Seruminstitut skærer igennem: Vandet er årsag til 100 syge i Tune

Det er med al sandsynlighed en kortvarig forurening af vandet fra Tune Vandværk, der i de seneste uger har forårsaget sygdom hos op mod 100 borgere i byen mellem Roskilde og Greve.

Det viser en undersøgelse, som Statens Serum Institut har lavet blandt andet på baggrund af spørgeskemaer på nettet.

Instituttet fik i alt 742 brugbare svar fra både raske og syge tuneborgere, og den skulle afdække adfærden hos de borgere, der blev syge, i forhold til adfærden hos de, der ikke blev syge. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at vandet er den absolut mest sandsynlige faktor.

»Nu er vi kommet et skridt længere i dette meget komplicerede udredningsarbejde, vi er i gang med. Vi har fået bekræftet, at vandet er den absolutte hovedmistænkte og udelukket andre smittekilder,« siger chefen for teknik- og miljøforvaltningen i Greve Kommune, Jesper Brandt, på kommunens hjemmeside.

I de kommende dage skal der laves tæthedsprøver på ledningsnettet med råvand i et forsøg på at finde ud af, hvordan smitten kan være trængt ind i systemet. Der vil være normal vandforsyning til alle borgere, men det anbefales fortsat at koge vandet resten af ugen og søndag med.

Prøver fra tidligere indlagte Tune-borgere har vist Campylobacter-bakterien i afføringen, men det er et meget vanskeligt detektivarbejde at finde ud af, hvordan de er blevet smittet. Antallet af syge har været stærkt nedadgående, efter at kogeanbefalingen blev indført i forrige uge.

Prøver fra vandværket har ikke vist tegn på forurening.