Shell vil bygge nordens største brintfabrik i Danmark

Illustration: dvoevnore / Bigstock Photo

Nordens største brintfabrik skal ligge i Fredericia – i hvert fald hvis det står til oliegiganten Shell, som har indgået et strategisk samarbejde med den danske virksomhed Everfuel med det fælles mål at bygge et power-to-X-anlæg i den jyske by.

Power-to-X-anlæg bliver betragtet som en nøgleteknologi i forhold til at udskifte fossile brændsler i transportmidler som skibe, lastbiiler og fly med strøm fra vedvarende energi.

Læs også: Power-to-X og 'grøn' cement: Her er klimapanelets anbefalinger til investeringer

Teknologien fungerer ved at omdanne strøm fra vedvarende energikilder til brint ved hjælp af elektrolyse. Herfra kan det omdannes videre til brændsler enten i flydende form eller som gas - eventuelt med tilsætning af CO2 eller kvælstof.

»Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, som gør det muligt at kombinere grøn strøm med fleksibel grøn brintproduktion, så vindmøllestrøm kan gemmes fra når det blæser, til når der er behov for energien,« lyder det fra de nye samarbejdspartnere i en pressemeddelelse.

Læs også: Fra grøn el til flydende brændstoffer: Danmark er langt med 'Power-to-X'

Største brintanlæg i norden

De to virksomheder har planer om at starte første fase af byggeriet omkring 2022, og her vil Everfuel bygge et 20 MW elektrolyseanlæg. Den endelige målsætning er, at anlægget skal have en kapacitet på op mod 1 GW.

Power-to-X-anlægget skal bygges på et jordareal tæt på et af Shells danske olieraffinaderier, og her bruges brint allerede i raffineringsprocessen. I øjeblikket bliver den fremstillet ved hjælp af gas, men det kan ændre sig, når det nye anlæg skal producere brint fra vedvarende energikilder. Shells raffinaderi vil nemlig kunne aftage den største del af power-to-X-anlæggets brintproduktion, forklarer virksomheden.

Læs også: ‘Flydende el’ er dyr, men nødvendig

»Samarbejdet vil etablere det absolut største brintanlæg af sin slags i Norden, som blandt andet vil gøre raffinaderiet stærkt rustet til at matche de krav til grønne flydende brændstoffer, fremtiden vil bringe. Det vil eksempelvis ske ved at kunne lagre og udnytte store mængder af vindenergi, som dermed gør det flydende brændstof grønnere,« lyder det i pressemeddelelsen.

Når power-to-X-anlægget er fuldt udbygget vil det ifølge Shell og Everfuel have en kapacitet, der svarer til, at Shells raffinaderi vil kunne omstilles til vedvarende energi og forsyne 3-4000 såkaldte fuel cell busser og lastbiler med brint på daglig basis.

Læs også: Ny rapport: Vi kan flyve grønt om få år

Brintlager skal være buffer

Udover anlægget vil virksomhederne også opføre et tilhørende centralt brintlager, hvor der kan opbevares brint til tidspunkter, hvor produktionen af vedvarende energi ikke er høj.

I første omgang vil lageret kunne rumme 10 tons brint, hvilket svarer til fem dages leverance til Shells raffinaderi, eller til 170.000 kilometers kørsel i en brintbus eller -lastbil.

Brintlageret vil desuden kunne bruges til at forsyne datacentre i området med grøn energi på tidspunkter, hvor der ellers ikke er sol eller vind. Hvis der bliver behov for det, vil brintlageret ifølge virksomheder kunne »udvides betydeligt« senere hen.

Læs også: Trods ulykke og 'halvgrønt' ry: Brint-stationer skyder op i Europa

Behov for støttekroner

Inden byggeriet føres ud i livet, har Shell og Everfuel i fællesskab ansøgt om støttekroner fra Energistyrelsens pulje til energilagring, men hvis projektet bliver en realitet, er der ifølge Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard lagt op til jubel i den jyske by.

»Igangsættelsen af produktion og lagring af vedvarende energi i form af brint i storskala er en positiv historie for Fredericia, der vil kunne bidrage til, at vi kan tiltrække spændende og grønne arbejdspladser, og det gør mig naturligvis både glad og stolt, når A/S Dansk Shell sammen med Everfuel øjner muligheder for store investeringer i den grønne omstilling i vores kommune,« siger Jacob Bjerregaard (S) ifølge pressemeddelelsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er første gang jeg har set brint omtalt til sikker anvendelse i trafikken:

"Teknologien fungerer ved at omdanne strøm fra vedvarende energikilder til brint ved hjælp af elektrolyse. Herfra kan det omdannes videre til brændsler enten i flydende form eller som gas - eventuelt med tilsætning af CO2 eller kvælstof."

Det betyder jo at den uhåndterlige eller eksplosive brint kun udgør et mellemled eller tilsætningsstof til biologiske råvarer inde på et sikkert produktionsanlæg, for fremstilling af forsvarlige brændstoffer til køretøjer.

Men danske journalister bør holde op med at bedrage verden, med den euforiske betegnelse "vedvarende energikilder", som ikke angår andet end intermitterende eller tilbagevendende energikilder.

 • 7
 • 20

Men danske journalister bør holde op med at bedrage verden, med den euforiske betegnelse "vedvarende energikilder", som ikke angår andet end intermitterende eller tilbagevendende energikilder.

Se f.ex. Gyldendals store danske encyklopædi

"Vedvarende energi, naturlige energiformer, som kan udnyttes, samtidig med at de vedligeholder sig selv. De vigtigste er vandkraft, vindenergi, solenergi og energi fra biomasse."

Så kan du forstå, hvad der lægges i "vedvarende".

 • 21
 • 3

Brintfremstilling er en fantastisk effektiv måde at spilde enorme mængder energi på.

Hele fortællingen om "Brint samfundet" har alle ingredienserne i en religiøs kult.

Vi forsøges overbevist om at denne absurd energikrævende metode, er både "grøn" og energieffektiv! Men sandheden er at 3/4 dele af den tilførte energi, går tabt i konvertering fra strøm til gas, og fra gas til strøm. Læg der til transport, opbevaring og komprimering/ køling og vi skal være glade hvis 1/5 af energien er tilrådighed efter processen.

Vi får forklaret, hvordan et stort moderne industrianlæg skal køre på "overskudsproduktion" fra VE, og at det er et plus, at processen skal operere fra 0-100% i løbet af timer, hver dag.

Vi skal "købe" argumentet om at der overhovedet er "overskudsenergi" fra VE, til denne opgave, mens enhver bare nogelunde velorienteret ingeniør, ved at vi har MASSER af simple opgaver der let kan aftage overskudsproduktion. Fjernvarme anlæg, og lignende termiske anlæg, fyret med gas og biomasse, kan for en brøkdel af prisen for en brintfabrik, forsynes med simple elpatroner til at aftage energien, uden at det på nogen måde påvirker anlægets oprindelige produktion. Udover besparelser på brændstof, CO2 og forurening, naturligvis.

Batteri-drevne køretøjer, udnytter el-energien langt bedrer og er meget mere driftsikre end brintdrevne, og kan langt enklere absorberer den mytiske overskuds-produktion fra VE. At den slags anlæg har gang på jorden, her i Danmark, viser kun at vores politiske system af beskatning, fradrag og tilskud, er helt fejlkonstrueret.

Men den slags realisme ødelægger naturligvis den religiøse begejstring for brint.

 • 24
 • 12

"Vedvarende energi, naturlige energiformer, som kan udnyttes, samtidig med at de vedligeholder sig selv. De vigtigste er vandkraft, vindenergi, solenergi og energi fra biomasse."

Så kan du forstå, hvad der lægges i "vedvarende".

Du fornægter at sproget formes samtidig med udviklingen eller tiden, tildels sammen med fejl der begås, sidstnævnte kan medføre sproglig de-generering.

Uden at jeg har tjekket ordbøgerne, da er jeg sikker på at eksempelvis det engelske ord "renewables", for 50 år siden blev oversat til "fornyelig, genanvendelig, re-producerbar", men tilsvarende dit opslag, da oversættes renewables nu til "vedvarende", altså uforanderlig eller kontinuerlig, men det er løsagtig omgang med ordene.

Du påstår næsten at tiden står stille, og at der ikke er forskel på kraft (effekt) kW og energi kWh. Men naturen holder ikke til det i længden.

 • 1
 • 21

Ja der kommer et spændende lille projekt med at få den GW vedvarende elektricitet frem til Fredericia. Der skal nok bygges en højspændingsledning så det bliver spændende at se om den skal graves ned eller hænges på master. Bortset fra det så er brint produktion fra dagens elmiks ligeså CO2 udledende som at brænde diesel eller fyringsolie af, og det med al den overskudsenergi er en skrøne. Der er måske et par dage om året hvor det er korrekt men ellers ikke. Hvis projektet Samtidig etablerede 1GW ny kapacitet så kan der være noget om snakken, men ellers flytter det blot rundt på forbruget og den krævede mereffekt skal så hentes fra de producenter der har ledig kapacitet. Idag er det hovedsageligt kulkraftværkerne der har det.

Det positive at alle de mange penge som staten har kradset ind nu kan komme tilbage i samfundet igen inden de bliver stjålet og skabe lidt omsætning hos entreprenører, håndværkere og andet godtfolk.

 • 6
 • 12

Hydrogen skal ikke omdannes til flydende enegibærere fordi fornrændingsmotorer har så ringe effektivitet sammenlignet med hydrogen brændselscelle- elmotoren, som heller ikke har skavanker såsom NOX partikel og CO udledning. Men det er nok Shells forretningsmodel at holde liv i den motortype. Hydrogen er så let at den ved læk forsvinder til vejrs hurtigt , mens flydende brændstof kan antænde personer og bygninger. Brint brænder , det eksploderer kun hvis oxygen opblandes grundigt hermed, Hindenburg eksplodere jo heller ikke. Så hvis vi rigtig vil spare transport energi går vejen over brint, ikke væsker.

 • 6
 • 10

Når man brænder vedvarende energi syntetisk brændstof af, så udleder man slet ikke CO2 overhovedet???

 • 1
 • 3

Så hvis vi rigtig vil spare transport energi går vejen over brint, ikke væsker.

Nej! Ren brint har meget få fornuftige anvendelsesområder. Udover måske som stationær energilagring?

Elbiler har allerede overhalet (pun intended) alle andre alternative teknologier. P.t. er luft- og søfart de største udfordringer indenfor transport. Her vil "Power-to-X" være de bedste løsninger. I hvert fald på kortere sigt.

"The X in the terminology can refer to one of the following: power-to-ammonia, power-to-chemicals, power-to-fuel, power-to-gas, power-to-heat, power-to-hydrogen, power-to-liquid, power-to-methane, power-to-mobility, power to food, power-to-power, and power-to-syngas." https://en.m.wikipedia.org/wiki/Power-to-X

 • 12
 • 1

Det er egentlig besynderligt at sådan et industrianlæg kan bygges så tæt på en by. Det kan da give et ordentligt knald hvis der kommer et ukontrolleret udslip. Man skulle da tro at der var visse afstandskrav der skal opfyldes. Husk hvad der skete i Seest.

 • 6
 • 7

Pointe?

Den burde være klar nok, men hvis du skal bruge lidt mere forklaring?

Brint er ekstremt eksplosionsfarligt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_safety

https://abc7news.com/5326601/

Flames bursting out of Air Products chemical facility shook buildings and residents at least five miles away from it.

"You heard the boom and then you felt like a wave, a pressure... a force. It just hit you all around you and moving you slanting you back," said Evan Rosales.

Og vi husker alle den brinttankstation der eksploderede i Norge. Samtlige brinttankstationer er fortsat lukket i Norge her næsten et halvt år efter.

 • 7
 • 0

Brintfremstilling er en fantastisk effektiv måde at spilde enorme mængder energi på.

I det anlæg, der skal bygges i 2022 i Fredericia, er der ikke tale om at producere mere brint end i dag. Man erstatter en produktion baseret på fossile kulbrinter med en produktion ved elektrolyse. Brinten produceres for at dække et lokalt behov i raffinaderiet.

Det er vel ikke spild af energi, når man med et fleksiblet elforbrug fortrænger forbruget af fossile kulbrinter?

 • 13
 • 0

Hvor er det spild af ressourcer

 • at alle de kloge mennesker, der debatterer her på sitet ikke stiller op til Folketinget og sørger for at blive valgt ind. Tænk hvilken intelligencia der ville præge de kommende beslutninger, og hvilken fremtid vi ville gå i møde i sikker forvisning om, at de bedste, rigtigste, klogeste beslutninger er truffet til gavn for hele vor skønne verden.
 • 3
 • 7

Elektrolyse-processen må skabe en del varme (5 til 10 MW? ved 20 MW elektrisk input).

Hvordan planlægger de at udnytte den? Kan den sælges til fjernvarme-forsyningen? Hvilket temperatur-spænd skal kølevande have ind og ud af elektrolyse-apparatet?

 • 2
 • 0

Det faktuelle udgangspunkt er at Shell har et raffinaderi i Frederica, som behandler råolie. Raffinaderiet adskiller først råolien i sine bestanddele. En vigtig bestanddel er nafta, som skal blive til benzin. Andre bestanddele er kero (bliver typisk til jetfuel eller diesel), og forskellige light fuel oils, hvoraf de lette også kan gå i dieselpuljen. Naftaen har imidlertid et elendigt oktantal, og den skal "reformeres" i et særligt benzinanlæg for at blive til råbenzin. Denne reformeringsproces danner store mængder overskudsbrint. Lige så hurtigt som brinten dannes, bliver den sendt over i afsvovlingsanlæg, hvor den forbruges ved produktion af lav-svovl diesel, og lav-svovl alt mulig andet. Uden benzinproduktion, ingen brint – uden brint, ingen afsvovling af olieprodukter. Lav-svovl produkter meget vigtige for at reducere partikelforurening, når brændstoffet bruges. Medier lader sig ofte imponere over al den brint, der fremstilles på et raffinaderi, men overser at brinten bruges lige så hurtigt, som den dannes, den totale mængde til et givet tidspunkt er meget lille, blandt andet fordi det er ekstremt svært at lagre brint. Brint fylder enormt meget og vejer ingenting, energitætheden per volumenenhed er elendig.

Raffinaderiets rolle i dette brinteventyr er svært at forstå, medmindre raffinaderiet helt hypotetisk ønsker at ophøre med at producere benzin. Pressemeddelelsens påstand, at "raffinaderiets raffineringsprocesser vil kunne gøres grønnere" er uklar. At det det skal gøre "raffinaderiet stærkt rustet til at matche de krav til grønne flydende brændstoffer, fremtiden vil bringe" er også tåget, med mindre raffinaderiet i dag er i brintunderskud – det er dog svært at tro, når de raffinerer nordsøolie.

Men det korte af det lange er, at man vil fremstille brint ved elektrolyse, lagre det i en stor tank, og så håbe at transportsektoren vil efterspørge brændstoffet. Hvis brinten skal "forsyne datacentre med grøn energi" mangler der en forklaring på hvordan det skal gøres, og ikke mindst nogle tekniske installationer.

 • 10
 • 0

Det er en skidt ide, at benytte ren brint i transportsektoren. Både udfra et effektivitets- og sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Forbrændingsmotoren går lynhurtigt fra tomgang til fuld effekt, det kan fuel cell ikke, derfor vil alle brint kørertøjer have brug for en mængde batteri som i elektrisk fremdrevne køretøjer genindfører denne egenskab, så ja rent brint duer ikke.

Det er et spørgsmål om hvor balancen mellem batteri og fuel cell skal lægges, Toyota har valgt en stor fuel cell og lille batteri, Mercedes har med 77kW også valgt en relativ stor fuel cell, men med tilstrækkeligt stort batteri til at det kan bruges som plug-in, Renault har valgt et til løsningen stort batteri på 33kWh som suppleres med 5kW fuel cell.

Jeg tror Renault har valgt rigtigt, håber dog på en option med 2x5kW til brug for forretningsfolk og taxa.

Renault har meldt ud at fra 2022 skal hele deres modelprogram være elektrisk fremdrevet, og at brint løsningen sandsynligvis hurtigt vil brede sig til hele modelprogrammet.

Det giver ikke mening at sætte mere end 33kWh i en bil eller varevogn, det eneste man opnår er at øge vægten, 33kWh er fint til daglig brug med lokal opladning, til længere ture eller når der ønskes en varm bil tændes fuel cell, når den producerer 5kW til batteriet eller direkte til drift under kørsel, så producerer den samtidig 3,3kW varme, varm trafiksikker bil hvor batteriet er toppet op når du skal hjem, kan vist ikke gøres bedre, om morgenen vil det være nemmest at varme bilen med strøm fra dit ladepunkt.

Brint anvendt som Renault vil gøre det, er den til dato sikreste og mest energi effektive løsning.

 • 0
 • 8

Renault har valgt et til løsningen stort batteri på 33kWh som suppleres med 5kW fuel cell

Renault Kangoo ZE er en elbil med 33 kWh batteri. De smider bare en brændselcelle i bagagerummet og kalder det for en brintbil. Der er ikke nogen videre strategi bagved det valg. Det kan næppes kaldes for en satsning når løsningen er baseret på standardkomponenter hvem som helst kan montere hjemme i garagen.

Vi har lige købt en bunke Peogeot Partner. Jeg ville elske at købe Renault Kangoo ZE i stedet. Det eneste der bremser det er prisen. Vi er desværre meget prisfølsomme. Og prisen er måske 100.000 kr højere for elbilen. Hvis den også skal kunne køre på brint, så stiger prisen yderligere 120.000 kr plus moms.

Med den prissætning, så forudser jeg at de eneste kunder bliver kommuner der kan søge EU støtte. Og så borgmesteren kan sole sig i brinthistorien. Men det giver også lidt sig selv idet brintbiler er totalt upraktiske at eje for almindelige mennesker.

 • 6
 • 0

Vi har lige købt en bunke Peogeot Partner. Jeg ville elske at købe Renault Kangoo ZE i stedet. Det eneste der bremser det er prisen.

Renault slår på at de for flåde ejere er vil være billigste løsning i cost of ovnership, dertil er det bedste alternativ i nul emisions zoner.

Hvad vil du gøre når nul emisions zonerne breder sig fra de store byer til resten af landet.

Klimatosserne er kommet for at sætte dagsordenen, og de sure gamle mænd vil komme i mindretal, så nyd den sidste generation forsilbrændere mens du kan.

Det er nok ikke tilfældigt at et olie rafinaderi desperat søger at finde et nyt formål med sig selv.

 • 0
 • 3

Men det korte af det lange er, at man vil fremstille brint ved elektrolyse, lagre det i en stor tank, og så håbe at transportsektoren vil efterspørge brændstoffet.

Hvis man læser pressemeddelelsen og artiklen fremgår det nu, at den brint, der fremstilles af det første anlæg, dækker raffinaderiets eget forbrug. Og at tanken skal håndtere udsving i produktionen ved at indeholde brint nok til et par dages forbrug på raffinaderiet.

 • 5
 • 0

Når man brænder vedvarende energi syntetisk brændstof af, så udleder man slet ikke CO2 overhovedet???

Ja det kan undre, tror bare at man ser bort fra virkeligheden, og bare beslutter at hvis man f.eks flytter Co2 fra et forbrændingsanlæg til syntetisk brændstof så findes det slet ikke.

dvs man godskriver forbrændingsanlæget for det har opfanget Co2 og solgt det som råstof til e-fuel, når Co2 holdigt e-fuel bruges så frigives Co2 men det skulle alligevel have været frigivet fra forbrændings anlæget og skal derfor ikke tælles med, med talmagi kan det bevises at der slet ikke udledes Co2.

 • 1
 • 6

Var det et svar på mit spørgsmål?

Ja det var det bedste svar du kan få. Vindmøllernes force er at levere masser af billig strøm. Vindmøllernes problem er at de producerer som vinden blæser og en god del af det de producerer når de kører, kan vi ikke bruge, som i dag eksempelvis:

qxGjYwX.jpg

Hvis man udelukke bruger vindmøllerne til at producere carbonfrie synthfuels, kan de udnyttes 100%, man kan skalere uden problemer og bedst af alt får man energi lagringen gratis.

 • 1
 • 9

Laver Shell i dag brint ud af fossil gas? Metangas? Hvis ja, hvor meget vil elektrolyse-brinten så reducere drivhusgas-udledningen fra produktionen? Hvilken andel af raffinaderiets produkters brændværdi vil kunne anses for at være fossilfri, hvis brændslerne laves med elektrolyse-brint?

Hvis metangas-forbruget sænkes, kan andre raffinaderier i Danmark så gøre det samme? Det vil jo gøre det nemmere at blive uafhængig af fossil metangas.

Statoil-raffinaderiet (nu Equinor) i Kalundborg skiftede i 2017 fra at fyre med gas de selv udvandt/producerede (mest propan) til metan-gas fra Naturgas-nettet. Det kunne bedre svare sig at sælge propan og købe metan fremfor selv at afbrænde propanen. https://sn.dk/Kalundborg/Statoil-skifter-t... (og https://www.energy-supply.dk/article/view/... )

 • 1
 • 0

Nu plejer Shell jo ikke at gøre noget uden det er en økonomisk fordel for dem , så handler det mere om green watch og om at få snablen ned div tilskudspiljer ? Fra artiklen : Behov for støttekroner Inden byggeriet føres ud i livet, har Shell og Everfuel i fællesskab ansøgt om støttekroner fra Energistyrelsens pulje til energilagring

 • 0
 • 3

Det som foregår modsvarer det som foregår i for eksempel i Japan hvor man satser volsomt på brint og i Tyskland. Der er god grund til at tro brint kommer til at spille en stor rolle i den nære fremtid. Der er rigtig mange områder hvor det kan anvendes og power to x åbner mange muligheder for at reducere CO2 udledningen der hvor batterier ikke er udviklede nok til at kunne fungere. Brint katalysatorer bliver med sikkerhed forbedrede så effektiviteten bliver forbedret og den er ikke så dårlig i dag, det afhænger helt af hvad man sammenligner med. Man kan også forvente at batterier bliver bedre. Flere KWh / kg og hurtigere opladning bliver annonceret næste år . Vi kommer til at se en udvikling hvor forskellige teknologier konkurrerer mod hinanden og det er jo meget bedre end at der ikke sker noget. Allerede i 1966 skrev olie/kul selskaber om faren ved global opvarmning men der er ikke sket noget siden bortset fra at den viden blev forsøgt begravet. Det foregår stadigt i dag. I Europaparlamentet sidder der klima nægtere som påstår at IPCC siger at der ingen ændring er i klimaet og der er utroligt mange næstere især i USA. Nu ser vi en af de kriminelle olieselskaber tage de forste skridt frem imod at have et ben i hver lejer. Skal vi ikke være lidt glade? Regeringen gør jo intet andet end at give lidt småpenge til forskning.

 • 2
 • 1

James Watt's første dampmaskine var også ganske ineffektiv i sin omdannelse af kul til mekanisk energi; men der er sket en del siden. Så lad os gerne starte med en ringe udnyttelse via el til brint til flydende brændstof til mekanisk energi. Hvis et sådant storskalaanlæg kan medvirke til, at vi måske ad åre kan tappe sprit direkte fra en vindmølle, er det afgjort et godt sted at starte.

 • 2
 • 1

Ja, den gænse metode til at producere brint resulterer i at CO2 pumpes ud i atmosfæren i store mængder. Det kan for eksempel være dampreformering af naturgas ( metan) . Man får ikke brint gratis.

 • 1
 • 1

Tak Henrik Din oversigt over el-produktion og udveksling fra natten mellem den 23 og den 24 var noget af det jeg eftersøgte, men den type oversigtet kan vi jo finde på energinet.dk.

Det jeg spurgte var

"Er der nogen der ved,hvor stort et uudnyttet potentiale vi har her? Hvor meget kul, olie, gas og biomasse blev f.ex. brændt af i el- og varmeværker i de perioder, hvor danske vindmøller blev betalt for at stoppe produktionen?"

Vi har så brug for at se, hvor meget der bliver fyret i gas- træ- og kul kedler inclusive det, der går til varmproduktion. Spørgsmålet går på, hvor meget mere man kan aftage med de lavthængende frugter, som varmepumper og el-patroner, som en anden læser foreslog at bruge i stedet for at etablere hydrolyseanlæg.

Er der nogen, der ved mere om det, er jeg stadig interesseret.

 • 3
 • 0

Det der med bio masse er kommet i modvind og det vil blive værre. Det er simpelthen ulogisk at brænde biomasse af i hvilken som helst form det har.

Det at EU blev gjort opmærksom på at brænde skove er stik imod EUs officielle mål, er bare et skridt på vejen. Der blev jo importeret store mængder træ fra bla USA med store miljø mæsige konsekvenser, især UK lå i spidsen med deres store kraftværk som brænder biomasse. Forsøg med mejs affald var ikke bedre.

Men vi ved vist godt at politikerne siger som Jean-Claude Juncker: We all know what to do, but we don't know how to get re-elected once we have done it.

 • 1
 • 3

Hvor meget kul, olie, gas og biomasse blev f.ex. brændt af i el- og varmeværker i de perioder, hvor danske vindmøller blev betalt for at stoppe produktionen?"

Der blev nævnt et tal på 21 timer hvor vindmøllerne blev betalt for at stoppe produktionene, i debatten i folketingssalen omkring 400kV kablerne. Så det er ingenting.

However.... Du kan få en fornemmelse af potentialet her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti...

Side 5.

De rigtigt interessante tal (det du eksempelvis spørger om) kan være næsten umulige at finde. Eksempelvis hvormeget af den danske vindmølle produktion bliver rent faktisk brugt i Danmark? Måske fordi svaret er ubekvemt?

 • 1
 • 7

Udvikling i Østrig og Tyskland

" Elektrolysören av modell Silyzer 300 kan producera 1 200 kubikmeter vätgas per timme. Den drivs av el från energibolaget Verbund.

Men anläggningen i Linz lär inte vara störst i världen särskilt länge. Flera storskaliga vätgasfabriker är på gång. Tidningen Recharge räknar till exempel upp en 10 MW-anläggning som håller på att byggas på Shells raffinaderi i tyska Wesseling, samt en pilotanläggning om 30 MW som planeras på Heides oljeraffinaderi i nordvästra Tyskland 2025. " Kilde https://www.nyteknik.se/energi/varldens-st...

 • 0
 • 0

I hvert fald når man har adgang til billig, CO2-neutral energi.

Flydende brændstoffer som metanol er kun Co2 neutral hvis den Co2 der bruges ved fremstillingen er trukket derekte fra atmosfæren, hvis den er trukket ud fra f.eks røgen fra forbrænding og godskrevet som ikke udledt der, så skal du lige dokumentere at denne Co2 ikke frigives når du bruger din metanol, ellers er det ikke Co2-neutral energi.

Problemstillingen er at den samme Co2 udledes 2 gange men tælles med nul gange, jeg får det til at der må være en fejl i regnestykket, og hvor kommer det med" adgang til billig " lige ind, det kan jo hverken være kroner eller energi effektivitet du taler om, så der har du tabt mig.

Power-2-X har 2 styrker, det er nemt at lagre og det bliver en lokal resourse.

 • 1
 • 1

Efter ingeniørens debat at dømme får de enorme tab, når de investerer så voldsomt i ny brint produktion vi ikke har brug for!

Hvorfor skriver du, at de invester i produktion, der ikke er brug for. Det anlæg, der bygges hos Shell i Fredericia er dimensioneret, så det dækker Shell's eget forbrug på stedet. Det fremgår af pressemeddelelsen og af artiklen. De anlæg du kommenterer er også på raffinaderier. Har du belæg for, at de ikke på tilsvarende måde dækker eget forbrug?

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten