Se hvor luftforureningen er værst i København og Aalborg

Illustration: Screenshot

Den nye NOVANA-rapport over luftforurening er i dag udkommet. Det går den rigtige vej med at få nedbragt den skadelige luftforurening, men vi er i Danmark endnu ikke helt i mål med at nå WHO’s anbefalede grænseværdier.

NOVANA har målestationer i blandt andet Aalborg og København, og i rapporten indgår der detaljerede billeder af de to byer og placeringen af målestationerne.

Læs også: Vi indånder langt flere NOx'er og partikler end WHO anbefaler

På kortene er de forskellige målestationer farvekodet efter, hvor meget NO2 der bliver udledt ved dem. På den måde kan man se, hvor de helt store NO2-hotspots er.

Ikke overraskende er det på de såkaldte ‘gademålestationer’, der er placeret på gadeniveau i trafikerede gader, der præsterer de mest voldsomme målinger.

Se kortene her:

Illustration: Screenshot
Illustration: Screenshot
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Rapporten oplyser, at man ikke i alle vurderinger har nået at inddrage de spritnye, skrappere grænseværdier og den nyeste sundhedsforskning. Det kommer vel så senere.

Meget af luftforureningen herhjemme er beregnet til at stamme fra udlandet. Men obs på, at Danmark eksporterer ca. 2/3 af sin luftforurening til samme udland. Hvilket politikere og myndigheder skal huske, når de skal beslutte hvilke indsatser, man dog skal vælge og hvor. Dette fordi visse kredse har været meget forelskede i ideén om, at hvis DK blot eksporterer en masse brændeovne til syd- og østeuropa, så bliver luften nok meget bedre i DK. Men de fine partikler anses for hovedårsag til tidlig død og hovedkilden til disse er brændeovne.

Beslutningstagerne bør således opfordres til at sikre, at DK fejer for egen dør.

 • 8
 • 23

Dette er ganske relevant information for cyklister. Det er nok værd at styre udenom de røde hot spots eller f.eks HC Andersens boulevard på sin daglige cykelpendling.

Hvis man overlejrer forureningskortet med cykeltætheden, som feks: https://videnskab.dk/teknologi-innovation/... vil man kunne sige noget om hvor mange der er reelt er eksponeret for forureningen, og hvordan det kan evt kan nedbringes.

 • 7
 • 2

DCE har vist fravalgt at regne på de sekundært dannede partikler. De sidste kan opstå, når organiske stoffer - fx VOC'er fra forbrændingsrøg - iltes kraftigt ved eksponering for ozon, sollys, visse kvælstofforbindelser oa. I løbet af ganske kort tid kan der ske en formelig eksplosion af sekundære ultrafine partikler, UFP. Sundhedsmæssigt temmelig relevant.

Jeg er selv kommet til at fokusere derpå pga. tilbagevendende udtalt åndenød de let overskyede, disede vinterdage med 'let' brænderøgslugt. Typisk og forudsigeligt ½-3 timer, inden solen bryder igennem. Lungerne varsler på den vis, at samme sol er på vej. Årsagen er muligvis disse pludseligt opståede sekundære UFP. En vejrmelding, jeg gerne undværer.

Det ville være fint, hvis forskerne kunne se nærmere på disse hjemlige, aktuelle sekundære partikeldannelser og deres sundhedseffekter, herunder skelne mellem kildenære og kildefjerne forureningsårsager og inddrage helt kortvarige 'events'. Man skulle tro, at der kildenært er flere særligt reaktive UFP-dannende stoffer end kildefjernt, ligesom der også er langt flere primære partikler helt tæt på en stærkt trafikeret vej/aktiv skorsten end blot få huse væk.

 • 6
 • 13

Det fremgår af Novana luftforureningsrapporten, at man prøvetager luften 14 forskellige steder i Danmark, fordelt på land og by. Resten er baseret på modelberegninger.

Sammenlignes med grundvandsovervågningen, har man alene i 2020 prøvetaget ca. 2500 steder. Der analyseres fx for nitrat og pesticider https://www.geus.dk/Media/6377533000197258....

Skal den store forskel i prøvetæthed af luft hhv. grundvand forklares ved, at luft opblandes så meget mere, så de ret få prøvesteder må anses for repræsentative, er luftprøverne er så meget dyrere eller anses drikkevand for så meget mere betydningsfuldt for folkesundheden?

Dette er ikke skrevet for at så tvivl om modelberegningerne. Men uanset hvad, er det vist noget nemmere at få fokus på og dokumentation for lokal forurenet drikkevand fremfor lokal forurenet luft.

 • 10
 • 8

Må jeg foreslå, at vi først og fremmest gør noget ved dette problem? Miljøvenlige biler er naturligvis en god løsning, alternativt begrænsninger at kørslen hvis vi ikke kan undgå det. Hellere gulerod end pisk, naturlivis. Men noget bør vi gøre.

Undervejs får vi også gjort noget for klimaet. Efter vi har gjort noget for vores egen sundhed, kan vi hæve ambitionsniveauet til hele Verdens klima. Med samme argumentation bør vi rydde op på Høfte 42 og Grindstedværket først.

 • 9
 • 3

Må jeg foreslå, at vi først og fremmest gør noget ved dette problem?

Enig.

Hellere gulerod end pisk, naturlivis.

Måske er man løbet tør for effektive gulerødder. Hvis de forurenende forbrugere og de virksomheder, der producerer de mest forurenende produkter ikke selv skal betale og begrænses, hvem da?

I den voksende bunke nedtomler, mit indlæg #1 modtog, er der nok en pæn repræsentation af afgiftsfrie brændeovns-brugere, -producenter og skorstensfejere. Tomler er jo nemmere end argumentation.

Selv forventer jeg kommende forøgede afgifter og kørselsbegrænsninger på min hybrid, der jo heller ikke leverer de forventede miljøpræstationer. Jeg ærger mig da. Men har ikke tildelt hybrid-kritikerne nedtomler, da kritikken syntes relevant.

 • 7
 • 11

Ingeniøren har for længe siden erklæret at ville justere debattråden. Hvad skete der dér? Det ville gøre debatterne mere gennemsigtige, hvis der sættes navn på tomlerne. Evt. bibeholde tommeltallene, der med klik kan foldes ud til navne.

 • 10
 • 12

år tilbage i dr's udsendelsesrække "Viden om" demonstreredes sekundær partikeldannelse, som jeg husker det:

citronduft - limonen - dampe opsamledes i en pose. Derefter udsattes posen for UV-lys. En partikeltæller viste ændringen i partikelantal. Ret simpelt og hvem ved, brugbart for alle med adgang til partikeltællere og gastætte poser? :-)

I gråvejr opsamle x liter luft fra hhv. trafikeret vej, nær brændeovn, nær fjernvarmeværk, nær biogasanlæg, mark med nylig gylletilførsel, nyudsprungen skov osv. Sæt UV-lys til, tæl før og efter.

Skoven er medtaget, fordi løvet udsender pinener oa., der også er partikeldannere. Selv holder jeg på, at et udvalg af de menneskabte partikeldannere er de værste sundhedsmæssigt set, men det burde jo være muligt at underbygge/afvise konkret.

 • 4
 • 10

"Cyklen er i forvejen det farligste valg af transportmiddel du kan vælge. Hvis sikkerhed er en prioritet, så gå, tag metro, kør bil eller bus."

Sundhedsgevinsterne ved at cykle i form af højere livsvalitet, længere liv, færre sygdomme m.m. overstiger risici med mindst en str. orden.

Desuden er knallerter (og mc) meget farligere.

Egenrisiko og totalrisiko for alle transportmidler i 2003 (dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. personkm)

transportform gang cykel knall. 45-knall. bil fører bil pass. varebilfører lastbil fører bus pass.

egenrisiko 2,4 2,9 38,9 12,3 0,3 0,4 0,7 0,1 <0,1

totalrisiko 2,9 3,3 45,2 13,1 1,0 - 2,8 1,8 -

usikkerhed 5% 7% 30% 34% 4% 8% 25% 34% 17%

 • 3
 • 0

Men de fine partikler anses for hovedårsag til tidlig død og hovedkilden til disse er brændeovne.

Den påstand tænker jeg du kan dokumentere ?

Måske du kan finde ud af om der er en overdødelighed blandt mennesker der var spejdere som børn, også blandt de som opvoskede i huse med brændeovn, og de som stadigt bor i huse med brændeovne, og derfor r væstentligt mere udsat end andre.

Dertil så skal du huske at motion forlænger livet.

Når du nu vil fratage en god motionskilde fra 750.000 familier, så skal du i dine fiktive dødstal, huske at modregne effekten af manglende motion til disse 750.000 familier fra dine brændovns dødsfald.

 • 6
 • 2

Måske er man løbet tør for effektive gulerødder. Hvis de forurenende forbrugere og de virksomheder, der producerer de mest forurenende produkter ikke selv skal betale og begrænses, hvem da?

I den voksende bunke nedtomler, mit indlæg #1 modtog, er der nok en pæn repræsentation af afgiftsfrie brændeovns-brugere, -producenter og skorstensfejere.

@Lone.

Ser du, der behøver hverken flere pisk eller flere gulerødder.

Her har vi omlagt til elvarme(varmepumpe) for at spare på brændet.

Ja! - Du læste rigtigt !

Varmen fra varmepumpe er jævnligt billigere end selv store vognlæs brænde leveret med lastbil.

Hvis du sætter dig op mod dsitributions selskabernes nyopfunde takster, så kan det være endnu flere brændeovns brugere kommer til samme konklusion og sænker brændeforbruget markant.

Varmpumper støjer forbavsende lidt. Jeg er ret imponeret over at man kun 5 meter væk skal stå og kigge på den for at opdage blæseren snurrer rundt, først der ligger man mærke til at der faktisk er en svag summen.

 • 7
 • 1

Men de fine partikler anses for hovedårsag til tidlig død og hovedkilden til disse er brændeovne.

Den påstand tænker jeg du kan dokumentere ?

Forsøgsvist kan du læse lidt i den Novana-rapport over luftkvalitet, som er jo er artiklens emne.

s115:

"...Samlet set giver luft-forureningen anledning til omkring 4.030 for tidlige dødsfald i 2020, med PM2,5 som den største bidragsyder (omkring 3.600 for tidlige dødsfald) og kvælstofdioxid som den næststørste (omkring 330 for tidlige dødsfald). Ozon bidrager med omkring 90 for tidlige dødsfald..."

 • 3
 • 8

Når du nu vil fratage en god motionskilde fra 750.000 familier, så skal du i dine fiktive dødstal, huske at modregne effekten af manglende motion til disse 750.000 familier fra dine brændovns dødsfald.

Hvor jeg bor - storbykvarter med mange herskabsvillaer - ser man først og fremmest brændeovnstårne, leveret ved døren. Motionsgevinsten ret overskuelig.

Dertil skal tillægges naboernes manglende motion. Spadsereture, som nogle af os dropper, fordi udeluften igen, igen er røgpræget. Udover luftvejene sætter røgen sig i hår, hud og tøj, ligesom det hænger i vasketøjet.

Selv uden evt. røggener finder jeg det sært, at moderne mennesker tilsyneladende ikke kan få motion eller nyde udelivet og naturen uden altid at skulle sætte ild til noget. På tide at livsstilsindustrien inspirerede folk til andet end denne ensidige gentagne adfærd.

 • 2
 • 9

Jeg har givet dig tommel ned.

Hvilken selvtilfredsstillelse får du af den oplysning ?

("selvtilfredsstillelse" ??)

Tomler er udsagn, og ned-tomler mishags-ytringer. Som kan være saglige/usaglige, subjektive/objektive. At få anomyme tomler er som at få anonyme svar/breve/mails.

Jeg kan undre mig over, at Ingeniøren fortsat understøtter tommel-anonymiteten, mens den jo i årevis har afkrævet navn, mailadr. og dermed en slags identitet på debattørerne.

Jeg betragter selv tomlerne som irellevante og det falder mig inderligt ligegyldigt hvem der skulle have givet mig en tommel-UP (eller ned)

Det vil sige, at du normalt aldrig giver tomler, og går ind for at disse endegyldigt bortfalder, evt. med tilbagevirkende kraft?

Jeg foretrækker, at tomlerne fastholdes i af-anonymiseret udgave. Fordi de direkte eller indirekte giver oplysninger i mange debatter. Mange tomler: et emne mange enten føler noget ekstra for eller har en ekstra viden om. Mange tomler kan også have en karakter af en bevidst kampagne. Sættes navn på (og man har har været et stykke tid herinde), kan man få en bedre fornemmelse af om det fx primært er viden, holdninger, særinteresser eller idiosynkrasier, der står bag en given tommel. Jeg kan ikke komme på en saglig begrundelse for at fastholde disse anonymt, men en hel del usaglige.

 • 3
 • 5

Vi kender forureningen i København. jeg kunne godt tænke mig der blev lavet undersøgelser af forureningen i lavtliggende områder i mindre byer, hvor der opvarmes med brændeovne. Man kan se røgen dale ned på veje og fortove og snige sig ind hos genboer med åbne vinduer. jeg tror der er områder med meget stor lokal forurening.

 • 2
 • 4

Men de fine partikler anses for hovedårsag til tidlig død og hovedkilden til disse er brændeovne.

Den påstand tænker jeg du kan dokumentere ? 

Forsøgsvist kan du læse lidt i den Novana-rapport over luftkvalitet, som er jo er artiklens emne.

s115:

"...Samlet set giver luft-forureningen anledning til omkring 4.030 for tidlige dødsfald i 2020, med PM2,5 som den største bidragsyder (omkring 3.600 for tidlige dødsfald) og kvælstofdioxid som den næststørste (omkring 330 for tidlige dødsfald). Ozon bidrager med omkring 90 for tidlige dødsfald..."

Det var referencen ang. partikler som dødsårsag. Partiklernes ophav kommer så hér:

s72: "...De fine partikler (PM2,5) udledes i langt overvejende grad fra ikke-industriel forbrænding (hovedsageligt fra anvendelse af brænde til boligopvarmning, Figur 7.1; Nielsen et al., 2021). I 2019 var omkring 60% af udledningerne fra ikke-industriel forbrænding, og 52% fra boligopvarmning. Herefter kommer udledningerne fra vejtransport (11%) og andre mobile kilder (7%)..."

 • 1
 • 3

jeg kunne godt tænke mig der blev lavet undersøgelser af forureningen i lavtliggende områder i mindre byer, hvor der opvarmes med brændeovne.

DMU udgav en længere stribe udmærkede rapporter om brænderøg i 00'erne. Fx BRÆNDEFYRINGS BIDRAG TIL LUFTFORURENING, 2010. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e...

s59-61 viser målinger af sod inde og ude. Der findes tilsvarende også nyere undersøgelser af partikler inde og ude, der viser lignende fund. Så specifikt for brænderøg findes både data og metoder og kan vel skaleres op og ned.

Der mangler nok mere fokus på og effektive mål for kortvarige sundhedseffekter og gener, også udover fx astma. Når sundhedsforskerne ser på den slags, udtrækker de fx tal for besøg hos læger og skadestue. Dermed bliver mørketallet, alle de, der som undertegnede, forlængst har droppet sundhedssystemet i den slags sager, fordi der reelt ikke er noget at hente, udover traditionel astma-medicin. Astmatikere er vist nok bedre beskyttet end andre mod visse typer luftforurening, mens de bliver hønesyge af andre.

Der er også mørketal for de, bliver indendøre, holder vinduerne lukket, anskaffer luftrensere osv. Sundhedsstatistikkerne vil jo vise mindsket sygelighed for disse grupper. Da jeg anskaffede min første luftrenser (2009-10), oplyste producenten, at han intet reklamebudget havde. Luftrenserne solgte sig selv via mund- til mund blandt brugerne. En ukendt andel af befolkninger laver diverse krumspring for at undgå andres forurening.

 • 1
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten