Simuleringer fra kampfly hjælper vindmølleindustrien

Vindmøllestrøm er langtfra billig energi, så der anvendes mange kræfter på at reducere omkostninger til både udvikling og produktion samt vedligeholdelse.

Senest har vingeproducenten SE Blades i Danmark, der er en del af Suzlon-gruppen, taget avanceret simuleringssoftware, der ellers bruges i forbindelse med fremstilling af eksempelvis kampfly, med ind i udviklingsfasen.

»Vores løsning gør det muligt for ingeniører i Danmark, Holland og Indien at arbejde på én digital model. Dette har reduceret udviklingstiden væsentligt og sikrer samtidig kvaliteten af vingedesignet,« forklarer direktør i SE Blades Technology Flemming Mortensen.

SE Blades har fået hjælp fra Idé-Pro Engineering & Software til blandt andet at udvikle en generisk skabelon i Catia fra CAD-firmaet Dassault Systèmes af en møllevinge samt implementere udviklingskonceptet i alle SE Blades’ afdelinger.

»Vi oplever, at mange virksomheder inden for vindindustrien ønsker at lære af og benytte de udviklingsprocesser, som vi kender fra aerospace-industrien. Vi bruger vores store erfaring fra aerospace-industrien i løsningen til SE Blades, hvor vi også trækker på vores store kendskab til kompositdesign og -produktion,« fortæller adm. direktør i Idé-Pro Engineering & Software Henrik Bøgelund.

Idé-Pro Engineering & software gør brug af sin erfaring fra aerospace-industrien i den generiske model, firmaet har udviklet til SE Blades. Den gør det muligt at tilpasse den enkelte møllevinge til helt specielle forhold som størrelse og vindforhold. Illustration: Idé-Pro

FOKUS: Læs flere artikler om HI 13

Med den generiske model i systemet kan SE Blades tidligt i designfasen afprøve forskellige koncepter og forudse problemer, som ellers først ville blive opdaget langt senere i designprocessen.

»På den måde kan vi foretage de nødvendige ændringer i designet, før prototypen sættes i produktion. Samlet set har vi opnået en mere strømlinet og hurtigere udviklingsproces fra start til slut,« påpeger Flemming Mortensen.

Den generiske model gør det også langt lettere for SE Blades at tilpasse den enkelte møllevinge til helt specifikke forhold som størrelse og vindforhold.

Løsningen fra Idé-Pro Engineering & Software giver også ingeniørerne i SE Blades’ afdelinger rundt om i verden mulighed for at arbejde på den samme model, hvilket igen er med til at reducere udviklingstiden og omkostningerne.

»Det er helt nyt. Vi har aldrig haft mulighed for at anvende den samme model på tværs af landegrænserne før. Tidligere skulle vi manuelt levere modellerne til hinanden via forskellige servere. Vores ingeniører kan nu arbejde som et integreret team, uanset hvor de sidder – og selv om de ikke taler samme sprog,« forklarer Flemming Mortensen.

Stand L9000