Signal-paradis udskudt til 2020

Landets banestrækninger er forsynet med et signal- og sikringsanlæg, der længe har trængt til udskiftning. Da Banedanmark i 2003 lavede sin første plan for at forny det alderssvækkede anlæg, lød beskeden, at store dele af anlægget maksimalt kunne klare ti år mere. Signalanlægget består af relæsystemer, computere til sikringsanlæg, linjeblok- og CTC-systemer. Det er op til 35 år gammelt, mens næsten en tredjedel af sikringsanlæggene er ældre end 40 år. Samtidig troede Banedanmark, at fremtidens fælleseuropæiske og hedt begærede signalsystem, ERTMS (European Rail Traffic Management System), var inden for rækkevidde.

Men transportminister Flemming Hansen (K) var ikke tilfreds med manglen på alternativer til ERTMS i Banedanmarks rapportgrundlag. Han gav Banedanmarks eksperter og den internationale strategi- og teknologikonsulentvirksomhed Booz Allen Hamilton opgaven at udarbejde et nyt grundlag.

Den nye signalanalyse, der i tre tunge rapporter gjorde rede for investeringsbehov, risici, konsekvenser for driftsstabilitet og omkostninger til vedligehold for hver af seks forskellige strategier, blev færdig i september - efter en sommer hvor togtrafikken havde været om muligt endnu mere kaotisk end året før.

De kolde tal taler deres eget sprog: Fra 2004 til 2005 var antallet af signalfejl steget med 15 pct. fra 14.227 til 16.316 på fjernbanen og med 29 pct., fra 2.533 til 3.267 fejl på S-banen. Banedanmark var samlet set ansvarlig for 80 pct. flere fejlpåvirkede tog i 2005 end i 2002. Booz Allen opgjorde også fejlenes samfundsøkonomiske pris: alt omkring 200 mio. kr. pr. år

Da partierne bag trafikforliget mødtes til forhandlinger om finanslov '07, var det om ikke andet et radikalt ønske, at der nu skulle sættes penge af til såvel slidte spor som signaler.

Men det kunne ikke blive til mere end fire mia. kr. til fornyelse af spor. Samtidig traf partierne imidlertid en principbeslutning om fra 2013 at implementere ERTMS 2 og satte 100 mio. kr. af til opgaven med at lave et konkret beslutningsgrundlag. Et grundlag, som politikerne kan tage udgangspunkt i, når de i efteråret 2008 skal træffe den tydeligvis tunge beslutning.

»Det tager 10-12 år at udrulle et nyt system fra politisk beslutning, til det er færdigt. Og det skal være færdigt i 2020, for da dør ATC (Automatic Train Control, der er det nuværende togsikringssystem, red.),« siger Banedanmarks projektdirektør, Morten Søndergaard,