Selv olieplatformene slap for skader fra Gustav

Stormen Gustav tog så meget af i styrke, inden den ramte det amerikanske fastland, at ikke bare digerne i New Orleans foreløbig ser ud til at holde. Også olieboreplatformene i Den Mexicanske Golf er stort set intakte.

Stormen aftog i de sidste timer til kategori 2 på Saffir-Simpson-skalaen, før den ramte den amerikanske sydkyst 115 kilometer sydvest for den stort set evakuerede New Orleans. Vindhastigheden var da kommet ned i nærheden af 100 km/t.

Sydkysten er hjemsted for centrale dele af de amerikanske olieraffinaderier, og erfaringen fra stormen Katrina for tre år siden viste, at olieproduktionen er sårbar.

Men områdets største olieproducent, Shell, har nu oplyst, at sensorer på de mennesketomme olieplatforme i havbugten viser, at udstyret i det store og hele er intakt. Lignende meldinger kommer fra flere andre store olieselskaber, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Shell forventer at kunne genoptage produktionen i løbet af tre til fem dage.

Hele golfområdets olieproduktion b1lev lukket under Gustavs passage. Det svarer til 1,3 millioner tønder råolie og en fjerdedel af USA's samlede olieproduktion.

Vindstyrken faldt hurtigt, da Gustav nåede ind over land, og det samme gælder nu for olieprisen, som faldt godt fire dollars per tønde inden mandag aften.

Den amerikanske præsident George Bush, som har befundet sig tæt på begivenhederne i sydstaterne, har lovet, at raffinaderierne i land kan få lov at købe olie fra forbundsregeringens oliereserve på 700 millioner tønder, hvis det bliver nødvendigt. Men det ser nu ikke ud til at blive tilfældet.

Flere af raffinaderierne har måttet lukke produktionen ned, men det skyldtes udelukkende, at vandvejene ind til raffinaderierne har været lukket på grund af stormen, så de ikke har kunnet få tilført mere råolie.

Olieboreselskabet Transocean, som er verdens største, har haft held til at sejle otte store boreplatforme væk fra Gustavs værst ramte havområder i Den Mexicanske Golf.

Skaderne for oliebranchen beløber sig nu til anslået seks til ti milliarder dollars, bedømmer risikoanalysefirmaet Eqecat. Hvis Gustav havde holdt sig på kategori 4 som forventet, ville skaderne formentlig være løbet op i over 25 milliarder dollars.

Dokumentation

Artikel i Reuters
Artikel i Houston Cronicle