Sidste satellitopsendelse i 2001

Årets eneste uheld ramte den europæiske Arianeraket, idet Ariane 5 i juli havde problem med sit sidste trin, som ikke ville starte ordentligt og som derfor afleverede sin nyttelast i en for lav bane. Man skal helt tilbage til 1963 for at finde et år med færre vellykkede opsendelser (55 vellykkede, men hele 15 fejlskud). Opsendelsen er næsten på dato en gentagelse af en identisk Tsiklon 3 opsendelse i 2000 - men den opsendelse gik galt og de 6 satellitter gik tabt. Tsiklon 3 er et modificeret ICBM (SS-9) fra 1970'erne. Den har en udmærket statistik med under 5 procent fejl.

Det lave tal for raketopsendelser i 2001 står i kontrast til de 82 opsendelser i 2000 og rekorden på 129 opsendelser i 1984. Udsigterne er ikke for lyse. Bl.a. har Iridium meldt ud, at deres satellitter er så sunde og raske, at de ikke behøver supplering foreløbig. Det er dårligt nyt for branchen, som har nydt godt af konkurrencen mellem de nye LEO satellittelefon systemer (Iridium og Globalstar).

Den russiske opsendelse bragte seks kommunikationssatellitter i bane, tre militære og tre civile. Alle seks satellitter bygget over samme platform, der hedder "Strela". De tre civile satellitter (Gonets D1) slutter sig til seks af samme slags, der allerede er i bane. Fra deres lave bane skal de ni satellitter sikre kommunikation til de fjerntliggende egne af Rusland.