Sikring af Cheminova-gift for dyr

Cheminovas utætte giftdepot ved høfde 42 på Harboøre Tange skal sikres, men entreprenørernes bud i en afholdt runde var dyrere end amtets afsatte 24 millioner kroner.

Med opbakning fra Miljøstyrelsen har Ringkøbing amt besluttet at sende projektet i en ny licitation med nye slækkede krav, oplyser formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen (V) til Ritzau.

Plastik erstatter ler

Bl.a. opgiver amtet opgiver at lave en udvendig pladebeskyttelse på giftdepotet, ligesom en membran af ler, der som låg skulle beskytte mod nedsivende vand udefra, erstattes med en plastikdug.

Ligeså gøres kystsikringen svagere end planlagt, så den ikke længere skal kunne klare så meget som en såkaldt 100-års storm.

Ingen bod alligevel

Amtet har også udelukket en eventuel bod til entreprenører i tilfælde af, at sikringen alligevel ikke holder tæt.

»Vi kommer under alle omstændigheder til at pumpe, og mindre utætheder sker der ingen ting ved,« siger formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Harry Jensen (V) til Ritzau.

Projektet til i alt et halvt hundrede millioner kroner - som amtet og staten slår halv skade om - skal stå færdig inden slutningen af 2006 og forsinkes med et år i forhold til den oprindelige plan.