Seks års positiv trend er brudt: Nu stiger bilernes CO2-udslip igen

For første gang siden 2007 faldt CO2-udslippet fra den danske bilpark ikke sidste år. Det viser en ny opgørelse af salget af benzin og diesel, som olieselskabernes brancheorganisation, Energi- og Olieforum, har udarbejdet.

CO2-udslippet fra benzin og diesel til last- og personbiler steg sidste år til 11,66 millioner ton – en smule mere end i 2013, hvor 11,65 millioner ton pumpede ud af udstødningerne.

Fra toppen i 2007 og frem til 2013 faldt CO2-udslippet fra vejtransport ellers med 15 procent. Men den positive trend er altså nu brudt, fordi danskerne køber stadigt flere biler og kører mere. Vejtrafikken steg med 2,5 procent i 2014, og ifølge Vejdirektoratet blev der således kørt mere i 2014 end i det hidtidige rekordår 2008.

Hidtil er det lykkedes at holde CO2-udslippet fra vejtransporten nede, fordi danskerne i stigende grad vælger mere brændstoføkonomiske biler – hjulpet på vej af en ændring af registreringsafgiften i 2007, der gjorde de mere miljøvenlige småbiler billigere. Men sidste års store stigning i trafikken har spist den gevinst.

»Faldet er bremset i 2014. Samtidig ser vi en afdæmpning i bilernes effektivitet, som ikke stiger lige så meget som hidtil,« konstaterer teknik- og miljøchef Michael Mücke Jensen fra Energi- og Olieforum.

Intet tyder på, at væksten i biltrafikken vil stoppe. Alene sidste år kom der godt 46.000 flere biler på vejene, og siden 2007 er bilparken vokset med 163.000 køretøjer, svarende til en vækst på 6 procent. Afgiftsomlægningen fra 2007 har sammen med faldende oliepriser nemlig medvirket til, at det er blevet billigere at købe og køre i bil.

Samtidig kniber det gevaldigt med at få togtrafikken op i samme gear. En tidligere opgørelse fra Ingeniøren viser, at for hver ekstra kilometer, danskerne sidste år kørte i tog, kørte de 26 kilometer ekstra i bil.

Ingeniører efterlyser indsats

Den afgående regering lovede i sit regeringsprogram at ‘fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler’.

Reformen skulle mindske forurening og trængsel samt anspore flere til at bruge kollektiv trafik. Men i maj droppede regeringen alle reformplaner på denne side af et valg.

»Nogle biler vil blive dyrere med en omlægning, og ingen har lyst til at lægge sig ud med bilejerne,« konstaterer SF’s energi- og klimaordfører, Steen Gade.

Men det bliver politikerne nødt til, mener de fagfolk, som hver dag forsøger at få vejtrafikken til at glide og mindske forureningen.

I en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.317 medlemmer af selskabet IDA Trafik og Byplan under Ingeniørforeningen, IDA svarer 74 procent af de 372 respondenter således, at den kommende regering skal gøre mere for at begrænse CO2-udslippet fra transportsektoren.

87 procent af ingeniørerne mener desuden, at registreringsafgiften skal omlægges, så den kun er baseret på køretøjernes miljøpåvirkning og sikkerhedsudstyr frem for som i dag at tage udgangspunkt i køre­tøjets værdi.

Men hvis en kommende regering virkelig vil gøre noget ved transporten, så skal der også andre tiltag til.

Når ingeniørerne i undersøgelsen bliver bedt om at prioritere de tiltag, de mener bedst vil kunne nedbringe CO2-udslippet fra transportsektoren, peger de på ‘øget støtte til kollektiv trafik’, ‘roadpricing’ og ‘bompenge’ som de tre mest effektive tiltag.

Roadpricing afventer teknologi

De fleste partier er i princippet tilhængere af roadpricing, men mener, at teknologien endnu ikke er moden.

Det samme gælder tilsyneladende transportingeniørerne, hvoraf kun 40 procent melder sig klar til at indføre roadpricing på alle veje, mens 52 procent er imod.

Ifølge IDAs formand, Frida Frost, er der imidlertid ingen undskyldning for at undlade at lægge en sammenhængende plan for at få CO2-udledningen i transportsektoren bragt ned.

»Så meget desto vigtigere er det, at vi får det længe ventede ’Roadmap for Grøn Transport’, som regeringen stillede i udsigt allerede i efteråret 2014,« siger hun.

Det udspil er endnu ikke kommet.

En statusopdatering på IDAs egen energiplan viste for nylig, at Danmark ikke er kommet ud af starthullerne, når det gælder omlægning af transporten til el og biobrændsler. Heller ikke inden for brint til person­transport og biogas til den tunge transport er der ifølge IDA sket en nævneværdig udvikling.

»Stigningen i transportens CO2-udledning viser jo, at der er brug for at få alle teknologier i spil, hvis vi skal nå i mål med reduktionerne i transportsektoren,« konstaterer Frida Frost.

Transportordførerne fra både S, R og SF mener, at en omlægning af bilafgifterne er ‘ønskelig’. Hos Dansk Folkeparti kan energiordfører Mikkel Dencker godt forestille sig en ny ændring af registreringsafgiften. Men fordi EU stiller krav til bilproducenterne om at nedbringe nye modellers forbrug, ser han ikke et stort behov for at gribe ind.

»Udviklingen kører i forvejen i en fornuftig retning. Vi har haft gode resultater med at spare brændstoffer i transportsektoren de seneste otte-ti år, fordi fabrikanterne er blevet bedre til at bygge biler og lastbiler, og fordi forbrugerne har en interesse i at køre billigere og bruge mindre brændstof,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En hurtig løsning vil være at staten tillader biobrændstoffer som E85 (85% Bioethanol), ME85 (biomethanol + bioethanol), Butanol m.f.

Der tager ca. 20 min at softwarekonverterer en moderne turbo-motor, så den kan bruge et af disse brændstoffer i en vilkårlig blanding med benzin (Flexi-Fuel, BioPower). Derefter kan man når reduktioner på 70-85%, samt partikel reduktion. Dieselmotorer kan ligeledes konverteres til at bruge større mængde af disse brændstoffer. Dette er en billig og hurtig løsning med kendt teknologi.

Man kan også tage skridtet videre til Tri-Fuel, hvor biogas også kan kombineres med f.eks. benzin og bioethanol.

Selv Trafikstyrelsen er klar over dette: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Ny...

 • 0
 • 5

Det er en lidt sjov formulering, en positiv trend plejer at være når det er stigende :-)

Men spøg til side, det er jo ikke så godt at udledningen stiger, det hamonerer ikke meget med de målsætninger politikkerne sætter på området, det er lidt som om intentionerne ikke står mål med handlingerne.

 • 0
 • 0

Vi må jo være på vej ud af krisen.....

@ John Johansen

I 2008 havde vi et BNP pr. indbygger på 64.182 USD. De seneste tal siger noget i retning af 60.489 USD pr. person.

Altså er vi cirka 5,7% fattigere end i 2008.

Svenskerne er derimod rigere i dag end i 2008. Norge har et BNP på over 100.000 USD pr. person, en fordobling fra 2003, trods faldende oliepriser.

Vores underskud på statsfinanserne renset for fremrykning af beskatningen af kapitalpensioner er cirka 2,5% om året. Vores vækst er cirka 1,1% i 2014. Altså ville vi fortsat have tilbagegang, hvis vi ikke stimulerede økonomien med lånte penge.

Ironisk at CO2-udslippet stiger igen, ikke fordi vores økonomi igen kører derudaf, men fordi vi stimulerer økonomien så meget med penge vi lånet af kapitalisterne, og vi gør det med fuldt overlæg.

Hurra, hurra, vi er ude af krisen (sarkasme forefindes).

Når vi nu er blevet jubelidioter, kan vi ligeså godt stemme på Alternativet.

Engang var det svenskerne som var kendt for at være naive og godtroende, er vi ved at overtage den rolle?

 • 5
 • 7

Jeg har været lidt for ivrig på gashåndtaget fra samtlige trafiklys den sidste uges tid. Den er svær og tøjle sådan en BMW R90S der ikke har været ude og køre i 3 år. Undskyld :-(

 • 2
 • 0

Markedet er åbenbart mættet med de små trafikfarlige rulleskøjter, der kan køre langt på en liter brændstof. Sæt ind og brems lufttrafikken, som nok er den mest unødvendige kæmpeforbruger af fossilt brændstof. Vi må bare igang med træ og vand igen til landtransport.

 • 1
 • 6

Der råbes straks på et politisk indgreb, bare CO2 udslippet stiger lidt. Jo mere vi eksporterer, des mere udslip. Måske skulle man snart overveje, at sætte intensivt ind på udviklingen af lavstrålingsreaktorer i forskellige størrelser. I 1950erne var der forskningsprogrammer i den retning, så fly kunne drives af elmotorer, men raketteknologien blev fremmet, at den var billigere. Hvis landbruget f. eks. ville lægge deres markarbejde om, kunne de spare 30 % af brændstofforbruget: i stedet for at dybdepløje, blot kradse 5 - 10 cm i toppen. Giver samme høstudbytte.

 • 0
 • 3

En hurtig løsning vil være at staten tillader biobrændstoffer som E85

E85 eller E100 vil sikkert være fint til en del af danskernes biler (eller en del af danskernes transportbehov), da der nok ikke er én teknik der dækker alles behov lige godt.

Men bliver det ikke umådelig svært at skaffe ikke-fossil ethanol eller methanol nok til at forsyne, lad os sige, bare halvdelen af personbilerne (i Danmark)? Hvor meget ekstra kan produktionen øges fra det nuværende niveau?

Hvordan bliver der fortrængt mere fossil brændstof ved at sælge E85 i Danmark fremfor at fordele ethanolen ligeligt i alle benzinblandingerne? I dag iblandes det meste bioethanol vel i benzin-blandingerne 92 og 95 oktan, som det nævnes i denne artikel fra 2010: http://finans.dk/artikel/ECE4343637/din_bi...

 • 0
 • 0

"Intet tyder på, at væksten i biltrafikken vil stoppe." Det tror sq da faen! Virksomheder, offentlige myndigheder og beslutningstagere/lovgivere bliver jo ved at tvinge pendlere til at tage den lange vej til hovedstaden, hvis de vil arbejde. Det ville være en win-win-win-win situation, hvis man kunne lokke et antal (helst stort) virksomheder til at etablere sig i nogle knudepunkter der ude, hvor pendlerne kommer fra. Holbæk, Ringsted, Slagelse, Næstved, Rønnede, Nykøbing F, osv. Resultat? Mindre CO2 emission, mindre spildtid, færre uheld, mindre anlægs- og vedligeholdelsesudgifter, mindre udgift til kørselsfradrag, større villighed til overarbejde ... find selv på flere fordele, de er legio! Men at indse det kræver selvfølgelig overblik :-(

 • 6
 • 2

...om den Københavnske pendler trafik, hvor distancer, der uden køer kan gennemkøres på få minutter, tager halve og hele timer, med tusindvis af biler i skridtgang, på samtlige indfaldsveje med motorerne tændte. Så det er da logik for høns at vort brændstofforbrug stiger....til glæde for skatteministeren, men til skade for klimaet.

Sæt skatten for firmaer der ikke behøver at være bosiddende i hovedstaden op til det tidobbelte og fratag deres medarbejdere kørselsfradraget. Banker, forsikringsselskaber......og ministerier som nærliggende eksempler

 • 3
 • 3

Bjarne, du retter bager for smed. De stakler, der tilbringer timevis i kø hver morgen og hver aften, er uskyldige ofre. Nej, lad arbejdsgiverne, der ikke behøver et CPH domicil, betale medarbejdernes kørselsfradrag!

 • 5
 • 0

....til glæde for skatteministeren, men til skade for klimaet.

Det kan ikke siges for tit: Alle de platfodede afgifter på uønsket adfærd, fjerner regeringens interesse i at begrænse samme adfærd.

For at klippe det ud i pap: Så længe dækningen af statens driftsomkostninger afhænger af at folk fortsætter al mulig usund og skadelig adfærd, så længe er det nødvendigt for staten at folk fortsætter usund og skadelig adfærd.

Og så kan de snakke om reduktion af CO2 og for hurtige bilister og fedmeepidemier og rygere og Fanden og hans pumpestok til Helvede fryser til, det kommer der ikke nogen forandringer af.

 • 5
 • 0

Hej Peter Når jeg foreslår at det også rammer firmaernes ansattes befordringsfradrag skyldes det en personlig erfaring med at stille egne medarbejdere ringere end andre firmaers.

Firmaer der ikke lytter til deres medarbejdere (jævnfør Ryanair) får før eller senere problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Jeg kender ingen firmaer der tør afskaffe den gratis kaffe når den først er indført :)

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten