Samarbejde om It-sikkerhed i offentlig høring

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har vurderet værdien af, at staten indfører en overordnet standard for It- sikkerhed. Vurderingen er sket i samarbejde med en række It-chefer og -sikkerhedsansvarlige fra andre ministerier og styrelser samt Kommunernes Landsforening.

Det er der kommet en rapport ud af, og den er nu sendt i offentlig høring, som afsluttes 1. september i år. Høringen skal give et indtryk at, om der er tilstrækkelig interesse for at samarbejde om en sådan standard.

En fælles sikkerhedsstandard forventes at give myndighederne et fælles sprog og referenceramme, der kan bruges under fremtidig udvikling af digitaliseret offentlig forvaltning.