Se linjeføringen på Københavns næste letbane
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Se linjeføringen på Københavns næste letbane

Knap er den kommende 28 kilometer lange letbane langs den københavnske Ring 3-færdselsåre blevet endeligt besluttet, før lokalpolitikere et andet sted i Storkøbenhavn er i fuld gang med at tegne stregerne til det næste københavnske sporvognsprojekt.

Denne gang er letbane-projektet visuelt set langt mere spektakulært, når moderne letbanemateriel - ifølge forslaget - skal føres ind gennem den historiske Elefantport ved det gamle Carlsberg-bryggeri.

»En letbane gennem Valby vil dagligt lette livet for titusindevis af borgere i Storkøbenhavn og vil kunne forbinde metrocityringen med det nye Carlsberg-område og videre til Hvidovre Hospital,« siger næstformand for i Valby Lokaludvalg, Michael Fjeldsøe.

Lokaludvalget har hyret rådgivervirksomheden Atkins til at undersøge perspektiverne for en letbane gennem Valby med start på Enghave plads og slut ved Avedøre Havnevej.

Atkins konkluderer, at prisen for den 6,6 kilometer lange letbane bliver 955 millioner kroner, estimeret i 2009-priser, eksklusive rullende materiel, moms, drift og vedligehold.

Samtidig skønner Atkins, at letbanen vil få mellem 21.000-30.000 passagerer dagligt, hvis der regnes med den såkaldte skinneeffekt.

'Erfaringer fra letbaneprojekter i udlandet viser, at letbanerne ofte får væsentligt flere passagerer end prognoser og modelberegninger har forudsat,' fremhæver rapporten, og fortsætter:

'Dette skyldes ikke alene, at man ofte har begrænset biltrafikken i bycentrene for at opnå en positiv miljøeffekt, men i høj grad også, at transporten sker langt mere komfortabelt på skinner.'

'Letbanens eget sporareal, lave gulv, informationsteknologi og gode køre- og bremseegenskaber sidestiller systemet med moderne metroer. Letbanens kapacitet er to-tre gange højere end almindelige busser, og en letbanevogn kan erstatte cirka ti busser i anskaffelse, som følge af letbanens større kapacitet, højere gennemsnitshastighed og en levetid, der er tre gange længere end for busser.'

'En skinneeffekt med passagerstigninger på 40-50 procent - i nogle tilfælde over 100 procent - over den eksisterende bustrafik, er ikke usædvanlig for nye letbanesystemer.'

53.000 beboere langs banen

Ifølge analysen bor der flere end 53.000 mennesker langs letbanens
linje mellem Enghave Plads og Hvidovre Hospital, mens der arbejder over 20.000.

Atkins ser yderligere et potentiale vise sig i horisonten i takt med fremdriften i de planlagte kommende byudviklinger af den gamle Carlsberg-grund samt øvrige byudviklings-projekter ved FLSmidth og Grønttorvet.

»Letbanen vil markant kunne reducere den forventede biltrafik fra den nye Carlsberg-bydel, der vil bestå af 6.000 nye beboere og 10.000 nye arbejdspladser - hvis vi ikke gør noget vil den nye bydel generere 20.000 nye bilture i døgnet,« siger Michael Fjeldsøe.

Han påpeger, at den foreslåede letbane vil skabe en effektiv forbindelse, hvor borgere fra omegnskommunerne hurtigt og let kan passere den kommende betalingsring og få forbindelse til metroen (letbanen og metroen mødes på Enghave Plads), og dermed give optimal adgang til det centrale København.

Fortsat flere spørgsmål end svar

Den foreslåede letbane er dog fortsat ikke andet end streger på et stykke papir. Letbanen mangler en politisk vedtagelse, ligesom det fortsat er uafklaret, hvordan finansieringen af projektet skal skrues sammen.

Aktins har foretaget en række foreløbige anlægstekniske undersøgelser ved linjeføringen. Det drejer sig om følgende detaljer:

 • De to porte på Ny Carlsberg Vej vurderes passable for en letbane og vil også i fremtiden kunne opfylde trafikbehovet på letbanelinjen, hvis den forlænges.

 • Der skal bygges en ny letbanebro over Vestbanen ved Banevolden og eksisterende cykel/gangbro skal fornys.

 • Under viadukten ved Vigerslev Allé station vurderes det, at letbanen kortvarigt kan køre sammen med biler, hvis ikke man ønsker at udvide viadukten.

 • Igennem Vigerslevparken vurderes det, at letbanen kan køre i eget tracé over den nye København-Ringsted-bane.

Aktins understreger, at alle punkterne vil kræve yderligere undersøgelse, hvis letbanen skal realiseres.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvornår vil en sådan bane kunne være færdig?

Ring3-letbanen kan stå færdig cirka 2020, så den kortere Carlsberg-letbane kan måske også være færdig deromkring. Det ville være glimrende om man engang kunne få råd til at forlænge Carlsberg-banen fra Hvidovre vestpå ud til Ring3, og lave en station med hele 3 baner : Ringsted-banen Ring3-letbanen Carlsberg-letbanen Successen fra Flintholms skiftemulighed viser at passagermængden vokser nærmest eksponentielt med antallet af baner.

Den grønne kile vest for Hvidovre gør dog at der kun er få lokale (ligesom Flintholm), til gengæld er tracéet billigt. En Nord-Syd-gående letbane på Avedøre Havnevej kunne være næste skridt.

 • 0
 • 0

[quote]Hvornår vil en sådan bane kunne være færdig?

Ring3-letbanen kan stå færdig cirka 2020, så den kortere Carlsberg-letbane kan måske også være færdig deromkring. Det ville være glimrende om man engang kunne få råd til at forlænge Carlsberg-banen fra Hvidovre vestpå ud til Ring3, og lave en station med hele 3 baner : Ringsted-banen Ring3-letbanen Carlsberg-letbanen Successen fra Flintholms skiftemulighed viser at passagermængden vokser nærmest eksponentielt med antallet af baner.

Den grønne kile vest for Hvidovre gør dog at der kun er få lokale (ligesom Flintholm), til gengæld er tracéet billigt. En Nord-Syd-gående letbane på Avedøre Havnevej kunne være næste skridt.[/quote]

Rigtig god ide at forlænge den ud til Ring3-banen. De ekstra 4 km, bør kunne ofres for at få integration mellem banerne. En hurtig udregning siger at det koster 130-140 mio. kr pr km., så det ialt ville komme op på 520-560 mio. kr ekstra.

Jeg tror dog ikke der er nogen der vil bygge en station i Brøndby på Ringstedbanen. Der er jo Ny Ellebjerg station. Jeg tror også sporene efter Høje Taastrup skræmmer, så man ikke ønsker at bygge en station uden passagergrundlag igen. Ved Høje Taastrup er der endda mulighed for ret omfattende byggeri i nærheden, mens det må anses som svært at få bygget noget i den grønne kile.

 • 0
 • 0

Flot gået af Valby-folkene, at de ikke bare resignerer blot fordi vrangvillige og vanetænkende kommuner og politikere ikke er i stand til at handle mens tid er. Fordi: Da Citymetroen var påplanlægningsstadiet ville Carlsberg gerne have en metrostation på Carlsberggrunden og ille også betale en pæn del af anlægsbudgettet. Ideen var at friholde den nye Carlsberg bydel for mest mulig biltrafik, og det kunne bl.a. ske ved hjælp af en metrostation. Men Frederiksbergs dav. borgmester sagde nej, for det ville betyde, at så ville det tage 1½ minut længere, at køre fra Frederiksberg til Hovedbane-gården, og da Fr.berg kommune sad på 8% af Metroselskabet fik Fr.berg sin vilje, og Carlsbergs flotte vision om en bilfri bydel blev skrottet.

Frem til beslutningen om anlæg af Ringstedbanen, blev der spurgt til anlæg af en regionaltogsstation lige ved Hvidovre Hospital. Hospitalet har hele Sjælland som optageområde, er ikke "kun" er hovedstadssygehus. Desuden skal hospitalet udbygges til det dobbelte i de kommende år, så derfor vil der være god brug for hurtige og bekvemme togforbindelser såvel fra Sjælland som fra hovedstadsområdet. Den dav. trp.minister afviste af bruge angiveligt 350 mio kr. på en station med en passagerunderlag på 10-15.000 daglige rejsende. Folk - som bl.a. omfatter mange ambulante patienter - kan bare tage bussen, sagde han, der selv kører bil. At det så betyder skifte og forlænget rejsetid, var ikke noget der påvirke ministeren, der ynder at kalde sig for "socialkonservativ".

Når kommuner og regering ikke er i stand til at planlægge og koordinere, så er det godt at se, at der lokalt er nogen, der er klarhovedet nok dertil.

 • 0
 • 0

Nye letbaner skal vel anlægges så de krydser betalingsringen? Ikke lokalt i Valby, hvor der i forvejen er fin S-togsdækning.

 • 0
 • 0

Først til John Jensen: Denne letbane får netop en ekstra begrundelse, fordi den vil krydse en betalingsring ved kommunegrænsen og bringe pendlere fra Hvidovre og Brøndby ind til Ringmetroen.

En indvending mod forslaget har været, at banen var lovlig kort og isoleret. Når den forlænges forbi Hvidovre hospital ud til Ring3-banen, kan de køre med fælles materiel - en væsentlig driftsmæssig fordel, som ikke er med i rapporten.

Hvidovre hospital er/bliver hospital for den vestlige del af Kbh - der er store fordele, også økonomisk, hvis lettere handicappede "patienter" kan tage en letbane i stedet for en bus (eller alternativt, dyr patienttransport)

Ideen til banen fødtes, fordi der kun er en mulighed for at krydse Roskilde-banen nord-syd (ved Valby station). Den er allerede i dag overbelastet. En ny bro til letbanen er faktisk en billig måde at skaffe mere kapacitet. For trafik fra Carlsberg, der skal ud af byen, og for trafik fra FLSmidth-grunden og den nye Grønttorvsbydel, der skal ind i byen/til metroen.

En lidt alternativ linjeføring fra Valby station ned ad Gl Køge landevej og ud ad Folehaven vil i stedet knytte an på NyEllebjerg station og dermed både Ringbanen og den nye Ringsted-bane.

 • 0
 • 0

Jamen så er det da rimeligt nok at indregne det i prognosen, så skal man bare kører det igennem regne maskinen nogle gange...

"Samtidig skønner Atkins, at letbanen vil få mellem 21.000-30.000 passagerer dagligt, hvis der regnes med den såkaldte skinneeffekt.

'Erfaringer fra letbaneprojekter i udlandet viser, at letbanerne ofte får væsentligt flere passagerer end prognoser og modelberegninger har forudsat,' fremhæver rapporten..."

 • 0
 • 0

Ja helt enig!

Det virker da fuldstændig tåbeligt ikke at forlænge banen ud til letbanen langs Ring 3. Jo bedre forbindelser og jo nemmere det er at krydse byen på den ene eller anden led, jo større succes tror jeg at letbanen vil få.

 • 0
 • 0

Det ville være glimrende om man engang kunne få råd til at forlænge Carlsberg-banen fra Hvidovre vestpå ud til Ring3, og lave en station med hele 3 baner : Ringsted-banen Ring3-letbanen Carlsberg-letbanen Successen fra Flintholms skiftemulighed viser at passagermængden vokser nærmest eksponentielt med antallet af baner.

Jeg er helt enig, og jeg har selv haft lignende tanker i hovedet. Jeg forestillede mig, at man forlængede Valby-letbanen fra Hvidovre Hospital ud på Avedøre Havnevej og via Park Allé, med skiftemulighed ved Park Allé/Ring 3, og så fortsættes den til Vallensbæk Torvevej, hvor den så følger Vallensbæk Torvevej, Kongsholm Alle, og får endestation på Albertslund st. Og så skulle der så etableres en station i Brøndby hvor Ring 3 og Ringsted-banen mødes. Men din ide lyder klart mere fornuftig! Dog skal vi nok ikke forvente de store, visionære tanker eller kompetence fra de danske politikeres og øvrige ansvarliges side. Listen med eksempler på dette er alenlang; bl.a. kan nævnes IC4-togene, mangel på elektrificering af 2/3-dele af DK's jernbane-hovedstrækning KBH-Odense-Århus-Aalborg, at det kan tage en halv menneskealder at beslutte letbanen på Ring 3, placering af metro-linjeføring og metrostationer etc. etc. Det er jo ikke uden grund, at vi i Danmark har offentlig transport i Rolls-Royce prisklassen, men i Aldi kvalitetsklassen...

 • 0
 • 0

Nu når Carlsberg gerne ville betale noget for at metroen skulle få en station hos dem, så kan de vel betale sporarbejdet til letbanen på deres egen grund også?

Derudover burde banen da fortsætte ind af Istedgade til Hovedbanen. Det er jo trods alt der mange skal hen/videre fra. Virker lidt bøvet at skulle tage metroen et stop for det.

Og hvis man endelig laver en letbane skal den da absolut være uden køreledninger! Det er da for grimt at skulle glo på dem, nu når man kan få letvogne uden!

Men ja det kan da slet ikke diskuteres at den skal da føres ud til O3. :-)

 • 0
 • 0

Først til John Jensen: Denne letbane får netop en ekstra begrundelse, fordi den vil krydse en betalingsring ved kommunegrænsen og bringe pendlere fra Hvidovre og Brøndby ind til Ringmetroen.

En indvending mod forslaget har været, at banen var lovlig kort og isoleret. Når den forlænges forbi Hvidovre hospital ud til Ring3-banen, kan de køre med fælles materiel - en væsentlig driftsmæssig fordel, som ikke er med i rapporten.

Hvidovre hospital er/bliver hospital for den vestlige del af Kbh - der er store fordele, også økonomisk, hvis lettere handicappede "patienter" kan tage en letbane i stedet for en bus (eller alternativt, dyr patienttransport)

Ideen til banen fødtes, fordi der kun er en mulighed for at krydse Roskilde-banen nord-syd (ved Valby station). Den er allerede i dag overbelastet. En ny bro til letbanen er faktisk en billig måde at skaffe mere kapacitet. For trafik fra Carlsberg, der skal ud af byen, og for trafik fra FLSmidth-grunden og den nye Grønttorvsbydel, der skal ind i byen/til metroen.

En lidt alternativ linjeføring fra Valby station ned ad Gl Køge landevej og ud ad Folehaven vil i stedet knytte an på NyEllebjerg station og dermed både Ringbanen og den nye Ringsted-bane.

Problemet med den nuværende linjeføring over Vigerslev alle st. er at den ikke ligger helt optimalt for beboerne i byudviklingsområderne v. FLS og Grønttorvet. 250 m er rigtig godt, men det er ikke optimalt. Hvis man istedet som du foreslår lægger den ned omkring Folehaven kommer linjen til at køre lige igennem områderne. Derudover får man også byudviklingsområdet vest for Ny Ellebjerg med.

 • 0
 • 0

Det er ikke alle forslag til letbaner, der er tænkt ordentligt igennem: 1. Letbanen er lagt, hvor der i forvejen langt hen ad vejen er god S-banebetjening. Derfor holder prognoserne heller ikke med mindre folk stopper med at køre i S-tog. 2. Den går ikke igennem by-udviklingsområderne: Valby Maskinfabrik og Grønttorvet, og kun i udkanten af Carlsbergområdet. Det undrer mig, at man ikke har valgt en anden linieføring gennem disse ormåder. 3. Den går kun lidt i eget tracé og derfor er hastigheden ifølge Atkins selv relativ lav. 4. Den betjener fint Hvidovre Hospital, men det giver ikke megen trafik i sig selv. Men den lander midt på Enghave Plads. Den kunne i det mindste have været ført hen over Calrsberggrunden og den ny_Enghave Station. 5. Gennemkørslen gennem Elefantporten er ikke hensigtsmæssig for cykler, gående og turister. Men det ser flot ud på billede

Hvis der skal være en letbane her, skal den føres meget sydligere hen over ud de områder, hvor der mangler skinne trafik. Den forslåede løsning er en fiks ide, som bør skydes ned hurtigst muligt..

 • 0
 • 0

Det er ikke alle forslag til letbaner, der er tænkt ordentligt igennem: 1. Letbanen er lagt, hvor der i forvejen langt hen ad vejen er god S-banebetjening. Derfor holder prognoserne heller ikke med mindre folk stopper med at køre i S-tog. 2. Den går ikke igennem by-udviklingsområderne: Valby Maskinfabrik og Grønttorvet, og kun i udkanten af Carlsbergområdet. Det undrer mig, at man ikke har valgt en anden linieføring gennem disse ormåder. 3. Den går kun lidt i eget tracé og derfor er hastigheden ifølge Atkins selv relativ lav. 4. Den betjener fint Hvidovre Hospital, men det giver ikke megen trafik i sig selv. Men den lander midt på Enghave Plads. Den kunne i det mindste have været ført hen over Calrsberggrunden og den ny_Enghave Station. 5. Gennemkørslen gennem Elefantporten er ikke hensigtsmæssig for cykler, gående og turister. Men det ser flot ud på billede

Hvis der skal være en letbane her, skal den føres meget sydligere hen over ud de områder, hvor der mangler skinne trafik. Den forslåede løsning er en fiks ide, som bør skydes ned hurtigst muligt..

 1. Fra Vigerslev allé stationkører pt kun F-linjen, som ikke kører til centrum.
 2. Som skrevet ovenfor synes jeg også at linjen burde gå ned langs Gl. Køge landevej til Folehaven
 3. Det med eget trache ved jeg ikke noget om.
 4. Det snilde ved Enghave Plads er at der kommer en Metrostation ifbm Cityringen.Der er ikke meget vundet ved både at have stop ved Valby St. og Enghave st. påden samme linje af s-togsnettet.
 5. Vejen gennem elefantporten er meget lidt befærdet. Er dog enig i at det ville være mere hensigtsmæssigt at dreje linjen lige inden elefantporten og føreden af Ny Carlsbergvej/Pasterursvej/J.C. Jakobsens Gade/Gamle Carlsberg Vej.
 6. mht sydligere løsning. Jeg håber at metroen bliver udvidet til at dække Telgholmen/Sluseholmen/Sydhavn.
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten