Se hvor de kystnære havvindmøller skal stå

I går fik regeringen en aftale på plads med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om placeringen af de såkaldte 'kystnære havvindmølleparker'. Det skriver Klima-, energi- og bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

De seks udvalgte områder, hvor havvindmøller kan placeres mindst fire km fra kysten, er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Tidligere undersøgelser har vist, at der var otte områder, hvor der var god samfundsøkonomi i at rejse havvindmøller, men det var kun i seks af områderne, at der var lokal opbakning til projekterne. Det er de seks områder, der nu er blevet udvalgt.

»Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder og også glad for, at så mange lokale borgere og virksomheder får mulighed for at blive medejere af de nye kystmøller. Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for elforbrugerne,« begrunder klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Private borgere får køberet til 20 procent af projekterne, og der vil være et økonomisk incitament til at lade lokale virksomheder indgå i ejerkredsen.

50 MW forsøgsmøller

450 ud af de 500 MW skal være almindelige produktionsmøller, mens de sidste 50 MW kan bruges til forsøgsopstillinger, er partierne blevet enige om.

Forsøgsprojekterne får en fast afregningspris på 70 øre/kWh. De almindelige møller vil blive udbudt med vægt på de laveste priser.

Energinet.dk skal nu lave forundersøgelser af de seks udvalgte områder, hvor man blandt andet skal vurderes havbunden og konsekvenser for miljøet. Møllerne skal være klar til at producere senest i 2020.

Dokumentation

Læs pressemeddelelsen

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogen, der kan forklare mig hvorfor de 500 MW skal bredes ud over seks forskellige placeringer, når nu andre parker (Krigers Flak for eksempel) er på ca. samme størrelse? Er det fordi kystnære parker skal være mindre end off-shore parker? eller handler det om at når først der er placeret en park, er det nemmere at udbygge den, end at starte en helt ny?

 • 0
 • 0

Hvordan er placeringen i forhold til forbruget? Det er naturligvis kortere end havvindmølleparker. Her tænker jeg primært på transmissionstabet.

 • 0
 • 0

Kære Søren

Ifølge pressemeddelelsen skal parkerne have en størrelse på op til 200 MW, så de mange placeringer (mellem tre til seks) sker givetvis ud fra overvejelsen om maksimalt output pr. vindmølle og lavest muligt levetidsomkostninger.

Som det er blevet redegjort her på ing.dk i andre artikler, så kan det kræve både meget plads og meget kreativitet at placere flere møller i ét område og sikre højest mulige output. Et, for mig, billigt alternativ er nemlig at dele møllerne op i de områder, hvor det er muligt og billigt at opstille dem.

Som kuriosum antager jeg også, at alle de bedste områder er taget med de første vindmølleparker, og at vi derfor undersøger de (næst-) bedste tilbageværende placeringer.

Dbh, Mikael

 • 0
 • 0

Hvordan er placeringen i forhold til forbruget? Det er naturligvis kortere end havvindmølleparker. Her tænker jeg primært på transmissionstabet.

I et lille land som Danmark er det tab negligerbart, om de står det ene eller det andet sted. Derimod kan det være en fordel at de spredes, da vindforholdene bliver lidt mere jævnet ud og den samlede produktion dermed mere konstant.

 • 0
 • 0

Det er hensigtsmæssigt at placere møllerne i nærhed af brugerpotentialet og hvor vind- og bundforholdene er egnet.

Men alligevel er et lokalt folkeligt projekt i Århus Bugt er ikke nævnt i regeringens beslutning. Projektet har fået en VVM godkendelse, vind forholdende er gunstige og der er en stor folkelig opbakning i form af vindmøllelaug og lokale andelsseskaber - se www.våb.dk. Det er svært at se hvilke beslutningsparametre regeringen foretrækker når de har kommittet sig til at fremme VE, men samtidigt reducerer antal af vindmølleparker og forringer solcelleordningen. Det ser ud til at fiskale hensyn vejer tungere end VE ambitionerne.

 • 0
 • 0

Det er svært at se hvilke beslutningsparametre regeringen foretrækker når de har kommittet sig til at fremme VE, men samtidigt reducerer antal af vindmølleparker og forringer solcelleordningen. Det ser ud til at fiskale hensyn vejer tungere end VE ambitionerne.

Der er så vidt jeg har forstået indgået en aftale med flere oppositionspartier om maksimale afgiftsstigninger som en del af energiforliget. Det sætter en grænse for hvad man kan gøre. Solcelleordningen forventes at koste en del, og det var primært kystnære møller og havvindemølleparkerne der måtte afgive midler. Så hvis man går med planer om at sætte solceller op af miljøhensyn, er det trist nok formodentlig mere miljøvenligt at lade være, medmindre man ikke tilmelder sig ordningen. Sådan burde det jo ikke være.

 • 0
 • 0

Er der hensigtsmæssig at placere Vindmøller i umiddelbar nærhed af naturreservater og nationalparker? Bevares 4km, men vil det ikke påvirke naturen og dyrelivet?

 • 0
 • 0

COWI har gennemført en meget omfattende VVM undersøgelse og der er intet som tyder på negative effekter på hverken det pelagiske eller terrestiale miljø.

Tværtimod tyder alle erfaringer på at fundamenterne til møllerne som bl.a. består af store stenrev vil begunstige fiskebestanden.

Jeg bor selv i centrum af Mols Bjerge Nationalpark og glæder mig til at se møllerne på havet og at de producer masser af VE.

 • 0
 • 0

Med 4,5 km afstandskravet fra VE-loven og en placerings mindst 4 km ude på havet, kunne man frygte at det er få møller som borgerne og lokal virksomheder får mulighed for at få medejerskab i.

4,5 km afstanden er vel egentligt også tilknyttet 125 meter møller hvilket kunne åbne for 5,5 km ved 150 meter møller og 6,5 km for 180 meter møller og 7,5 km ved 200 meter møller.

Tilsvarende kunne fremtidens små hustands vindmøller få et afstands medejerskab på 1,5 km.

Mon de 20 % også gælder for de 50 MW der kan bruges til forsøgsopstillinger ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten