissionslinjer kan konstatere, at elektromagnetisk udbredelse umuligt kan foregå, som fysikerne prøver at bilde os ind.

 • 1
 • 3

så selv om alle eksperimenter daglig viser, at et sådant medie eksisterer, nægter man at acceptere det, for hvis man gjorde, skulle det meste af de sidste 100 års fysik skrives om, hvilket er aldeles uoverskuelig.

Jeg nægter at acceptere, at alle eksperimenter dagligt viser, at æteren eksisterer.

Christian Bierlich langede for noget tid siden voldsomt ud efter vores daværende videnskabsminister for at være religiøs; men det er måske helt OK, at han kalder åbenlyst forkerte påstande for vrøvl, men ikke når jeg gør det,

Som de siger i børnehaven: Når Christian må, så vil jeg også have lov.

Du må da gerne bruge ordet vrøvl alt det du lyster. Vi har ytringsfrihed her i landet. Men jeg fornemmer, at vi er en del, der ikke gider høre på hjemmestrikkede hypoteser, der i den grad er åbenlyst forkerte.

 • 4
 • 2

Citat fra nobelpristager i fysik Robert B. Laughlin ( https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_B._La... ) 2005 i “A different Universe” side 120:
The modern concept of the vacuum of space, confirmed every day by experiment, is a relativistic ether. But we do not call it this because it is taboo.


Det er noget vås, da det ikke passer med min opfattelse af verden. Som dig accepterer jeg kun udsagn fra forskere, som jeg er enig med. Resten er fusentaster, som ikke kan tænke bare en lille smule logisk.

 • 3
 • 2

Som dig accepterer jeg kun udsagn fra forskere, som jeg er enig med. Resten er fusentaster, som ikke kan tænke bare en lille smule logisk.

Her tager du fuldstændig fejl. Jeg bruger faktisk ing.dk til at afprøve mine idéer, for holder de ikke her i diskussion med dygtige fysikere som f.eks. Christian Bierlich, holder de nok heller ikke i virkeligheden, og så er det tilbage til skrivebordet.

Der er en klog mand, der engang har sagt, at når man i en diskussion bliver personlig og aggressiv, slås man ikke længere for sandheden, men for sig selv, så når man ikke (længere) kan få skovlen under min argumentation, men begynder at gå efter manden og ikke bolden, ved jeg, at jeg er på rette spor!!!

 • 0
 • 6

men for sig selv, så når man ikke (længere) kan få skovlen under min argumentation, men begynder at gå efter manden og ikke bolden, ved jeg, at jeg er på rette spor!!!


Ja, sådan kan man jo trøste sig selv som miskendt geni. Problemet er bare, at du ikke kan se den kæmpestore skovl, du hele tiden kravler op på.

Det er jo som med konspirationsteoretikere: Ingen argumenter virker, fordi 'sandheden' er defineret på forhånd. Sjovt nok, i øvrigt, at du kan hente faglig opbakning hos mennesker som undertegnede, der blankt erkender IKKE at vide noget om sagen.

Så når jeg synes, du er for dum, betyder det altså i din optik, at du har ret i faglige spørgsmål, som jeg ikke har forstand på. Hold da op, hvor verden må være nem for mennesker uden selvkritik.

Men fred være med det. Nu skal jeg prøve at få en lidt pænere lyd ud af As-dur på klaveret. Jeg ved ikke, hvorfor netop den toneart driller mig så meget. Jeg kunne selvfølgelig bare beslutte, at det lyder pænt, men kyndige mennesker fortæller mig, at der er noget, der halter. Og den kritik vil jeg tage alvorligt, selv om det nemmeste er at postulere, at det har de ingen forstand på.

 • 3
 • 2

mon du snart fatter pointen

Mon du gør?

Jeg lytter jo netop til argumenter fra f.eks. Christian Bierlich og andre, som jeg ikke er enig med. Pointen er jo netop at se, om min argumentation er skudsikker nok til at modstå angreb fra selv meget kompetente personer, inden jeg offentliggør den, og man får ikke meget modspil fra personer, som man er enig med, men kan selvfølgelig godt få gode idéer til videreudvikling af teorien eller forbedring af argumentationen!

En bokser bliver jo heller ikke bedre, før han eller hun sparrer med en kompetent modstander.

 • 1
 • 4

Hvis nu astrofysik konsekvent var blevet nægtet, at måtte indeholde mere end bare en meget lille snert af filosofi, hvordan ville vores opfattelse af universet så være nu?

Og har gennem alle tider ikke alle videnskaber gjort brug af filosofi?

Jeg vil mene, at kan man ikke filosofere, vil man have svært ved at konkludere!

Og så er der det med intuition - et svært acceptabelt ord på et site dedikeret ingeniører. Men alligevel vil jeg hævde, at det er roden til alt godt.

Jeg vil tilmed påstå, at hverken Einsteins eller Bohrs teorier ville have set dagens lys, om ikke deres respektive ophav havde trigget på intuition.

Universet kunne meget vel være en tidsmæssig udbredelse fremfor en rumlig udbredelse.

 • 2
 • 2

Hvad er et for påstande, jeg ikke kan dokumentere?

Ok, hvis du skal have skåret det ud i pap - dine påstande om at du har mailkorrespondence fra seriøse forskere om at de er enig med dig men som du ikke kan afsløre fordi de er private.

Det er udokumenterbare påstande og fuldstændig værdiløse som argumenter da der ikke er nogen mulighed for at verificere om de er sande eller ej.

Forskerne er kun anonyme, fordi jeg selvfølgelig ikke kan referere fra personlig e-mail korresponce. Beskylder du mig for at lyve?

Af samme grund kan du heller ikke bruge den slags til noget som helst. Om du er løgner kommer jo fuldstændig an på om nævnte mails eksisterer eller ej og det har vi ikke andet end dit ord for.

Det må sgu da være dig, der skal bevise, at jeg ikke taler sandt, og hvordan gør du det, når du ikke har adgang til den korrespondance?

Det her er decideret idiotisk. Du fremsætter påstande du ikke vil dokumentere og kræver så at man uden at kende argumenterne skal modbevise det. Det har intet med videnskab at gøre men derimod noget der er typisk for religiøse sekter.

for holder de ikke her i diskussion med dygtige fysikere som f.eks. Christian Bierlich,

Det er vist det man kalder en monolog - Christian har en lidt anderledes opfattelse https://ing.dk/blog/moerkt-stof-i-2015-173248 :

Hej Carsten,

Jeg tror nu aldrig jeg har diskuteret æterteori med dig, men hvis du ikke vil diskutere alligevel, har jeg ikke noget behov for at køre på.

M

 • 4
 • 2

Det her er decideret idiotisk. Du fremsætter påstande du ikke vil dokumentere og kræver så at man uden at kende argumenterne skal modbevise det. Det har intet med videnskab at gøre men derimod noget der er typisk for religiøse sekter.

Enig!

Bemærk i øvrigt det løsrevne wikipediacitat fra Robert B. Laughlin, som Carsten nu igen, igen, igen hiver frem som sandhedsbevis for egne påstande.

Det handler sjovt nok om en relativistisk æter - samtidig med, at Carsten afviser relativitetsteori og relativistiske effekter som fx tidsforkortelse. Cherry-picking så det basker..

 • 4
 • 1

Ok, hvis du skal have skåret det ud i pap - dine påstande om at du har mailkorrespondence fra seriøse forskere om at de er enig med dig

Jeg har aldrig hævdet, at den pågældende forsker er enig med mig - kun at han skrev, at der ikke findes én eneste arbejdende fysiker, som forstår partikel-bølge dualiteten.

Om du tror på det eller ej, må du selv om; men med hvad ret beskylder du mig for at lyve?

Det her er decideret idiotisk. Du fremsætter påstande du ikke vil dokumentere og kræver så at man uden at kende argumenterne skal modbevise det.

Sikke noget vrøvl at fremføre. Hvis folk skal kunne føre en e-mail korrespondence med mig, er det vel rimeligt, at de også kan stole på, at jeg ikke refererer fra personlig korrespondence uden deres tilladelse.

I dette land er man altså uskyldig indtil andet er bevist, så det er dig og Søren Fosberg, der skal bevise, at den e-mail korrespondance ikke findes - ikke mig, der skal bevise, at den gør.

 • 1
 • 4

Jeg har aldrig hævdet, at den pågældende forsker er enig med mig - kun at han skrev, at der ikke findes én eneste arbejdende fysiker, som forstår partikel-bølge dualiteten.

Og han har så spurgt dem alle i hele verden, før han udtaler sig?

Ikke det?

Jamen, så er det jo bare endnu en udokumenteret påstand, som vi ikke kan bruge til noget.

Det er ikke engang sikkert, at denne mystiske forsker ved noget som helst om emnet.

NBI arbejder med astronomi, geofysik & klima, nanofysik, partikelfysik, kvantefysik og biofysik. Så det kan være en astronom, biofysiker eller klimaforsker på det foreliggende grundlag.

 • 3
 • 1

Det handler sjovt nok om en relativistisk æter - samtidig med, at Carsten afviser relativitetsteori og relativistiske effekter som fx tidsforkortelse. Cherry-picking så det basker..

Vrøvl. Æteren i min model opføre sig relativistisk med hensyn til massen, idet den giver alt andet en tilsyneladende masse, som stiger efterhånden som man nærmer sig kræfternes maksimale udbredelseshastighed i æteren, så der er i høj grad tale om en relativistisk æter. Derimod ændres hverken tid eller længde, så jeg ikke har noget problem med, at omkredsen af en roterende skive bliver mindre end pi gange diameteren (Ehrenfests paradoks). Den relativistiske masseændring er nok til f.eks. at forklare, hvorfor atomure i f.eks. GPS satellitterne går lidt hurtigere end på jorden som følge af højden (mindre gravitation), men så igen en anelse langsommere pga. hastigheden (stigende masse).

I mine øjne er tid bare noget mennesket har indført for at kunne mødes og måle. Naturen benytter ikke tid til noget. Derfor tror jeg heller ikke på Einsteins krummende rum og rumtid med tilhørende "gummilagner" etc.

 • 1
 • 5

Den var da helt ny. Så findes der jo slet ikke bølger, og alt er statisk.

Hvis du havde bare den mindste viden om denne tråds emne og elektromagnetisk udbredelse i særdeleshed, ville du vide, at næsten alt handler om energikonvertering mellem potentiel og kinetisk energi - incl. impulsudbredelse og dermed bølgedannelse og udbredelse. Her et det kræfter og masser, der har betydning - ikke hvad klokken er.

Mennesket er imidlertid nødt til at indføre begrebet "tid" for at kunne måle og beskrive disse ting. Uden begrebet tid og en tidsreference kan vi f.eks. måle frekvens; men da naturen ikke selv benytter tid, findes der ingen global tidsreference. Vi kan så bruge et atomur, men det går for langsomt i et gravitationsfelt og under bevægelse, og det modsatte gør sig gældende med et pendulur. Vi kan benytte jordens rotation, men jorden roterer langsommere og langsommere.

.. kom der nedfingre fra Kanstrup. Han er hurtig i betragtning af, at han ikke tror på, at tid findes.

Jo, tid findes i menneskets verden, som jeg netop skriver, og dermed også i dette forum.

Kors hvor er du trættende. Find dig en anden tråd at throlle i, når du helt åbenlyst er så totalt faglig blank på denne tråds emne.

 • 1
 • 6

Kors hvor er du trættende


Sagde manden, der efter eget udsagn ALTID går efter bolden...

Carsten, du kan jo bare lade være med at vikle dig ind i den ene absurde selvmodsigelse efter den anden. Eller bare lade være med at svare, når nu det er så trættende.

Uden begrebet tid og en tidsreference kan vi f.eks. måle frekvens

Godt klaret. Ikke at jeg helt forstår, hvordan man måler frekvens uden begrebet tid. Men jeg er jo også totalt blank, sagde manden der efter eget udsagn ALDRIG går efter manden.

throlle

Det ord kender jeg ikke, vil du forklare?

 • 4
 • 2