SETI-forskere analyserer delfiners fløjt

Det amerikanske SETI-institut, der leder efter intelligent liv i rummet, får inspiration fra et delfinprojekt blandt hvalerne i Marine World i Californien.
»Der findes en ny metode til at afgøre, om signaler ude fra rummet er afsendt af intelligensvæsner, og det mærkelige er, at det hele startede med delfiner,« skriver New Scientist den 12. juli.

Laurance Doyle, som arbejder på SETI-projektet, blev tilkaldt for at analysere kommunikationen blandt delfiner. Han så på det engelske sprog og på fløjtesignalerne fra delfinerne, og analyserede deres "entropi", altså den uorden eller tilfældighed, der råder. Formålet var at konstatere, hvor komplekse fløjt delfinerne gav fra sig. Denne entropi er et udtryk for den information, man mangler for at kunne beskrive et system, for eksempel et signal, fuldstændigt. Nørretranders har behandlet begrebet indgående i »Mærk Verden«.
Et eksempel: en serie af 100 lige lange fløjtesignaler A, alle med samme lydfrekvens, kan beskrives ganske kort: »gentag signal A 100 gange«. Selvom engelsk og "delfinsk" sprog indeholder forskellige elementer – ord henholdsvis fløjt – kan man med samme analyse måle, hvor komplekse de to sprog er.

Sprogets kompleksitet viser intelligens

Intelligente væsener sender signaler med høj "Shannon-entropi". Der er et mål for sprogets kompleksitet. Når man taler om tekstanalyse, handler Shannon-entropien om, hvor sikkert man kan forudse eller beregne, hvilket ord, der følger efter et givet ord. Shannons såkaldte førsteordens-ordens-entropi udtrykker denne sikkerhed matematisk. Tilsvarende udtrykker andenordens-entropien, hvor sikkert man ud fra en rækkefølge på to ord kan forudberegne det tredje ord.
I engelske tekster kan man med i hvert fald nogen sandsynlighed forudsige op til og med det niende ord, hvis man har opgivet de første otte, men derefter er entropien nul. Ud fra de første ni ord i en sætning, kan man altså ikke forudsige ord nummer ti. Man siger, at engelsk har en niende-ordens Shannon-entropi.

Det vil sige, at ud fra en analyse af signaler fra en planet i vor egen eller andre galakser, kan vi afgøre, om den sandsynligvis er informationsbærende, simpelthen ved at beregne Shannon-entropierne. Doyles analyser af delfinfløjt viser, at de har tredje- eller fjerde-ordens-entropi, omend den sagtens kan være større – det er nemlig svært at få delfiner til at lave lange "sætninger", som man kan analysere.

Rumvæsener vil snakke med delfinerne

Ligeledes så Doyle på signaler fra fjerne galakser ud fra Shannon-entropien. Intelligente væsener sender signaler med høj Shannon-entropi. Det vil sige, at ud fra en analyse af signaler fra en planet i vor egen eller andre galakser, kan vi afgøre, om den sandsynligvis er informationsbærende, simpelthen ved at beregne Shannon-entropierne.

Shannon-ordenen for engelsk er altså ni. ET og hans kolleger ude i rummet har måske et langt mere komplekst sprog, med en Shannon-entropi på 20 eller 30, og måske ved de, at hvalerne faktisk har højere entropier end mennesker. Så kan der ske det pinlige, skriver New Scientist, at de efter at have fået radiokontakt med os, beder om straks at blive stillet om til delfinerne.

Kilder:
Doyles analyser omtales i artiklen »Look who's talking« i tidsskriftet New Scientist, 12.7.03, p.36-39 og i artiklen »Quantitative tools for comparing animal communication systems: information theory applied to bottlenose dolphin whistle repertoires« i tidsskriftet Animal Behaviour, Vol.57, p.409-419, 1999.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten