Siemens indvier Østerild med 197 meter høj 6 MW mølle
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Siemens indvier Østerild med 197 meter høj 6 MW mølle

Oven på års voldsomme protester mod det nationale testcenter for vindmøller i Østerild bliver testcentret i dag, tirsdag, indviet.

Det er Siemens, der har førertrøjen på, når de debuterer med deres 197 meter høje 6 MW-mølle, der som noget helt nye er udstyret med verdens længste vinger på 75 meter.

Samlet er rotordiameteren på 154 meter, hvilket medfører et bestrøget areal af rotoren svarende til arealet af tre normale fodboldbaner.

Læs også: Verdens længste vindmøllevinge

Møllen er, hvis ellers vejret holder, i disse timer ved at få sin enorme rotor løftet op og gjort fast til nacellen i 120 meters højde. Hvis det blæser for meget, bliver det umuligt at løfte rotoren på i dag. Men der er under alle omstændigheder kort tid, til møllen står helt samlet, klar til test.

I de kommende år skal den bevise sit værd, så den kan tjene sin ret til serieproduktion.

Styring og verificering

Udviklingen af de enorme offshore-vindmøller gennemgår tre faser, før du ser dem i klynger til søs.

»Det giver os en mulighed for at designe dem optimalt, samtidig med at vi også lærer noget fra møllerne undervejs,« siger produktchef fra Siemens Wind Power Rasmus Lund til Ingeniøren.

Møllerne skal igennem en prototype-, en pre-serie- og en 0-serie-fase, før de er klar til serieproduktion. Hver fase giver mulighed for at justere og optimere opdateret version af vingerne, nacellen (møllehuset) og de systemer, der styrer vindmøllen.

Så på det nationale testcenter for vindmøller kan producenten teste, at møllen opfører sig, som simuleringerne viser, og ikke mindst giver det en mulighed for at tune og forbedre de ting, der opfører sig lidt anderledes end forventet.

»En af de ting, vi kigger rigtig meget på i testfaserne, er rotorens ydeevne og samspil med den resterende del af møllen. Producerer den energi, som vi regner med, i alle vindhastigheder? Hvordan er støjen fra møllen, og hvordan er vindmøllens dynamik? Vi måler, hvordan de forskellige vindforhold belaster møllen, og hvordan møllen responderer på de belastninger,« forklarer Rasmus Lund.

For én ting er, hvad man kan regne sig frem til, en anden er, hvad der sker, når den skinbarlige virkelighed blæser på verdens største møllevinger.

»Vi kan lave simuleringer og beregninger, der forudsiger meget om, hvordan møllen vil reagere på vinden, og det skal verificeres i forhold til, hvordan møllen reagerer i virkeligheden. Og så er det ofte, vi opdager, der er noget med software og styring, man lige kan tune lidt og få den til at køre bedre, så den producerer energi mere optimalt,« siger Rasmus Lund.

Troværdighed

En anden væsentlig grund til feltafprøvning af vindmøller, herunder også Siemens' nye kæmpevindmølle, er at opnå at få dem godkendt af myndighederne og certificeret til serieproduktion. Først når møllen er blevet gennemtestet og har bevist sin troværdighed i al slags vejr, opnår den typecertifikat og kan den masseproduceres.

»Så vores opgave er at vise, at vores beregninger holder ude i virkeligheden. At det, vi regner os frem til, er det samme som det, vi måler, og at den beregnede levetid og energiydelse derfor også er troværdig,« siger produktchefen.

Sikkerhed

Den største nyhed i Østerild, som Siemens og andre vindmølleentusiaster glæder sig til at se, er rotoren, der som sagt er verdens hidtil største. Det er første gang, Siemens får samlet hele deres 154 meter rotor på SWT-6.0, som den originalt var planlagt.

»Det, vi ville vise nede i Høvsøre sidste år med SWT-6.0-120, var, at nacellen med den direkte drevne (gearløse) generator virkede, som vi regnede med. Men den var aldrig tiltænkt kun at skulle have en 120 meters rotor. Der var bare højdebegrænsning på, som umuliggjorde den store rotor, og Østerild var ikke parat endnu,« siger Rasmus Lund.

Så om lidt står, ifølge produktchefen, den rigtige 6MW med de rigtige vinger, den rigtige nacel og efterhånden toptunet styring klar til test.

»Vi tager altid udviklingen ét skridt af ad gangen, så vi kan forblive i kontrol og bevæge os frem uden risiko.«

Siemens regner med, at møllen er klar til serieproduktion i 2014. En stor del af den indledende serieproduktion er allerede afsat til Dong Energy under en 1.800 MW rammeaftale, som placerer de første 300 af SWT-6.0-154 i Storbritanniens havvindmølleparker.

Ét af testformålene kunne naturligvis være at måle, om salg af grøn el-produktion på en 6 MW Siemens-mølle overhovedet er rentabelt for producent og forbruger i det danske distributions- og afgiftsmiljø, eller om alle fordelene går i de forkerte lommer.

Det kan også være en test på, om borgernes vilje til et bedre miljø er blevet til en malkeko for staten og distributørerne.

  • 0
  • 0

Der burde ikke på noget tidspunkt være tvivl om, at det der nu rejses i Østerild er Verdens største skamstøtte, - intet mindre !

Siemens bør ikke være stolt af forløbet, der tillige har afsløret, at testcenteret blev flyttet 400 meter længere mod vest for ikke at genere familiemedlemmer af Siemens direktion. Usagligt er det.

Hele argumentationen for at placere testcenteret ved Østerild og Hjardemål har været forfejlet og lokalbefolkningen har aldrig - og vil aldrig - tilgive Siemens og Vestas, DTU Risø samt de følgagtige embedsmænd i Miljøministeriet, Naturstyrelsen (og tidligere By- og Landskabsstyrelsen) samt Miljøstyrelsen, der sammen med direktør Jan Hylleberg fra Vindmølleindustrien har støbt nogle demagogiske kugler og skabt et forkert politisk grundlag for vindmølletestcenteret.

Den måde som vindmølletestcenteret er tilblevet på har også afsløret, at industrien ikke har nogle skrupler m.h.p. at ødelægge særlige naturområder og særegen natur. I den hidtidige landsplanlægning var området ved Vigsø Bugt udpeget som et særligt beskyttelsesværdigt naturområde ! Det er lykkedes industrien at få tilsidesat denne beskyttelse, - men dette lumre og beskidte trick vil uden tvivl være med til at underminere den folkelige opbakning, som vindindustrien hidtil har nydt. Nu er det slut !

Det er i stadigt flere videnskabeligt underbyggede artikler dokumenteret, at den omfattende satsning på vindenergi er totalt forfejlet m.h.p. nedbringelse af CO2. Dette er også blevet bekræftet af Det Miljøøkonomiske Råd i en diger rapport fra februar 2012, hvori det også er præciseret, at det ikke er rigtigt at lade eksport og økonomiske betragtninger styre Danmarks miljøpolitik. At satsningen på vind også har betydelige og negative økonomiske konsekvenser for Danmark er også dokumenteret, da branchen holdes oppe af massive støtteordninger, som straks burde udfases.

Vindindustrien har i den grad skudt sig selv i foden med gennemførelsen af dette vindmølletestcenter !

Og hvis industrien - og herunder både Vestas og Siemens ikke har opdaget det endnu - så vil disse firmaers medvirken i dette rænkespil med naturen og fuglene som de store tabere medføre, at der på globalt plan er stadigt større opmærksom på disse firmaer. Hvordan kan Siemens og Vestas tro, at de slipper godt fra at gentage noget, som minder om tidligere tiders magtovergreb overfor en lokalbefolkning, der er blevet tvunget væk fra deres ejendomme og egn imod deres vilje ?

  • 0
  • 0

Det er besynderligt i denne sag, at der ikke en eneste gang har været draget referencer til tidligere protester.
Jeg tænker på de, der blev bragt på banen, da man for nogle år siden protesterede vildt og voldsomt mod kortbølge-sendemasterne, som man ville opføre enten på Gyllingnæs eller på Buksør Odde.
Den gang forudsagde ornitologer, at antennerne ville forhindre fugletræk og at de ville blive den visse død for tusinder af fugle hvert år.

  • 0
  • 0