Siemens vil lagre strøm i kæmpe sandbunker

29. november 2014 kl. 12:00152
Siemens vil lagre strøm i kæmpe sandbunker
Illustration: Energinet.
Et énfaset varmepumpearrangement er med til at give en virkningsgrad på 50 for et lagerkoncept for vindmølle­strøm, som Siemens Wind Power har under udvikling.
Artiklen er ældre end 30 dage

En sand- eller stenbunke på tre-fire kvadratkilometer gange ti meter i dybden. Så lidt lagerplads skal der til, for at vi i Danmark kan gemme vindmøllestrøm nok til at forsyne danskerne med strøm i ti vindstille dage – som vi sidste gang oplevede det i maj 2006.

Det vurderer teknologichef Henrik Stiesdal fra Siemens Wind Power med udgangspunkt i et nyt ellagringskoncept, som han og Siemens har syslet med de seneste år.

Princippet går ud på at lagre strømmen som varme i et billigt og lettilgængeligt fast stof som sten, flyveaske eller jord, der alle har en varmekapacitet på ca. 0,8 kJ pr. kg pr. grad. Varmen overføres i form af 600 grader varm luft.

Ideen til lagerprincippet fik Sties­dal under en cykeltur ved Fyns­værket, hvor han kørte forbi de mange tusinde ton flyveaske, som ligger omkring værket – efterhånden dækket af græs og blomster:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg tænkte, at de dynger repræsenterede et kæmpe lagervolumen,« fortæller han.

At lagre strømmen som varme har man valgt, fordi varme er en tæt energiform – i modsætning til at pumpe vand op i højtliggende magasiner eller at lagre strøm som tryk­luft i underjordiske lagre.

Når man har brug for strømmen igen, lukkes der 600 grader varm luft fra lageret ind i en varmeveksler, som udvikler damp til et dampkraftværk, der så producerer strøm på konventionel vis.

Stiesdal forklarer, at mange forskere og udviklere allerede arbejder med energilagring i faste stoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det særlige ved vores koncept er dels lagermediet, som er enklere og billigere, end man ser i mange andre projekter; dels at vi anvender en meget enkel, enfaset varmepumpe til omdannelsen af el til varme. Det øger den samlede virkningsgrad på lageret – fra strømmen omdannes til varme, og til det kan leveres ud på nettet igen – til omkring 50 procent,« forklarer han.

Effektiv énfaset varmepumpe

Den énfasede varmepumpe, som drives af vindmøllestrømmen, komprimerer først atmosfærisk luft 30 gange, så den bliver 600 grader varm. Den varme luft kører man herefter gennem en varmeveksler, hvor den afgiver varmen til varmelageret, mens luften stadig er komprimeret. Derefter ekspanderer man den komprimerede luft til atmosfæretryk i en turbine, som sidder på samme aksel som motoren og kompressoren, og som derved hjælper med at drive kompressoren. Ved ekspansionen afkøles luften til minus 100 grader. Og så starter processen forfra.

»Modsat konventionelle varmepumper opererer vi ikke med en fase­overgang i form af fordampning og fortætning, men det er stadig en varmepumpe. Vi tager luft fra atmosfæren ved omgivelsestemperatur og afleverer den igen ved en meget lavere temperatur. Det gør, at der afsættes mere effekt i lageret, end der bruges i motoren,« forklarer Stiesdal.

Han tilføjer, at varmepumpen ved de relevante temperaturer har en effektfaktor på måske 125 pct. Når det kombineres med en virkningsgrad på et dampkraftværk på 40 pct., giver det alt i alt en samlet elektrisk virkningsgrad på 50 pct. Resten bliver til varme, som i Danmark kan anvendes til fjernvarme.

Ifølge de foreløbige beregninger vil lageret kunne levere strøm til noget i retning af 60 øre pr. kWh, hvis man køber strømmen i perioder med lav pris. Det er – så vidt Siemens ved – den billigste sæsonlager­teknologi, der hidtil er udviklet:

»60 øre pr. kWh er naturligvis ikke en konkurrencedygtig elpris lige nu, men det er på den anden side heller ikke en urealistisk pris, som det f.eks. ville være tilfældet med batterier. Meromkostningen ved lagring vil i praksis kun belaste den andel af vindmøllestrømmen, som ikke bruges direkte. Og i takt med, at vindkraft fortsætter med at falde i pris, kan det tænkes, at vind plus lager med tiden bliver direkte konkurrencedygtig med andre energi­former,« siger han og tilføjer, at onshore-vindkraft i Danmark allerede er den billigste form for ny kapacitet, selv hvis man tillægger prisen for gasdrevet backup-kapacitet.

Andre eksisterende lagringsteknologier som konvertering til brint eller lagring som trykluft ligger indtil videre ifølge Stiesdal på noget over 75 øre pr. kWh. Batterier ligger på mange kroner pr. kWh.

Afprøvet og kendt teknologi

Stiesdal mener, at det interessante ved termisk energilagring er, at de fleste af teknologierne er kendte og afprøvede. Et stenlager kendes fra andre industrier og har også været brugt til lager for solvarme, og ved at holde temperaturen på 550-600 grader opnås der en god termo­dynamisk virkningsgrad, samtidig med at der kan bruges konventionelt stål til alle dele i systemet. Isolering af lageret vil også være relativt billigt, fordi volumen er så stort.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er naturligvis rigtig interessant, hvis vi kan være med til at vise, at ellagring er en realistisk mulighed. Det kan flytte diskussionen væk fra det nuværende stade, hvor vi ofte hører, at vindmøller ikke kan være primær elforsyning, fordi man ikke kan lagre strømmen,« siger han.

Han mener, at man i stedet bør diskutere, hvilken af de forskellige lagerløsninger der vil vinde i sidste ende, og så komme i gang med at løse de praktiske udfordringer.

Derfor fokuserer Siemens nu på undersøgelser af den praktiske udforming af selve stenlageret:

»Vi leder efter mulige slanger i paradiset. Er der nogle skjulte problemer, som kan forhindre, at vi kommer i mål? Der er jo ingen garanti for, at innovative ideer som denne virker i stor skala,« siger han.

Siemens har – til undersøgelse af disse spørgsmål – bygget et lille forsøgsanlæg i Hamborg, og engang i løbet af 2015 håber man at kunne konkludere, om der er vanskeligheder, man ikke sådan lige kan overvinde, eller om vejen ligger åben til etablering af det første egentlige demonstrationsanlæg.

Sektionsleder på DTU’s Institut for Energikonvertering og -lagring Allan Schrøder Pedersen kalder det rigtig positivt, at Siemens prøver at gennemtænke nye koncepter for langtidslagring af strøm:

»Hvis de kan komme så langt ned i lagerpris som angivet her, er der et rigtigt stort potentiale for teknologien. Det bliver spændende at se, om det også kan lade sig gøre i praksis,« siger han.

152 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
156
24. februar 2015 kl. 01:40

@Henrik Stiesdal

Det er en interessant idé; mine spørgsmål er dog sidespørgsmål hertil.

 1. Brug af énfasede motorer hænger vel sammen med omdrejningstallet?
 2. I dit seneste svar ser det ud til, at varmepumpefunktionen er et lukket system; ellers er mit spørgsmål, hvordan du undgår kondens og tilrimning i turbinen? Derefter ville jeg selvfølgelig gerne vide, hvordan jeg undgår tilrimning i min luft-til-vand-varmepumpe.
 3. Valget af luft i varmepumpen er vel betinget af de temperaturer, du arbejder med? Eller kan samme princip også anvendes i en husholdningsstørrelse (3-8 kW). 2. hovedsætning skelner ikke mellem dette princip og en væske-damp-varmepumpe; men er evnen til at nå tæt på Carnot-effektiviteten afhængig af princippet?

Venlig hilsen EP

155
15. december 2014 kl. 01:14

Sandlager til for eksempel solfangere har ikke været nogen succes, da rent tørt sand varmeledningsevne kun er 0,3W/(m x grad). Dansk sand, som indeholder fugt, er i naturen målt til 1000ohmmeter. Ved opvarmning af sandlager frigøres vand, så tør sand modstand er 3000ohmmeter Hvis grafit pulver tilsættes sand, kræver det test med ovntørret sand. Her måles modstanden i ohmmeter og der tilsættes grafitpulver (som blandes grundigt med sandet) til der måles 1000ohmmeter. Tilsættes for eksempel 15% grafitpulver til sand, er der ved forsøg målt op til 3x bedre varme/ledningsevne. På internettet er der set grafit pulver import fra Kina til 10.000kr/ton Hvis sandlager rumfang 200x4x3= 2400m3 og vægt 2400x2= 4800ton giver det ved 15% grafitpulver tilsætning 4800x0,15= 720ton. Grafitpulver pris 720x10.000= 7,2 mill kr Pris metaldele er tidligere beregnet til 5 mill kr for rumfang 2400m3 I alt pris metaldele 5 mill kr + grafitpulver 7 mill kr=12 mill kr giver 5000kr/m3 Energi for opladning af sandlager fra 30-100grader er tidligere beregnet til 75MWh.

.

154
14. december 2014 kl. 10:25

I ovennævnte kommentar er en regnefejl med opladeeffekt beregning. Tranformator rettes til 10/0,4kV 100A altså opladeeffekt 400x100=40kW Sandmodstand er 3000ohmmeter og det giver en strøm 400/3000=0,13A/m2 Antal m2 med 3m højde beregnes 100A/0,13A= 750 afrundet til 800m2 Med opladeeffekt 40kW beregnes energi for temperaturstigning 30-100grader Sand varmekapacitet er 0,8kJ/kg/gradC og massefylde 2 Rumfang 800x3= 2400m3 giver vægt 2400x2= 4800 tons Energi=varmekapacitet x vægt x temperaturforskel Energi antal Joule: 0,8x4800000x70= 260MJ Hvis 1 kWh = 3,6 MJ giver det antal kWh: 260/3,6= 75MWh Med opladeeffekt 40kW tager det antal timer: 75000/40= 1845timer Det tager altså 78 døgn at opvarme sandet fra 30-100grader. Hvis transformator vælges til 10/1kV 250A bliver opladeeffekt 250kW giver det opladningstid 75000/250= 300timer, altså 2 uger

153
13. december 2014 kl. 08:40

Sandlager afladning med fjernvarmerør kræver kort afstand mellem rør, når effekt på 10kW skal overføres fra sandlager. Temperaturforskel i sandlag ved afladning vælges her til max 10grader. Og det giver en afstand mellem rør på max 0,1m. Sandlager areal 200x4=800m2 og højde 3m rumfang 2400m3. Det vil sige, at hvis sandlag højde er 3m, kræves et rørlag for hver 10cm og med 4m bredde giver det 31x10x4= 4100 rør. Hvis der for eksempel anvendes 1x2m ståltrådnet ø4mm, maske 40x40mm vil udgifter til metaldele reduceres med en faktor 10 for hvert lag. For at kunne anvende trådnet, er det nødvendigt at skabe en god termisk forbindelse mellem rør/trådnet. Så her punktsvejses et 2m vinkeljern i langsgående retning på hver tværgående ø4mm tråd. Så når trådnet udlægges på sandlag, kan fjernvarmerør (måske 200m, 1/2" jernrør) punktsvejses vinkelskinne for god termisk forbindelse. Beregnet fjernvarmerør med et rør pr trådnet giver ved sandlag rumfang 200x4x3=2400m3 med 1x2m trådnet antal rør i længde 200m 4x31=124 Elektriske kondensatorplader i top og bund erstattes også af trådnet. Her punktsvejses 1m vinkeljern på undersiden på hver langsgående tråd for at skabe elektrisk forbindelse (når trådnet udlægges på sandlag punktsvejses rør i hele bredden). Og på oversiden punktsvejses vinkeljern til fjernvarmerør.

Modstanden (ohmmeter) i sand skal altid kontrolleres og "sandkondensator" mål beregnes herefter. Tørt sand har modstand på ca 1000ohmmeter. Hvis for eksempel der anvendes 10k/0,4kV 250A transformer til forsyning og der beregnes areal med sandlager højde 3m. Effekt 400Vx250A=100kW, sandmodstand 3m højde pr m2 er 3x1000=3000ohmmeter Beregnet strøm pr m2 er kvadratrod af 100kW/3000ohmm= 1,4A Areal m2 ved strøm 250/1,4=178m2. Herefter regnes med areal 200m2 pr "sandkondensator", altså 3m højde forsynes med 400Vx250A=100kW Areal 200x4=800m2 giver altså 4 stk isolerede "sandkondensatorer" med effekt i alt 400kW opladeeffekt. Stærkstrømsikkerhed kræver at fjernvarmerør i sandlager ender tilsluttes plastrør og kondensatorplader i top og bund har isolatorer, der kan holde til høje temperaturer (Fliser?). Og der kræves fugt-membram udvendig på sandlager for at sikre mod vand! NB! Sand vil altid indeholde fugt når det opgraves, så modstanden (ohmmeter) vil have en lavere værdi. Derfor skal effekt kunne reguleres ved opladning af sandlager 1. gang og fugt kunne udslippe i top. Pris på metaldele pr lag vil som overslag være 200kr/m2 på areal 800m2 Så pris pr lag 200kr x 800= 160.000kr Og pris på 31 lag 160.000kr x 31= 5 mill kr.

152
12. december 2014 kl. 11:53

NB! Nedenstående anvisninger gives kun med ansvarsfraskrivelse!! 230V installation skal foretages af autoriseret el-installatør!

Hermed forsøges at anvende 230V 10A til opvarmning af sandlager (gulvvarme?). Opvarmning til max 60grader. Hertil anvendes standard dansk sand, kornstørrelse 0,15-0,17mm (ohmmeter data fra geoelektrisk kortlægning af Tårs) med målt modstand på ca 1000 ohmmeter. Men den eksakte ohmmeter værdi af sandet skal altid måles inden brug. Sandet har altså en modstand på 1000ohm målt mellem 2 metalplader hver på 1m2 med afstanden 1m fyldt med sand. Sandlager dybde skal altid korrigeres, så det passer med ohmmeter værdi af anvendt sand!

Som eksempel regnes med sandlager på 20m2, dybde 0,5m, rumfang 10m3 Dybde 0,5m giver altså 500ohmmeter pr m2. Så 20m2 areal giver modstand på ca 25ohmmeter Strømmen gennem sandet beregnes 230V/25ohmmeter giver ca 10A Oplade effekt er 230V x 10A = 2,3kW "Sandkondensator" opbygges for eksempel således: I bunden mindst 0,3m isolering af sandlager areal 20m2 Ovenpå 230V isoleringslag (Skal kunne modstå høj temperatur) Der lægges punksvejset trådnet 4mm, maske 40x40mm, som forbindes elektrisk, så strømmen på 10A kan fordeles over hele areal 20m2 Ovenpå sandlag 0,5m Derpå lægges punksvejset trådnet 4mm, maske 40x40mm, som forbindes elektrisk, så strømmen på 10A kan fordeles over hele areal 20m2 Dernæst 230V isoleringslag (Skal kunne modstå høj temperatur) I toppen passende isolering af sandlager areal 20m2 Opladning af sandlager beregning: Hvis sandlager rumfang på 10m3 temperatur skal varmes op fra 10-40grader kræver det energi. Sand varmekapacitet er 0,8 kJ/kg/gradC, massefylde 2,2. Det giver formel Energi=varmekapicitet x vægt x temperaturforskel Opvarmning fra 10-40grader giver: Energi antal Joule: 0,8 x 10 x 1000 x 2,2 x 30 = 528MJ. Hvis 1 kWh = 3,6 MJ giver det antal kWh = 528/3,6 = 148 kWh Så med 230V 10A = 2,3kW effekt tager det antal timer 148/2,3 = 64 timer Så det tager altså næsten 3 dage at opvarme sandet fra 10 til 40 grader

151
11. december 2014 kl. 14:05

Hej Thomas Hvis der skal laves forsøg, er det nok nemmest med et fjernvarme sandlager. Forskellen er her, at fremløb temperatur i rør er 100grader, som er nemmere at håndtere. Retur fjernvarmevand i rør vælges her til temperatur 30grader. Lagerkapacitet er her interval mellem opladning til 100grader og afladning ned til 30grader. Sandlager har 5x større rumfang end vandlager.

Fjernvarme sandlager kan opbygges med elektrisk/vandvarmeveksler. Beregninger er her baseret på "sandkondensator" princippet til 600grader sandlager til udnyttelse med dampturbinegenerator. Til fjernvarme regnes med følgende opbygning af "sandkondensator": Areal 4x200m=800m2; Sandlag højde 3m; Rumfang 800x3m=2400m3 El-tilslutning 10kV/1000V 100A transformer Vandvarmeveksler består af sammensvejsede 10mm 2x10m stålplader med fjernvarmerør med varmeledende beslag på stålplader. Der startes i bunden nederst med 0,5m isolering. Dernæst isolatorlag 1000V Ovenpå lægges areal 4x200m=800m2 stålplader med påsvejset beslag til fjernvarmerør. Alle stålplader sammensvejses og fjernvarmerør monteres på alle plader til ender af sandlager. Dernæst sandlag 0,2m Ovenpå lægges areal 4x200m=800m2 stålplader med påsvejset beslag til fjernvarmerør og rør monteres. Dernæst sandlag 0,2m osv.. I alt 16 stk stålplade/rørlag med 0,2m sandlag imellem. Øverst afsluttes med isolatorlag 1000V Fra transformer tilsluttes 1000V 100A ledninger til kondensator stålplader mellem top og bund. De mellemliggende 14 stk stålplader har altså ingen forbindelse til 1000V. Men alle metaldele skal afskærmes da elektriske felter kan give spændingsfare. Fjernvarmevekslerrør forbindes i sandlager fra kold til varm ende. Opladning elektrisk effekt er max 100kW i temperaturinterval 30-100grader Opladet energi (MWh) i 2400m3 sand i for eksempel en uge kan så beregnes. Sand fjernvarmelager vil have en virkningsgrad, som kun er afhængig af isolering/spildvarme.

150
11. december 2014 kl. 13:04

Forskellen på tomt eller fyldt lager er blot hvor 300 grader-punktet er placeret ; næsten i den kolde ende eller næsten i den varme ende. Metoden kræver et meget aflangt lager!

Jeg fik vist byttet rundt på tingene. Som Stiesdal skriver, er lageret fyldt hvis sandet er 600 grader næsten i den kolde ende. Lageret er tomt hvis sandet er "koldt" næsten i den varme ende. Men den kolde ende er altid kold, og den varme er altid 600 grader. Hvis den varme ende falder under 600 grader, kan man ikke tappe ret meget mere.

Hvor langt lageret så skal være for at varmen kan overføres mellem sand, rør og luft, må eksperimentet vise. EDIT : og så var Stiesdal hurtigere end mig ;-)

149
11. december 2014 kl. 12:58

Det er nemlig rigtigt!

Kort resume af funktionen:

 • Luft varmes ved adiabatisk kompression
 • Ved at køre en cyklus, hvor luften varmes ved kompression, afkøles i en varmeveksler, ekspanderes i en turbine og igen opvarmes i en anden varmeveksler, opnår man en varmepumpevirkning. Ved de relevante temperaturer er effektfaktoren noget med 125%
 • Den tryksatte luft findes kun i det lille kredsløb med kompressor, turbine og varmevekslere. Lageret varmes med luft på atmosfæretryk, som sendes gennem den varme varmeveksler.
 • Lageret er langt, og opladningsgraden kan ikke aflæses på temperaturen i varm eller kold ende, den er altid på hhv. knap 600 grader og godt omgivelsestemperatur. Opladningsgraden aflæses ved at konstatere, hvor gradienten mellem kold og varm befinder sig henne ad lageret
 • Lageret aflades ved at sende luft den anden vej gennem lageret og derpå gennem en dampgenerator, som laver damp til en turbine
 • Da den varme ende altid er på maksimaltemperatur, ser dampturbinen altid damp ved samme tryk og temperatur
148
11. december 2014 kl. 12:54

smarte systemer til hurtig varmetransport i sand, og det er noget af det, vi arbejder en del på, men det skal være som passive arrangementer

Den kinesiske jernbane i Tibet bruger heatpipes til at udjævne temperaturgradienten i dæmningsprofilet, og dermed holde mosen frossen nok til at holde jernbanen stabil. Det var vigtigt for dem at metoden er stabil, passiv og billig nok til at kunne betale sig, og passe sig selv uden vedligeholdelse. Der er tale om hule pæle på måske 5 meter, sat med måske 100m mellemrum over en strækning på adskillige kilometer.https://en.wikipedia.org/wiki/Qinghai%E2%80%93Tibet_Railway#Engineering_challengesDokumentar : https://www.youtube.com/watch?v=Yo7FBo4mLgU

Der må findes billige væsker som har lignende egenskaber ved 600 grader.

147
11. december 2014 kl. 12:37

Når halvdelen af den varme er brugt, bliver sand temperatur kun 300°C

Jeg tror Nghia spørger om Siemens' metode. Jeg ser også rørene som den største omkostning i systemet, og varmeoverførslen fra luft gennem stål til sand som et kritisk punkt.

Men sandet (¤) er 600 grader hele tiden, og dermed bliver luften også næsten ligeså varm. Fidusen er som nævnt at lagerets varme ende altid er 600 grader, og den kolde ende er altid "kold". Forskellen på tomt eller fyldt lager er blot hvor 300 grader-punktet er placeret ; næsten i den kolde ende eller næsten i den varme ende. Metoden kræver et meget aflangt lager!

¤ Så når man taler om sandets temperatur, er det vigtigt at nævne hvilket sand der er tale om - i den kolde ende, midtpå, eller i den varme ende.

146
11. december 2014 kl. 10:44

Hej Nghia I sandlager med elektrisk/luftvarmeveksler er der til opladning ikke anvendt varm luft 600 grader og tryk på 30bar. Den elektriske varmeveksler til opladning af sandlager til 600grader udnytter den elektriske modstand i sandet, som i eksemplet er 2800ohmmeter. Den elektriske varmeveksler er opbygget af en "sandkondensator", som svarer til en elektrisk kondensator. Men med den forskel, at varmeenergi oplades i sandet i mellemrummet mellem stålplader. Afladning sker med luftvarmeveksler, som består af stålplader med langsgående påsvejsede luftkanaler, som ledes til dampturbine/generator (Luftkanaler kan udføres til tryk på 30bar, hvis recirkulation af damp) Elektriske varmeveksler "sandkondensator" forsynes direkte fra el-nettet med for eksempel 10/1kV 100A transformer. Beregning af opladning effekt: Spænding mellem kondensatorplader 1000Vac, areal 800m2 og modstand 10ohm giver strøm 1000V/10ohm=100A og effekt 1000Vx100A=100kW. 3m afstanden mellem kondensatorplader, som er fyldt med sand giver en robust sikkerhed for udvidelseskoefficienter i stålplader. Fordele ved elektriske varmeveksler er den jævne fordeling af varme ved opladning. Opladning med opvarmning til 600grader af sandlager sker liniært til næsten 100% og styres med temperatursensorer. Og direkte forsyning fra el-nettet! Ulemper er spænding på stålplader, som udenfor sandlager skal have isolatorer til 1000V. Den elektriske varmeveksler skal afskærmes for el-sikkerhed! Afladning med luftkanaler sker næsten liniært fra 600-400grader. I "sandkondensator" eksempel er der 0,3m mellem varmeveksler stålplader. Ved overslagsberegning giver det op til 100grader forskel i sandlager mellem plader. Midt mellem plader (0,15m fra plader) vil temperaturen være 100 grader højere end stålpladen ved afladning med effekt 100kW.

145
11. december 2014 kl. 08:33

Interessant emne, jeg har nogle spørgsmål om varmeoverførsel teknik Varm luft til 600°C og 30 bar anvendes til at varme sand lager i kredsløbet 1. At holde luft ved højt tryk turbine luft må ikke blæse gennem sandet lager men skal føre gennem et rørsystem. Udstyr til røret må ikke være almindeligt kulstofstål, men i en slags legering til at modstå høj temperatur og højt tryk. Sand varmeledningsevne er lav, så der bør ikke være meget afstand mellem rørene at varme sten op til 600°C Temperaturforskellen mellem den varme og kolde side bør være rimeligt høj at få god varme transport. Hvor stort areal, der har brug for her, og hvor meget koster det rørsystem. Varmen opbevares som sensibel varme. Det vil sige, temperaturen ændres lineære med varme indhold. Når halvdelen af den varme er brugt, bliver sand temperatur kun 300°C. Vi vil ikke få damp til 600°C i sked 2, men kun omkring 300°C. Hvor meget dampturbine effekt med den lave damp temperatur?

144
10. december 2014 kl. 21:12

Desværre er der følgende fejl i min sidste kommentar: "Sandkondensator" har rumfang 3x4x200=2400m3 Udvidelse af sandlager til areal 20x200=4000m2 kan op/aflades med 5x 100kW=0,5MW

Flyveaske (tør aske) ser ud til at have nogenlunde samme elektriske og termiske egenskaber som sand, så her bør også laves forsøg!

143
10. december 2014 kl. 17:50

Hej Henrik Hermed mere nøjagtige beregning af sandkondensator, som sparer mange penge:

Vindmøllestrøm tilføres med 10kV/1000V, 100A transformator fra nettet. I de foreløbige beregninger regnes med virkningsgrad 0,5 af dampturbine og sandlager virkningsgrad 0,9. altså total virkningsgrad 0,4 for el - sand - el.

 1. Sandkondensator opbygning/beregninger En "sandkondensator" opbygges på følgende måde: Der graves hul i jorden 200m lang, 20m bred, 2m dyb, som fyldes med isolerende materiale. Ovenpå det isolerende materiale lægges en isolator, som kan holde til spænding på 1000V. 1 lag 10mm 2x10m sammensvejsede stålplader areal 4x200m Langsgående (200m) luftkanaler til luftvarmeveksler svejses ovenpå stålplader areal 4x200m. Stålplader skal lede varmen fra hele areal 2x400m til luftkanaler Ovenpå stålplader lægges et 0,3m sandlag 1 lag 10mm 2x10m sammensvejsede stålplader areal 4x200m, langsgående (200m) luftkanaler til luftvarmeveksler svejses ovenpå stålplader areal 4x200m Næste lag er 0,3m sandlag 1 lag 10mm 2x10m sammensvejsede stålplader areal 4x200m, langsgående (200m) luftkanaler til luftvarmeveksler svejses ovenpå stålplader Næste lag er 0,3m sandlag osv. Altså stålplader med luftkanaler i afstand 0,3m og 0,3m sandlag Når sandlag afsluttes i ca 3m højde afsluttes med sammensvejsede stålplader areal 4x200m og med langsgående (200m) luftkanaler til luftvarmeveksler På top afsluttes med isolator (1000V) og 2m isolering "Sandkondensator" virkemåde: 1000V, 50Hz 100A, altså effekt 100kW påtrykkes direkte de 2 yderste kondensatorplader (Stålplade areal 2x400m i top og bund). "Sandkondensator" indeholder altså 3m sand i højden. Så det samlede rumfang 3x2x200=1200m3 sand. Forudsætninger for opbygning af "sandkondensator": Sand har en modstand på 2800ohmmeter. Således at den samlede modstand imellem kondensatorplader bliver 10ohm (Modstand 1000V/100A = 10ohm) Udregning af afsat effekt 1000V x 100A = 100kW i "sandkondensator" Opladning fra 400-600grader tager ca en uge Afladning luftvarmeveksler med 100kW varmeeffekt fra 600-400grader tager også en ca uge med en beregnet afstand på 0,3m mellem luftkanaler påsvejset stålplade areal 4x200m Foreløbig prisberegning for ståldele og luftkanaler: 11 stk 10mm 2x10m stålplader med luftkanaler pris 100.000kr/stk = 1 mill kr

Udvidelse til 5 stk "sandkondensatorer" med i alt areal 20x200=4000m3 iver op/afladningeffekt 5x100kW=5MW (Virkningsgrad ikke indregnet)

142
10. december 2014 kl. 08:45

Hej Ole og Thomas

Fin diskussion om den alternative løsning med en kondensator.

I praksis tror jeg ikke, det er nogen god ide, af flere årsager –

• Man går glip af effektfaktoren på over 100% fra varmepumpen. Det indebærer, at el-virkningsgraden går fra 50% til 40%. Det er nu i sig selv ikke noget afgørende argument, for i sidste ende er det totaløkonomien, der tæller, og ikke virkningsgraden frit svævende i luften. Hvis totaløkonomien er bedre uden varmepumpe, så er løsningen fin nok

• En kondensator duer imidlertid kun den ene vej, til opladning. Ved afladning skal man alligevel have luft igennem – og når man skal kunne tage en passende effekt ud via kombinationer af arealer, varmeovergange, luftmængder, osv, kan man også putte den samme effekt ind i lageret via luftsystemet.

• Sidst, men ikke mindst – jeg tror ikke, det er nogen god ide at blande aktive og passive dele. Selve lageret er en passiv del, og det skal helst forblive passivt. At indføre aktive dele som kondensatorplader indebærer efter min vurdering alt for megen risiko. Man skal ikke glemme, at der vil være store temperaturgradienter i alle retninger i sådan et lager. Stålplader skal kunne give sig nogenlunde frit, ellers får man ”solkurver” og revner. Og man kan ikke regne med, at vandrette stålplader vil have samme aftstand til hinanden efter nogle temperaturcykler.

Man kan godt lave smarte systemer til hurtig varmetransport i sand, og det er noget af det, vi arbejder en del på, men det skal være som passive arrangementer.

Med venlig hilsen, Henrik

141
10. december 2014 kl. 08:43

Hej Ole

Tak for ideen med at blande kulpulver i sandet.

Jeg har to forbehold overfor ideen –

• Det er næppe nogen god ide at operere med tilsætning af et materiale, som vil selvantænde ved de temperaturer, vi opererer med. Kul selvantænder ved 450-600 grader. Man kan så bruge grafit i stedet, men så taler vi helt andre priser.

• Det er korrekt, at kul har en meget højere varmeledningsevne end sand, men varmen skal jo alligevel videre fra kul-laget og ind i sandet, så det hjælper ikke rigtig så meget. Og i øvrigt er problemet ikke varmeledning i mineralet, det går langt hurtigt nok, så længe vi taler sand eller småsten. Problemet er alene varmeovergangen fra luft til materiale. Her er logikken naturligvis, at mindre er bedre.

Med venlig hilsen, Henrik

140
9. december 2014 kl. 19:59

udfordringer ved at blæse luft i rør ud i sandet

Luften kommer vist ikke ud i sandet, sålænge rørsamlingerne holder tæt nok. Gnidningsmodstanden mellem luft og rør er mindre for cirkulært end for rektangulært tværsnit, så tværarealet skal være større for fliseåbning i sandkondensator end for runde rør. Gnidningsmodstanden pr. areal stiger jo mere aflangt tværsnittet er (større omkreds = mere vægkontakt).

Hvis 160m3 (200m3 inkl. stålplader) kondensator koster 100.000kr er det cirka 500kr/m3. Vejsalt fås engros til 500kr/ton (1.000kr/m3), men smeltevarmen (ved 800gr) er 520kJ/kg, svarende til at sand skal stige 5-600 grader for at lagre samme energimængde. Oveni kommer varmekapaciteten som er den samme som for sand. Vejsalt synes derfor at have (meget) bedre lagringsevne for cirka samme pris per volumen som kondensator. Jeg ved ikke hvorfor man ikke anvender smeltet NaCl som lager, men det er nok for aggressivt.https://scansalt.dk/produkter/10-vejsalt/

Men det ofte dyrere salte med lavere smeltepunkt der anvendes i nuværende varmelagre, så diskussionen er stadig åben - kondensator kan godt være bedre end salte!

139
9. december 2014 kl. 15:10

Hej Henrik Jeg tror at der er store udfordringer ved at blæse luft i rør ud i sandet til op/afladning af et sandlager. Så jeg prøver hermed at skitsere en mulig simpel løsning på sand op/afladning. Forudsætninger: Her regnes med opladningstid på max 2 dage fra 400-600 grader og afladningstid med luftvarmeveksler fra 600-400 grader max en uge. Der skal anvendes rent tørt sand, som er ovntørret til 600 grader. Afladeluften fra varmeveksler driver en dampturbine med el-generator. Vindmøllestrøm tilføres med 50kV/10kV, 400A transformator fra nettet. I de foreløbige beregninger regnes med virkningsgrad 0,6 af dampturbine og sandlager virkningsgrad 0,9. altså total virkningsgrad 0,5 for el - sand - el.

 1. Sandkondensator opbygning/beregninger En enkelt "sandkondensator" opbygges på følgende måde: Der graves hul i jorden 200m lang, 20m bred, 2m dyb, som fyldes med isolerende materiale. Ovenpå isoleringen lægges 1 lag10mm 2x10m stålplader i et areal på 4x200 = 400m2. På stålplader lægges isolatorer (fliser/6cm Herregårdssten?) med langsgående 200m luftkanaler til luftvarmeveksler. Fliser/stålplader skal også understøtte vægt 3m "sandkondensator" ovenpå. "Sandkondensator" opbygning: 1 lag 10mm 2x10m sammensvejsede stålplader areal 4x200m på isolator sten. 20cm sandlag areal 4x200m på stålplader. 1 lag 10mm 2x10m sammensvejsede stålplader areal 4x200m ovenpå sandlag Næste "Sandkondensator" opbygges ovenpå isolatorer (fliser/6cm Herregårdssten?) med langsgående 200m luftkanaler til luftvarmeveksler osv. "Sandkondensator" virkemåde: 10kV, 50Hz 10A, altså effekt 0,1MW påtrykkes direkte de 2 kondensatorplader, som indeholder sand. Sand er en god isolator med stor ohmsk modstand. Ved forsøg findes hvor stor modstanden er mellem 2 stålplader med areal 4x200m og afstand 0,2m fyldt med sand. Hvis den målte modstand er større end beregnet 10kV/10A=1kohm kan ledende stoffer (grafitpulver, kulstøv) tilsættes sandet i passende mængde. Det er vigtigt at blandingen mixes godt sammen, da der ellers kan være områder med for store/mindre strømme. Der kan ikke opstå brande, da sandet og manglende ilt vil forhindre det. Når sandet indeholder ledende stoffer vil det også forbedre tidskonstanten ved luftvarmeveksler afladning. Varmeenergi beregning for en "sandkondensator": Antal m3 sand 4x200x0,2m=160m3, sand varmefylde kJ/kgxK=0.8 Energi GJ=varmefylde x m3/2.2 x temperaturforskel. 1MJ=3,6GJ Temperaturforskel 200 grader er varmeenergi beregnet 3,2MWh pr 160m3 sand Energi af 10 stk "sandkondensator" med hver 160m3 sand er 10x3,2=32MWh Opbygning af 10 stk "sandkondensatorer" i lag i højde giver 10x0,3m=3m. Så sandlager rumfang bliver 4x200x3m=2400m3 uden isolering
 2. Op/afladning af 10 stk "sandkondensator" i temperaturområdet 400-600 grader giver altså en energi på 32MWh, men på grund af el - sand - el virkningsgrad på 0,5 er der kun 16MWh, som når ud på el-nettet igen. Opladning kræver selvfølgelig 32MWh og det giver med en indgangseffekt på 1 MW en ladetid på 32 timer, altså 1 døgn og 6 timer for en temperaturstigning fra 400 grader til 600 grader.
 3. Afladning med luftvarmeveksler fra 600 til 400 grader kræver ventilatorer, som blæser luft ind i den kolde ende igennem luftkanalerne til den varme ende, hvor luften tilsættes vand ind i dampturbinen, som driver el-generatoren. 4 Resume: Som beregnet ovenstående skulle der fra sandlager kunne trækkes en effekt på 1MW i 16 timer eller 100 kW i cirka 1 uge Sandlager med "sandkondensator" opbygning kan udvides fortløbende som for eksempel til i alt 5x10=50 stk "sandkondensator" med areal 20x200=4000m2 Som jeg har beregnet i tidligere kommentarer er prisen pr sandkondensator" ca 100.000kr, så 50 stk vil koste 50x100000= 5 mill kr
138
8. december 2014 kl. 00:07

Glimrende! Det er tal som man kan kontrollere og regne videre på hvis man vil. Varmekapacitet bør også indregnes så de to teknikker kan sammenlignes. Selvom Siemens kun nævner sand, så tror jeg de vil eksperimentere med tilsætninger som Ole foreslår for at øge varmeledningsevnen og dermed øge varmens "rækkevidde" vinkelret på røret.

Hvis USA er det primære marked, og man ønsker afsætning for varmen, så kunne et noget kontroversielt forslag være Fresh Kills ved New York som var verdens største losseplads. Nogle steder bruges plasticmembraner for at samle methanen til forbrug, og New York City har landets største fjernvarmesystem. Der er således i forvejen ting på plads som kan forbedre økonomien i lagring. Affaldet er kompakteret med bulldozer, og varmekapaciteten vil være næsten ligeså høj som sand. De høje temperaturer dekomponerer affaldet meget hurtigere og den øgede methanproduktion kan bruges sammen med el-lagerets kraftværk, ligesom man gør på New Hampshire University.

Ulempen er at New Yorks enorme elforbrug betyder at der sjældent er lave elpriser (til gengæld er de ofte høje til gavn for afsætningen), men konceptet kan også bruges i Denver, Seattle, Chicago osv. hvor der også er fjernvarme og vindressourcen er bedre, for der er lossepladser nær alle store byer.

137
7. december 2014 kl. 19:29

Hej Thomas, undskyld det forsinkede svar, men det er jo søndag. Jeg har lige checket pris på 2 x 3m, og enkeltstykpris er ca 1000kr. Så hvis der regnes økonomisk på eksemplet 2 x 100m "sandkondensator lager" med 1 lag og opladning på energieffekt 1MW giver det følgende økonomi for metalplader uden sammenføjning (svejsning eller lignende): Antal plader i længde 100m: 100/3 = 33. Pris 33 x 1000 = 33.000kr Pr "sandkondensator" skal der bruges 2 lag metalplader. Pris 66.000kr For hver 1MW "sandkondensator" vil tro at prisen med metalpladesammenføjning/rabatter montage er ca 100.000kr. inklusive isolatorer (Fliser etc.) Sand "forurenet" med varmeledende stoffer er ikke med medregnet. Men kul koster ca 1000Kr/ton og der skal måske bruges 100ton. Så hvis 10 stk "sandkondensatorer" med en samlet opladningseffekt på 10MW stables oven på hinanden til ca 3m højde, vil det koste 1 Million kr i metaldele/isolatorer. Disse "sandkondensator" vil så efter disse meget usikre beregninger kunne aftage energieffekt fra 3 vindmøller på hver 3MW.

136
7. december 2014 kl. 17:24

svært at anvende luft, som blæser gennem sandet, fordi det så kræver et stort lufttryk

Ja, men det ønsker de jo heller ikke - derfor bruger de sten i første og mindste forsøg. Næste opskalering kan måske bruge rør til luften, og varmen vandrer mellem luft, rør og sand, men ikke direkte mellem luft og sand. Hvis man bruger stålplader i det lille forsøg, får man ikke erfaringer med rør, og så er der ikke sammenhæng mellem forsøg og storskala, hvilket gør pladeforsøget ligegyldigt.

Der skal rigtigtnok meget store længder til for at få passende varmetransport gennem sandet, men det er jo også det de lægger op til som storskala : flere hundrede meter lange rør, hvor temperaturen i begge ender er konstant hhv. høj og lav, og kun ændrer sig imellem.

Men tilbage til prisen, nu for tredje gang : hvad vil det koste at bruge stålplader istedet for rør? Det skal jo være cirka ligeså billigt for at give mening at arbejde videre med - det er det du skal give overslagsberegninger på.

135
7. december 2014 kl. 12:00

Henrik siger at Siemens nu laver forsøg med energilager af "singels" småsten. Men Siemens vil hellere anvende sandlager, da det har en stor energitæthed. Og man vil gerne kunne bruge luft til at op/aflade. Jeg tror bare, at det er svært at anvende luft, som blæser gennem sandet, fordi det så kræver et stort lufttryk med de enorme energimængder, som skal overføres til sandet indenfor en rimelig tid. Med rør i sandet som varmeveksler kræver det en "ormegård af rør" for at overføre energien i rent tør sand med en varmeledningsevne på 0,3 W/m x K!!

134
7. december 2014 kl. 11:45

Jeg spørger ikke om funktion, men om pris. Regn på hvad et lager vil koste med din metode, og sammenlign med prisen for rør i sand. Begge dele for cirka samme totale varmekapacitet.

133
7. december 2014 kl. 11:40

Tak for kommentaren Thomas. "Sandkondensator" energi oplagres i det "forurenede" sand mellem kondensatorplader, som jeg har valgt til 10mm sammensvejsede stålplader. Det er faktisk af rent praktiske grunde når gravemaskiner skal køre på dem. I mit eksempel skal de blot overføre 100A strøm ved opladning og varme til luftvarmeveksler ved afladning (stålplader kan være måske ned til 1mm) Jeg tror at den største udfordring med "sandkondensator" er afladning til luftveksler. Her skal energien i sandet ledes ud til stålpladerne inden for en rimelig tid. Der skal sikkert laves forsøg med stålpladeafstand og tilsætning af varmeledende materialer (grafit/kul eller lignende) til sand. Og det er sikkert økonomiske beregninger som afgør den optimale tilsætning varmeledende stoffer

132
7. december 2014 kl. 11:07

Sammensvejsede 10mm stålplader i areal på måske 2x100m

Ole, start med at regne på pris og varmekapacitet. Så store mængder stål koster mange penge. Find engros-prisen for vejsalt og stål, gang med forventet mængde udfra varmekapaciteterne, og sammenlign så. Smeltesalt bruges som nævnt i solkraftværker fordi det er ret billigt, men det er stadig for dyrt i forhold til sand som vindlager. Du er nødt til at påvise at stål er billigere end salt, ellers har det ingen gang på (i) jord.

131
7. december 2014 kl. 10:20

Endnu en vild ide, som måske kan være med til at løse udfordringen med at op/aflade energi i sandlager med en acceptabel tidskonstant. Inden for elektronikken har man halvledere/kondensatorer/tidskonstanter. Disse begreber kunne måske også bruges i sandlager. Opbygning af en "sandkondensator" kunne bestå af følgende: I bunden 1m tørt sand (Som er en udmærket elektrisk isolator) Sammensvejsede 10mm stålplader i areal på måske 2x100m Et lag "forurenet sand" i måske 0,2m tykkelse, som dækker stålplader Igen sammensvejsede stålplader med samme areal Et lag fliser (isolatorer mellem plader) med kanaler til luftvarmeveksler Ovenpå igen "sandkondensator" med lag af stålplader "forurenet sand", plader. Ovenpå igen fliser med luftkanaler/"sandkondensator" i mange lag "Sandkondensator" dielektrikum består af tørt sand tilsat en passende mængde "forurening" af et ledende pulver (grafit/kul etc) Opladning af "sandkondensator" foregår ved tilslutning af spænding mellem stålplader. Spændingen kan både være veksel/jævnstrøm. Afladning foregår med at sende tør luft gennem kanaler mellem stålplader. Vindmøllestrømmen med spænding 10kV,50Hz kan måske tilsluttes direkte til "Sandkondensator" stålplader, hvis der vælges en passende "forurening" af ledende pulver, som måske svarede til strøm på 100A imellem "Sandkondensator" plader. Altså opladeeffekt på 10kV x 100A = 1MW.

130
6. december 2014 kl. 22:38

Så ingen løsning på den globale opvarmning her :-(

Joda, man fyrer kapaciteten af i peak-hours hvor man ellers ville fyre med (russisk)* gas, eller endnu bedre, på vindstille dage hvor man ellers ville importere strøm fra tysk brunkul. I andre dele af verden er det noget af det samme - i USA er det skifergas og kul der undgås. Her har man ellers lange elnet der spænder over 2-3 vejrsystemer som udjævning af vind, men lagring kan komplementere.

Den lagrede vind er jo tæt på gratis - især når det er de yderste 10% af strømmen som lagres. Det er de mere normale 90% vi har betalt for, så marginalomkostningen er tæt på nul for de sidste.

Man kunne ønske højere effektivitet end 50% , men mon ikke det kan hæves til 60-70% efterhånden som volumengevinsten og teknikken udvikles.

*Før et stort anlæg engang kan være i drift i Danmark, er Nordsø-produktionen dalet til noget mindre end behovet.

128
6. december 2014 kl. 07:52

Hej Henrik Hvis du køber 20 tons kul (1000kr/ton) og formaler det til kulpulver, kan det blandes grundigt op med de 200m3 sand, som du regner med. Det kan vel ikke ødelægge hele økonomien i projektet? Det vil have en formidabel virkning på op/afladning tidskonstant af sandlager og i det hele taget måske gøre det muligt at anvende sand som lagermedie. Tilsat kulpulver/støv i den rette mængde afhængig af sand kornstørrelse, vil kulstøvet lægge sig uden på hvert sandkorn og lede varmen ind i kornet og videre til omkringliggende sandkorn. Så jo mere kulpulver der tilsættes sandet, jo færre stålrør i sandet til luftvarmeveksler. I stedet for stålrør kunne anvendes luftkanaler af glas tilsat kulpulver. Det vil give et meget robust sandlager, som kan holde i mange år uden udskiftning/service/rengøring af luftkanaler.

126
5. december 2014 kl. 14:59

Hej Ole

Ja, vi har vurderet andre materialer, men har valgt at holde fast i de billigste - sand, jord, aske og sten.

Grafit og andre lignende materialer vil være alt for dyre, når vi taler de millioner af m3, der skal til, for at det rigtig batter noget.

Mvh. Henrik

125
5. december 2014 kl. 14:58

Hej Ole

Sten i et stenlager både op- og aflades med luft. Ved afladning pumpes luften gennem lageret fra kold til varm ende, og den varme afgangsluft passerer derpå gennem en såkaldt Heat Recovery Steam Generator, der laver damp til en dampturbine.

Det duer ikke at lave damp i selve lageret, da det ikke er bygget til tryk.

Ja, man kan opbevare både megawattimer og gigawattimer i et stenlager, hvor varmen udveksles med luft.

Der er ikke tale om, at vi ikke længere anvender et sandlager. Vi har blot besluttet, at vores første forsøgsanlæg bygges med et stenlager. Det er lidt dyrere, men er lettere at etablere, da man ikke behøver anvende rør.

Økonomiberegningerne forudsætter sten, og kan vi lave smarte rørsystemer til at føre luft gennem sand, vil vi få en besparelse.

Mvh. Henrik

124
5. december 2014 kl. 14:53

Hej Morten

Ja, der er en blæser, men det er begrænset, hvor meget støv, der genereres, da lufthastigheden gennem selve lageret er meget beskeden.

Luft har rundt regnet en varmefylde på 1 kJ/grad/kg og en massefylde på 1 kg/m3. Vi taler en temperaturforskel på 500 grader, så vi flytter 500 kJ pr. m3.

Hvis vi har et anlæg på f.eks. 100 MW, skal vi således flytte 200 m3/s

Til et 100 MW anlæg kan man operere med et lager på 1000 m x 100 m x 10 m, hvor luften flyder på den lange led. Tværsnittet ved indføring er altså 100 m x 10 m = 1000 m2. 200 m3/s giver en brutto-middelhastighed på 0.2 m/s. Stenene fylder selvsagt det meste, og hvis man antager en fyldningsgrad på 80%, bliver netto-middelhastigheden 1 m/s. Det giver ikke anledning til megen støvdannelse.

Det er helt korrekt, at varmepumpe-arrangementet forudsætter, at den ene ende er kold og den anden varm. Det er for at holde fast i denne tilstand, at lageret er langt. det er kun, når man når til næsten fuld opladning, at den kolde ende begynder at blive varm. Og ja, så falder effektfaktoren i varmepumpen fra 125% ned mod 100%. Men det vil sandsynligvis være en meget sjælden foreteelse.

Mvh. Henrik

123
5. december 2014 kl. 12:06

Hej Henrik Har Siemens overvejet andre stoffer som lagermedie? Op/afladning med luftvarmeveksler af et singelslager er sikkert mulig. Men luft kan ikke bruges til sandlager og sand er en meget dårlig varmeleder. Med kendt teknik er det sikkert ikke muligt at anvende sandlager!

Grafit (kul) er en meget god varmeleder, så hvorfor ikke bruge et kulstøvlager? Til "kullager" må sikkert vælges en varmveksler lavet af rør/plader eller lignende for at få en stor overflade. Varmekapacitet er cirka den samme for granit (singels), sand og grafit. Tidskonstanten for op/afladning af "kullager" vil her sikkert kun være begrænset af varmeveksler.

122
5. december 2014 kl. 10:13

Hej Henrik Hvordan aflades singels med varmeveksler? Sendes vand ind i den kolde ende, så det kommer ud som damp til turbine i den varme ende? Er det muligt at oplade energimængder i MW klassen med luft til Singels? Hvad er tidskonstanten på singels lager i forhold til sandlager? Hvorfor bruger Siemens ikke længere sandlager?

121
4. december 2014 kl. 20:26

Hej Henrik

Der må være en blæser som holder luftstrømmen igang inde i lagret. Hvordan så med støv og dermed belastning af blæseren og forurening af varmeveksleoverflader.

Hvis lageret er afladet og f.eks. 200 c' varmt og der fyldes energi på lageret i form af 600 c' varmt luft, så må temperaturgradienten ændre sig når den første del af lagret opvarmes først. Og i takt med at den sidste del af lagret har et efterslæb, når den første del opvarmes hurtigere, men når den sidste del bliver varmere og varmere, så kan lagret ikke køle luften og dermed aftage energien i luften. Nu sker der det at ekspanderen (eller hvad den hedder ved trykudligning af luft) som skal udligne luften den modtager bare noget varmt luften (via den selvstændige eller hermetiske tætte kreds med kompressoren som virker via varmeveksler), og det yder den vel ikke ekstra arbejde ved, fordi der er noget 'overhedet' luft.

120
4. december 2014 kl. 18:43

Hej Morten

Ja, i vores forsøgsanlæg anvender vi sten med nogle centimeters dimensioner. Luften løber ikke i rør, men flyder gennem hele lageret. Det giver en vældig god varmeovergang.

Det tryk, der skal til for at drive det nødvendige flow igennem, er kun på nogle få procent af en Bar, så det kræver ikke nogen særlig indkapsling.

Mvh. Henrik

119
4. december 2014 kl. 16:55

Kunne man vælge ensartet korn- eller stenstørrelse, for at lave luftgennemtrængelig lager? Det giver en gigantisk overflade at overføre varmen til og fra, samt en enkel opbygning, som dog skal være tæt og massivt omsluttet, afhængig af det tryk der skal presse luften igennem lageret. At luften vil have foretrukne veje, betyder mindre da det vil vælge samme veje ved afladning.

118
4. december 2014 kl. 16:18

Hej Niels Henrik har i en ovenstående kommentar skrevet at hvis luft udefra (ikke recirkuleret) bliver sendt direkte ind i sandlager, vil det med tiden forurene og ødelægge sandet. Som du har beregnet, kan man sikkert recirkulere luft i en separat oplade varmeveksler, og sikkert også tilsætte vand om nødvendigt. Princippet med samme varmeveksler for "elektrisk" opladning og damprør afladning kan sikkert give mange fejlkilder med isolering af spændingsførende dele etc. Men jeg tror at det kan lade sig gøre, at op og afladning kan foregå samtidig, således at der oplades med elektriske energi i rør metaldele og aflades med damp til turbine inden i rør. Som forsøg kunne man lave et sandlager til fjernvarme på måske 10m x 10m x 2m = 200m3. Her kunne man så lave en rørføring i serie, så den ohmske modstand måske blev 1 ohm. Rørafstand max 15cm. Rør skal selvfølgelig isoleres fra hinanden. Hvis spænding 1000V og strøm 100A oplades varmeveksler med 100kW, ved forsøg kan man forøge effekten til 1 MW. Det vil være et godt praktisk forsøg, hvor tidskonstant på sand op/afladning vil kunne findes.

117
4. december 2014 kl. 14:37

Jeg har tidligere arbejdet med køling af højeffekt LED, og ved at ren luft er en meget dårlig varmeleder. Så for at kunne tilføre oplader varmeveksler effekt i MW, skal der tilføres luften vand (som aflader varmeveksler til dampturbine).
Ved at bruge damprør som ohmsk modstand opnås en lige fordeling af varmen i hele varmeveksler og op/aflader varmeveksler er den samme.
Den ohmske modstand bestemmes af stållegering, så det må være muligt at få en passende modstand i damprør, som skal svejses sammen for at undgå "hotspots".

Hej Ole.

Forstår udmærket funktionsprincippet! Men mon der ikke er mange 'fejlkilder', hvis et sådant system skulle sættes i drift. Og hvordan vil du så aflade lageret, når der skal produceres damp (som du måske har redegjort for længere oppe i tråden).

Mener et kilo luft har en varmefylde på 1/4 af vand = 4,2 j*g/k. Hvis man sender 1 Kg luft pr sec. (1 Kw) som er 600 c' varm ind i en sanddynge og luften er afkølet til 200 c', når den kommer ud af sandet, så er der afsat noget med 400 Kwh til sandet efter en time.

116
4. december 2014 kl. 13:19

Hej Niels Jeg har tidligere arbejdet med køling af højeffekt LED, og ved at ren luft er en meget dårlig varmeleder. Så for at kunne tilføre oplader varmeveksler effekt i MW, skal der tilføres luften vand (som aflader varmeveksler til dampturbine). Ved at bruge damprør som ohmsk modstand opnås en lige fordeling af varmen i hele varmeveksler og op/aflader varmeveksler er den samme. Den ohmske modstand bestemmes af stållegering, så det må være muligt at få en passende modstand i damprør, som skal svejses sammen for at undgå "hotspots".

115
4. december 2014 kl. 12:03

Nej, virkningsgrad med "elektrisk varmeveksler" er max 100 pct og bestemmes af tab i isolering/tilslutninger etc. Jeg håber, at praktiske forsøg vil vise, at det kan lade sig gøre at overføre store energimængder til sandlager på denne "simple måde". Der er selvfølgelig sikkerhedsproblemer, når høje spændinger og strømme skal håndteres. Jeg tror, at de største udfordringer ved sandlager er at få store energimængder op/afladet. Så mine forslag er kun et forsøg på én enkel måde at få løst disse udfordringer med sand varmeledningsevne tidskonstanter etc.

@Ole

Hvorfor vil du ha' disse ohmske modstande inden i sandet i disse jernplader. Du kan da bare ha' nogle dræn eller rørføringer inde i sandet med passende afstande så varm luft kan afgive energien til lagrets sand, så altså sandet opvarmes. Luft som centralt opvarmes via en varmeveksler, hvor strøm direkte opvarmer luften eller det system Henrik forslår med luften fra en kompressor som køles via en varmeveksler, når luften inde i lagret opvarmes som senere afsætter energi til sandet, når den varme luft cirkuleres rundt i lagret.

114
4. december 2014 kl. 11:46

Nej, virkningsgrad med "elektrisk varmeveksler" er max 100 pct og bestemmes af tab i isolering/tilslutninger etc. Jeg håber, at praktiske forsøg vil vise, at det kan lade sig gøre at overføre store energimængder til sandlager på denne "simple måde". Der er selvfølgelig sikkerhedsproblemer, når høje spændinger og strømme skal håndteres. Jeg tror, at de største udfordringer ved sandlager er at få store energimængder op/afladet. Så mine forslag er kun et forsøg på én enkel måde at få løst disse udfordringer med sand varmeledningsevne tidskonstanter etc.

113
4. december 2014 kl. 11:00

@ Ole Moeskjær Bliver virkningsgraden (el til varme til el) den samme i din konstruktion hvor du vil omsætte strømmen til varme via ohms modstand som hvis man ikke spare kompressoren? Hvis dit system er mindre effektiv hvor lang tid tager det da at tjene kompressoren hjem?

112
4. december 2014 kl. 10:22

For at få tilstrækkelig ohmsk modstand (måske 1 ohm) i en sektion, kan varmeveksler udelukkende bestå af damprør, som omsluttes af sand. Ved en spænding på 1000V og 1000A opnås en opladningseffekt på 1MW pr sektion. Da tørt sand er en god isolator, kan en spænding på op til 10kV måske håndteres i sandlager. En sektion med mål på 100m bredde x 10m højde x 0,2m = 200 m3 sand kan måske opvarmes med 1MW effekt til 600 grader. Praktiske forsøg kan vise tidskonstanten for udbredelse af varme fra rør til sand, men det er nok inden for timer (varmt sand på stranden en sommerdag?) Sandlager skal nok være hermetisk lukket under brug, men i sidebygninger kan rør fra varmeveksler rør serviceres/omkobles/reguleres med opladning af elektrisk effekt og afladning med damp til turbine. Hvis der opstår fejl i sandlager skal det nok være muligt at støvsuge en sektion for sand og udtage sektionsmoduler for reparation. Hvis sandlager bruges til decentral kraftværk kan sandlager måske have sektioner udelukkende til fjernvarme (max 150 grader)

111
3. december 2014 kl. 20:29

Vindmøllestrømmen på måske 10kV, 50Hz nedtransformeres med en transformator til en passende spænding og strøm, som kan styres/reguleres, så det passer med den tilførte effekt og den ohmske modstand i oplader varmeveksler sandlager. Det er nok nødvendigt at inddele varmeveksler i sektioner, således at temperaturen altid kan være de optimale 600 grader, når der med den samme varmeveksler (damprør i ribber) aflades til dampturbinen. Jernpladerne i varmeveksler kan bestå af aflange plader på måske 100m længde (bredde af varmelager), 0,5m brede og 10mm tykkelse (modstande kan nemt beregnes). Disse jernplader (coils) kan forbindes i serie i hver sektion, således at de har en passende ohmsk modstand til opladning (spænding, strøm og effektbehov). Der monteres isolatorer (porcelain?) efter behov i sandlager. Denne jernkonstruktion skal kunne holde i 30 år efter at varmelager er fyldt med sand. Så det kræver nok nogle beregninger af udvidelseskoefficienter, korrosion etc. Og der skal være redundant kontrol med max hotspot temperaturer så jernplade coils ikke smelter!

109
3. december 2014 kl. 14:40

Vindmølle strømmen bruges her direkte til opvarmning af sandlager i form af den omske modstand i dampturbinens varmeveksler. Det må give én høj opladning virkningsgrad, da der kun er tab i isoleringen af varmelager. Til fremføring af den fornødne energi, må der kunne trækkes på viden om induktionsstøbeovne. Tørt sand varmeledningsevne er ca 200 gange mindre end stål, så hvis der i løbet måske 10 minutter højst må være én temperaturforskel på 100 grader kan minimumsafstand for jern/varmeplader i varmeveksler udregnes. For at få et stort areal for varmeafgivelse til sandet skal der sikkert også være ribber på "sandsiden" af varmeveksler. I ribber kunne være rør til dampvarmeveksler. Afstanden mellem jernplader skal måske være mindre end 20 cm, hvis ovenstående betingelser skal opfyldes. Med temperatursensorer på jernplader kan "hotspot" temperatur reguleres til max 700 grader. Det bliver selvfølgelig noget af en jernkonstruktion med isolatorer (porcelæn) etc. Så varmelager består måske af mere end 5 pct jern og 80 pct sand.

108
3. december 2014 kl. 14:29

Dine links henviser til brug af molten salt i atomreaktorer og ved solvarme. De salte, der anvendes i atomreaktorer, er prismæssigt helt udenfor rækkevidde og relevans for et storskala energilager, og selv for de mere almindelige nitrater, som anvendes til solkraftværker, ligger pris og tilgængelighed ikke indenfor et realistisk niveau. Her spiller de store volumina ind. Til at gemme energi til 10 dage i Danmark skal vi bruge noget i retning af 3-4 km2 i 10 m højde, dvs. 30-40 millioner m3. På den baggrund tror jeg ganske enkelt ikke, at det duer at forvente, at dette materiale skal være et salt – det skal være jord, sand eller sten.

Saltet i atomreaktoren virker primært som moderator til selve reaktorprocessen og buffer- eller lagereffekten i det termiske lager er vist en sidegevinst.

Jeg har undersøgt opstillingerne og priserne på alm. lager som virker i temperaturområdet op til 600 c' og det er overkommelig. Det er selve produktionen af varmevekslere og rør og selve beholderen som er bekostelig. De størrelser eller lagerkapaciteter du taler om, her har du fuldt og helt ret i at det er ikke realistisk ved Molten Salt.

Nu ser jeg som sagt ikke behovet for at gemme store mængder termisk energi til el-produktion ved et forsyningssystem med meget fjernvarme. Et kraftværk som Studstup med 700 Mw el-effekt her taler vi måske om 20 - 25 Gwh kapacitet til lager. Et sådant lager med den kapacitet og som afkøles 400 kelvin kræver et tankvolumen på omkring 70.000 m3.

107
3. december 2014 kl. 14:08

Hej Niels

Prisen pr. energi er for den oplagrede energi, dvs. pr. kWh i lageret.

Prisen pr. effekt er for nettoeffekten, dvs. for en 1 MW kompressor og en 1 MW dampturbine

Mvh. Henrik

106
3. december 2014 kl. 14:05

Hej Morten

Tak for de uddybende forklaringer. Du har uden tvivl ret i, at der med fordel kan laves en mere differentieret isolering, med dræn.

På forsøgsanlægget bruger vi Leca, og det vil sandsynligvis også blive dette materiale, der skal i bunden af et egentligt anlæg. Ovenpå lyder det som en rigtig god ide med en differentieret "pakke".

Mvh. Henrik

105
3. december 2014 kl. 14:03

Hej Niels

Jeg forstår godt, at du gerne vil se på molten salt, men jeg er ikke enig i, at det er den rigtige løsning.

Dine links henviser til brug af molten salt i atomreaktorer og ved solvarme. De salte, der anvendes i atomreaktorer, er prismæssigt helt udenfor rækkevidde og relevans for et storskala energilager, og selv for de mere almindelige nitrater, som anvendes til solkraftværker, ligger pris og tilgængelighed ikke indenfor et realistisk niveau. Her spiller de store volumina ind. Til at gemme energi til 10 dage i Danmark skal vi bruge noget i retning af 3-4 km2 i 10 m højde, dvs. 30-40 millioner m3. På den baggrund tror jeg ganske enkelt ikke, at det duer at forvente, at dette materiale skal være et salt – det skal være jord, sand eller sten.

Jeg er til gengæld enig i dine overvejelser om, hvordan man med et lager kan forskyde balancen på energisystemet i en stabiliserende retning, som vil komme en masse aktører til gavn.

Med venlig hilsen, Henrik

104
3. december 2014 kl. 13:53

Hej Thomas

Den væsentligste forskel er, at man nogle steder i USA ganske enkelt opstiller faste krav til, hvor meget lager der skal etableres. Eksempelvis er det et krav til de tre store elselskaber i Californien, at de inden 2020 skal have i alt 1300 MW lagerkapacitet. Det er er reelt ikke teknologi til i dag, men logikken er jo til at forstå - ved at etablere et marked, venter man, at der kommer leverandører.

Mvh. Henrik

103
3. december 2014 kl. 10:43

Hej Henrik

Tak for svaret. Jeg skal lige være sikker på at jeg har forstået dine tal rigtigt.

Når du skriver 1 EUR/kWh for lageret er det så per kWh termisk lager?

Og de 500.000 EUR/MW for op og afladning er det for 0,8 MW kompressor (der leverer 1 MW varme) og 0,4 MW generator (der bruger 1 MW varme)?

Mvh. Karsten

102
3. december 2014 kl. 08:38

Fordeling af den store energimængde til lagermediet (sand) er en kæmpe udfordring! Varmeveksler til sand kræver en stor overflade, så energien fra vindmøller kan overføres hurtigt. Da tørt sand ikke leder strøm, kan varmeveksler til dampturbinen udformes således at sandlager indesluttes af isolerede jernplader, som har en passende modstand. Ved at regulere spænding og strøm gennem jernpladerne kan sandlageret opvarmes til den optimale temperatur (600 grader). Varmeveksler til dampturbinen og strømmen fra vindmøller altså er her den samme!

101
3. december 2014 kl. 00:24

Nævnte nu ikke noget om hvornår kulden skulle bruges... Se senere ang. lagring af kold energi.

100
2. december 2014 kl. 23:06

Det største problem i det hele er faktisk, at der i Nordvesteuropa i dag ikke kan opstilles en forretningsmodel, som gør det muligt for at få en operatør til at satse stort på lagring.

Nu er det jo ellers ikke penge der mangler! Umiddelbart 1,3 Mia til et halmkraftværk i Århus som yder 80 Mw fjernvarme og forsyner byen i sommerhalvåret, og hertil 1,5 mia til at ombygge Studstrupværket til træpiller, så det så iøvrigt kan stå stille i sommerhalvåret, så det altså ikke på nogen måde kan være et aktiv i samproduktion med møllerne. Altså lige under 3 mia i Århus for at lave lunken vand til præisoleret stålrør. Mon ikke også man kunne ha' fundet et par milliarder til at lave noget fornuftig, når man nu er igang med at lave noget der er så skingrende skørt!

99
2. december 2014 kl. 22:40

så er hele konceptet stadig nyt, og vi mangler stadig den eksperimentelle eftervisning

Pga dårlige erfaringer med membraner og mineraluld, tror jeg kan det måske være en ide ved den meter isolering, at nøjes med 10 eller 20 cm mineraluld ind mod den varme side, og derefter gå over til leca, for til sidst at gå over til polystyrol så snart temperaturen tillader det, fordi vand på sigt vil være utrolig svært at holde ude. Og mineraluld virker som en svamp. Yderligere vil det være attraktivt at have dræn på begge sider af membran, hvis grundvand begynder at give problemer eller overflade vand trænger ind ovenfra.

98
2. december 2014 kl. 22:14

Jeg er helt enig, og når først man går i gang, kan man sagtens komme længere end de 40% på afladningen, som vi opererer med i vores økonomiske beregninger. Der går sjældent meget mere end et par uger mellem, at en af kollegerne i teamet kommer med et nyt forbedringsforslag af samme karakter.</p>
<p>Når vi indtil videre har valgt at fokusere på den enklest tænkelige udførelse, skyldes det flere ting. For det første er det egentlig ikke helt ligetil at forstå det simple system, og hvis vi viser et mere raffineret, går de fleste tilhører i sort. For det andet viser al erfaring, at det skal kunne betale sig i en enkel udgave. Kræver det for mange finesser for at hænge sammen, er vi for tæt på grænsen, og så falder sandsynligheden for, at det nogensinde bliver til noget. Endelig, og vigtigst af alt, så er hele konceptet stadig nyt, og vi mangler stadig den eksperimentelle eftervisning, herunder aflivningen af eventuelle slanger i paradiset.

@Henrik

NU har jeg valgt molten salt, fordi det er velafprøvet og i drift i mange sammenhænge til el-produktion. Hvis jeg skulle gøre mig håb om at overbevise en af de store aktører om konceptet, så skal det være pålidelig. Uprøvede og nye ting er stort set umulig at få kommercielle aktører til at gå ind i.

Molten Salt sammen med atomreaktoren se https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor

Molten Salt sammen med solkraftværket se https://www.aalborgcsp.com/

Det at gemme møllestrømmen og genvinde denne strøm via en 'batterifunktion' når møllerne ikke forsyner er og bliver en biting i det 'produktionsmix' det danske energisystem består af i dag.

Det væsentligste fokusområde er og blive de centrale kraftværks evne til at reagere hurtigt på variationer i forbrug og produktion og yde fjernvarme uden 'at brænde noget af', så værkerne ikke skal afsætte deres værdiløse spildproduktion af strøm (i konflikt med møllestrømmen). Men netop at de kun yder strøm, når der brug for strøm.

Hvis man lige har det der med xergi og kvaliteter af energi i mente, så er dette kraftværksprincip et aktiv til fremtidens el-forsyning/balanceregulering se https://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayimage.php?pid=2788&fullsize=1

Funktionsprincip: Der brændes kontinuerlig lavkvalitetsbrændsler som halm, affald og træ via et kedelsystem og termisk energi ved op til f.eks. 400 c' gemmes i det termiske lager. Mølle- eller overløbsstrømmen gemmes ved meget høje temperaturer i en anden del af lagret.

Modsat de meget varme kedelsystemer i overhederen på de store kraftværker, som er flere timer om at lukke kedeleffekten ned, eller at øge kedeleffekten og dermed strømproduktionen, kan systemet nu lynhurtigt ændre dampproduktion når det termiske lager køles og dermed kan el-produktion ændres hurtigt.

Hvis lagret 'løber tør' for den meget varme energi (fra overløbstrømmen) kan der evt. produceres el via en gasturbine, hvor røggassen nyttiggøres via dampsystemet (combicycle).

Når fjernvarmen til storbyerne herefter produceres via isning (faseovergangen afgiver energi), som sker ved at bruge møllestrøm direkte til varmepumpen eller at trække på kraftværkets termiske lager via dampsystemer se https://nhsoft.dk/Coppermine1425/albums/userpics/10001/slide0001_image001~1.png så styrtdykker brændselsforbruget til landets el-produktion i forhold til i dag, for nu har møllestrømmen uhindret adgang til landets stikkontakter når den ikke konflikter med fjernvarmens spildproduktion af strøm. Eller! Væsentligst fordi nu kommer fjernvarmen 100 % fra møllestrømmen direkte eller via det termiske lager. Herunder selvfølgelig også kondensateffekten fra el-produktionen.