Simplere måleinstrumenter skal forbedre danske partikeldata

Nye instrumenter skal give mere robuste data om partikelforureningen i Danmark. 'Robuste' dækker i denne sammenhæng over, at de nuværende instrumenter til måling af fine (PM2,5) og grove (PM10) partikler ikke altid har fungeret, som de skal. Og det er et problem, hvis Danmark skal leve op til grænseværdierne i EU's Luftkvalitetsdirektiv.

»Med de nuværende instrumenter har vi i enkelte tilfælde haft problemer med at opnå den datadækning, vi gerne ville. Der har været nogle dage, hvor en station ikke har målt fordi instrumenterne har været defekte,« siger seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) Thomas Ellermann og tilføjer:

»Man skal i henhold til EU måle i mere end 90 pct. af tiden på et år. Dette krav overholdt vi på alle målestationerne i 2011 undtagen på landstationen ved Risø, hvor vi desværre kun kunne måle i 80 pct. af året.«

Derfor bliver partikelmålerne på en række luftmålestationer i København, Århus, Odense, Aalborg og på Risø-halvøen ved Roskilde nu udskiftet med nye apparater, der skal give mere robuste målinger af partikelforureningen på gade- og by-baggrundsniveau.

»Vi forventer, at de nye måleinstrumenter, der har en simplere konstruktion, vil være mere robuste og at de fungerer bedre end ti år gammelt udstyr,« siger Thomas Ellermann og forklarer, at der med den simplere konstruktion også er mindre, der kan gå galt i forbindelse med partikelmålingen.

Den første station, der bliver udskiftet, befinder sig ved H.C. Andersens Boulevard i København.

»Det er den station, hvor luftforureningen er højest, og hvor der hidtil har været flest overskridelser af grænseværdierne,« siger Thomas Ellermann og fortæller, at der tidligere har der været betydeligt flere overskridelser, end der er i dag.

Han forventer ikke, at udskiftningen af måleinstrumenterne ved stationen ved H.C. Andersens Boulevard, vil have indvirkning på måledataene sammenlignet med målingerne fra de gamle instrumenter. Ved de øvrige målestationer vil der blive sat nye instrumenter op i løbet af det næste halve år.

Fokus på bymålinger

Når der har været problemer med det gamle måleudstyr, så har DCE først og fremmest sikret, at måleinstrumenterne i byerne har fungeret.

»Hvis der har været nogle af instrumenterne, som ikke har virket, så har vi sørget for, at de ikke måler i de byer, hvor der er størst krav til måledataene, men i landområderne, hvor kravene er mindre,« siger Thomas Ellermann og fortsætter:

»Generelt er der opnået god kvalitet, men der er flere huller i resultaterne fra landområderne end fra byerne.«

I alt 11 målestationer skal have nye instrumenter, og det forventes at koste lidt under 2 mio. kroner.