Se hvem i Danmark der er vildest med solceller

Danskerne er vilde med solceller. En helt ny opgørelse fra Energinet.dk viser, at 23.000 familier nu producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt på 112 MW.

Tilsammen producerer de, hvad der svarer til elforbruget i knap 25.000 husstande.

Samtidig viser opgørelsen, at solceller er mest populære i region Midtjylland, hvor der findes 40 MW - og at jyderne i det hele taget klart fører i solcellekapløbet med omkring 85 MW.

De allerfleste anlæg er sat op i år, hvor alene 20.000 nye solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 100 MW er kommet op på tagene.

Og udviklingen forventes at rulle videre. Dels på grund af gunstige afregnings- og skatteregler, og dels fordi solcellerne er blevet markant billigere. En opgørelse foretaget af solcellepriser.dk dokumenterer, at prisen på solceller er faldet med ikke mindre end 43 procent siden januar 2011.

Vurderingen fra brancheorganisationen Dansk Energi er, at der vil være 30.000 anlæg ved årets udgang.

Dermed når man op over 150 MW installeret kapacitet eller en årsproduktion på 135 millioner kilowatttimer. Det svarer til 34.000 parcelhuses elforbrug om året.

Dokumentation

Solceller fordelt på kommuner

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Betyder det, at elværkerne kan tage 112 MW ud af drift, eller blot, at de faste kapacitets-omkostninger for elværkerne er de samme, men at deres udnyttelse af den installerede kapacitet falder, så deres strømpris stiger jo flere solceller, der kommer på tagene?

 • 0
 • 0

Kigger man i statistikken fra Energinet.dk ser man blandt andet at der er 61 anlæg i Bellrup Kommune med en samlet installeret effekt på 292 kWp.

Det kan jeg ikke få til at passe med at Topdanmark i august måned indviede et anlæg på omkring 750 kWp. Og det anlæg ligger i Ballerup.

Kunne være godt om statistikken var gældende for alle anlæg og ikke kun "husstandsanlæg".

 • 0
 • 0

Betyder det, at elværkerne kan tage 112 MW ud af drift, eller blot, at de faste kapacitets-omkostninger for elværkerne er de samme, men at deres udnyttelse af den installerede kapacitet falder, så deres strømpris stiger jo flere solceller, der kommer på tagene?

Det er et langt mere kompliceret regnestykke, men et er sikkert, lavere strømpris.

 • 0
 • 0

Kraftvarmeanlæg producerer kun billig strøm når man samtidig kan afsætte spildvarmen som fjernvarme. Det er lidt svært om sommeren...

 • 0
 • 0

Energinet.dk har også ganske god mulighed for at komme med prognoser for den installerede effekt resten af året. De har en kæmpe pukkel af ansøgninger liggende på anlæg der forventes godkendt med tilbagevirkende kraft.

Jeg venter også

Sendt: 29. juni 2012 14:46 Emne: Anmodning om nettoafregning

Sent: Monday, July 02, 2012 12:11 PM Subject: SV: Anmodning om nettoafregning

Tak for din anmodning. Energinet.dk vil behandle din sag, der er i øjeblikket en behandlingstid på 5-6 uger. Vi sender et brev med godkendelsen. Nye anlæg bliver godkendt fra idriftsættelsesdatoen.

Så bare de når det i år bliver der ikke problemer med skattevæsenet :-)

 • 0
 • 0

Fandt svaret efter et opkald til energinet.dk. Tallene dækker over alle anlæg i Danmark (husstandsanlæg og anlæg på virksomheder mv.). Topdanmarks anlæg er af uransagelige grunde ikke med i oversigten.

Der er også andre små databehandlingsunøjagtigheder i forbindelse med analysen - men det er "småtingsafdelingen".

Glæder mig til at se en statistik over hvilke paneler/invertere mv. der opsættes - i anonymiseret form.

 • 0
 • 0

For at komme på omgangshøjde med nabolandet skal Danmark årligt installere 600 MW, svarende til 100.000 anlæg på 6 kW. Vi når i 2012 kun en fjerdedel deraf.

600 MW om året vil skabe en omsætning på 10 milliarder kroner om året, 2 milliarder i moms, og ca. 3.000 årsværk ny beskæftigelse. Det er godt for miljøet og for samfundsøkonomien, at de penge kommer op af folks lommer og bliver investeret i et solcelleanlæg, ja, meget bedre end at de går til endnu en jordomrejse, et ferieophold et fjernt sted eller andet i luksusklassen.

100.000 anlæg om året må være et minimum som klimamål for solceller. Alligevel vil det tage 10 år at få 1 million solcelleanlæg à 6 kW op på hustagene, hvor de hører til!

Solcellerne vil med den plan i 2022 kunne levere 6 TWh eller 17 % af det danske elforbrug. Så der er ingen tid at spilde; der er hårdt brug for at få befolkningen til at spille aktivt med i omstillingen til et fossilfrit samfund.

Kampagne imod solceller Ingen klager over at naboen lægger et importeret, glaseret tag op på sit hus, men når det gælder solceller, er et hylekor gået i gang; et besynderligt sammenrend af reaktionære kræfter vil have den succesrige nettoafregning for solceller ændret. Så vil det hurtigt være sket med det danske solcelleeventyr, endnu inden det for alvor kommer i gang.

Vi havde 10 års stop næsten for vedvarende energi 2001 til 2011. Nu er vi at komme lidt igang igen. Det skal energi folket og politikerne til at vænne sig til. Der er overhovedet ingen grund til at være imponeret over, at der i år bliver opstillet et par hundrede MW. Det er 2020 målet, der er alt for uambitiøst.

På den ene side vil man i dette land have en omstilling til vedvarende energi. Nu har befolkningen taget solcellerne til sig uden en hel masse forskning og dyre kampagner. men så sætter reaktionen ind med snak om tilskud mv. Anlæggene eer til egenforsyning og selvfølgeliug skal folk have lov til at fremstille deres egen strøm, når nu teknologien findes.

Og statens provenu tab? Nej, den skal man længere ud på landet med. Staten har i første omgang en provenu gevinst via betaling af moms på husholdningens nye investering. Det tager en række år at modregne det i reducerede el-afgifter.

Og dersom VE-folket er så omsorgsfuld overfor statsfinanserne, så foreslå dog i stedet for denne jammer om provenutab, øgede skatter og afgifter på de fossile brændsler, som skal fases ud.

Hvem i øvrigt har ondt af statens provenu tab, når man holder op med at ryge tobak (ligesom fossile brændsler også skadeligt) eller når man tager cyklen i stedet for at bruge benzin, eller solvarme i stedet fyringsolie? Der er provenutab alle steder. --

Politik er at skabe forandring. Med 1 million solcelleanlæg på hustagene i 2020 betalt af husejerne har omstillingen til fremtidens fossil-frie-samfund fået endnu et ben at stå på.

Derfor: Hold fingrene fra netto afregningsordningen.

På den anden side undrer jeg mig over, at husejere kan afskrive på deres lille soldrevne kraftværk på taget. Kan de samme husejere måske afskrive på køkkenudstyret og hvidevarerne i deres hus, som er produktionsanlæg til fremstilling af måltider? Nej. Eller plæneklipperen, eller campingvognen?

Her er noget at se på.

 • 0
 • 0

Pudsigt at se at landkommunerne er foran de store bykommuner - der er såvidt jeg kan fornemme mindst ligeså mange parcelhuse i Gentofte/Lyngby/Rudersdal/Frederiksberg som i Viborg/Næstved/Skive/osv, og hver har sikkert højere elforbrug. Mængden af skyggende træer er nok den samme.

Hvornår udbredes de første elegante energitage - hvor hele sydfladen er solceller og solvarme? Hér bør være muligheder for spektakulært design.

Til Maegaard o.a: Hvad menes med afskrivning - er det over skatten?

 • 0
 • 0

Derfor: Hold fingrene fra netto afregningsordningen.

Jeg vil blot påpege, at nettoordningen ikke er uden problemer, hvis tendensen fortsætter med at stige i samme omfang. Endnu engang er det fx boligejerne, der bliver forgyldt med gode ordninger. Lejerne må så til lommerne igen for at dække de omkostninger til el-nettet, som boligejerne ikke længere bidrager så meget til.

Et andet spørgsmål er, hvor mange af de "danske" solcelleanlæg reelt er købt i Tyskland? Med den udbredte popularitet centreret i Jylland er det nok ikke en lille andel.

Jeg er ikke imod nettomålerordningen, da den er med til at give en god udvikling. Den har dog også nogle konsekvenser, som bør diskuteres.

 • 0
 • 0

[quote]Betyder det, at elværkerne kan tage 112 MW ud af drift, eller blot, at de faste kapacitets-omkostninger for elværkerne er de samme, men at deres udnyttelse af den installerede kapacitet falder, så deres strømpris stiger jo flere solceller, der kommer på tagene?

Det er et langt mere kompliceret regnestykke, men et er sikkert, lavere strømpris.[/quote]

I stedet for at rode med rosenrøde regneark kunne man jo lige tjekke hvorledes det flasker sig ved vore naboer:

Photovoltaics are threatening to become the costliest mistake in the history of German energy policy. Photovoltaic power plant operators and homeowners with solar panels on their rooftops are expected to pocket around €9 billion ($11.3 billion) this year, yet they contribute barely 4 percent of the country's power supply, and only erratically at that.

When night falls, all solar modules go offline in one fell swoop; in the winter, they barely generate power during the daytime. During the summer, meanwhile, they sometimes generate too much power around midday, without enough storage capacity to capture it all. The distribution network is also not laid out in a way that would allow the country's thousands of owners of photovoltaic arrays -- a term used to denote an installation of several panels working together -- to feed into the grid as well as draw power from it.

To keep the lights on, Germany ends up importing nuclear power from France and the Czech Republic. Grid operator Tennet even resorted to tapping an aging fossil fuel-fired power plant in Austria to compensate for shortages in solar power.

http://www.spiegel.de/international/german...

Re-Evaluating Germany's Blind Faith in the Sun http://www.spiegel.de/international/german...

Solar Industry Fights to Save Subsidies http://www.spiegel.de/international/german...

'We Can't Allow Electricity to Become a Luxury' http://www.spiegel.de/international/german...

 • 0
 • 0

Endnu engang er det fx boligejerne, der bliver forgyldt med gode ordninger. Lejerne må så til lommerne igen for at dække de omkostninger til el-nettet, som boligejerne ikke længere bidrager så meget til.

Jeg synes nu ikke, at jeg som boligejer, er specielt meget forgyldt.

Hvorfor mener du ikke, at boligejerne er med til at dække omkostningerne? Vi skal da stadig betale de faste omkostninger - dem som går til at vedligeholde nettet.

 • 0
 • 0

[quote] Endnu engang er det fx boligejerne, der bliver forgyldt med gode ordninger. Lejerne må så til lommerne igen for at dække de omkostninger til el-nettet, som boligejerne ikke længere bidrager så meget til.

Jeg synes nu ikke, at jeg som boligejer, er specielt meget forgyldt.

Hvorfor mener du ikke, at boligejerne er med til at dække omkostningerne? Vi skal da stadig betale de faste omkostninger - dem som går til at vedligeholde nettet. [/quote]

Dem, der bor i lejligheder, kan godt nok ikke montere solceller i samme omfang som parcelhusejerne, men så sparer de på at bo tæt sammen. Lejerne kan godt nok ikke drage fordel af eventuelle solceller på taget af en ejendom, som de ikke er med til at eje, men det hvis ejeren sætter solceller/fangere på taget, vil det stadig skabe vedvarende energi et sted i samfundet. Hold op med at pive og kom igang med at omstille samfundet.

 • 0
 • 0

Som det nok er de fleste bekendt, er papir taknemmeligt, men jeg synes kortet er "mindre godt". Til gengæld kan det laves af en 1. års kontorelev.

En kommune med 200.000 indbyggere og 500 solcelleanlæg får den højeste kategori. En kommune med 20.000 indbyggere og 50 solcelleanlæg får den laveste markering.

I min optik er dækningen lige stor i begge.

Et forslag ville være at spørge BBR om antallet af fritliggende parcelhuse/andelsboliger/landbrug = det højest mulige antal socelleanlæg og sammenholde de tal med antallet af faktisk installerede anlæg.

 • 0
 • 0

Det er rigtig, at netto afregningsordningen er beregnet til husejere. Men fordi den fungerer godt i forhold til denne målgruppe, men ikke overfor beboere af lejligheder, skal man da ikke likvidere en velfungerende ordning.

Konsekvensen er, at der skal skabes en ordning der er tilpasset beboere af lejligheder.

Jeg bor i det åbne land og har ikke busforbindelse ved døren hvert 10ende minut eller mulighed for at komme i det Kgl teater eller have adgang til andre samfundsgoder, som jeg er med til at betale skat til.

Det indebærer dog ikke, at jeg synes at sådanne goder skal fratages beboerne i de store byer, fordi jeg ikke også har adgang dertil.

Hvorfor så bruge den form for argumenter, når det gælder solceller. Vi kan og skal ikke have fuldstændig ens ordninger for alle borgere, fordi vi lever under meget forskellige vilkår.

 • 0
 • 0

man kan stille forslag om solcelle anlæg til foreningen.

derudover kan man jo også købe el fra f.eks. vindstød / andre selskaber, som garanterer strømmen kommer fra vindmøller - så ja, man kan gøre noget :)

 • 0
 • 0

Bor man i lejlighed skal man være opmærksom på at hvis der opstilles solcelleanlæg på ejendommen så er det "nemmest" kun at forsyne ejendommens fællesinstallationer (vaskeri, trappebelysning mv.) og ikke "gå ind" i de enkelte lejligheder.

"Går man ind" i de enkelte lejligheder, så skal lejer fraskrive sig ret til frit at kunne vælge elleverandør .... og det skal alle lejere (100 % af beboerne) så gøre - ikke "kun" kvalificeret flertal. Og så vil det være en god ide at få ændret vedtægterne for lejeforeningen.

De nemmeste er at holde sig til at dække fællesstrømmen i boligforeninger.

 • 0
 • 0

at energi Midt har været hurtigt ude med tilbud om både rådgivning og salg af anlæg.

 • 0
 • 0

Hold op med at pive og kom igang med at omstille samfundet

Jens, opsætning af solceller er ikke en omstilling af samfundet. De bidrager jo slet ikke positivt til vores konkurrence-evne. Den eneste grund til at de sættes op, er at der er offentligt tilskud.

Jo mere 'grøn' omstilling vi gennemfører, desto mere CO2 udledes. Energien kommer jo fra kulkraft, og dens position cementeres jo mere vind- og sol-energi der tilkobles.

Og, ja, så medfører indfasningen af vind og solenergi en udfasning af arbejdspladser. Politikerne kan så stolt sige at energiforbruget er faldet, men det er jo fordi varerne bliver lavet i Kina.

 • 0
 • 0

nemmest" kun at forsyne ejendommens fællesinstallationer (vaskeri, trappebelysning mv.)

Claus, hvad så om aftenen efter arbejde, når det er mørkt og jeg skal ned og vaske nede i vaskekælderen? Sjovt nok er jeg på arbejde når solen skinner, eller ude og nyde solen i week-enden.

Det er helt komisk at du nævner belysning, for den har man jo i sagens natur brug for når det er mørkt.

 • 0
 • 0

Det er helt komisk at du nævner belysning, for den har man jo i sagens natur brug for når det er mørkt.

LED-lys bruger så til gengæld så lidt energi, at det er trivielt at gemme strømmen fra dag til nat.

 • 0
 • 0

i tyskland er de fremsynet der giver man en garanti pris på 20 år. med den gamle ordning. der er heller ingen begrænsning på 6,kw der er mange haller blevet bygget kun for at lægge solvarme på tagene. noget der også undret mig sidst jeg var i tyskland en inverter til 6,kw koster 2600,euro en 15,kw inverter koster 3200,euro.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten