Sindal Varmeforsyning bygger avanceret biomasse-ovn

Varmeforsyningen i Sindal vest for Frederikshavn er netop gået i gang med at bygge et avanceret, danskudviklet biomasseanlæg til produktion af el og varme på træflis samt have- og parkaffald.

Anlægget er en ny generation af et prisbelønnet koncept, udviklet af Dall Energy, hvor biomassen først forgasses og hvorefter gasserne afbrændes i to trin. Hermed kan anlægget omsætte alt fra flis til vådt haveaffald med meget lav støv- og NOx-udledning.

Læs også: Dansk biomasseovn slog alle konkurrenter i opfinderdyst

Formand for Sindal Varmeforsyning Bjarne Christensen forklarer i en pressemeddelelse, at man har brugt en del år på at undersøge markedet for et nyt anlæg, der skal erstatte det naturgasfyrede anlæg.

Holder varmeprisen i ro

Fra 2019 er det nemlig ikke længere rentabelt at benytte naturgas til kraftvarme, når det såkaldte grundbeløb forsvinder.

»Med dette anlæg fra Dall Energy, som er et af verdens mest miljøvenlige, kan vi som minimum holde varmepriserne nede. Men hvis det går som forventet, så får vores brugere lavere varmepriser,« siger Bjarne Christensen.

Læs også: Sønderborg Fjernvarme bygger avanceret flis-kedelanlæg

Det nye i Sindal-anlægget er, at man kombinerer den såkaldte modstrømsforgasning af biomasse med ’partiel oxidation’ i det samme kammer, hvorved man får nedbrudt tjærestofferne i forgasningsgassen og i stedet ender med en såkaldt syntese-gas.

To trin giver nyt produkt

Syntesegassen kan omdannes til flydende brændsler (methanol eller syntetisk benzin) og anvendes direkte i en gasmotor eller – som her – forbrændes i en efterbrænder, hvor røggassen anvendes til at opvarme olien i en såkaldt ORC-turbine (Organic Rankine Cycle), der både producerer el og varme.

ORC-turbinen benytter olie i stedet for vanddamp og er velegnet til kraftvarmeproduktion på mindre anlæg. I Brønderslev bygger man også et ORC-anlæg i forbindelse med en traditionel biomasseovn.

Læs også: Unikt anlæg skal opvarme Brønderslev

En yderligere fordel ved partiel oxidations-trinnet er en halvering af NOx-udledningen fra værket. Det er i hvert fald teorien, som baserer sig på beregninger og simuleringer foretaget af Force, og som nu skal afprøves i Sindal.

Støtte fra EUDP og Innovationsfonden

Derfor har projektet også fået godt 8 mio. kroner i støtte af EUDP.

Endvidere støtter Forsknings- og Innovationsstyrelsen projektet, idet Force har lavet en computersimulering af NOx-emissionerne, som DTU senere skal verificere, når anlægget kører.

»Simuleringsmodellen fra Force viser, at udledning fra anlægget kan komme ned på 100 mg NOx pr. normalkubikmeter, men da Sindal Varmeværk er blevet garanteret en udledning på maksimalt 100 mg NOx, installerer vi for en sikkerheds skyld et NOx-rensningsanlæg,« forklarer direktør Jens Dall Bentzen.

Læs også: Termisk forgasning taber kampen til biogas og naturgas

Han tilføjer, at anlægget højst må udlede 100 mg NOx pr. kbm, fordi det er et krav, for at Sindal kan få tilskud til elproduktionen efter reglerne om tilskud til biogas og forgasningsgas.

I forvejen kører selskabets ovn-koncept i andre versioner i Sønderborg, Bogense og i USA hos Warwick Mills.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og i givet fald: Hvor hurtigt kan den regulere fra 0-100% fra biomasse til el-patron og fra el-pratron til biomasse?

Altså aftage op til 5 MW strøm fra sol/vind og fungere som 800KW backup for disse.

Måske bare regulering indenfor f.eks 20-100%, dvs 4 MW fra el-nettet og 800KW backup?

Få timer, halve døgn, dage, uger?

 • 0
 • 2

82000 kr per kW plus brændsel og affald.På projektstadium. Den finske KK er ligefrem billig.

 • 2
 • 6

Hvor hurtigt kan den regulere fra 0-100% fra biomasse til el-patron og fra el-pratron til biomasse?

Det kan vel gøres lige så hurtigt som Amagerværket, når dampen bypasses dampturbinen og ledes over i en varmeveksler som opvarmer fjernvarmevand, og det er få minutter, og det samme den anden vej når så el-produktionen skal startes igen. .

Men så skal der kunne aftages både 5 Mw fra fliskedlen og fra el-patronen i Sindal, og hvis byens varmebehov er vigende så er byens akkkumuleringstank relativ hurtigt fuld og på ganske få timer.

Hvis man lukker kedlen ned så tager det et godt stykke tid inden den igen kan yde strøm til nettet.

 • 4
 • 2

plus brændsel og affald.På projektstadium.

For beboerne der er tilsluttet er det godt selv at kunne gro biomasse (haveaffald) til deres egen varme, godt nok ikke det hele, men en given andel vil det jo betyde.

For mig at se giver det god mening og den del af brændslet er "gratis" (det skal jo indsamles) Oplagt at det blev gjort af fjernvarmeværket med el-lastbiler.

Selv om jeg ikke er tilsluttet fjernvarme ville jeg da gerne donere mit haveaffald til et fjernvarmeværk, hvis de selv kom og hentede det.

 • 1
 • 1

16% effektivitet på el er lavt, men det er jo varmen der tæller. Syngassen kan renses og lagres til senere brug. Her er en brændselscelle af stål med op til 50% effektivitet : https://www.youtube.com/watch?v=PCs9OOHP-0o

En 800kW ORC er nok billigere end 800 styk 1kW brændselsceller, men tilsammen kan de måske give en passende kombination af økonomi, effektivitet og fleksibilitet. Altså engang når brændselsceller laves billigt i store mængder.

 • 1
 • 1

16% effektivitet på el er lavt, men det er jo varmen der tæller. Syngassen kan renses og lagres til senere brug. Her er en brændselscelle af stål med op til 50% effektivitet : https://www.youtube.com/watch?v=PCs9OOHP-0o

25 % af træets energi ender som ren syntetisk gas som kan lagres, og resten er varme fra forgasningsprocessen.

Senere via en brændselcelle kan altså 50 % af de 25 % ende som elektricitet. Altså 12,5 % af træets energi ender som strøm.

Hvis det var eneste mulighed i Sindal så er det måske ok, fordi man skal bruge varmen.

Men hvis man nu havde installeret 5 Mw luft/vand varmepumper til 20 mio i Sindal, som for 70 % af fjernvarmeproduktionen, bruger de øvrige fjernvarmeværkers spildproduktion af strøm fra deres fjernvarmeproduktion, og for de sidste 30 % omsættes træet i effektive comdicycle anlæg som Avedøre hvor over 50 % af biomassen ender som strøm, ja så er penge- og energiøkonomien endda noget bedre, når varmepumpernes års SCOP er over 4.

 • 0
 • 2

Ja et bål med forgasning, skide innovativt.... LOL...

JA! Man må slå sig på låret! MAn har en energibære som biomasse som kan brændes af i ekstremeffektive kraftværker som Avedøre når man har brug for strøm, hvor altså træet kan yde 50 % af energien til strøm.

Men derimod laver man et forgasningssystem som løbende laver varme ved en fjernvarmeby, og varme man ellers kan lave med alt det overskudsstrøm man har fra fjernvarmeværker og møller og hertil ofte billig overskudsstrøm fra udlandet, som kan bruges i varmepumper som kan leverer hele varmeværkets årsproduktion når en mikroskopisk del af den biomasse man ellers ville forgasse den omsættes til strøm i effektive kraftværker som så godt nok smider spildvarmen værk, hvis der ikke lige lægger et fjernvarmeværk i nærheden.

Men nu skal man så dog ikke lave syngas i Sindal men strøm som så i øvrigt kan konkurrerer med de andre fjernvarmeværkers overskud af strøm netop når der er brug for varme i Sindal, og mere og mere strøm kan omsættes i el-patroner eller foræres til udlandet når der er overløb af strøm i nettet .

 • 0
 • 3

Nå Karsten en gang er nået igennem de indforståede, retoriske spørgsmål, vil han måske dele sit budskab på en måde, så vi andre også kan forstå det?

 • 3
 • 0

At traditionel afbrænding af træ, stadig kan optimeres og gøres bedre. Hvis Danmark vil hjælpe miljøet skal vi straks forære anlæg som dette væk til lande der har brug for varme og strøm Ulan Bator, i Mongoliet fx, som var nævnt i sidste uge, vil virkeligt have glæde af den slags!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten