Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Se kortet: Dumpes der forurenet havneslam nær dit hjem?

Illustration: Henrik Hansen|WikiMedia Commons

I de fleste danske havne er der ophobet miljøfarlige stoffer fra blandt andet skibenes bundmaling. Oftest handler det om giften TBT og tungmetaller som kobber eller cadmium. Når havnene skal uddybes eller oprenses for at undgå tilsanding, dumpes havneslammet i havet på de såkaldte klappladser. Godt en fjerdedel ligger i, eller tæt på de beskyttede Natura 2000-områder. Ingeniøren har gennemgået klappladserne og ud fra det lavet et kort der viser deres placering. Find klappladser i nærheden af dit hjem og se hvilke stoffer der er dumpet i havet sammen med sedimenterne.

Læs også: Hver ottende dumpning af havne­slam sker i Natura 2000-områder

(Rød = klapplads i Natura 2000-område, gul = klapplads under en kilometer fra Natura 2000-område, blå = alle klappladser)

]

Læs også: Havneslam ved kysterne: Kønsforvirrede bløddyr og ødelagte havplanter

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Var det ikke muligt at udvinde bl.a. kobber til genanvendelse? Det virker da oplagt når nu cirkulær økonomi er (gen-)opdaget og en væsentlig del af løsningen på begrænsede ressourcer. Gad vid som miljøministeren har styrke til at gennemføre et sådant krav? Måske det dumpede endda kunne genopgraves...

 • 2
 • 2

at vi i et (relativt) oplyst samfund som det Danske stadig kan føre denne ude af øje, ude af sind politik, når det kommer til vores marine miljø.

For det første bliver klappladserne til ørkner - for det andet vil de miljøgifte, der er i materialet jo ikke blive liggende - men langsomt spredes.

Havneslam er miljøfarligt affald og bør behandles som sådan.

@Niels: Jeg tror ikke, mængderne af kobber er i en størrelsesorden, hvor genindvinding giver mening.

 • 7
 • 0

For det første bliver klappladserne til ørkner - for det andet vil de miljøgifte, der er i materialet jo ikke blive liggende - men langsomt spredes.

Havneslam er miljøfarligt affald og bør behandles som sådan.

Særligt når slammet "renses" ved at skylle lette materialer fra, så spredes det på et sort areal.

At det burde tages op og afgiftes, som der gøres med mineslam. Der er en del planter der optager tungmetaller, så meget at det kan udvindes ellers bortskaffes.

Det skal naturligvis bero på prøver, hvad der er mest hensigtsmæssig. Men havne- og fjordslam burde nok ende som slam til jordbrug efter afgiftning. Kun fra sejlrender burde der kunne klappes fra uden problemer. Nærringsstoffer kan så også holdes fra havmiljøet.

 • 2
 • 0

Det meste af det sand der tilsander havnene kommer ude fra havet. Når det suges op klappes, er det egentlig bare retur med tak for lån. Det cobber der er i bundmalingen, afgives kun i begrænset mængde i havnen, da bådene jo her ligger stille.

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten