Seks danske forskningsprojekter frikender mobilstråling

28. maj 2008 kl. 16:558
Seks danske forskningsprojekter frikender mobilstråling
Illustration: Jørgen True/Jørgen True/jtrue@mail.dk/+45403.
Den ikke-ioniserende stråling fra mobiltelefoni gør angiveligt ingen skade, konkluderer Det Strategiske Forskningsråd efter at have gennemgået resultaterne af et 30 millioner kroner dyrt program til at undersøge helbredseffekterne af mobilstråling.
Artiklen er ældre end 30 dage

Seks forskningsprojekter til en samlet værdi af 30 millioner kroner har ikke kunnet påvise skadelig påvirkning af den ikke-ioniserende stråling, som anvendes til mobiltelefoni, konkluderer Det Strategiske Forskningsråd.

Rådet konstaterer dog, at de gennemførte projekter ikke kunne afdække samtlige områder.

Eller som professor i miljømedicin på SDU og formand for projektets programkomite, Philippe Grandjean, siger:

»Man kan sige, at vi egentlig ikke har fundet noget overraskende nyt, og vi har ikke fundet noget, som gør, at vi skal ringe til Sundhedsstyrelsen.«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her følger Det Strategiske Forskningsråds egen beskrivelse af projekternes konklusioner.

Effekter på hjernevæv og hjerneceller (Jens Zimmer Rasmussen, Syddansk Universitet)

Dyrkede skiver af hippocampus-delen af hjernen fra nyfødte rotter blev undersøgt for mulige virkninger af stråling fra 3. generations-mobilfelter (2 GHz) og GSM (900 MHz). Hippocampus er ansvarlig for hukommelse og indlæring og ligger sådan placeret i hjernen, at den udsættes for en stor dosis ikke-ioniserende stråling ved mobiltelefoni.

Ved at sammenligne de hjerneskiver, som blev udsat for mobilstråling, med ikke-udsatte hjerneskiver, fandt forskerne, at mobilstråling ikke havde nogen virkning - hverken på hjernens funktioner eller på hjernens nervecellers følsomhed. Forsøg med en stråling ved en frekvens på 1800 MHz forventes afsluttet sidst på året.

Effekter på hjernefunktioner hos forsøgspersoner (Søren Kjærgaard, Aarhus Universitet)

En gruppe forsøgspersoner i alderen 15-16 år og 25-40 år blev i et klimakammer udsat for stråling svarende til 3. generations mobiltelefoni. Forsøgspersonernes symptomer og deres svarresultater på tests af forskellige hjernefunktioner blev registreret. Med undtagelse af en tendens til hovedpine, som ikke med sikkerhed kan tilskrives mobilstrålingen, fandt man ingen tydelige tegn på negative virkninger. Forsøg, hvor forsøgspersonerne bliver udsat for en højere stråling - svarende til tetra-mobiltelefoni - er i gang og afsluttes senere på året.

Effekter på hjernens fysiologi ved scanning (Albert Gjedde, Aarhus Universitet)

I en scanner, som kan vise aktiviteten i de forskellige områder i hjernen, blev 14 forsøgspersoner udsat for påvirkning fra mobiltelefon ved en strålingsfrekvens på 900 MHz. Der blev lavet målinger af blodforsyningen til hjernen og hjernens iltforbrug ud fra en mistanke om, at varmen fra mobiltelefonstrålingen kunne føre til øget forbrug af ilt, uden at blodforsyningen til hjernen øgedes tilsvarende. Denne mistanke kunne ikke bekræftes.

Effekter på kræftforekomst hos brugere af mobiltelefon (Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse)

Blandt godt 400.000 personer, som i en periode mellem 1982 og 1995 har haft et mobiltelefonabonnement, fandt man i perioden frem til 2002 ingen tendens til øget kræftforekomst. I samarbejde med andre lande indhentes data om brug af mobiltelefoni. Oplysningerne er indhentet dels gennem spørgeskemaer, dels gennem mobiltelefonselskaberne. Sammenhængen mellem brug af mobiltelefon og symptomer og sygdomme vil herefter blive undersøgt. Kræftens Bekæmpelse leder dette samarbejde, som vil fortsætte i de kommende år. Et tredje projekt er også internationalt og belyser forekomsten af hjernekræft hos børn i relation til brugen af mobiltelefoni. Også her koordineres projektet fra Danmark; projektet ventes afsluttet i slutningen af næste år.

Effekter på atomer og molekyler (Jørgen Boiden Pedersen, Syddansk Universitet)

I samarbejde med fysikere fra Rusland er der gennemført teoretiske beregninger over de mulige effekter af de frekvenser, som benyttes til mobiltelefoni (900-1800 MHz). Fokus har især været på nedbrydning af fedtsyrer og den biokemiske energiproduktion. Beregningerne har vist, at der teoretisk er mulighed for påvirkninger af visse kemiske reaktioner, men at de må regnes for usandsynlige under biologiske omstændigheder

Oplevelse af risici ved mobiltelefoni (Ivar Sønbø Kristiansen, Syddansk Universitet)

Der blev gennemført detaljerede interviews af 20 familier og telefoninterview af en større befolkningsgruppe. Oplevelse af risici ved mobiltelefoni varierer meget, men der er en tendens til at opleve en større fare ved ukendte risici og ny teknologi, mens risikoen ved at tale i mobiltelefoni under bilkørsel ikke opleves som alvorlig.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
30. maj 2008 kl. 11:51

ja der er tale om manipuleret epidemiologisk forskning - som du kan se af dette kritiske notat, som blev omdelt på Sum-up konferencen

The Battle between Myth and Fact in Wireless Societies

During recent years the WHO, World Health Organization and IARC, International Agency for Research on Cancer have lost credibility, because:

  • WHO supports the lenient and thermal-only based ICNIRP guidelines that do not offer the public protection from the cumulative effects of increasing electromagnetic radiofrequency or microwave exposure.
  • WHO has No plans for collecting data on EMR adverse health effects in Wireless societies despite a massive increase in illness following the rollout of new untested wireless technologies.
  • IARC ignores the increase in Cancer Clusters e.g. surrounding mobile-phone base-stations, though their existence has been documented in scientific studies.
  • IARC does not initiate or promote research into these Cancer Clusters.

Is the representation of WHO and IARC here today, an attempt to justify that The Research Programme on Non-ionizing Radiation has given nearly half the available research funding to Jørgen Olsen, head of research at the Institute of Epidemiological Cancer Research, The Danish Cancer Society, i.e. to epidemiological studies.

Director Peter C. Gøtzsche from the Nordic Cochrane Center has publicly claimed, that research shows, that scientists often are eager to please Industry sponsors - and the Danish Cohort study by the Danish Cancer Society was funded by Industry: TDC & Sonofon.

It`s easy to manipulate Epidemiological Research, and in the Danish Update Cohort Study for instance. 200.000 active, corporate “heavy” mobile-phone subscribers were excluded from the “testgroup” and transferred to the “control group”. Therefore it is no wonder that the study showed a degraded Cancer risk for mobile-phone users.

Manipulation of epidemiological Cancer science prevents the discovery of causalities, thus hindering prevention and control of the disease.

The Danish Update Cohort Study has been sharply criticised by:

  • Dr. George Carlo, former head of the American WTR – Wireless Technology Research Project
  • Lennart Hardell, experienced cancer researcher
  • Lloyd Morgan, Director of the Central Brain Tumor Registry of the United States and statistics expert with PowerWatch UK
  • Cindy Sage, environmental consultant and public policy researcher
  • Sianette Kwee, retired Danish Biochemistry researcher, who has chaired numerous international science panels

Careful examination of the scientific criticism of the Danish Update Cohort Study yields the conclusion, that it has produced false negative results. This is probably fully intentional, in order to support the myth of “No Risk” from mobile-phones and obscure the facts.

Our tax money is not to be spent on misleading or misinforming the population. As citizens, we demand that the Danish Cancer Society refunds the money spent on completing the Update Cohort Study.

It`s necessary to include non-thermal biological research results, Cancer Cluster results and Russian biophysical research results to make a proper risk evaluation of wireless exposure. (Please read page 2 & 3)

When will WHO and ICNIRP change the basis of risk evaluation? Hopefully soon.

Bente-Ingrid Bruun Henrik Eiriksson Autor, Cand. Psych. Aut. Independent It–Consultant

bibruun@viljens-kraft.dkhenrik@solvation.net

6
30. maj 2008 kl. 10:09

Hej Poul-Henning, Ja, det er korrekt at Kræftens Bekæmpelse eksluderede 300.000 erhvervsabonnenter i deres Kohorte studie. Begrundelsen var at disse abonnenter ikke kunne linkes 1:1 op mod CPR & Cancer-registeret.

4
28. maj 2008 kl. 20:04

Effekter på kræftforekomst hos brugere af mobiltelefon (Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse)
Blandt godt 400.000 personer, som i en periode mellem 1982 og 1995 har haft et mobiltelefonabonnement, fandt man i perioden frem til 2002 ingen tendens til øget kræftforekomst.

Jeg læste et sted at man havde ekskluderet alle ikke privatbetalte telefoner i det her studie, er det rigtigt ?

Taget i betragtning at de tunge brugere i den pågældende periode i overvejende grad havde jakkesæt på er det i givet fald et problem for konklusionen.

Poul-Henning

3
28. maj 2008 kl. 18:29

Jeg mener at have læst at man regner med at sætte ny forskning igang på området da man nu har forskere som er kvalificerede på det felt.

2
28. maj 2008 kl. 18:09

Man kan vel ikke frikende mobilen endnu uden et sådan studie?

1
28. maj 2008 kl. 18:02

Ærgerligt at de ikke har testet påvirkningen af blod hjerne barrieren (BBB) på levende væv. Der findes nemlig resultater både for og imod en sådan påvirkning med øget gennemtrængelighed og øget oxidativ stress i endothelet . Især i hippocampus-delen. Havde J. Z. Rasmussens studie været in vivo kunne det i et dansk studie været afklaret, om en sådan effekt kan påvises ved lav sar værdi, der ikke er betinget af en termisk effekt. Ved øget gennemtrængelighed af BBB vil oxidative stoffer kunne komme ind i CNS og udøve skade her. Selv kroppens egne plasmaproteiner kan være skadelige. ØV, måske næste gang?