Sammenbrud i forhandlinger om eltog til Esbjerg

Forhandlingerne om elektrificering af jernbanelinjen Lunderskov-Esbjerg i 2015 er kortsluttet. VOK-partierne vil ikke acceptere regeringens forslag til finansiering, fordi det indebærer en langvarig udskydelse af dobbeltsporet mellem Vojens og Vamdrup.

Elektrificeringen af den vestligste strækning fra København til Esbjerg koster 1,2 milliarder kroner. Det ville give 719 mio. kr. at stille dobbeltsporet i Sønderjylland i bero og yderligere 100 mio. at droppe nye signaler på Grenå-banen. Disse to projekter er aftalt og finansieret i den brede 2020-trafikaftale (alle minus Enhedslisten) fra januar 2009.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) mener, at elektrificeringen er vigtigere og løser flere problemer end dobbeltsporet, som DB Schenker (tidligere Railion) advarer imod på grund af anlægsarbejdets store forstyrrelser og som gerne vil afvente Femernforbindelsen.

»Vi forhandler i øjeblikket en finanslov med et underskud på 96 milliarder kroner. Jeg har 200.000 kroner tilbage i infrastrukturfonden. Der er ikke penge. Hvis vi skal gøre noget, så er det omdisponeringer. Jeg kommer med fornuftige forslag til omdisponeringer og får et nej,« siger Henrik Dam Kristensen.

Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) kalder trafikministerens forslag for kannibalisering af allerede vedtagne projekter. Han fastholder, at udvidelsen til to spor i det nordlige Sønderjylland vil have stor betydning for persontrafikken til Sønderborg.

»Jeg forudser, at IC4 kører af sporet og bliver henvist til at være reservetog, dvs. vi skal satse på en fremrykket elektrificering. Det kan man ikke, hvis man skal plages med IC4-togene i de næste 35 år,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor er det dejligt at høre en fornuftig minister for engangs skyld!

Der er ikke flere penge og derfor må der omprioriteres. Hvor har manden dog ret! Lyder som en god ide at give elektrificeringen høj proritet IMHO.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Udtalt af Kristian Pihl Lorentzen:

»Jeg forudser, at IC4 kører af sporet og bliver henvist til at være reservetog, dvs. vi skal satse på en fremrykket elektrificering. Det kan man ikke, hvis man skal plages med IC4-togene i de næste 35 år«

Man vil ikke IC4 - men man vil gerne el-tog, men er ikke villig til at finde pengene til det - hvad vil man så ??

 • 0
 • 0

Udtalt af Kristian Pihl Lorentzen:

»Jeg forudser, at IC4 kører af sporet og bliver henvist til at være reservetog, dvs. vi skal satse på en fremrykket elektrificering. Det kan man ikke, hvis man skal plages med IC4-togene i de næste 35 år«

Man vil ikke IC4 - men man vil gerne el-tog, men er ikke villig til at finde pengene til det - hvad vil man så ??

Ja, Venstere ved præcis hvad de vil. De tager de danske togpassagerer som gidsler for at presse regeringen til at opgive betalingsringen.

 • 0
 • 0

Jyderne ved at Femer Bælt forbindelsen vil reducere dem til et trafik- og geopolitisk sideshow. Derfor de berygtede motorvejsstykker i Vendsyssel og denne insisteren på at dobbeltsporingen af banen gennem Sønderjylland ikke må udskydes; hvis udskudt til efter ibrugtagningen af Femer Bælt forbindelsen vil den formodentlig aldrig blive gennemført, på grund af det deraf følgende trafikfald.

 • 0
 • 0

For VOK partierne ville have stoppet ideen om den tåbelige betalingsring omkring for at at gå i forhandlinger. Der ikke tale om kortslutning, men at undgå at regeringen prøver at løbe fra tidligere aftaler, for at få indført en betalingsring der må betegnes at være et IC4 projekt, som vi her har diskuteret til hudløshed.......der er aldeles tåbeligt set i lyset af den offentlige trafiks åbenlyse mangler på kapacitet.

 • 0
 • 0

Ja, Venstere ved præcis hvad de vil. De tager de danske togpassagerer som gidsler for at presse regeringen til at opgive betalingsringen.

Aha, nu forstår jeg bedre. Hvis d.o. er tilfældet laver Venstre et godt stykke politisk arbejde. Hvis de bare prøver at tække nogle vælgere i det jyske er det en anden sag IMHO.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

25 km spor midt på Lars tynd**** mark. Godt gået i prioriteringen!

sæt dig ind i tingene først. der er altså andet end passagertransport...

http://www.atkins.dk/index.php?option=com_...

"Formålet med projektet er at øge kapaciteten for især godstog samt at opgradere hastigheden fra 120 til 160 km/t mellem Vamdrup og Vojens."

...det kan vel ikke være meningen at allerede vedtagne opgraderinger af infrastrukturen skal vente. så må man finde pengene et andet sted...

 • 0
 • 0

For mig at se handler det her ikke kun om et dobbeltspor på en mark i bunden af "den rådne banan", men om de spor, der i øjeblikket bærer den største jernbanebaserede godsforbindelse gennem Danmark til Tyskland. Det er ikke kun et jysk projekt, men er formentligt tænkt som et dansk projekt (Offtopic - om indbyggere fra KBH-området så vil medregnes i DK er en anden sag ;-) Det er humoristisk ment!!)

Jeg synes at kunne se en tendens til, at der fremadrettet skal transporteres mere skinnebåret gods både i og gennem Danmark. I køreplanerne for 2012 er der større fokus på godstrafikken, og flere kanaler bla. også til Ålborg er med i køreplanen. Og ja, der transporteres meget gods gennem det østligste Danmark til og fra Sverige, men indtil Femernforbindelsen står klar og der er styr på Storstrømsbroen, og tyskerne får nølet sig sammen til at lave deres regionalbane frem til tunnellen dobbeltsporet, vil det give en kapacitetsforøgelse til transittrafikken til Tyskland. Gods kan altså også godt komme fra Jylland og Fyn ;-)

Lad os erindre, at der er anlagt elektricificeret dobbeltspor fra Flensburg til Padborg, og at det her kun er på den danske side af grænsen, det kniber...

Og så kan pengene måske også findes ved omprioriteringer udenfor trafikministeriet, dvs. ved større omprioriteringer i finansloven tværministerielt - blot en tanke?

 • 0
 • 0

He he. Som vi allerede kan se her i debatten er omprioritering en svær kunst. Det er vel derfor at det altid ender med flere statslån og højere skatter.

Desværre er der en grænse for hvor stor gælden kan blive og hvor højt skatterne kan sættes. Også skal man rigtig til at lære det med omprioritering - i meget større stil end hvis man havde lært det tidligere. Se bare på Grækenland!

Mvh Steen

 • 0
 • 0

du har ganske ret i at det netop er en temmelig dum beslutning at sætte den strækning på tysklands odde (siger en fra kbh) på standby. deles pga. den står til at åbne i 2015 og femern først ~2020.

men måske er der håb endnu for en hurtigere elektrificering på lunderskov-esbjerg: http://www.b.dk/politiko/el-groent-lys-for...

 • 0
 • 0

men måske er der håb endnu for en hurtigere elektrificering på lunderskov-esbjerg: http://www.b.dk/politiko/el-groent-lys-for...

Hvis det er meningen at vi skal have vores CO2 udslip ned, er det lige til højrebenet at lægge en forbrugsafgift på de forkælde vognmænd og bruge pengene til at elektrificere jernbanen.

Go for it!

 • 0
 • 0

Hvis det er meningen at vi skal have vores CO2 udslip ned, er det lige til højrebenet at lægge en forbrugsafgift på de forkælde vognmænd og bruge pengene til at elektrificere jernbanen.

Go for it!

Kan Du ikke lige fortælle en gamling lidt om transport CO2?

 • 0
 • 0

Enig indfør de samme regler for lastbiler i Danmark som de har i Tyskland :) Og brug indtægterne derfra på at elektrificere jernbanen og når det er færdigt til, at vedligeholde den eksisterende infrastruktur.

 • 0
 • 0

Kan Du ikke lige fortælle en gamling lidt om transport CO2?

Det er helt simpelt: Hvis transporten foregår ved oxydering af fossile kul(-brinter) hentet op af jorden, påvirker det klimaet negativt.

El-tog kan køre på strøm fra vedvarende og ikke CO2-forurenende energikilder.

 • 0
 • 0

[quote]

men måske er der håb endnu for en hurtigere elektrificering på lunderskov-esbjerg: http://www.b.dk/politiko/el-groent-lys-for...

Hvis det er meningen at vi skal have vores CO2 udslip ned, er det lige til højrebenet at lægge en forbrugsafgift på de forkælde vognmænd og bruge pengene til at elektrificere jernbanen.

Go for it![/quote] Interessant valg af ord. Skal jeg gå ud fra at du "fredags troller" eller kaster lidt brænde ind til en god varm Fredags debat?? ;-)

For nu er jeg sikker på at der kommer gang iden!

Mvh S

 • 0
 • 0

Nej, det gør jeg faktisk ikke. Vognmændene har haft en helt uforholdsmæssigt skadelig effekt på de sidste 10 års trafikpolitik, takket være deres gode forbindelser i regeringen.

 • 0
 • 0

Korrekt, men det er en væsentlig del af forbindelsen til Esbjerg som ganske vist ligger nær den yderste revle.

Hvis den del bliver elektrificeret vil det frigøre dieseltog til at køre på djævleøen som åbenbart har højeste prioritet.

 • 0
 • 0

Hvis den del bliver elektrificeret vil det frigøre dieseltog til at køre på djævleøen som åbenbart har højeste prioritet.

Pointen er faktisk modsat: Man ville kunne køre elektrisk materiel, primært IR4, helt til Esbjerg og frigøre diesel materiel til de endnu ikke elektrificerede strækninger, primært alt nord for Fredericia.

 • 0
 • 0

yups, du skal ikke regne med de sjællandske pendlere ser andet end ME loks + dobbeltdækkervogne de næste mange år. så en elektrificering i jydeland vil faktisk primært være til gavn for... jyderne !

 • 0
 • 0

Ikke rigtigt. Den enkeltsporede strækning Vamdrup - Vojens ligger på den elektrificerede strækning (København -) Lunderskov -Sønderborg/Padborg, ikke på strækningen (København -) Lunderskov - Esbjerg, som allerede har dobbeltspor, men altså ikke er elektrificeret. Dobbeltsporing af Vamdrup - Vojens er altså uafhængig af elektrificering af Lunderskov - Esbjerg.

I øvrigt er strækningen Tinglev - Padborg også enkeltsporet (men har været dobbeltsporet).

 • 0
 • 0

Hvor mange villyarder var det, der skulle bruges på "fremskudte investeringer"? Ville det ikke være oplagt at tage af dem?

 • 0
 • 0

......at deres antikviteter er af en sådan kvalitet så de uden videre kan sættes på sporet og levere transport........og bremse kan de sørme også......og tænk de er lavet i Randers.

 • 0
 • 0

Tyskland har (havde) et tæt net af gratis motorveje. Det har (havde) en stærk økonomi. De katolske lande har et tæt net af betalingsmotorveje. De har svage økonomier. Fornylig har tysk administration, følgende princippet om at tyskerne er mindst lige så skyldige som katolikker, indført betaling på motorveje, og tysk økonomi ser nu heldigvis ud til at svækkes.

 • 0
 • 0

Tyskland har (havde) et tæt net af gratis motorveje. Det har (havde) en stærk økonomi. De katolske lande har et tæt net af betalingsmotorveje. De har svage økonomier.

Det har du helt misforstået, det er ikke motorvejene der giver en stærk økonomi, men derimod at landet har brug den sorte farve i sit flag.

Indrømmet, der er en alternativ teoridannelse der siger at det er fordi de ikke har forurenet deres øl.

En helt tredje og helt utroværdig teoridannekse kommer frem til det latterlige resultat at det er fordi deres undergrund er fyldt med kul og jernmalm.

Den slags ammestuehistorier er der naturligvis ingen der tror på, når alle ved at det drejer sig som religion og motorveje.

 • 0
 • 0

BaneDanmark modtager penge for alle de tog der kører igennem Danmark i transit. Desuden betaler DSB og ARRIVA også for at kører på BaneDanmarks skinner. Disse penge forsvinder ind i en stor fælleskasse i stedet for at blive brugt til investeringer i jernbanen. Men da alle pengene tjent af det offentlige ryger i denne fælleskasse kunne man kræve betaling af lastbilerne for at kører på danske veje, så der ville være lige konkurrence forhold for jernbane og vejtransport. Og pengene fra lastbilerne kunne så finansiere elektrificeringen af jernbanen.

 • 0
 • 0

Dobbeltsporing af Vamdrup - Vojens er altså uafhængig af elektrificering af Lunderskov - Esbjerg.

Netop, derfor er det fra minnisteren kun et "spin" for at sparke de borgelige partier ud af forhandlingerne. Logik er det i hvertilfælde ikke.

 • 0
 • 0

Netop, derfor er det fra minnisteren kun et "spin" for at sparke de borgelige partier ud af forhandlingerne. Logik er det i hvertilfælde ikke.

Det er det ikke - det er en mangeårig forlig - så den nuværende regering kan først sparke dem ud efter næste valg, hvis forliget bliver opsagt.

 • 0
 • 0

[quote]Netop, derfor er det fra minnisteren kun et "spin" for at sparke de borgelige partier ud af forhandlingerne. Logik er det i hvertilfælde ikke.

Det er det ikke - det er en mangeårig forlig - så den nuværende regering kan først sparke dem ud efter næste valg, hvis forliget bliver opsagt.[/quote]

Skal det tolkes som beslutningen om finansieringen af dobbeltsporingen Vojens-Vamdrup ikke bliver rørt?

 • 0
 • 0

Ligger de ikke på lager fra sidste gang det gik galt i folketinget ? De blev jo købt på uopsigelig kontrakt. Og kom nu i gang med at lave 25KV på alle strækninger i DK.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Netop, derfor er det fra minnisteren kun et "spin" for at sparke de borgelige partier ud af forhandlingerne. Logik er det i hvertilfælde ikke.

Det er det ikke - det er en mangeårig forlig - så den nuværende regering kan først sparke dem ud efter næste valg, hvis forliget bliver opsagt.[/quote]

Skal det tolkes som beslutningen om finansieringen af dobbeltsporingen Vojens-Vamdrup ikke bliver rørt?[/quote]

Hvis den bliver det, er der i hvert fald tale om noget af et forligsbrud fra regeringens side. Dobbeltsporet er en del af det meget brede trafikforlig fra 2009, som alle partier undt. EL og LA står bag.

 • 0
 • 0

Jo så det er burde, bare et spørgsmål om timeløn til arbejderne og maskinerne.

Det burde da være en oplagt opgave for Ingeniørens journalister at få undersøgt hos BaneDannmark!

Spørgsmål:

Hvad skal der til for at få elektrificeret strækningen Lunderskov- Esbjerg? Er der kun tale om betaling for arbejdstimer og maskinerne der skal bruges? Hvad vil det koste at elektrficere strækningen på 1 år og hvis det tager længere tid, da hvorfor tager det så lang tid? Lægger der master på lager, eller er de solgt eller brugt til andre projekter?

 • 0
 • 0

Ja, kan man blive andet end skuffet når man kikker i "Bagspejlet" over de sidste 20 år vanrøgt af jernbanen og dets infrastruktur.

Hele 2 gange har man undladt elektrificeringen pga diesel-tog og dernæst set det "spin" der har været omkring monopolets enevælde og ene gang i egen hønsegård.

Det ulideligt, at se politikerne skvalte og valt sig frem og tilbage mellem løsninger der enten kunne "personaliseres" eller blot var efter en populistisk afstikker i stedet for en helhedsløsning på området.

At den nuværende regering kun havde 3 sølle forslag til deres regeringsgrundlag for trafik og jernbane, anser jeg som virkelig et samfundsproblem - et træthedstegn!

Nu var mulighederne inden for rækkevidden, med hensyn til elektrificering og dobbeltbane udførsel i det Jyske og så lader man det hele ramle til gulvet, på 30 minutter med postulat om, at det er oppositionens skyld alt sammen, men samtidigt forglemmer deres egen hellige ko "Betalingsringen" - dette kan vi danske vælgere ikke lade være overhørig, enten så må dem der skaffede os IC4 på nakken erkende deres fejl og få det rettet op igen med elektrificering og nye tog - eller gå af..!

 • 0
 • 0

[quote]Tyskland har (havde) et tæt net af gratis motorveje. Det har (havde) en stærk økonomi. De katolske lande har et tæt net af betalingsmotorveje. De har svage økonomier.

Det har du helt misforstået, det er ikke motorvejene der giver en stærk økonomi, men derimod at landet har brug den sorte farve i sit flag. [/quote] Din teori opfylder kriteriet for falsificerbarhed. Det var jo godt. Den udnævner følgende lande til at have en stærk økonomi: http://en.wikipedia.org/wiki/Gallery_of_so... Afghanistan, Albanien, Angola, Antigua and Barbuda Bahamas, Belgien, Botswana, Brunei Chad Egypten, Estland, Tyskland, Iraq, Jordan, Kuwait, Libyen, Mozambique og jeg tror jeg stopper her.

Indrømmet, der er en alternativ teoridannelse der siger at det er fordi de ikke har forurenet deres øl.

Hvordan står det til med kinesisk øl?

En helt tredje og helt utroværdig teoridannekse kommer frem til det latterlige resultat at det er fordi deres undergrund er fyldt med kul og jernmalm.

Ligesom Ruslands.

Den slags ammestuehistorier er der naturligvis ingen der tror på, når alle ved at det drejer sig som religion og motorveje.

Jeg er meget imponeret over din viden om konstruktion af atombomber, lidt mindre over din viden om økonomisk geografi. Her er lidt begynder-læsning: http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinri... http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_List 'His influence among developing nations has been considerable. Japan has followed his model.[20] It has also been argued that Deng Xiaoping's post-Mao policies were inspired by List.[21]' http://en.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel

 • 0
 • 0

[quote]En helt tredje og helt utroværdig teoridannekse kommer frem til det latterlige resultat at det er fordi deres undergrund er fyldt med kul og jernmalm.

Ligesom Ruslands. [/quote] Hint: PHK er glad for ironi og sarkasme, da det udfordrer fornuft og fleksibel tankegang, samtidig med at budskabet kommer igennem med humor. Som regel er ironien så tyk at den egentlige underforståede holdning står klart, og den modsatte, skriftlige holdning punkteres på forhånd.

Det er beskæmmende at se oppositionen klamre sig til det figenblad at godstrafikken skal forbedres i 5 år indtil Femern-broen, på trods af kundens ønsker om ro.

 • 0
 • 0

For at udbygge strækningen til doppelspor imellem Vojens og Vamdrup er det planen at nedlægge al persontrafik imellem disse stationer i dagtimerne, således at forbindelsen fra resten af Danmark med persontog til Sønderborg og Padborg og Tyskland er indstillet i dagtimerne. Hvis dette er tilfældet skal denne udbygning stoppes straks, flyt pengene over til elektrificering imellem Lunderskov - Esbjerg, det er der et større behov for, hurtigst muligt.

 • 0
 • 0

Ved at fjerne noget af flaskehalsen får man plads til 6 tog mere i begge retninger. Hvor imod hvis man helt undlader vil der ikke være plads til flere tog end i vore dage.

 • 0
 • 0

Ved ikke om jeg gider den form for diskussionsniveau!!

Men 6 tog mere betyder 6 godstog mere imellem Tyskland og Sverige. Hvilket igen betyder, at lige præcis transit strækningen vil være istand til, at betale endnu mere af vedligeholdelsen (læs fælleskassen/ statskassen) for jernbanen i hele landet. Da godstog betaler for, at kører igennem landet.

 • 0
 • 0

transit strækningen vil være istand til, at betale endnu mere af vedligeholdelsen

Angående det eventuelle ekstra godsspor i Sønderjylland ; 1. Hvad er anlægsprisen ? 2. Hvad er indtægtstabet i anlægsperioden ? 3. Hvad er indtægtsstigningen fra anlægget er færdigt, til Femern står klar til at overtage en stor del af godstrafikken ? 4. Hvad er det lokale gods-indtægtstab i Sønderjylland i det øjeblik Femern overtager ?

 • 0
 • 0

Det er ikke lige 2 års spærring der er brug for igennem Sønderjylland. Så efter at have fået læst den melding er jeg nu imod metoden man vil gennemfører anlæggelsen af dobbelsporet på. Men det mangler stadig. Men hvis der ikke kan findes en bedre måde at lave projektet på da ser jeg hellere at der bliver elektrificeret, på strækningen imellem Lunderskov og Esbjerg, istedet.

http://www.bt.dk/danmark/to-aars-togkaos-m...

Det ville være rart med dybere artikler om projekterne og anlægsmetoder, så der kunne føres en langt mere nuanceret debat. For det er nemt at falde igennem fælderne, når der ikke er henvisninger til steder med flere oplsyninger.

 • 0
 • 0

Det der mangler er en begrundelse for at sporene skal krydse. Men igen uden at have adgang til BaneDanmarks planlægning, er det ikke muligt at se det logiske i spærringer i så lange perioder. Det skulle da lige være at de eksisternde spor også er nedslidte eller opgraderes til højhastighedstog.

 • 0
 • 0

[quote][quote]En helt tredje og helt utroværdig teoridannekse kommer frem til det latterlige resultat at det er fordi deres undergrund er fyldt med kul og jernmalm.

Ligesom Ruslands. [/quote] Hint: PHK er glad for ironi og sarkasme, da det udfordrer fornuft og fleksibel tankegang, samtidig med at budskabet kommer igennem med humor. Som regel er ironien så tyk at den egentlige underforståede holdning står klart, og den modsatte, skriftlige holdning punkteres på forhånd. [/quote] Altså at PHK i virkeligheden mener at landes økonomi er god, fordi deres undergrund er fyldt med kul og jernmalm, og derfor at Tysklands er det. Ja, den fattede jeg også. Og som eksempel på hvor hans teori slår fejl nævnede jeg Rusland, et land hvis undergrund er fyldt med kul og jernmalm men uden et net af gratis motorveje.

Det er beskæmmende at se oppositionen klamre sig til det figenblad at godstrafikken skal forbedres i 5 år indtil Femern-broen, på trods af kundens ønsker om ro.

Hvorfor dog det? Jyderne kæmper for jydernes interesser, det er da ikke noget mærkeligt i. Det beskæmmende er de anti-jyske halvracistiske bemærkninger her. Vi er trods alt i samme nation.

 • 0
 • 0

Og som eksempel på hvor hans teori slår fejl nævnede jeg Rusland, et land hvis undergrund er fyldt med kul og jernmalm men uden et net af gratis motorveje.

Hvornår blev "et net af gratis motorveje" målestokken for rigdom ?

Et sådant latterligt FDM kritier fordømmer jo for evigt Grønland til definitionsmæssig fattigdom, sammen med lande som Lichtenstein, Monaco og Luxembourg.

 • 0
 • 0

Jyderne kæmper for jydernes interesser

Egentlig ikke - Pihl-Lorentzen kæmper for Sønderjylland og måske visse københavnere (betalingsring), på bekostning af Vestjylland og af resten af landet. Og på bekostning af den primære kunde, DB : "Sporudvidelsen vil smadre godstransporten i Danmark. Man lukker af for, hvad der svarer til 450.000 lastbiler om året fra hele Skandinavien. Det vil skabe endnu mere pres på vejnettet og skabe en voldsomt øget forurening, forklarer DB Schenkers adm. direktør Stig Kyster-Hansen. Godsdirektøren frygter desuden, at det 760 mio. kr. dyre sporarbejde vil skade finansieringen af Femern-forbindelsen, fordi godsoperatører finder alternative løsninger til godstogstransport – også lang tid efter, at sporene i Sønderjylland åbner igen" (Jørgens BT-artikel)

Så fik jeg svar på mit spørgsmål nummer 1; anlægsprisen. Spørgsmål 1½ burde have været anlægsperioden; den er så 2 år selvom jeg synes det lyder af lang tid.

Konservativ anstændighed bør lægge afstand til Venstres manøvrer. Vejrhanen Dansk Folkeparti har lugtet lunten, og er ved at lægge an til mere samarbejde.

 • 0
 • 0

Spørgsmål 1½ burde have været anlægsperioden; den er så 2 år selvom jeg synes det lyder af lang tid.

Enig i at 2 år er langt tid, men er det også 2 års afspærring? Kortere driftsforstyrelser burde kunne planlægges.

 • 0
 • 0

2 års spærring

Det er ikke lige 2 års spærring der er brug for igennem Sønderjylland.

Enig..

Men når man ser på de planer og dynamisk kort der ligger på bane.dk over projekete er der ikke noget kryds.. ???

 • 0
 • 0

.

http://www.atkins.dk/index.php?option=com_...

"Formålet med projektet er at øge kapaciteten for især godstog samt at opgradere hastigheden fra 120 til 160 km/t mellem Vamdrup og Vojens."

...det kan vel ikke være meningen at allerede vedtagne opgraderinger af infrastrukturen skal vente. så må man finde pengene et andet sted...

Man må køre 160 km/t i dag mellem Vamdrup og Vojens.

 • 0
 • 0

[quote]Og som eksempel på hvor hans teori slår fejl nævnede jeg Rusland, et land hvis undergrund er fyldt med kul og jernmalm men uden et net af gratis motorveje.

Hvornår blev "et net af gratis motorveje" målestokken for rigdom ? [/quote] Jeg har ikke kaldt et net af gratis motorveje for målestokken for rigdom. Det er midlet til rigdom, dvs til høj produktion. Man kan ikke producere uden at transportere. Har det aldrig undret dig at bananer er dyrere i Anchorage end i Lagos?

Et sådant latterligt FDM kritier

FDM har ikke skrevet de referencer jeg gav og som jeg ikke tror du har læst.

fordømmer jo for evigt Grønland til definitionsmæssig fattigdom,

Uden papa Danmark og uden lokale råstofressourcer, ja. Fuldstændig rigtigt.

sammen med lande som Lichtenstein, Monaco og Luxembourg.

som er så små at de ville kunne falde gennem maskerne på ethvert anstændigt motorvejsnet. Ikke desto mindre har alle tre lande motorveje.

 • 0
 • 0

[quote]transit strækningen vil være istand til, at betale endnu mere af vedligeholdelsen

Angående det eventuelle ekstra godsspor i Sønderjylland ; 1. Hvad er anlægsprisen ?[/quote] Læs artiklen:

Det ville give 719 mio. kr. at stille dobbeltsporet i Sønderjylland i bero

Men det er nu ikke kun et godsspor. Samtidig bliver hastigheden øget fra 120 km/t til 160 km/t til gavn for passagertransporten.

Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti...

[i][b]Fakta[/b][/i]

[b]Formål:[/b] Udbygge og modernisere strækningen Vamdrup-Vojens så hastigheden for passagertog kan hæves til 160 km/t. Desuden øges kapaciteten og regulariteten.

[b]Hvordan:[/b] Der bygges et nyt elektrificeret spor på ca. 20 km.

[b]Budget:[/b] Projektet forventes at koste 700 mio kr.

[b]Forventet arbejdsperiode:[/b] Medio 2013 til medio 2015.

[b]Status på projektet:[/b] Projektet er på et forberedende undersøgelsesniveau og forventes endeligt besluttet af Folketinget i slutningen af 2011.

 • 0
 • 0

DSBs høringssvar fra 23. Juni 2011, da VK(O) var i regering : http://trm.dk/da/nyheder/2011/venstre+og+d... fra http://www.b.dk/politiko/to-aars-togkaos-m...

I svaret fremgår, at den nye linieføring ligger skiftevis til højre og venstre for den gamle (ligesom i politik ;) ). Jeg gætter på at det er for at få en mere lige bane til gavn for hastigheden. Men det er også et tungt projekt fordi det griber så dybt ind i det gamle banelegeme. Det kan sikkert gøres med mere hensyn til trafikken, men det vil nok gøre projektet endnu dyrere end de 720-760mio kr, og så er man blot endnu tættere på prisen for el til Esbjerg. Bane.dk ; Vamdrup-Vojens, kort og brochure : http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti...

Selvfølgelig skal der være 2 elektrificerede spor hele vejen fra Kolding til Hamburg; på Atkins-billedet er der endda sat elmaster op uden spor. Men det kan altså godt vente, især når det er så bøvlet.

 • 0
 • 0

Det er altså noget sludder at hastigheden skal hæves fra 120 til 160 km/t. Den er 160 i dag.

Foreløbig er dokumentationen som vist altså at den er 120 km/t. Hvis du kan finde dokumentation for at den er 160 km/t, vil vi kigge på det.

 • 0
 • 0

http://www.bane.dk/db/filarkiv/9522/Micros... s9-12 har jeg foreløbig talt 7 sideskifter mellem øst og vest (det står lidt uklart) - på en strækning skal det gamle spor også flyttes til siden for at holde farten. Det er muligt at nuværende hastighed er 160 km/t, men når begge spor anlægges kan det knibe med at overholde kravene til sideacceleration i svingene, og det kan være derfor at man laver så mange sideskift.

 • 0
 • 0

Foreløbig er dokumentationen som vist altså at den er 120 km/t. Hvis du kan finde dokumentation for at den er 160 km/t, vil vi kigge på det.

Hvis Bane Danmarks oplysninger kan anses som gyldig dokumentation, så se på http://www.bane.dk/db/filarkiv/6047/Bilag_...

Vamdrup - Vojens: 160 km/t Vojens - Tinglev : 180 km/t Tinglev - Padborg : 120 km/t

 • 0
 • 0

[quote] Foreløbig er dokumentationen som vist altså at den er 120 km/t. Hvis du kan finde dokumentation for at den er 160 km/t, vil vi kigge på det.

Hvis Bane Danmarks oplysninger kan anses som gyldig dokumentation, så se på http://www.bane.dk/db/filarkiv/6047/Bilag_...

Vamdrup - Vojens: 160 km/t Vojens - Tinglev : 180 km/t Tinglev - Padborg : 120 km/t[/quote]

Selvfølgelig kan Banadanmarks oplysninger tages for gode varer. De er infrastrukturforvaltere.

 • 0
 • 0

http://www.bane.dk/db/filarkiv/9522/Micros... s9-12 har jeg foreløbig talt 7 sideskifter mellem øst og vest (det står lidt uklart) - på en strækning skal det gamle spor også flyttes til siden for at holde farten. Det er muligt at nuværende hastighed er 160 km/t, men når begge spor anlægges kan det knibe med at overholde kravene til sideacceleration i svingene, og det kan være derfor at man laver så mange sideskift.

Jeg tror du misforstår meningen med sideskiftene. Det er den nye banes trace som skifter side i forhold til den nuværende trace. De nye spor kommer til ikke til at flagre fra side til side, men vil nogen steder forløbe i den gamle banes trace og andre steder i den nye trace.

 • 0
 • 0

http://www.bane.dk/db/filarkiv/9524/Micros... Resumé side 6 : "Anlægsarbejderne antages at medføre relativt store gener for gods- og passagertrafikken. Som en følge heraf foreslås passagertrafikken erstattet af busser i byggeperioden medens godstrafikken holdes tilbage i dagtimerne for så at blive genoptaget på strækningen i aften og nattetimerne. Anlægsarbejderne forventes udført i dagspærringer samt weekendspærringer. I forbindelse med højtider vil der forekomme spærringer af banen"

Detaljer side 13-16 : "lukket for passagertrafik fra den 23. marts 2013 og åbnes igen den 14. december 2014."

BaneDKs oversigtskort er blot et oversigtskort, ikke et detaljekort.

Dokumentation kan du finde på Banedanmarks hjemmeside. Søg på TIB og strækning 26

Nu var det din påstand og dermed din opgave at dokumentere det, men jeg er med på at nuværende hastighed er 160 km/t. Det ændrer imidlertid IKKE ved at : "Projektet for udbygningen har til formål at udvide kapaciteten og opgradere hastigheden til 160 km/t ved at etablere et 2. spor ved siden af det eksisterende spor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens." ifølge http://www.bane.dk/db/filarkiv/9524/Micros... side 6. Bemærk; "opgradere til 160 km/t".

Årsagen står ikke direkte, men hænger som nævnt nok sammen med sideskifterne; at man udretter dobbeltbanen til at begge spor kan holde 160 km/t (måske endda mere?). Jeg er med på at man holder strengt på at holde sit spor med høj hastighed uden at krydse modkørendes spor ;)

 • 0
 • 0

Bustransport i 20 mdr, for passagerer er ikke uoverkommeligt og "kun" begrænsninger på godstrafikken i dagtimerne, weekender og højtider. :-) Der kører i forvejen hurtigbusser Vejle-Kolding-Haderslev-Aabenraa-Sønderborg, så ekstra ture og forbindelse Haderslev-Vojens vil fint supplere. En skam den gamle Haderslev-Vojens trace er tilgroet, ellers var det oplagt.

 • 0
 • 0

Hvis Vojens-Vamdrup udskydes til efter Femerns åbning, er der måske også den mulighed at man i mellemtiden kan opgradere Bramming-Tønder-banen (nord) til godsvægt, og så enten genåbne Bylderup-Bov-banen (øst) mellem Tønder og Tinglev, eller sende godset videre gennem Tyskland til Niebüll-Flensburg eller nogle af de mange andre vest-øst-baner sydpå i det omfang disse baner tillader det. http://maps.google.dk/?ll=54.891616,9.0438...

Derved kan godstrafikken fortsætte uhindret med kun små forsinkelser, og Vojens-Vamdrup kan effektivt udbygges nat og dag, eller tillade en vis passagertrafik. Den sønderjyske trafik får et vedvarende løft, og sporarbejdet får et bedre forløb.

 • 0
 • 0

Det er ikke lige 2 års spærring der er brug for igennem Sønderjylland. Så efter at have fået læst den melding er jeg nu imod metoden man vil gennemfører anlæggelsen af dobbelsporet på. Men det mangler stadig. Men hvis der ikke kan findes en bedre måde at lave projektet på da ser jeg hellere at der bliver elektrificeret, på strækningen imellem Lunderskov og Esbjerg, istedet.

http://www.bt.dk/danmark/to-aars-togkaos-m...

Det ville være rart med dybere artikler om projekterne og anlægsmetoder, så der kunne føres en langt mere nuanceret debat. For det er nemt at falde igennem fælderne, når der ikke er henvisninger til steder med flere oplsyninger.

Her er Banedanmarks egen hjemmeside (pdf-fil) der systematisk beskriver de trafikale gener:

http://www.bane.dk/db/filarkiv/9524/Micros...

Jeg kan ikke garatere for at der skulle være kommet yderligere materiale. Men jeg kan ikke lige finde det.

 • 0
 • 0

Tinglev - Tønder er knap befarbar, og hverken den, Tønder - Bramming eller (Esbjerg -) Bramming - Lunderskov er elektrificerede. Godstransittogene mellem Tyskland og Sverige kører med elektrisk traktion.

 • 0
 • 0

http://www.bane.dk/db/filarkiv/9524/Micros... 'I forbindelse med projekteringen har det været undersøgt, om trafikken på banen kunne omlægges til andre jernbanestrækninger. Eneste mulighed er, at omlægge trafikken til at køre via Bramming-Tønder og videre til Niebull i Tyskland. Kapaciteten på denne strækning er væsentlig lavere og der er sat en vægtbegrænsning i togvægten på 955 ton. Denne alternative rute anses derfor for en nødløsning med meget begrænset kapacitet.'

Se i øvrigt http://www.postvagnen.com/forum/index.php?...

DB Schenkers syn på sagen http://trm.dk/da/nyheder/2011/venstre+og+d...

DSBs syn på sagen http://trm.dk/da/nyheder/2011/venstre+og+d...

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?...

 • 0
 • 0

. Kapaciteten på denne strækning er væsentlig lavere og der er sat en vægtbegrænsning i togvægten på 955 ton. Denne alternative rute anses derfor for en nødløsning med meget begrænset kapacitet.'

Begrænsningen er underlig. Længde og metervægt er afgørende parametre.

 • 0
 • 0

Efter at have læst DB Schenkens og DSB's høringssvar er der da for mig ingen tvivl. Det glæder INGEN at lave det dobbeltspor nu. Der er ingen - ud over Kristian Pihl Lorentzen - der ser nogen fidus i at lave den udbygning nu. Måske direktøren for DB Schenken skulle invitere hr. Pihl Lorentzen til et opklarende møde?

 • 0
 • 0

Var det ikke mere oplagt at elektrificere nordpå mod Århus og Ålborg først? Der er vel mere trafik nordpå og dermed mere udbytte af investeringen?

 • 0
 • 0

Var det ikke mere oplagt at elektrificere nordpå mod Århus og Ålborg først? Der er vel mere trafik nordpå og dermed mere udbytte af investeringen?

Signalsystemet til esbjerg er gjort klar, det er det ikke nord på.

 • 0
 • 0

Efter at have læst DB Schenkens og DSB's høringssvar er der da for mig ingen tvivl. Det glæder INGEN at lave det dobbeltspor nu. Der er ingen - ud over Kristian Pihl Lorentzen - der ser nogen fidus i at lave den udbygning nu. Måske direktøren for DB Schenken skulle invitere hr. Pihl Lorentzen til et opklarende møde?

Mon ikke det efterhånden er gået op for Venstre, at man ved torsdagens 'manøvre' har skudt sig selv i foden - begge fødder.

Argumentet for IKKE at flytte pengene til Lunderskov - Esbjerg, blev fuldstændigt sønderskudt ved DSB's og DB's høringssvar. Resultat kan, hvis Venstre stædigt holder fast i planerne, blive at der ikke længere er behov for dobbeltsporet når det er bygget færdigt, fordi kunderne er forsvundet.

 • 0
 • 0

Resultat kan, hvis Venstre stædigt holder fast i planerne, blive at der ikke længere er behov for dobbeltsporet når det er bygget færdigt, fordi kunderne er forsvundet.

Hvad Venstre holder fast i eller ej, er uvedkommende. Men skulle der ikke være et behov for dobbeltspor fra Flensborg til Kolding, hvor Vojens-Vamdrup er en del af? Hvorfor skulle kunderne forsvinde, og hvorhen?

At neddrosle den sydgående infrastruktur i det sydjyske, er kun at forarme landsdelen igen. Området er ingen blindtarm i Danmark, men et aktivt erhvervsområde.

 • 0
 • 0

At neddrosle den sydgående infrastruktur i det sydjyske, er kun at forarme landsdelen igen. Området er ingen blindtarm i Danmark, men et aktivt erhvervsområde.

Personligt ville jeg seriøst overveje at vente med at rive forbindelsen til Det Sydlige Udland over, indtil jeg var færdig med at bygge en anden forbindelse derned, således at kaos blev begrænset til noget man kunne leve med.

Uheldigvis ville det naturligvis forudsætte en gennemtænkt og sammenhængende trafik-plan, så Storstrømmen ikke forpurrer den slags tænkning.

 • 0
 • 0

Uheldigvis ville det naturligvis forudsætte en gennemtænkt og sammenhængende trafik-plan, så Storstrømmen ikke forpurrer den slags tænkning.

Det havde jeg nær glemt, at den del af planen var "glemt".

Tak

 • 0
 • 0

For Venstre er det et klart mål at få eltog til Esbjerg hurtigst muligt, så der fra 2015 kan ske en aflastning af DSB's fortvivlede materielsituation. Men løsningen er ikke at kannibalisere i indgåede trafikaftaler. Og lad os nu slippe for de politiske abespil om forhandlingssammenbruddet, der kører i medierne. Venstre har sammen med De Konservative og Dansk Folkeparti foreslået, at transportministeren snarest inviterer til genoptagelse af forhandlingerne om elektrificering til Esbjerg. Vi foreslår, at finansieringen kan ske via OPP - noget som SRSF-regeringen selv slår til lyd for i regeringsgrundlaget. I lyset af de knappe midler i infrastrukturfonden er det selvsagt oplagt at få OPP på banen i en fart. Ikke mindst i forhold til en omfattende elektrificering landet over de næste 15-20 år, startende til Esbjerg frem mod 2015. IC4 kommer næppe til at spille nogen hovedrolle på de danske baner, selvom statsministeren holder fast i de skandaleramte tog. Derfor haster det med en PLAN B. Lad os nu komme væk fra det taktiske spilfægteri i pressen. OPP er vejen frem - på banen!

 • 0
 • 0

Der er hårdt brug for et dobbeltspor i Sønderjylland. Derimod er der ikke brug for stop af banedriften ifm anlægsarbejdet. Derfor er det en ommer til Banedanmark. Indret projektet, så udvidelsen kan gennemføres uden alvorlige forstyrelse af togdriften - det gælder både mht gods og passager. Bemærk, at der i høringssvarende IKKE stilles spørgsmål ved behovet for dobbeltsporet. Det er udsigten til driftsforstyrrelser, der naturligt nok ankes over. Og derfor skal projektet laves om.

 • 0
 • 0

For Venstre er det et klart mål at få eltog til Esbjerg hurtigst muligt, [...]

Hvorfor gjorde I så ikke noget ved det de 10 år I havde regeringsmagten ?

En udmelding som den du kommer med her er nærmest tåkrummende pinlig at høre på, i lyset af hvor meget og hvor tilbundsgående Venstre har sjoflet alle former for offentlig transport i hele sin regeringsperiode.

En passende første udmelding havde været "Undskyld!"

Poul-Henning

 • 0
 • 0

OPP ja det lyder fint, men hvem er det der skal betale afdragene når f.eks. ATP har lagt 1,2 mia? de gør det næppe gratis.

Hvorfor har i gang på gang nedstemt enhedslistens forslag om elektrificering Lundeskov - Esbjerg de seneste år?

 • 0
 • 0

Der er jo ikke nogle der siger behovet ikke er der, men vent dog de 5 år til østersøforbindelsen står klar. Så i ikke slår den sidste rest af godstransporten på banen ihjel undervejs.

 • 0
 • 0

Derimod er der ikke brug for stop af banedriften ifm anlægsarbejdet. Derfor er det en ommer til Banedanmark. Indret projektet, så udvidelsen kan gennemføres uden alvorlige forstyrelse af togdriften - det gælder både mht gods og passager. ... Det er udsigten til driftsforstyrrelser, der naturligt nok ankes over. Og derfor skal projektet laves om.

BaneDanmark har gjort et stort stykke arbejde for at lave et svært kompromis mellem drift og økonomi i Vamdrup-Vojens projektet - mener Pihl-Lorentzen at det på nogen måde kan gøres BÅDE billigere og bedre, eller er Pihl-Lorentzen villig til at betale mere for projektet ?

Hvilket antal af sporforlægninger på strækningen mener Pihl-Lorentzen er foreneligt med ønsket om bedre drift i byggeperioden sammen med tålelig økonomi i projektet ? Der er i herværende projekt cirka 7 sporforlægninger som griber hårdt ind i driften i byggeperioden.

Eller ønsker Pihl-Lorentzen ingen sporforlægninger, således at max. hastighed på strækningen efter projektet nedsættes fra 160 til 120 km/t fordi sporet ikke længere udrettes ?

Eller handler det om at Pihl-Lorentzen ønsker at sparke projektet til hjørnespark og genberegning hos BaneDanmark, så den nuværende storm kan rides af indtil Københavns betalingsring er forhindret ?

 • 0
 • 0

Hr. Kristian Pihl Lorentzen

Vi er fuldstændig enige om, at der er brug for en dobbeltsporet strækning igennem HELE Sønderjylland. Men hvis budgetet overskrides ved, at ændre på byggemetoden for, at undgå sporspærring i 1 år, vil det være bedre for jernbanedriften i Danmark som helhed, at der istedet bruges penge på elektrificering på strækningen imellem Lunderskov og Esbjerg. Sådan at brugen af ER4/IR4 kan optimeres. Som du kan se i tidligere indlæg fra min side, er jeg stor fortaler for den dobbeltsporede strækning igennem Sønderjylland. Men jeg kan også se, at det er bedre for passagerne, at der elektrificeres der hvor strækningen er klargjort til det. Dog burde det allerede være gjort, da der alligevel var sporspærringer i forbindelse med fornyelsen af sporene på strækningen i 2011. Men da politikerne ikke prioritere jernbaneopgradering på samme niveau, som nybygning af motorveje, var dette ikke muligt.

Som trafikordfører burde du også være med til, at droppe IC4 (MG)projektet og IC2 projektet, da det nu viser sig, at der skal bruges endnu flere penge på dette projekt, uden sikkerhed for, at projektet nogensinde bliver andet end et stort økonomisk hul, hvor pengene forsvinder. I 2009 ville det have kostet 5 milliarder at skrotte, men nu taler vi om 3 milliarder. Når der ses bort fra leje af erstatningsmateriel.....som burde være købt, istedet for lejet. I det dobbeltdækkervognene giver den ønskede kapacitet langt bedre, end samme antal IC3(MF) sæt på de strækninger.

Med venlig hilsen

Jørgen Rasmussen

 • 0
 • 0

Der er hårdt brug for et dobbeltspor i Sønderjylland. Derimod er der ikke brug for stop af banedriften ifm anlægsarbejdet. Derfor er det en ommer til Banedanmark. Indret projektet, så udvidelsen kan gennemføres uden alvorlige forstyrelse af togdriften - det gælder både mht gods og passager. Bemærk, at der i høringssvarende IKKE stilles spørgsmål ved behovet for dobbeltsporet. Det er udsigten til driftsforstyrrelser, der naturligt nok ankes over. Og derfor skal projektet laves om.

Allerførst vil jeg komplimentere KPL for at melde sig i debtatten, så vi får argumentationen direkte ind. Alle er åbenbart enige om at det vil være at stor betydnign at gennemføre elektificeringen Lunderskov-Esbjerg nu. Regeringen foreslår så en omprioritering mellem projekter i trafikpuljen. Det er problematisk, at KPL benytter det negativt ladede ord 'kannibalisering' for oprioritering, for i en tid med begræsnede ressourcer skulle man mene, at det var politikeres fornemste opgave at prioritere. Selv ville jeg nok mene, at der var andre projekter end netop dobbeltsporet, man kunne have sat bag i køen, der er f.ex. en del motorvejsprojekter,d er ikke er behov for, hvis og når det lykkes at styre trafikvæksten fra personbilkørsel til kollektiv transport som forudsat af partierne i forbindelse med Infrastrukturplanens behandling. Men nu er focus atlså på et andet jernbaneprojekt, dobbeltsporet Vamdrup-Vojens. Persontrafikken her er i den statslige trafikplan beregnet til 0,9 mio rejsende i 2006, hvor den på andre enkeltsproede stræknigner som Skanderborg-Silkoborg og Odense-Ringe er 1,1 mio. På Vordingborg Nykøbing F er den endog 1,5 mio rejsende. Så for persontrafikken er behovet ikke så stort igen. Derimod kunne godstrafikken give et behov. Men vi skal være opmærksomme på, at langt hoveparten heraf omlægges til Fehmern fra 2020 og desuden gælder det, at det har en meget begrænset virkning at udbygge til dobbeltspor for godskapaciteten, fordi kapaciteten på banen syd for Padborg er så ringe. Specielt er flaskehalsen ved passage af Kielerkanalen i Rendsburg meget snæver. Hvis man får en byggeperiode i 2013-2014 vil man altså mærke problemerne i byggeperioden fuldt ud, men det er begrænset, hvor meget gavn man vil få af det i 2015-2020, hvor Fehmern fjerner behovet. Måske kan generne i byggeperioden formindskes, men det vil givetvis også betyde, at projektet forlænges og fordyres. Så der er alt mulig grund til at udskyde projektet til efter Fehmern. Så kan togtrafikken gennem Tyskalnd opretholdes også i byggeperioden ved at sende tog fra Jylland over bælterne til Fehmern.

 • 0
 • 0

Så der er alt mulig grund til at udskyde projektet til efter Fehmern. Så kan togtrafikken gennem Tyskalnd opretholdes også i byggeperioden ved at sende tog fra Jylland over bælterne til Fehmern.

Den rute er lidt uklar! Hvilke byer forbindes fra Jylland til Fehmern? Hvorfor er det afgørende for Tyskland? Det lydre mere som en omvej.:-)

 • 0
 • 0

Den rute er lidt uklar! Hvilke byer forbindes fra Jylland til Fehmern? Hvorfor er det afgørende for Tyskland? Det lydre mere som en omvej.:-)

Nej Fehmern bliver en genvej, den overvejende del af godstrafikken på danske skinner er transit fra Sverige

 • 0
 • 0

[quote] Den rute er lidt uklar! Hvilke byer forbindes fra Jylland til Fehmern? Hvorfor er det afgørende for Tyskland? Det lydre mere som en omvej.:-)

Nej Fehmern bliver en genvej, den overvejende del af godstrafikken på danske skinner er transit fra Sverige[/quote]

Aha! Trafikken fra Tyskland opretholdes ved at flytte trafik fra 1. Slesvig - Jylland - Ll. bælt - Fyn - St. Bælt til 2. Fehmern - Lolland/Falster - St. strøm

Begge ruter betjenes af broer fra Staunings tid og enkeltspor. Det har derfor ikke været udøvet rettidigt omhu i snart 20 år. Fra Norge, Sverige til Tyskland er særlige godsruter fra Göteborg, også farligt gods. Det er altså kun Danmark der sejles udenom.(Eller igennem)

 • 0
 • 0

Måske er politikerne endelig ved at indse, at det danske jernbanenet og dets statslige personbefordrende instans og operatør er ved, at nå et mål der ligger under anstændighed, lavere og længere kan vi ikke byde passagerne, pendlerne, kunderne, turisterne og ikke mindst vores anseelse i udlandet lider også under dette, vi er til grin og beskuelse - i den forkerte retning, desværre.

Min opfordring til politikerne er, at få elektrificeret hurtigst muligt og indkøbt noget nyt tog-materiale, så vi kan få tømt vores veje lidt for bilisme og stress i trafikken.

Det er egentligt ikke så svært og det koster lidt, men pengene kommer ind igen og garanteret før tid hvis vi satser nu og målrettet - min opfordring er derfor, at oppositionen går tilbage til jernbaneforliget og genoptager forhandlingerne straks, det ville klæde alle farver på Christiansborg, at få noget seriøst jernbane nu, for Danmark´s skyld.!

 • 0
 • 0

oppositionen går tilbage til jernbaneforliget og genoptager forhandlingerne straks

Ja, spørgsmålet er på hvilke vilkår - er oppositionen villig til at genforhandle den gamle aftale og prioritere el til Esbjerg højere end ombygning af spor i Sønderjylland ? Er regeringen villig til at forhandle om OPP til Esbjerg ?

Skal disse forhandlinger have noget som helst at gøre med betalingsring i København ?

 • 0
 • 0

Først vil jeg lige angribe venstre for at de har haft 10 år til at lave dette arbejde men det er bare blevet til intet.

Nå men tilbage til det manglende dobbeltspor, jeg vil tillade mig at henlede på en udenlandsk strækning der skulle udbygges til dobbeltspor nemlig strækningen over Tauen pass i Østrig, jeg ved godt der også ligger noget bjerg i vejen hist og her. Men når man jævne mellemrum har kørt der, har man set nå nu er de færdige her og et par år efter aha det er færdigt og vi kører der nu er man igang et andet sted. Jeg vil derfor foreslå at man laver i etapper f.eks der hvor det er lettere at etablere???? Start med etappen Farris-Sommersted og tage stykket i drift, herefter vil man kunne etablere deletappen Sommersted-Vojens og til sidst Farris-Vamdrup nå det kan lade sig gøre når man laver ny motorvej f.eks omkring Bording Silkeborg kunne det vel også lade sig gøre på jernbane.

Med venlig hilsen

Bent Jensen

 • 0
 • 0

Hr. Kristian Pihl Lorentzen

Da jeg håber du stadig følger debatten, håber jeg du kan besvare følgende!

Noget der undrer mig er, at man som ejer har taget overskuddet fra DSB i årene 2002 til 2010 uden at bruge pengene til at investere i jernbanerne, som for eksempel i elektrificering af jernbanerne. 5.9 milliarder burde have været et beløb der kunne have elektrificeret Strækningerne både imellem Lunderskov og Esbjerg samt imellem Fredericia og Århus. Men istedet lader det til at man har givet 10 milliarder til transportområdet hvor af det hed sig at de penge skulle gå til jernbanen, men i virkeligheden gik kun 4 milliarder tilbage til jernbanen. Men det kom næsten til at lyde som om det var eksta penge. Dog ser det ud til at sandheden var at det var jernbanens egne penge de fik tilbage minus 1.9 milliarder som istedet gik til nye motorveje istedet for at gøre det offentlige transport bedre. Er dette korrekt forstået eller misforstår jeg tallene? Hvorfor er det at staten ikke bruger de penge som DSB tjener , nu staten er ejer af DSB, til at forbedre jernbanen? Nu har vi ventet på opgradering af jernbanen siden 1980, så hvorfor ikke bruge jernbanens penge der hvor de gavner?

Kilde: http://www.b.dk/danmark/regeringen-snupper...

Med venlig hilsen

Jørgen Rasmussen

 • 0
 • 0

Specielt er flaskehalsen ved passage af Kielerkanalen i Rendsburg meget snæver.

Rendsburger Hochbrücke har været en flaskehals i en del år. Men broen er blevet renoveret far A-Z de sidste ca. 10 år. Så nu er den klar til godstog i begge spor hvis disse ikke har for stor en metervægt.

Ved enkeltsprodrift må godstoget have en metervægt på 8,0 t/m og ved dobbeltsporsdrift må metervægten være 6,4 t/m.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rendsburger_H...

 • 0
 • 0

så hvorfor ikke bruge jernbanens penge der hvor de gavner?

Staten henter penge hvor pengene er (var) - så kan man diskutere rimeligheden i kilder og beløb. Jeg læser det som netto 1,7 mia kr fra DSB til staten de sidste 9 år - det er mere end prisen på Esbjerg-elektrificeringen.

Politikens artikel fra 2010 : http://www.i.pol.dk/erhverv/article1130095... "Professor Bent Greve siger, at regeringen har trukket mere ud, end EU kræver" AEs artikel : http://www.ae.dk/analyse/vk-regeringen-mal... AEs analyse : http://www.ae.dk/files/AE_VK-regeringen-ma... De 4 mia kr i akkumulerede statstilskud til DSB kan jeg ikke se i AE-analysen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten