Sikkerhedskontrol ved Storebæltsbroen blev droppet i 2011

Illustration: NORDFOTO/Mikal Schlosser

Frem til 2011 stod der et profilkontrolanlæg i Forlev, som registrerede, om alle dele af et tog holdt sig inden for togets normale profil, når det passerede gennem den lille by nær Korsør.

Anlægget skulle sikre, at togene ikke kørte ud på Storebæltsbroen med dele, der kunne kollidere med broen eller med modkørende togtrafik, som det skete i sidste uge, da en tom lastbiltrailer rev sig løs fra et godstog, ramte et modkørende IC4-tog og dræbte otte personer.

Men for otte år siden besluttede de danske jernbanemyndigheder altså at sløjfe anlægget i Forlev.

»Profilkontrolanlægget ved Storebæltsforbindelsens tunnel blev nedtaget i 2011, efter at Trafikstyrelsen som øverste sikkerhedsmyndighed havde godkendt dette. Anlægget fungerede ikke hensigtsmæssigt og havde mange fejlmeldinger, som resulterede i forstyrrelser af togdriften over Storebælt,« skriver Sund & Bælt i et notat, som selskabet har sendt til Ingeniøren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som sikkerhedsmyndighed taget den endelige beslutning om at nedlægge anlægget, men det er sket efter ønske fra Sund & Bælt.

Et andet argument for at nedlægge profilkontrolanlægget var, at det ikke var muligt at skaffe de fornødne reservedele til at vedligeholde og opgradere anlægget, lyder det i notatet.

»Der er ingen kontrol, når først toget er sendt afsted«

Men ved at droppe profilkontrollen har myndighederne fjernet en af de få kontrolinstanser på jernbanen, der kan forhindre ulykker med løsrevet gods. Det siger Thomas Albøg Olsen, tidligere sikkerhedschef i DSB:

»Der er heldigvis ikke mange eksempler på ulykker med forskubbet gods. Men anvendelsen af trailertransport er steget eksplosivt i de seneste år, og risikoen for ulykker er steget tilsvarende. Hovedparten af godstogene kører jo i dag fortrinsvis med containere og trailere. Sikkerhedsproceduren for godstoget fra ulykken bestod af, at én mand alene foretog kontrol af monteringen. Der er ingen kontrol, når først togene er sendt afsted,« siger Thomas Albøg Olsen.

Læs også: Forbud mod lastbiltrailere på godstog kan føre til flere ulykker på vejene

Omkring 45.000 lastbiltrailere, svarende til en fjerdedel af alt banegods i landet, bliver hvert år transporteret med godstog på de danske jernbaner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som reaktion på ulykken på Storebæltsbroen udstedt et forbud mod al transport med trailere på såkaldte lommevogne, foreløbigt gældende i to uger.

Sund & Bælt: Ville ikke have forhindret ulykke

Sund & Bælt oplyser, at et profilkontrolanlæg i Forlev ikke ville have forhindret sidste uges ulykke.

»Som en del af de interne undersøgelser i forbindelse med togulykken på Storebæltsbroen har Sund & Bælt vurderet beslutningen om at nedtage profilkontrolanlægget ved Storebæltsbroen i 2011. Konklusionen er, at selvom der havde været et velfungerende profilkontrolanlæg i drift i dag, havde det ikke forhindret ulykken,« skriver selskabet i notatet.

Læs også: Trafikstyrelsen udsteder øjeblikkeligt forbud mod sættevogne på jernbanen

Profilkontrolanlæg kan derimod potentielt forhindre lignende ulykker i fremtiden, siger Thomas Albøg Olsen.

»Det har aldrig været meningen, at profilkontrolanlæg kun skal opdage, at hele vogne har forskubbet sig. De blev stillet op, fordi læsset kunne forskubbe sig. For eksempel kan et læs stålplader på en fladvogn jo også bevæge sig uden for profil. Da jeg selv arbejdede med gods, var stålplader på godstog et særligt fokuspunkt, for hvis man ikke læsser og surrer dem helt rigtigt, er pladerne ikke låst. Risikoen er også til stede med store beholdere, betonelementer, store maskiner eller skinnetransporter,« siger den tidligere sikkerhedschef.

»Og risikoen for personskade er jo lige så stor med andre typer gods som med lastbiltrailere. Forestil dig for eksempel hvad der sker, hvis en tonstung stålplade rammer et modkørende tog,« siger han.

Et tilsvarende profilkontrolanlæg ved Øresundsbroen er af samme årsager blevet nedlagt. I stedet har man ved begge broer placeret et vognkontrolanlæg, som kontrollerer temperaturen på togenes akselkasser og hjulringe.

Stadig uvist, hvornår traileren flyttede sig

Meget peger på indtil videre på, at lastbiltraileren på det involverede godstog først rev sig løs, da den blev udsat for kraftig blæst ude på Storebæltsbroen og altså efter, at toget havde passeret Forlev på Sjælland.

Havarikommissionen har imidlertid også i sin foreløbige undersøgelse konstateret, at lastbiltrailere kan vise sig ikke at være låst og sikret, selv om alle regler er blevet overholdt ved monteringen, og personalet har kontrolleret låsemekanismen. Og det er endnu ikke offentligt kendt, om lastbiltraileren på det involverede godstog var begyndt at forskubbe sig, allerede inden toget kørte ud på Storebæltsbroen.

»Det indgår stadig som en del af vores undersøgelse, om sættevognen havde rykket sig uden for profil, inden godstoget kørte ud på broen,« siger Bo Haaning, chef for jernbaneenheden i Havarikommissionen og undersøgelsesleder på ulykken på Storebælt.

Læs også: Havarikommission: Godstog kan køre rundt med ulåste vogne, selv om alle regler er overholdt

Ingeniøren har spurgt Sund & Bælt, hvad grundlaget er for konklusionen om, at et velfungerende profilkontrolanlæg ikke havde forhindret ulykken på Storebælt. Det ønsker selskabet ikke at uddybe.

»Vi har ikke yderligere kommentarer, mens Havarikommissionen arbejder,« skriver Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef i Sund & Bælt.

Når årsagerne til ulykken er klarlagt, vil Sund & Bælt på den baggrund vurdere, om der er behov for at styrke sikkerheden på Storebæltsforbindelsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ville et profilkontrolanlæg ikke opdage, hvis presenningen på den forreste trailer var løs? (ansporet af tidligere kommentarer til artikler om ulykken, hvor nogle agiterede for, at presenningen på den forulykkede trailer måske ikke sad korrekt, og dermed "åbnede op" for at vinden kunne løfte traileren af vognen ude på broen)

 • 1
 • 1

profilkontrol anlægget ved Forlev var til for at kunne kontrollere togets profil inden nedkørsel til storebæltstunellen. Hvis pressenninger og trailer først rev sig løs på broen var det ikke blevet opdaget i Forlev.

 • 6
 • 0

Ville et profilkontrolanlæg ikke opdage, hvis presenningen på den forreste trailer var løs?

Den eneste pressenning på den første vogn sad på selve traileren. Er den pressening blæst af, ville det tillade vinden at blæse igennem traileren, hvilken ville have mindsket vindens påvirkning af traileren.

Pressenningen har næppe noget med ulykken at gøre. Presseningen er det svageste led, så hvis man for eksempel forestillede sig presseningen var løs og kom imod passagertoget, ville dette blot rive presseningen i stykker. Ikke rive traileren fra lommevognen.

At traileren er endt foran passagertoget umuliggør alle andre forklaringer end at traileren var løs fra lommevognen inden mødet med passagertoget.

 • 3
 • 1

Togdrift har historisk set altid været baseret på, at lokomotivføreren kun orienterer sig fremad, og aldrig bagud. Kunne det ikke være en ide at montere tre bagudrettede kameraer på alle lokomotiver, så lokoføreren på en skærm kan se, hvordan lasten opfører sig i forhold til fritrumsprofil og køreledninger ? Ét kamera på hver side, og ét på taget ?

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten