Selvkørende biler kan fjerne 9 ud af 10 P-pladser

Prisen på en lejlighed i London centrum kan forøges med flere mio. kroner, hvis der følger en parkeringsplads med. Og hvem har ikke kørt forgæves rundt i en storby for at finde et sted at parkere? Vi tørster efter parkeringspladser, så vi kan komme af med vores egen personlige bil.

Men hvis byernes veje i stedet bliver befolket med selvkørende biler uden ejer, så vil behovet for parkering falde drastisk:

»Anvendelsgraden kunne optimeres, hvis bilen efter endt køretur med mig kunne køre videre og fragte en anden person et andet sted hen,« siger Ole B. Jensen, der er professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet.

Studier har vist, at mellem 30 og 60 procent af alle biler i centrum af de amerikanske byer cirkulerer rundt for at finde en ledig parkeringsplads. Det giver gener for alle andre i byen, samtidig med at der udledes store mængder skadelige stoffer til nærmiljøet.

Samtidig optager pladsen til parkering enorme områder i byerne - plads, som er værdifuld og velegnet til boliger eller parker. I byer som New York, Paris, Wien, Boston og Hong kong vurderes det, at mellem 15 og 30 procent af arealet optages af parkeringspladser.

90 procent færre parkeringspladser

Men selvkørende biler behøver ikke at parkere i byernes indre, og i en rapport fra det britiske rådgivningsfirma Parsons Brinckerhoff, vurderes det, at en zone på 100 hektar i det indre af London, hvor kun selvkørende biler må køre, vil frigøre 15-20 pct. mere landareal og øge værdien af området med 12,5 mia. kroner.

Til sammenligning bruges der cirka 8.000 hektar i det indre London alene til parkeringspladser.

En selvkørende erstatter 12 private biler

For at rense billedet for generende almindelig trafik, arbejder flere og flere forskere da også med bycentre, hvor der kun er selvkørende biler.

Den amerikanske professor Kara Kockelman fra universitetet i Austin, Texas har beregnet, at der i en by med 100 procent selvkørende biler vil være brug for 90 procent færre parkeringspladser. Samtidig vil en enkelt selvkørende dele-bil kunne erstatte 12 privatejede biler.

Hun understreger, at gader og veje stadig ville være trafikerede som i dag, men at parkeringspladserne næsten vil forsvinde.

Selvkørende biler skal 'docke' uden for byen

Der er derfor ingen tvivl om, at selvkørende biler vil få betydning for den måde, vi i fremtiden indretter byerne på. For i takt med at antallet af selvkørende biler stiger, taler meget for, at vi med en flåde af selvkørende biler ikke behøver så mange køretøjer på vejene samtidig, siger Ole B Jensen:

»Man kan sagtens forestille sig, at en flåde af selvkørende biler vil køre ud af byen og 'docke' på en P-plads, hvor den kan blive opladt i stedet for at parkere i bykernen,« forklarer han.

Det vil få os til at ændre opfattelse af, hvordan vi skal indrette byerne, siger Malene Freudendal-Pedersen, der er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet:

»Hvad er det så for nogle forestillinger, vi har om en by renset for private biler? Det er jo helt åndssvagt, at vores biler i dag står stille det meste af tiden. Jeg tror, at den selvkørende bil og bevidstheden omkring den kan være med til at ændre vores opfattelse af byens rum, og hvad det kan bruges til,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selv hvis den selvkørende bil er privat ejet behøver parkeringspladsen ikke at ligge lige ved boligen. Den kunne være i et underjordisk parkeringshus et stykke væk. Parkeringshuset skal selvfølgelig være automatiseret parking på hylder som dem der allerede eksisterer i København og Århus.

Hvad der mangler for elektriske biler er en standard for automatiseret opladning. Da ingen bil designere kan blive enige om hvor på bilen stikket skal placeres er bedste løsning nok et stik der sidder ved fronten på undersiden af bilen. Det kan beskyttes mod skidt med en lem der kan åbnes når bilen accepterer opladning. Med en radio (Bluetooth eller lignende) kan bilen bede om opladning og fortælle hvor stikket sidder under bilen, feks. 50 cm fra venstre kant, 40 cm fra front. Foran parkings-pladsen / hylden kan en robot arm med begrænset bevægelsesfrihed finde stikket under bilen. Da det er en robotarm er det heller ikke et problem at have ultra hurtig opladning ved at bruge tykke og tunge kabler så opladning kan være 350 kW (CCS CharIN) eller mere.

 • 6
 • 1

Hvad der mangler for elektriske biler er en standard for automatiseret opladning. Da ingen bil designere kan blive enige om hvor på bilen stikket skal placeres

Og så er det man undrer sig over at man bliver ved med at fable om selvkørende biler, som var det en realitet i morgen.

Der er så mange ting man skal være enige om, da de selvkørende biler også skal kunne "tale" sammen / forstå hinandens adfærd, og alligevel kan man ikke engang blive enige om noget så banalt som ladestikkets placering eller udformning.

Der er lang, lang vej igen.

 • 7
 • 6

Den alle steder tilstedeværende teknikborgmester, der hader biler og fordrer at der ikke skal oprettes parkeringspladser nok til nybyggerier i København. I Ørestaden er der mangler Således vil der i Carlsbergbyen være færre pladser end boliger og en plads vil koste 300 kkr plus 3 kkr månedlig !!!!

I Nordhavnsområdet gentager det sig. Samme pris, men djævlen ligger i detaljen derude. Der vil kun blive bygget det antal pladser i parkeringshuse, som By og Havn skønner at der er behov for, når de er færdige med at skønne!!!! Det er langt fra sikkert at det bliver i nærheden af boligerne....Østre gasværksgrunden der ikke må bruges til beboelse er nævnt......og så skal beboerne være medlemmer af tre grundejerforeninger.....og betale et stort årligt kontigent......til Metroen.

Jeg har i den sidste måned set på lejligheder i de nye konceptbyggerier med min svigersøn og datter. Vorherre bevare os. Man kan godt nok købe guld for dyrt.

Og adgangen til at oplade elbiler gøres på den måde at der kun må parkere elbiler på ladepladserne. Jeg antager at som jeg oplever Morten Kabell vil alle pladserne være forbeholdt elbiler.

 • 11
 • 7

Jeg forstår ikke logikken, måske nogle kan hjælpe mig med at forstå.

Hvilke problem er det man løser ved at flytte det hele ud af byen? Er det ikke som om vi går over åen efter vand? Så i stedet for at spare på energien, om den måtte være ren el, eller andet, så vil man sørme bare bruge den på at transportere et tomt køretøj uden for byen, for så at lade det, og så køre det ind igen for at komme i brug. Sikkert meget smart hvis man vil sælge mere el til køretøjerne, når de så alligevel skal bruge mere end hvad nødvendigt er.

Så er min anden tanke, hvad så når byerne skal udvide? Så skal man igen fjerne parkeringspladser og anlæg, for så igen at bygge bygninger, for så igen at lave nye parkeringspladser, nu hvor bygrænsen er rykket længere ud?

Og så opnår man det gode med igen større energiforbrug for at køre rundt med et tomt køretøj.

SÅ der hele det med at et selvkørende køretøj vil kunne erstatte ca. 12 traditionelle biler. Der findes allerede delebiler i dag, og det er jo ikke fordi at de er optager markedet for almindelige privat ejet biler. Idéen er god, hvis alle 12 personer ikke skal på arbejdet på samme tid, eller hjem på samme tid, og i det hele tager slet ikke fortager sig noget på samme tid på hele døgnet, for at kunne udnytte delebilen. jovist, det kan dele op i 3 hold med 4 på hvert hold, og så 3 holdsskift for at udnytte hele døgnet.

Og så man der igen, at mennesket skal tilpasse sig teknologien og ikke omvendt. det er som om den teknologiske udvikling går længere og længere baglæns, nu kan man simpelthen ikke finde ud af at udvikle så det FORBEDRE hverdagen hos brugerne, nej nu skal man forbrugerne forbedre sig til produkterne.

Ja jeg forstår ikke denne udvikling.

Frihed er ikke noget man vægter særlig højt mere, så længe en kan sælge det som "optimering og grøn energi"

 • 14
 • 4

Jeg synes det er interessant at foreslå at chaufførfordrende biler skal erstattes af førerløse biler, hvorved der lader til at være konsensus om at alle privatejede biler forsvinder. Eller sådan læser jeg i hvert tilfælde mange artikler om emnet. Hvis man nu erstattede førerløse biler med taxaer, så kunne man allerede i dag fjerne parkeringspladser og opnå flere af de skitserede ting. Lur mig: I starten vil sensorsættet og computeriseringen af bilen, for ikke at tale om prisen for godkendelser, nok forhøje prisen på en førerløs bil så meget at en taxa med et menneske som pilot vil være billig. Dertil selvfølgelig de øvrige indvendinger som flere herover har luftet omkring at vi lige skal have lavet bilder er duer, have enighed om hvordan de skal snakke sammen for at kunne opnå fuld forbedring af afstande mellem biler osv, og have lavet en masse infrastruktur til opladning og parkering. Når bilen ikke er i brug skal den vel ikke bare køre videre i evighed, som mange science-fiction rullende fortove og veje? Ligeledes skal der vel også ske et skred i ønsket om privat ejendom. Måske endda private biler skal forbydes før man får et ordentligt gennembrud i førerløse delebiler. Hvem har lyst til at sidde i en bil-ækvivalent til et ikke-rengjort S-tog?

 • 8
 • 4

Helt enig.

Jeg bor i (det nye) Sydhavnen og de få pladser vi har kunnet henvise gæster til, er ved at forsvinde, så gæster må finde alternativer, hvilket ikke helt er tilfredsstillende. Bygningsmæssigt er Teglholmen og Sluseholmen kun cirka halvvejs med byggerierne, før områderne er fuldt udbygget, men allerede nu er der problemer med parkering - både beboer og gæsteparkering. Det seneste byggeri, som er blevet godkendt fra fået en parkeringsnorm på 1 plads pr 175 m2 (dvs lige under 2 lejligheder op plads, da man regner med en gennemsnitslejlighed på 95 m2), som skal bruges af både beboere og deres gæster.

Det kunne løses med flere automatiske parkeringsskakter, som selvfølgelig bør bygges nu, hvor der er tomme grunde og plads til at grave dybt.

 • 6
 • 2

Og adgangen til at oplade elbiler gøres på den måde at der kun må parkere elbiler på ladepladserne

Ja hvad ellers? Resultatet af ikke at forbeholde dem til elbil ville jo være, at der aldrig ville være plads til at få en elbil opladet. Synes man at det er et problem, at pladserne er forbeholdt elbiler, så kan man jo bare unde sig at købe en elbil. Hvis man har råd til at bo i sådan noget hipster smart fancy-patnsy miljøforladt byggeri som i Nordhavnen, så har man vel også råd til en ordentlig bil.

 • 9
 • 3

At have lutter selvkørende biler, der fungerer som taxaer man kalder via en app, er et tilbageskridt. Vi har nogle private ting i vores biler, som er rare at have, men som vi ikke gider slæbe med hver gang til eventuelt brug. Paraply, golfbag, barnestol der er indstillet til ens barn osv osv. Men en kombination af private el-biler (selvkørende eller ej), der kan parkere lidt væk fra hjemmet/byen og blive ladt op på nogle store p-pladser, og så nogle små selvkørende der tager en det sidste stykke kunne sikkert godt fungere ganske fint og aflaste byerne, samt lejlighedsområderne for irriterende biler i gadeniveau.

 • 3
 • 4

De allerfleste vil ikke kunne bruge det beskrevne til noget som helst. Biler bruges faktisk til transport af både mennesker og (børn) samt gods. At Morten Kabel lever i sin egen verden stemt ind af fantaster gør det tragisk.

 • 10
 • 4

Nu kunne det jo være, at man havde fået råd ved at fravælge bilen, hvilket stadig efterlader et p-problem for ens gæster og da min søn boede i Ørestaden kunne jeg konstatere, at det var et meget stort problem. Men misundelse er jo en dejlig ting.....

 • 4
 • 6

Det er en gratis omgang at kloge i noget der ligger så langt ude i fremtiden. Især når man i udgangspunktet antager alt som værende variabler.

Al udvikling i persontransport til dato er gået i retning af mere komfort for brugeren frem for alt. Hvis det ligger i vores natur, fortsætter udviklingen nok i den retning. Hvorfor skulle vi så opgive det personlige transportmiddel? Hvorfor skulle de med råd ikke anskaffe en bil til hver af ungerne, til bedstemor og til hunden?

 • 6
 • 0

...så bliver der mere plads i byen...

;-)

I øvrigt, hvis man faktisk får frigjort plads, kan man jo også lave grønne områder frem for at bygge tæt.

I Hamborg har de fleste etageejendomme p-kælder, hvilket er stærkt begrænset i København. Det skaber i sig selv et "overfladeproblem".

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten