Se, hvor du ikke skal slå dit telt op på Roskilde Festival

Skal man tro DMI’s prognoser gennem de seneste dage, bliver årets Roskilde Festival en våd fornøjelse for de omkring 130.000 mennesker, der årligt lægger vejen forbi dyrskuepladsen ved Roskilde.

Med offentligt tilgængelige geodata over det enorme campingområde har det rådgivende ingeniørfirma Niras beregnet, hvilke områder der bliver vådest under dette års festival, og som en lille service indtegnet det på Roskildes officielle kort, så gæster kan se, hvor de ikke skal slå lejr, hvis de vil holde sig tørre.

På kortet har Niras indtegnet højdekurver og med blå plamager illustreret de områder, der ligger lavest, og hvorfra vandet ikke naturligt kan komme væk. Det er altså her, at glade, småfulde campister skal tænke sig om en ekstra gang, inden de slår teltet op.

Værst ser det ud til at blive lige sydvest for den store grusgrav, der optager en stor del af campingområdets østlige del. Flere af de afmærkede kvadrater, hvor der må slås telte op, i områderne G og H ser ud til at blive smattede områder.

Niras’ konsulent vedrørende GIS (geografiske informationssystemer), Theresa Albeck Japsen, står bag kortet, som hun har lavet til eget brug hvert år siden 2009. Ved at finde bestemte fikspunkter såsom vejkryds og jernbanespor har hun matchet Roskildes kort med data fra Niras’ eget GIS-system.

»Jeg har lavet kortet hvert år siden 2009 for at finde den optimale placering til vores lejr. Festivalen ændrer den præcise placering af campingområderne fra år til år, så det er efterhånden en tradition lige at tjekke, om man risikerer at slå lejr i et vådområde,« siger Teresa Albeck Japsen.

De seneste tilgængelige højdedata stammer dog tilbage fra 2005-2007, så de faktiske forhold kan have ændret sig væsentligt siden da. Især områderne tæt på grusgraven har ændret sig meget, og derfor mener Teresa Albeck Japsen ikke, at man skal lægge alt for meget i den blå plamage ved H-området.

Ligeledes er det Niras’ egen såkaldte bluespot-analyse, der ligger til grund for de blå plamager, og den er muligvis ikke opdateret med information om de drænrør, som festivalen selv har lagt i jorden de seneste år.

Kilde Niras