Sektorforskningen skal omlægges

Danmarks Forskningsråd har for Videnskabsministeriet gennemført en undersøgelse af sektorforskningens rolle i det danske samfund.

By og Byg, det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, anerkendes og roses for sit formidlingsarbejde til byggeindustrien, men den egentlige forskningsaktivitet og dennes betydning for uddannelse er så lille, at den bør integreres i forskningsprogrammer, der omfatter universiteter, industrien og rådgiverbranchen. Formidlingsopgaverne kan eventuelt fusioneres med tilsvarende aktiviteter hos Teknologisk Institut, eller opgaverne kan overvejes udliciteret i privat regi.

Danmarks Forskningsråd noterer, at Risø »er en meget stærk og velfungerende forskningsinstitution«, men også at forskningscenteret udelukkende blev placeret ved Roskilde Fjord på grund af et krav om nem adgang til kølevand for nukleare reaktorer.

Nu da alle de nukleare anlæg er under afvikling, bør man skabe større sammenhæng mellem Risøs forskning og de teknisk-naturvidenskabelige miljøer på DTU og Københavns Universitet. Rådet mener, at man først og fremmest bør overveje at fusionere Risøs materialeforskning med DTU og lade et andet hovedområde på Risø, planteforskning, fusionere med Landbohøjskolen.

Rapporten sendes nu til høring, hvor bl.a. de berørte institutioner selv får lov til at kommentere rapporten. Fristen for høringssvar er 1. juli. Når høringssvarene er indkommet og blevet behandlet i Videnskabsministeriet, formodes det, at der nedsættes arbejdsgrupper, der mere detaljeret skal vurdere anbefalingerne, som Danmarks Forskningsråd er fremkommet med. Formanden for Danmarks Forskningsråd, Søren Isaksen, slog selv fast ved rapportens offentliggørelse, at anbefalingerne skal opfattes som pejlemærker for det videre arbejde, der nødvendigvis må omfatte et større detailkendskab til de enkelte institutioner, end det de ni medlemmer af Danmarks Forskningsråd besidder.

Egentlige beslutninger om nedlægning eller sammenlægning af sektorforskningsinstitutioner kan dermed tidligst forventes efter sommeren 2003.