Samsøs havmøllepark klar til at producere

I disse dage kobles den første af Samsøs i alt 10 store havvindmøller på nettet og sættes i drift. Dermed er et ambitiøst projektet [-] som er en del af Samsøs planer om at blive en 100 pct. VE-drevet ø [-] blevet til virkelighed trods mange problemer. Sidst på måneden forventes hele parken at producere strøm.

Havmølleparken, som er placeret 3,5 kilometer syd for Samsø, består af 2,3 MW møller fra Bonus Energy. Det giver en samlet kapacitet på 23 MW og en årlig energiproduktion på 77,6 mio. kWh, hvilket svarer til elforbruget i knap 20.000 hustande.

Bag projektet står Samsø Havvind A/S, der udgøres af Samsø Kommune, Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Landboforening samt Erhvervsforum på Samsø, og selve møllerne ejes da også af Samsø Kommune med fem vindmøller, fire møller er købt af større investorer – heriblandt Difko – og en enkelt er en andelsmølle, splittet op i mange små andele.

Problemer med afmærkning

Projektet har været ramt af en del problemer – blandt andet omkring højden af møllerne, der er mere end 100 meter og derfor kræver afmærkning af hensyn til flytrafikken. En afmærkning, som Skov- og Naturstyrelsen var modstandere af af naturmæssige grunde.

Denne tvist blev løst via en energipolitisk aftale fra juni sidste år. Her blev der også åbnet mulighed for, at Samsø Havvind kunne søge dispensation fra en bestemt tidsfrist, som ellers ville have nedsat betalingen for vindmøllestrømmen ganske betragteligt og dermed true hele projektets finansiering. Derfor er havmølleparken sikret en rimelig økonomi, hvis man vel at mærke kommer i gang inden den 22 februar.

»Vi er blevet noget forsinkede af vejret især i december måned, men håber at nå det alligevel,« siger direktør i Samsø Havvind, Hans Bjerregaard og tilføjer, at man har mulighed for at søge dispensationen forlænget.