Sidste skrig i robotter: Automatisk fodring af økologiske marksvin

Nu kan økologiske grise på friland fodres af en robot frem for af landmanden. Aarhus Universitet står bag en ny GPS-styret og selvkørende robot, Myren, som kan køre fra fold til fold med foder til de sultne svin.

»Formålet er at rationalisere og effektivisere pasningen af grise på friland,« siger idémanden bag den nye robot, forskeren Bent Hindrup Andersen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet.

Han forventer, at en kommerciel produktion af robotten kan begynde om allerede et eller to år.

GPS skal installeres i robotten

Sidste sommer blev den første prototype testet på et areal ved Horsens, hvor DJF har økologiske svin. Her kørte Myren rundt med foder, som var læsset ind i dens pyramideformede krop og blev serveret for svinene fra fodertrug ved dens fire sider.

Forsøget gik godt, men på to punkter er Myren endnu ikke færdig.

Dels havde Myren ikke fået installeret automatisk GPS-styring. Derfor blev den fjernbetjent med et joystick. Ifølge Bent Hindrup vil GPS-styringen med tilhørende computer med køreprogram blive monteret her i foråret 2008.

For det andet var den første prototype forsynet med fire traditionelle hjul, monteret i hver sit hjørne af den kvadratiske konstruktion. Planen er at erstatte de almindelige hjul med tre gyroophængte kugler, der ved hjælp af elmotorer kan rulles i alle retninger og sikre en stabil kørsel i et knoldet og mudret terræn.

Fem studerende ved ingeniøruddannelsen på Vitus Bering Danmark i Horsens arbejder med denne del af projektet.

Hos de økologiske svineproducenter bliver Myren mødt med optimistisk forventning.

»Jeg tror, der er perspektiv i det,« siger Poul Skovgaard, som årligt producerer 2.500 slagtesvin og er formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening.

I første omgang er Myren designet til at fodre slagtesvin. Men Poul Skovgaard mener, at Myren bør udvikles til fodring af søer på friland. Søerne skal bruge betydeligt længere tid på at æde det foder, robotten kommer med, end slagtesvinene skal.

»Men med en videreudvikling tror jeg, at der er store perspektiver. Jeg forventer også, at teknologien vil kunne bruges til lugning og andet arbejde på økologiske marker«, siger Poul Skovgaard.

Robotten tænkes videreudviklet til at slå græs på fodbold- og golfbaner samt overtage en stor del af markarbejdet på økologiske landbrug.

Tredje skridt bliver netop en udgave med redskaber til at så og høste afgrøder samt luge tidsler og andet ukrudt.