Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Sensorsystem til tog opdager alt fra børn til køer flere kilometer fremme på sporet

PLUS.
Det israelske jernbaneselskab, Israel Railways, har købt ti sensorsystemer til at placere på sine tog. Illustration: Rail Vision

Israel Railways, der er den israelske pendant til DSB, har købt ti nye sensorsystemer fra virksomheden Rail Vision til at placere på sine tog.

De kan automatisk opdage og registrere forhindringer som mennesker, dyr, køretøjer og vegetation på eller nær banelegemet med en rækkevidde på op til to kilometers afstand, ifølge virksomheden.

Systemet kaldes Main Line System og kombinerer følsomme billedsensorer med AI og deep learning-teknologier.

Sensorsystemet placeres oven på togene og ‘kigger’ ned ad skinnerne for at opdage og registrere forhindringer og kan blandt andet se personer på 1.500 meters afstand og køretøjer på 2.000 meters afstand.

Sådan ser Main Line System og dets interface ud:

Systemet kombinerer billeder fra 'normale' kameraer og et termisk kamera for at opdage personer og køretøjer på og nær skinnerne. Illustration: Rail Vision

Nede i toget sender systemet så både visuelle og auditive alarmer til lokomotivføreren, hvis der registreres noget ved skinnerne.

Det giver lokoføreren mulighed for at nedsætte hastigheden eller bremse toget, så potentielle ulykker undgås eller mindskes. Og selv i barsk vejr og dårlige lysforhold skulle systemet angiveligt fungere.

Dansk vejr og skinnenet står i vejen

I Danmark er vi dog ikke klar til at følge det israelske eksempel endnu, oplyser DSB.

I en mail skriver DSB til Ingeniøren, at de ikke har kendskab til det konkrete israelske system, men at de løbende kigger på lignende sensorsystemer.

De har dog ikke fundet et system, der egner sig til danske forhold.

Her kan du se, hvordan Rail Visions Main Line System opdager og registrerer genstande og personer på og nær skinnerne:

Det skyldes ifølge DSB blandt andet, at det danske vejrlig, hvor tåge og regn hyppigt forekommer, kan forhindre systemet i at detektere personer eller genstande i sporet.

Men det er ikke kun det kedelige danske vejr, der kan være en hindring for sensorsystemer på danske toge.

Det danske skinnenet er ifølge DSB også en udfordring.

Jernbaneskinnerne i Danmark snor sig nemlig rundt i landskabet med mange kurver, og derfor formoder DSB, at et sådant system i en kurve formodentlig kan have svært ved at se forskel på personer og genstande, der faktisk befinder sig i tilstrækkelig afstand fra sporet, og forhindringer, der ikke gør.

Tåge og regnvejr kan ifølge DSB være en udfordring for systemer som Rail Visions. Illustration: Christoffer Regild

Billedsensorer er dog stadig i spil hos DSB - bare ikke placeret oven på togene.

I et pilotprojekt vil DSB i efteråret 2023 opsætte kameraer på Nordhavn Stations spor 3, der i første omgang skal fokusere på, om der er personer eller andet i sporet, der ikke skal være der, så toget kan bremses eller nedsætte hastigheden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2021 døde syv personer ved jernbanetrafik i Danmark.

Emner : Tog