Siliciumtråd omdanner varme til elektricitet

Materialer Termoelektriske materialer omsætter varme til en elektrisk strøm - og omvendt. Silicium har siden 1947 været betragtet som et materiale med dårlige termoelektriske egenskaber. Det skyldes, at silicium har en høj termisk varmeledningsevne, og det derfor er vanskeligt at opretholde en varmeforskel, der kan generere en spændingsforskel. To forskergrupper har dog nu vist, at nanotråde af silicium, som på illustrationen forbinder to membraner af Si3N4, har "hæderlige" termoelektriske egenskaber, idet den termiske ledningsevne kan reduceres omkring 100 gange. Forskerne har endnu ikke en forklaring på helt præcis, hvorfor det forholder sig således, men det ser ud til at have noget at gøre med, at varmen ledes af vibrationer i krystalgitteret (fononer), og disse har svært ved at udbrede sig i tynde tråde. Da vejen nu er vist for en forbedring på 100 gange, er der håb om, at siliciumtråde i fremtiden kan designes til at omdanne noget af overskudsvarmen ved energiproduktion til elektricitet. Nature 10. januar 2008.