Sct. Hans Hospital undgår kritik

Det får ikke konsekvenser for Sct. Hans Hospital, at en kapucinerabe gik bersærk under et forsøg og bankede sit hoved så voldsomt mod burets tremmer, at den senere døde af kraniebrud. Det besluttede Rådet for Dyreforsøg på et møde sidste fredag.

»Rapporten fra Sct. Hans Hospital besvarer på enhver måde vores spørgsmål og giver ikke anledning til kritik af den ansvarlige for forsøget,« forklarer rådets formand, landsdommer John Lundum.

Det var på baggrund af Ingeniørens artikler i sommer, at rådet havde bedt den ansvarlige overlæge på Sct. Hans Hospital, psykiatrifondens formand Jes Gerlach, om en redegørelse for forsøget, hvor seks aber blev påvirket med stoffet SKF 83822.

Jes Gerlach har selv beskrevet forsøget på denne vis i det videnskabelige tidsskrift Biological Psychiatry: »Dyrene fór rundt i buret og kastede sig mod tremmerne. Reaktionen nåede sit højdepunkt 30 min. efter indsprøjtningen. Efterfølgende kollapsede et af dyrene og gik i koma og døde nogle timer senere formentligt på grund af kraniebrud.«

De voldsomme bivirkninger blev videofilmet og fik lov at fortsætte i mindst 60 minutter, uden der blev grebet ind over for dyrenes lidelser. Senere er de overlevende aber brugt til nye forsøg. Det fik efterfølgende medlem af Rådet for Dyreforsøg, professor Axel Kornerup Hansen fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til at tage sagen op i rådet. Han mente umiddelbart, at »hvis et forsøg har været så voldsomt, at aben dør af kraniebrud, taler det for, at forholdene har været for dårlige.«

Ifølge dyreforsøgsloven er stærk smerte, intens angst eller anden intens lidelse altid forbudt. Men en sådan situation kan alligevel opstå af to grunde: Enten fordi forsøgsudøveren bevidst overtræder loven, eller fordi der opstår en uforudsigelig situation.

»Det var bestemt ikke godt, det som skete, men det var heller ikke sådan, at det kunne man have sagt sig selv. Og ifølge redegørelsen gjorde Sct. Hans Hospital, hvad man kunne for at lindre dyrets lidelser,« siger John Lundum, som begrundelse for »frifindelsen« af Sct. Hans Hospital.