Samlet opposition: Regeringen vil brænde for meget af vores affald af

Regeringen og oppositionen er uenige om hvorvidt EU-målet for genanvendelse af affald skal være 60 eller 65 procent i 2030. Illustration: Komtek

Regeringen måtte nøjes med støtte fra Dansk Folkeparti i sit forsøg på at gøre kravene til, hvor meget affald Danmark skal genanvende, slappere, end EU-Kommissionen lægger op til.

En samlet opposition var på et møde i Folketingets Europaudvalg i fredags imod, at Danmark vil nøjes med et krav om 60 procent genanvendelse i 2030, hvor kommissionen har lagt op til 65 procent.

Danmark har en lang tradition for at afbrænde husholdningsaffald og på den måde konvertere det til fjernvarme, men det var ikke tilstrækkelig argumentation for oppositionen.

»Det er matematisk uambitiøst. EU-parlamentet foreslår 70 procent genanvendelse i 2030, kommissionen foreslår 65 procent, og regeringen går efter rådskompromisforslaget på 60 procent,« kritiserede Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Danmark kan nemt nå 60 procent

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener til gengæld, at det er mere realistisk at nøjes med at genanvende 60 procent af affaldet, hvis EU-landene skal blive enige om en fælles løsning.

»Det er matematisk uambitiøst, men det er politisk ambitiøst. (...) Regeringen er præget af grøn realisme og grøn optimisme, men ikke grøn naivisme,« lød Esben Lunde Larsens svar.

Genanvendelsen i over halvdelen af EU-landene ligger under 35 procent, mens vi i Danmark lå på 45 procent i 2014.

Danmark har øget genanvendelsen af affald med ét procentpoint årligt siden år 2000, hvilket betyder, at målet om at nå 60 procents genanvendelse i 2030 for Danmarks vedkommende vil ske ved en uændret stigningstakt.

Samfundsgevinst ved 65 procent

Klima- og energiordfører Jens Joel Nielsen (S) og tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S) fremhævede den samfundsøkonomiske gevinst på 21 millioner kroner og husholdninger og virksomheders gevinst på 92 millioner kroner ved et 2030-mål på 65 procents genanvendelse. Tallene er udregnet af DTU og Miljøstyrelsen.

Esben Lunde Larsen hæftede sig derimod ved, at gevinsten formindskes fra 80 millioner til 20 millioner kroner ved at gå op fra 60 procent til 65 procent, fordi ”vi skal have fat i hele bioområdet”: »Derfor er der ingen økonomisk gevinst ved det.«

Jens Joel Nielsen fik ikke lokket miljøministeren til at løfte fligen for, om regeringen vil opstille et hjemligt mål på 65 procent genanvendelse uafhængigt af de aktuelle forhandlinger i EU.

»Det er et forhold, som jeg har haft overvejelser omkring. Vi har som land evnet at øge genanvendelsen én procent om året. Vi er optaget at genanvende mere. Hvorvidt der skal være hjemlige målsætninger er ikke noget, der vedrører dette samråd. Det afgørende er, at vi kan vise en vej i forhold til hvad andre også kan komme til at gøre,« svarede Esben Lunde Larsen.

Kæmpe mængder affald deponeres i EU

Udover genanvendelsmålet er kernen i affaldspakken en nedbringelse af deponeringen til 10 procent i 2030.

Halvdelen af EU's medlemslande deponerer over 50 procent af husholdningsaffaldet. Til sammenligning deponeres kun omkring halvanden procent af det husholdningslignende affald herhjemme.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Intet land og ingen virksomhed er nogensinde blevet førende ved at gå efter "laveste fællesnævner". Vi har set, hvordan ambitiøse teknologiske mål kan skubbe udviklingen fremad, men regeringen og DF ønsker åbenbart ikke fremtidig dansk førerposition på miljøområdet. Tænk at regeringen og DF ikke engang er så ambitiøse som et flertal i EU Parlamentet. I Grindsted (Billund Kommune) laver de biogas af det biologiske affald og spildevandet. Hvorfor kan alle kommuner ikke bare efterligne "best practice" uden benspænd fra Folketingets flertal og forbrændingsindustrien?

 • 0
 • 0

Så forudsætter det vel at genanvendelsestal fra EU er sammenlignelige. Eller skal danmark, som på landbrugsområdet, bede om at benytte en særlig striks fortolkning? Ligesom vi er endt med sorteper på klimamål, idet alt før 2005 negligeres fordi de andre lande intet har foretaget sig. Førerposition min bare! Hvis det er det vi skal, så meld ud at vi skal ud af EU, fremfor at yppe kiv.

 • 0
 • 0

Det er da helt fint hvis vi ikke vinder kilokonkurrencen.

Lad os da hellere være de bedste til at udvælge og effektivt genanvende eller genbruge den del af affaldet, der giver mening at genbruge. ... og demonstrere fornuft nok til at undlade at genbruge de dele af affaldet, hvor det skader miljøet mere end hvis vi lod være. Selv de dele, der vejer meget og dermed skader placeringen i kilokonkurrencen.

Vi skal ikke blindt forveksle ræset mod de 65% af kiloene med miljøhensyn.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg husker tilbage, så har indlæg på indlæg her på ing fortalt den samme bedrøvelige historie siden engang ~2008. Samt der har været mange indlæg vedrørende affald/kraftvarmes urealistiske, oppustede[1] forventninger til fremtidens affaldsmængder[1] - men ingen gad lyttede.

Derudover iværksatte den forrige regering[2] (Auken igen igen) en plan vedrørende forøget genbrug, der tilsvarende vil mindske dele af det tidl. oppustede forventede affaldsgrundlag for de store kraftvarmeværker - fruens såkaldte "Ressourcestrategi". Og overalt derude i provinsen kan jeg fortælle, at mange kommuner er særdeles aktive mht. forøget aktivitet med "grøn"/genbrug/you name it.

Resultatet.. "pludseligt" blev det alt alt for dyrt (læs: for kraftvarmen) at Danmark er ambitiøs.

Vi fik igen lavet både benspænd samt selvmål for os selv. Både regering og sosserne er i "affaldsklemme", og de kan kun spiller med de forlængst mærkede kort. Som nævnt.. kun 3. klasses folk tænker så kortsigtet.

[1] Underskud ~1.9 mia., og inkompetente skibakke-politikere vasker de sorte hænder og tørre problemet af på underordnet Djøf'er. ..https://ing.dk/artikel/medie-amager-bakke-... [1] Direktion snød på vægten - overdrev ..https://ing.dk/artikel/amager-bakke-direkt...

[2] Aukens ressourcestrategi ..https://www.information.dk/debat/2013/10/d...

 • 0
 • 0

Og, jeg siger det gerne igen, og igen, og igen og.... Damn, det er træls vi har en borgerlig regering!! :-(

 • 0
 • 0

Hva´ med DKs returpantsystemer? Mon, alle de flasker og dåser, som recycles gennem dem, tæller med? Genbrugte slagger og metal fra affaldforbrænding? Beton og tegl? Det vil ikke undre, om alt dette ikke tælles med i det nævnte mål om 65% - i DK - men, tænkeligt i andre EU lande!

 • 0
 • 0

Enhver er salig i sin tro - find dog ud af det, Bjarne, i stedet for at udslynge konspiratoriske formodninger. Eller spørg - her i tråden - om det, du ikke ved.

 • 0
 • 0

Kan godt være at jeg er dum, men jeg er langt fra sikker på at det i samlede billede er bedst for miljøet at vi genbruger mere, hvis det betyder at vi i stedet for at brænde vores affald af og får varme og el ud af det. I stedet skal importere en masse biobrændsel der bliver sejlet her til i store oliedrevne skibe. Mens vi bruger masser af tid på at sortere vores affald og køre det land og rige rundt på lastbiler til hvor det skal genanvendes. Det var noget andet hvis vi ikke havde brug for at brænde noget af for at lave varme til fjernvarmen, men så længe det ene flisværk efter det andet bliver bygget, så giver det i mine øje ikke mening at sortere mere affald, for ikke at brænde det af, når vi netop har brug for affald som brændsel. At det kan være økonomisk rentabelt, handler jo om afgifter, hvor nogle ting er højt belagt med afgifter mens andre ting er afgiftfrie. Er også overbevist om at de "glemmer" nogle ting i Co2 regnskabet, som den Co2 der bliver udledt ved alt transporten, frem for bare at brænde ting af lokalt.

 • 0
 • 0

Oppositionen kunne jo starte med at spørge den venstreorientere kommunale ledelse i København, hvorfor de er ved at bygge et vildt dyrt og alt for stort forbrændingsanlæg på Amager

 • 0
 • 0

Der er noget helt galt med EU-reglerne når afbrænding af diverse blandet ret værdiløst affald ikke regnes med som genbrug. Faktisk erstatter det jo endda en tilsvarende mængde fossilt brændstof al den stund at fossil energi stadig er den eneste belastningsregulering vi har.

 • 0
 • 0

At ivrige afbrændings tilhængere lovede at vente med at stryge den første tændstik indtil størsteparten af de 40 000 ton elektronikaffald var sorteret fra inden forbrænding! Eller er det som med de hvalfangere der fyrede med pingviner fordi de brændte godt og tilmed var "gratis".

Mere kættersk og konkurrenceforvridende ville det naturligvis være at forlange en kvalitetsmærkning, eller en generelt højere standard for mange af de elektroniske produkter der tydeligvis kæmper for at holde sig i live garantiperioden ud. Et andet godt sted at begynde var at forbyde produkter som min brødrister der bruger ca 3000 kr årligt på standby.

 • 0
 • 0

At ivrige afbrændings tilhængere lovede at vente med at stryge den første tændstik indtil størsteparten af de 40 000 ton elektronikaffald var sorteret fra inden forbrænding!

@Erik Det er meget godt at sidde oppe i "elfenbenstårnet" og råbe op. Men miljø er også arbejdsmiljø. Og sortering af affald (hvis det ikke sker ved kilden) er oftest manuelt arbejde og behæftet ved væsentlige arbejdsmiljømæssige belastninger. http://www.bartransportogengros.dk/Files/B...

 • 0
 • 0

Og sortering af affald (hvis det ikke sker ved kilden) er oftest manuelt arbejde og behæftet ved væsentlige arbejdsmiljømæssige belastninger.

Manuel håndtering er farligt, men med selv en beskeden pant kan investering i nyere teknik eliminere stort set alle arbejdsmiljø problemer. Det forudsætter naturligvis der ikke er overstatslige forpligtelser der forhindre forsvarlig håndtering af et stigende ressource- og miljøproblem. Vi skulle jo nødigt indføre noget konkurrenceforvridende, så hellere svine videre af hensyn til fællesskabet. Hensyn til fællesskabet var pudsigt nok også skyld i mange absurditeter i det hedengangne USSR.

 • 0
 • 0

Det forudsætter naturligvis der ikke er overstatslige forpligtelser der forhindre forsvarlig håndtering af et stigende ressource- og miljøproblem.

Er det EU's manglende arbejde for krav om mere holdbare og vedligeholdelseslette kvalitetsprodukter, der hentydes til? WTO?

Desuden: Selvom mange plastemner er mærket, kan de ikke indleveres til genbrug. Lige nu bliver det blandet sammen og der stilles krav til brugeren at sortere efter sammenblandings-princippet. Der skal grundlæggende ændringer til på "genbrugspladserne", før der blive en økonomisk farbar løsning. Før nogle virksomheder kan se plast herfra som en ressource.

 • 0
 • 0

Jeg fatter stadig ikke, at folkrtingspolitikere, bare for at bestride er tillidshverv, skal beriges! Hvorfor skal borgmestere forgyldes? Er de virkelig pengene værd, set i forhold til de mennesker vi betaler en, til tider, ussel løn for at passe vores gamle, vore syge og vore børn. Er borgmesterens arbejdsebelastninger større? Tager han (hun) mere af arbejdet mentalt med hjem? Må han/hun hver gang bruge de første par fridage på, ikke at have ondt mere, så de atter er klar til at møde ind på arbejdet? (Sådan har mange 50+ere det!) Bliver han virkelig hurtigere nedslidt, og må derfor gå tidligere på pension? - Naah! Tror det ikke! Men, hvorfor så????

I mine øjne bør en politiker aflønnes alene med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt fuld dækning at udgifter vedrørende hvervet! Nul andet! Politik bør være er kald!

 • 0
 • 0

Det vil fryde mit ellers varme hjerte om ovenstående bekymrede Claus Hjort! Desværre er hans hjerte sikkert -,00002 grader Kelvin kold i røven, kva sine allerede sikrede ministerpensioner

 • 0
 • 0

Et andet godt sted at begynde var at forbyde produkter som min brødrister der bruger ca 3000 kr årligt på standby.

Erik, skal de 3000kr tages bogstaveligt? Med en pris på 50øre/kWh bliver det et standbyforbrug på 6000 kWh årligt, dvs. standby-effekten er 6000kWh/år : 365 dg/år : 24 h/dg = 685W.

Det lyder som om det er for højt med en faktor ~1000. Har du ved udregning af prisen glemt k 'et i kWh?

Eller forveksler du standby-effekten med drift-effekten, der sikkert ligger omkring 1000W, men som tilgengæld kun bruges de to minutter om dagen brødrister rent faktisk rister?

Eller varmer du rent faktisk dit køkken op med brødristeren alene?

 • 0
 • 0

Kunne I, så ikke forklare mig, hvorfor politikere skal have høje lønninger og lave pensionsaldrer?

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over pensionsalderen, men hvis man vil have kompetente og fornuftige mennesker til at blive politikere, så bliver man også nødt til at betale dem en ordentlig løn.

Hvorfor skulle nogen ellers vælge at blive politikere, med alt det brok, bøvl og personangreb det uvægerligt medfører?

Derudover mindsker høj løn fristelsen til at tage imod bestikkelse.

Jeg vil gerne betale lidt ekstra i skat tilgengæld for at få styret landet af kompetente og fornuftige folk, i stedet at risikere at de grundet lønnen fravælger politikerjobbet, så kun de dedikerede tåber er tilbage (ingen nævnt, ingen glemt). Dedikation er nemlig en rigtig dårlig erstatning for evner.

If you pay peanuts, you get monkeys!

Der er vist mange med en politiker i maven, i dette forum!?

Personligt har jeg nu faktisk ikke politiske ambitioner - ellers tak - men det er godt nok en flot motivanalyse, du stabler på benene der.

 • 0
 • 0

Med en pris på 50øre/kWh bliver det et standbyforbrug på 6000 kWh årligt,

Hej Morten Hvor køber du el til 50 øre? Staldørssalg ved en vindmølle:-) Hvis jeg husker rigtigt er tomgangsforbruget på 15 eller 18 Watt. Den er behagelig lunken når den har stået et par minutter uden varmelegemet tændt. Men generelt er det fornuftigt at tjekke min hovedregning. Det med et forbud mener jeg ikke alvorligt, svineri med ressourcer bør koste kassen, ikke forbydes.

 • 0
 • 0

Hvis jeg husker rigtigt er tomgangsforbruget på 15 eller 18 Watt. Den er behagelig lunken når den har stået et par minutter uden varmelegemet tændt. Men generelt er det fornuftigt at tjekke min hovedregning.

Hvis du ganger forbruget i watt med 20, får du cirka den årlige eludgift i kroner.*

Så din udgift er nærmere 3-400 kroner om året. Men vi kan da hurtigt blive enige om, at også 3-400 kroner er et uanstændigt højt tal.

Det mest mystiske apparat i min husholdning er et subwoofer, som bruger 9 watt, når den er tændt uden indkommende lydsignal, og 12 watt, når den står i automatisk standby. Så den står altid tændt, da det er billigst. Det koster mig så nogle hundrede kroner om året, fordi jeg er for doven til at koble den på en elspareskinne.

(*: Faktoren skal nok være lidt højere end 20 med de seneste elpriser, men 20 er sådan et dejligt rundt tal).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten