SBI beder om hjælp: Fortæl os om dit tagkollaps

På Statens Byggeforskningsinstitut, der registrerer bygningskollaps, med henblik på at komme med vejledning i, hvordan sådanne kan undgås, mangler der konkret viden om denne vinters mange kollaps.

»Vi har i årevis efterlyst en indberetningspligt, når der sker sådan noget, men den eksisterer ikke«, siger seniorforsker Erik Steen Pedersen fra SBI.

Lige nu ringer han rundt efter oplysninger hentet fra aviser og websider og forsøger at få kontakt til kilder, der har kendskab til et tagkollaps. Men det er meget begrænset, hvad Erik Steen Pedersen kan få af oplysning. Der er intet overblik.

Læs også: Se kort: Her er danske tage kollapset - hjælp med at finde flere

»Disse kollaps koster samlet hundrede millioner af kroner. Det kunne være brugbart at finde ud af, om der er tale om en systemfejl i reglerne eller i konstruktionerne. Lige nu aner vi det ikke«, siger han.

Ing.dk har indledt en kortlægning ved at bede læsere om at komme med oplysninger om tagkollaps, som vi indtaster og offentliggør på et google-kort.

Vi udvider nu indsatsen sammen med SBI for at hjælpe med at gøre kortlægningen endnu mere præcis og brugbar. Dette sker ved, at man kan downloade og udfylde det skema SBI benytter til kortlægning af tagkollaps.

Efter snestormen i 2007 udarbejdede SBI en redegørelse om de dengang mange tagkollaps og redegørelsen førte til stramninger af byggereglerne.

Nu vil SBI gerne undersøge om de svigt, der sker nu, passer ind i det mønster, man så dengang.

En sådan undersøgelse baseres på indsamling af tilgængelige oplysninger. Afhængigt af den enkelte sag foretager SBI derefter et dybere spadestik i form af gennemgang af statiske beregninger, tegninger, tilstandsvurderinger etc..

Det foregår i første omgang ved, at SBI beder en registrant om at udfylde et skema med de oplysninger som er tilgængelige omkring et givet kollaps.

DOWNLOAD SKEMA HER

Send skemaet til Erik Steen Pedersens email (esp@sbi.dk)

SBI oplyser at oplysningerne ikke vil blive offentliggjort i en form, som kan påvirke afgørelsen af skyldsspørgsmål etc.