Se listerne: Her er klimaplanens største, dyreste og billigste projekter

Hvis det udelukkende gjaldt om at barbere det danske CO2-udslip så langt ned som muligt, så var der ingen vej uden om at lade bilisterne betale for hver kilometer asfalt, de tilbagelægger. Roadpricing kommer ud i toppen som det af 78 forslag, der giver størst reduktioner i CO2-udslippet.

De 78 forslag fremlagde regeringen onsdag sammen med sin klimaplan. Endnu har regeringen ikke selv taget stilling til, hvilke forslag der skal føres ud i livet, men intet tyder på, at det bliver roadpricing. Bilisterne er nemlig fredet.

Roadpricing befinder sig også på en sjetteplads over de tiltag, der ifølge embedsmændene er allerdyrest at gennemføre, målt som prisen for at sænke CO2-udslippet per ton.

Derimod er der store samfundsmæssige gevinster ved at række af de tiltag, der kan skære toppen af landbrugets udslip.

Gå selv på opdagelse i tabellerne herunder. Kilden er regeringens eget materiale.

Topti over tiltag med de største reduktioner

1000 ton CO2-ækv.
Kilometerbaserede kørselsafgifter1315
Mindsket refusion af elafgift for virksomheder1111
Mindsket refusion af elafgift for virksomheder - med tilbageførsel af provenu1111
Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter1087
Forhøjelse af brændstofafgifter med 40 øre/liter743
PSO-støtte til etablering af 200 MW kystnær havvindmøllepark500
Tilskud til udtagning af organogene jorde til græs481
Tilskud til skovrejsning med højbund474
PSO-støtte til etablering af 200 MW landvindmøllepark450
Krav om og tilskud til biocover på lodsepladser390

Topti over de reduktioner, der er billigst for samfundet at gennemføre

Samfundsøkonomisk gevinst i kr. per ton CO2-ækv.
Krav om køling af gylle i svinestalde16083
Krav om fast overdækning af gyllebeholder15408
Krav om yderligere efterafgrøder2235
Reduceret kvælstofnorm med 10%1810
Bedre kvælstofudnyttelse for afgasset husdyrgødning1663
Bedre kvælstofudnyttelse for gødning fra mink, fjerkræ, ajle og dybtstrøelse1608
Tilskud til grøn erhvervstransport585
Skærpede krav til ny vinduer360
Udvidelse af VE-processordning til nye tekonolgier201
Forlænget laktationsperiode i mælkeproduktion25

Topti over de dyreste reduktioner

Samfundsøkonomisk udgift i kr. per ton CO2-ækv.
Nedsættelse af hastighed på motorvej fra 130 til 110 km/t13460
Krav om energibesparelser i statslige bygninger7482
Afgiftsfritagelse for plug-in-hybridbiler 2013-20155012
Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler frem til 20154462
Krav om 1% 2.g-bioethanol iblandet benzin i 20204455
Kilometerbaserede kørselsafgifter4181
Afskaffelse af befordringsfradrag4167
Ændret foder til andre kvæg end malkekøer - Tilskud3849
Ændret foder til andre kvæg end malkekøer - Afgift3646
Reduceret afgiftslempelser for landbrugsmaskiner3073
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hver gang jeg hører om roadpricing og betalingsringe og alt dét der, spørger jeg om hvordan en afgift på min transport reducerer CO2-udslippet?

Forklar mig venligst hvordan min arbejdsplads bliver tryllet ud i forstæderne eller hjem i min baghave, fordi det pludselig koster mig 40 DKK mere om dagen at køre på arbejde inde i byen.

Min transport koster i forvejen over 80 kr. om dagen. Tror man det er noget jeg gør for sjov?

 • 12
 • 5

Tror man virkelig at vi i udkants Danmark bruger 2-3 timer om dagen i transport for sjov, uanset om man fjerne befordringsfradraget eller ej, så er vi nød til at starte bilen får at få/passe et job, så jeg kan ikke se det skulle kunne beskære CO2 udslippet.

 • 9
 • 5

Hvordan mon det ville se ud hvis man halverede gennemsnits alderen på den danske bilpark ved at fjerne registreringsafgifterne ? Eller man Fik 10 % af transporten afviklet på motorcykel istedet?

Hvor meget co2 udleder landdistrikt busserne pr. transporteret person?

Hvis og hvis.......

 • 8
 • 1

Forklar mig venligst hvordan min arbejdsplads bliver tryllet ud i forstæderne eller hjem i min baghave, fordi det pludselig koster mig 40 DKK mere om dagen at køre på arbejde inde i byen.

Det gør det heller ikke, men det flytter penge fra privatbilismen ved at lade overskuddet gå til kollektiv transport. Det er et efterprøvet princip der virker i London og Stockholm bl.a.

Jeg har 30 km hver vej til arbejde og der er stort set ingen ekstra udgift for mig ved at bruge privat transport da benzinpriser er så lave og kollektiv transport så dyrt.

 • 9
 • 4

Det er et efterprøvet princip der virker i London og Stockholm bl.a.

At det virker i storbyer er et, men virker det uden for disse? Hvis der lægges afgift på kørt km, så må jeg som skatteyder forvente at der stilles et alternativ i stedet, og et er sikkert det er langt dyre at sikre offentlig transport uden for bygrænserne i HELE landet end det man vil få ind på afgifter. En helt anden sag er betalingsringe som netop dækker inden for bygrænsen = et begrænset areal med høj befolkningstæthed.

Et kendetegn ved de fleste forslag som kommer fra politikere og embedsmænd er at de ikke aner at der er noget uden for København, og at alle har samme udfordringer som dem.

 • 10
 • 2

Endelig:-)

Definer " plug-in-hybridbil". Hvis jeg tager en Audi A8 benzinsluger og monterer en 12 volts, 1 kW drivmotor i den og en batterilader fra Harald Skrald, er det så en plugin hybrid, så jeg kan slippe for 1.000.000,- ? i afgift.

Lige så snart der er (hovsa) planøkonomi, er der kreative kræfter, der kan omgå den - se blot på hele gulplade og autocamper cirkusset.

mvh Flemming

 • 8
 • 1

Nedsættelse af hastighed på motorveje fra 110 km/t til 130 km/t: Samfundsmæssig udgift: 13460 kr./ton CO2

Er ændringer på skiltningen dyr? Reducerer det ikke CO2 særligt meget? Kommer folk for sent på arbejde?

Det kan da ikke koste meget papir og blæk at lave den lovændring?

 • 5
 • 3

HOV!

Man har overset et meget billigt og yderst effektivt middel: Begrænsning af befolkningstilvæksten.

Vi er enige om artiklen starter med "hvis det udelukkende gjaldt om at barbare det danske CO2-udslip så langt ned som muligt" ikke?

Stop indvandringen, afskaf børnepengene, stop fripladser i daginstitutionen, stop rabat på flere børn i institution.....

Og det er ikke engang at gå til yderligheder: * Nedsæt folkepension (nå nej, det er allerede gjort med den seneste skatteomlægning hvor offentlige overførsler ikke længere skulle følge lønudviklingen men inflationen) * Luk sygehusene (nå nej, det har man jo allerede gjort flere steder: Helsingør, Holstebro og mange flere er på vej) * Luk skadestuer (en livline vi allerede har brugt) * Fremme cykeltransporten; den mest trafikfarlige transportform målt på antal km (er gjort - tjek!) * Afskaf efterlønnen (ikke helt på plads endnu, men vi arbejder på det) * Begræns hjælpen til psykisk syge (det er til gengæld på plads)

Nå, så er situationen nok alligevel håbløs.

Pointen er, at befolkningstilvæksten er nøglen, men ingen tør sige det, for virkemidlerne er alle ubehagelige. Men kigger man nøje efter, er det rent faktisk det vi er i gang med.

 • 7
 • 4

.....Et højtlønnet DJØF udvalg har gjort et "fantastisk" stykke arbejde, "fremragende" forslag til CO2 reduktion: - Hastigheden ned til 110 km/t på motorvejen, - Afgiften på brændstof op med 40 øre / liter, - Afskaffelse af befordringsfradraget....

Her er et forslag som er som vil spare endnu mere CO2: Flyt alle produktionsvirksomheder og transportvirksomheder ud af DK, det vil virkelig give en CO2 besparelse. Specielt når alle de arbejdsløse efterhånden kun har cykel og gåben til at transportere sig hen til jobcentrene......

Man laver en afgift på biobrændsel og så kommer udvalget med forslag om "Tilskud til etablering af 100.000 ha energipil til brug som brændsel".....smart............NOT !!!

Og hvad med "Krav om køling af gylle i svinestalde"....tror de køling er gratis ???

Jeg tror, uden at have et så kompetent og dyrt hold af DJØF'ere i ryggen at et par simple ting var bedre: - Fjernelse af moms/afgifter på LED pærer, - Nedsat/fjernet moms på energisparende byggematerialer - Optimering af trafikflow

 • 9
 • 5

Regeringen ønsker at omdanne landbrugsjord til skov.

I en verden med sult lyder det som en genial plan. Den kan der umuligt være nogle som helst svagheder ved.

 • 4
 • 7

Et lille punkt på din liste mener jeg er tvivlsomt. Dansk cyklist forbund forsøgte på et tidspunkt at finde ud af om cykeltransport med de mange dødsfald og lemlæstelser samt eksponering for forurening rent faktisk var farlig eller om sundhedsfordele ved daglig motion opvejede risici. Resultatet var at det gjorde det faktisk. Som cyklist trøster det mig lidt og så vil jeg minde om at mange unge og andre med smalle budgetter ikke har til bil og kostbar offentlig transport.

 • 0
 • 1

At kræve overdækning af gyllebeholdere er uden effekt - dels har de fleste i forvejen låg på beholderen, dels sker der ingen omsætning i gyllen som producerer andet end ammoniak - et tag over gør ingen forskel. At nedsætte kvælstofnormen, som vel at mærke ligger langt under det optimale niveau, har kun den effekt, at proteinkvaliteten forringes og avlen formindskes - ingen klimaeffekt. Lagring af CO2 er gennemprøvet og opgivet igen i andre lande. Organogene (hvem har dog fundet på dette åndsvage ord?) arealer lægges ud til græs. Det er de fleste humusrige jorder i forvejen - men hvem skal æde græsset, hvis arealet findes på husdyrfrie jorder? Det burde serveres for forslagsstillerne. Et makværk af en klimaplan - den er planløs og uden klima: Det er ren bogholderi, hvilket vel også er meningen?

Vil man væk med CO2 så er anvendelse af atomenergi en af de mest effektive løsninger, som Danmark i forvejen benytter sig af. Bornholm og Sjælland importerer enorme mængde el fra Sverige, hvoraf hovedparten stammer fra Ringhals - en mindre del fra vandkraft - begge uden CO2-belastning.

En meget stor post kunne være, at man stoppede for luksusrejserne med fly, som er en af de største klimasyndere - herunder Folketingets ferierejser til udlandet - det ville pynte i regnskabet - med garanti på nul-effekt på klimaet.

 • 3
 • 5

Afgift på brændstof lyder som den mest simple og effektive løsning - den går lige til kernen af problemet.

Og invester så pengene i vedvarende energi, forskning og offentlig transport.

Biobrændstof er en svær en. Hvis man har det fint med at de effektive landbrugsarealer vi har herhjemme bliver taget ud af fødevareproduktion og erstattet ved nedbrænding af masser af regnskov et andet sted, så er det jo fint. Jeg gad godt vide hvad IPCC har at sige om biobrændsstofs effekt på CO2 regnskabet.

 • 1
 • 1

"En meget stor post kunne være, at man stoppede for luksusrejserne med fly, som er en af de største klimasyndere."

Helt enig. I øvrigt er der ikke tale om andet end spil for galeriet, krydret med lidt af den sædvanlige landbrugsbashing. Alt alt en pinlig forestilling.

 • 0
 • 1

Stop indvandringen, afskaf børnepengene, stop fripladser i daginstitutionen, stop rabat på flere børn i institution.....

Korrekt. At gøre det dyrere at have børn, kan måske begrænse befolkningstilvæksten. Der findes også flere tilskudsordninger, såsom bolig, der afhænger af om man har børn.

Men: Globalt, kan det være bedre at få flere til landet, da det viser sig, at de får færre børn her, end hvis de var blevet udenfor.

Og det er ikke engang at gå til yderligheder: * Nedsæt folkepension (nå nej, det er allerede gjort med den seneste skatteomlægning hvor offentlige overførsler ikke længere skulle følge lønudviklingen men inflationen)

Forkert, flere af de tiltag du nævner her, giver anledning til flere børn. Folkepensionen, er med til at finansiere de gamle, og gør at de ikke behøver at få mange børn, for at finansiere dem. Folkepensionen er med til at reducere befolkningstilvækst.

Vi har faktisk her i vesten, et meget udspekuleret system, der har til hensigt at holde befolkningsudviklingen i bund.

 • 1
 • 0

En meget stor post kunne være, at man stoppede for luksusrejserne med fly, som er en af de største klimasyndere - herunder Folketingets ferierejser til udlandet - det ville pynte i regnskabet - med garanti på nul-effekt på klimaet.

Målt i forhold til transportlængden, så er fly et af de mest miljøvenlige transportmidler per person km. Et lyntog, er væsentligt mere forurenende. Biler er også, med mindre de fyldes op.

Fly flyver i høj grad i lige luftlinie, mens den gennemsnitslige transport længde er 50% længere for andre transportmidler.

Fly forurener, omtrent det samme som en almindelig personbil, per person km.

Et almindeligt langsomt kørende tog, forurener mindre per kørt kilometer end fly. Men lyntog forurener ofte mere, og hurtigtog mere end fly.

Tages samtidigt højde for, at tog ikke kører i lige linie og flere km for at nå samme destination,. og ofte er fyldt lidt op, så er lyntog ofte mere forurenende end fly.

Tages f.eks. destinationen københavn - ålborg, så mener jeg SAS har oplyst en forurening (CO2 udledning) for strækningen (per person) der er mindre, end den DSB har oplyst ved lyntoget. Det skyldes, at DSB's forurening for lyntogene er relativt stort, og at de kører længere for at nå fra København til Ålborg. Tager du el-tog fra København til Vejle, og skifter her til et ikke lyntog, så vinder DSB på CO2. Forureningen er dog per passager større på den sidste del af strækningen, da togene er mindre fyldt end fra København til Vejle, men der er gevinst ved at tage el-tog en del af strækningen, og så kan det gå, hvis energien fremstilles CO2 frit med vindmøllestrøm. Med lyntog hele strækningen, uden skift, forurener DSB mere. DSB betaler så vidt jeg ved ikke ekstra for miljøvenlig energi, og ikke miljøstrøm kommer fra kul og naturgas. Meget lidt af strømmen kommer fra atomkraft. Så det kan højst kun lige gå op med fly.

 • 2
 • 1

Roadpricing reducerer CO2-udslippet mest...

Hver gang jeg hører om roadpricing og betalingsringe og alt dét der, spørger jeg om hvordan en afgift på min transport reducerer CO2-udslippet?

Forklar mig venligst hvordan min arbejdsplads bliver tryllet ud i forstæderne eller hjem i min baghave, fordi det pludselig koster mig 40 DKK mere om dagen at køre på arbejde inde i byen.

Min transport koster i forvejen over 80 kr. om dagen. Tror man det er noget jeg gør for sjov?

Jeg har meget svært ved at se logikken i de opgivne tal. Langt de fleste har et kørselsbehov, og en afgift per km. giver ikke mulighed for, at de kan omlægge transporten til noget mere miljøvenligt.

En kørselsafgift per km. er det som fungerer mindst. Det fungerer måske i byområder, hvor du kan tage tog, men er ellers uden betydning.

Derimod afgift på brændstof - det fungerer. Hvis den er høj nok. Det vil motivere bilisterne til, at købe en brændstoføkonomisk bil, og måske skifte bil til en nyere og miljøvenlig bil.

Derfor er en god idé, at f.eks. omlægge vægtafgifterne, så de går 100% over på brændstof, og at der naturligvis kommer samme beløb ind, eller gerne mere. Og at omlægge registreringsafgiften, så den går over på en afgift per år, der aftrappes med bilens alder. Det gør, at det bliver billigere, at investere i en ny bil, med bedre brændstoføkonomi, for dem der har et stort behov. Og en god idé, for dem med mindre behov, at købe en brugt bil, med mindre årlig registreringsafgift, der måske forurener mere, men lidt fordi de har et lille kørselsbehov. De gode biler (CO2 venlige) vil derfor ejes af dem med stort kørselsbehov. Desto dyrere brændstoffet bliver, desto mere ser kunderne på bilens brændstofforbrug.

Det kan måske kombineres med, at gøre registreringsafgiften afhængig af bilens brændstofforbrug, så nye biler, med dårligt forbrug, pålægges større afgift.

At lægge alle vægtafgifter om, til ren brændstof udgift, vil dog hjælpe godt. Men stigningen for brændstof, kan næppe klares med 40 øre per liter!

Alligevel, kan bilisterne glæde sig over, at de trods alt ikke kommer til at betale mere. De kommer bare til at køre mere miljøvenlig, fordi det betaler sig, at skifte bil. Når der købes ny bil, skal de ikke betale kæmpe registreringsafgift, og køb af ny bil, er derfor rimeligt for budgettet. Ældre biler, bliver billigere, fordi der betales mindre, eller ingen registreringsafgift. Men er til gengæld dyrere i forbrug end nu.

Endeligt, er det en glimrende ordning som Silkeborg løsningen, hvor flere finder sammen, og kører sammen, via en database på nettet. Giv eventuelt lidt tilskud her. Det er en god miljø investering. Her fås mest CO2 reduktion for pengene!

Når vi ser politikkernes forslag, tror jeg dog ikke det er CO2 reduktion de ønsker. Ej heller mere i statskassen. Det de ønsker, er noget komplekst, udgiftstungt, der kræver udstyr som importeres, og giver arbejdspladser til administration. CO2 er ikke det de kalkulerer på. Derfor, står km. afregning ofte øverst, trods det viser sig, at give store udgifter, og er en dårlig måde at reducere CO2 - hvis der er reduktion.

 • 3
 • 0

Man kunne jo også være ambitiøs...

Tænk tanken: - At man med god samvittighed kunne tænde for sin el-varme derhjemme - lavet på a-kraft – i stedet for osende brændefyr, eller olie/gas/kul-fjernvarme. - At man kunne gå ud i sin el-hybrid og køre til arbejdet - At vi kunne fjerne alle vindmøllerne fra vores landskaber - At man ikke behøvede at spare hele tiden – - At man ikke have dårlig samvittighed over at man igen var et ”dårligt menneske”

A-kraft burde kunne lave strøm til 30 øre/kwh...

 • 8
 • 0

Det er også noget jeg kan undre mig over. For eksempel er der et andet forslag om det offentliges indkøb af transport, som kun giver ganske lidt. Man kan jo undre sig over, at de ikke også har regnet på hvor meget øget fødevaremoms ville give. I betragtning af al denne snak om overvægt, ligger det vel lige til højrebenet.

 • 0
 • 0

Når vejanprisningsskat er det der giver mest, så skyldes det at rapporten er bestilt arbejde. 1-2 kernekraftværker, der erstatter fossile kilder vil have en langt større virkning på CO2 nedbringelsen. I stedet vil man gøre det endnu dyrere for vores virksomheder at bruge strøm. Hvis det sker, er der mange virksomheder der siger farvel og tak og flytter til Polen, Tyskland eller Balticum.

 • 1
 • 0

Hvis det sker, er der mange virksomheder der siger farvel og tak og flytter til Polen, Tyskland eller Balticum.

Det vil ikke overraske, hvis de da ikke har gjort det i forvejen. Danske virksomheder (eller Folketinget) har jo ikke for vane at holde sig orienteret om, hvad der sker uden for Danmarks grænser.

Det, der påstås at gøre det endnu dyrere for virksomheder at bruge strøm, er Tyskland for længst begyndt på. Et spørgsmål er, hvad Polen, Estland, Letland og Litauen gør.

 • 0
 • 0

Tages f.eks. destinationen københavn - ålborg, så mener jeg SAS har oplyst en forurening (CO2 udledning) for strækningen (per person) der er mindre, end den DSB har oplyst ved lyntoget.

DSB påstår sjovt nok det modsatte på http://www.dsb.dk/om-dsb/dsbs-csr-politik/... . Iflg http://www.dr.dk/DR1/kontant/2010/09/01171... fik Cimber i 2010 kritik fra Forbrugerombudsmanden for at udelade IC3-togs udledning af CO2 mellem Aalborg og København. Det fremgår, at IC3-tog udleder langt mindre CO2 end både propelfly og jetfly.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten