Se hovedelementerne i finanslovforslaget for 2013

+ Ny Storstrømsbro. Dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti. 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden.

+ Fremrykning af erhvervsinvesteringer. 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013.

+ Grønne infrastrukturinvesteringer. 300 mio. kr. årligt fra 2013 til takstnedsættelser i den kollektive trafik uden for myldretiden samt ca. 300 mio. kr. årligt til et nyt ungdomskort. Eelektrificering af resten af strækningen København-Esbjerg for 1,2 mia. kr. Investeringer i nyt togmateriel. Samtidig anlægges dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens for 0,7 mia. kr. Hertil kommer bl.a., at Metrocityringen får en afgrening til Nordhavnen til 2,9 mia. kr.

+ Energiaftale. Øgede offentlige investeringer i energi og klima med 90-150 mia. kr. frem mod 2020.

+ Klimatilpasning. Med kommuneaftalen for 2013 igangsættes en klimatilpasningsindsats bl.a. i form af investeringer på spildevandsområdet for 2,5 mia. kr. i 2013.

+ Nye supersygehuse. Etableringen af nye supersygehuse bidrager til samlede investeringer i regionerne i 2013 på 5,2 mia. kr.

+ Mere universitetsbyggeri. 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 bl.a. til en modernisering af universitetslaboratorierne.

+ Boliger. Det bliver billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger. Samtidig er Landsbyggefondens ramme til renovering af boliger hævet til 4,1 mia. kr. i 2012

+ Offentligt-privat samarbejde. Der afsættes i alt 22 mio. kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, indsatsen mod karteller, fusionskontrol, videreførelse af udbudsplatformen mv.

+ Rekordstort optag på uddannelserne. Regeringen afsætter med finanslovforslaget for 2013 i alt næsten 2,9 mia. kr. ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ngdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

+ Universiteternes planlægning. Regeringen lægger op til at fastsætte universiteternes basisforskningsmidler for en treårig periode. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge forskning og uddannelser.

+ Forskning. Regeringen afsætter på finanslovforslaget i alt 596 mio. kr. i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.

+ Trafiksikkerheden styrkes med 110 mio. kr. i 2013 og 225 mio. kr. årligt i 2014 og frem til politiets udgifter til en udvidelse af den automatiske trafikkontrol.

Dokumentation

Læs finanslovsforslaget 'På vej mod et stærkere Danmark'