Salget af varmepumper halter 20 år efter planerne

Salget af individuelle, væskebårne varmepumper står stadig i stampe i Danmark med bare 5000 solgte anlæg i 2014. Det er samme lave niveau som året før.

Det skønner brancheorganisationen Dansk Energi på baggrund af salgstal for første kvartal af 2014 på 1.600 varmepumper. Skønnet for det samlede antal af individuelle jordvarmeanlæg/luft-vand varmepumpeanlæg i Danmark med udgangen af 2014 ligger på cirka 60.000.

Med det nuværende tempo vil der derfor gå omkring 40 år, før de individuelle varmepumper kan spille den rolle som aftager af stigende mængder vindmøllestrøm, som Energinet.dk forudsætter i sine analyser for 2035. Altså dobbelt så lang tid som forventet, påpeger chefkonsulent i Dansk Energi, Richard Schalburg:

»Salget af varmepumper går slet ikke i det tempo, der ønskes politisk,« siger han og peger på høje priser for varmepumperne samt høje afgifter på el til varme som årsager til, at kun få forbrugere vil investere i varmepumpeanlæg.

Ifølge en rapport fra 2013 var det først og fremmest prisen på varmepumper og en lang tilbagebetalingstid, der holder forbrugerne tilbage.

Læs også: Hundedyre varmepumper får grønt marked til at fryse til is

»Der er behov for, at salget af varmepumperne fremmes gennem nogle informations-, tilskuds- eller garantiordninger – hvis tempoet skal løftes. Et nyt olie- eller træpillefyr koster under halvdelen af en varmepumpe i anskaffelsespris, så konkurrencen er hård for varmepumperne,« siger han.

Læs også: Billige naturgasfyr udkonkurrerer varmepumper stik mod klimamål

Han tilføjer, at der for eksempel ikke er så mange, der ved, at man kan få reduceret elafgiften på elforbruget ud over 4000 kWh med 38 øre pr. kWh, når man bruger el til opvarmning.

»I modsat retning trækker frafaldet af håndværkerfradraget, som vi vurderer har holdt markedet oppe i 2014,« siger Richard Schalburg fra Dansk Energi.

Politikere hæmmer investeringer

Hos installatørernes brancheforening, Tekniq, mener afdelingschef Søren Rise, at det ringe salg af varmepumper især skyldes en usikkerhed omkring fremtidens energiafgifter, som politikerne er årsag til:

»Det er gift for forbrugernes investeringer, at politikerne skaber usikkerhed om fremtidens energipriser. En usikkerhed, som for eksempel opstår, når man først indfører en forsyningssikkerhedsafgift for så at afskaffe den igen,« siger han.

Han tror dog på, at varmepumpeanlæg vil få større udbredelse, i takt med at flere forbrugere kommer til at kende en nabo med et velfungerende et af slagsen:

»For eksempel skal et optimalt dimensioneret varmepumpeanlæg ikke kunne klare hele varmeforbruget en kold vinterdag. Det er meningen, at det skal suppleres med en brændeovn eller et elpanel. Efterhånden som sådanne misforståelser ryddes af vejen, vil flere føle sig trygge ved teknologien,« siger Søren Rise.

Læs også: Fejldimensionerede varmepumper skæmmer markedet

Ifølge Energistyrelsens Energistatistik 2013 og Dannarks Statistik fordelte danskernes 2,76 millioner varmeinstallationer sig således pr. 1. januar 2013:

Fjernvarmeinstallationer 62,4 pct., naturgasfyr 15,5 pct. (427.800 stk.), oliefyr 11,9 pct. (328.440 stk) og andre, herunder varmepumper, elvarme og brændefyr udgør 10,2 pct eller 281.520 stk.

Der findes ikke officielle statistikker for salg af træpillefyr og varmepumper, men som nævnt skønner Dansk Energi, at danskernes huse opvarmes med omkring 60.000 varmepumper og cirka 100.000 træpillefyr.

Olie- og naturgasfyr skal udfases frem mod 2035, hvor energisektoren skal være fri for fossile brændsler.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det hjælper jo nok heller ikke på salget af varmepumper, at nogen leverandører er "gået helt over gevind" i deres markedsføring. Udsagn som: "spar 200.000 kr. På din varmeregning over de næste 10 år", eller "halver din varmeregning" eller "Danmarks mest behagelige opvarmningsform" gør at kunderne ikke ligefrem tiltror disse firmaer den højeste grad af seriøsitet.

 • 6
 • 0

Jeg tror en af de primære årsager, er usikkerheden omkring prisen og udviklingen på el-markedet. Når ens el-leverandør er solgt til en amerikansk investeringsbank, skal der godt nok is i maven for at omlægge sin opvarmning til ren el. Jeg har sagt det flere gange gennem de sidste år, at hvis man ønsker at befolkningen skal omlægge deres transport og opvarmning til el, er første skridt at skabe ro omkring prisen på el. Skiftende regeringer har gjort det præcis modsatte.

 • 10
 • 3

Hvis man gerne have tingene lavet ordentligt. Desværre er branchen regeret af "cowboy" firmaer, idet det jo er "bare lige". Min gamle mester sagde altid. "Alt hvad man kan, er nemt". Desværre regeres branchen så af prisbaskerne der kan det hele for det halve, minus 10%. Derfor bygges en frygtelig masse rædselsfulde anlæg, hvor givne dimensioneringsregler og diagrammer groft tilsidesættes. Ligeledes eftermonterer man i gamle huse, med uegnede varmebærersystemer. Har endda set spritnye huse, hvor man havde anvendt varmepumpen max mulige temperatur, som dimensioneringsgrundlag for radiatorer. Så behøver man ikke megen viden om varmepumper for at vide det bliver en katastrofe på driftøkonomien.

Det er lidt trist at se, at danmarks største typehus firmaer, ikke magter at gennemføre korrekte montager af noget så simpelt som jordvarme, og man bygger hele kvarterer med sølle dimensionerede luft/vand anlæg, der endda ikke for godt kan overholde BR's krav til lydniveau i skel.

Jeg har deltaget i nogen år efterhånden og kan da opremse et par eksempler på jordvarmesiden:

-Meget korte slangelængder og deraf følgende for ringe driftøkonomi. -Man placerer ikke udeføleren på nordsiden og generes derfor af "forkerte" målinger på udetemperaturen. -99,9% af dem jeg har set, er ikke frostisoleret korrekt, med deraf følgende drypperi, og nogle gange frostsprængte fittings. -Man følger ikke diagrammer, og placerer filtre de forkerte steder, hvor de er virkningsløse. -Man anvender "ikke anbefalet" ekspansion på brinesiden. -Man monterer automatudlufterer på brinesiden. -Man laver ikke indføringsrørene korrekte, og afslutter dem ikke pænt. -Man sjusker ved nedgravning, og sand, sten er mere reglen end undtagelsen i jordslange kredsen. -Man graver egen slange over, og samler med forkerte fittings. -Man blander ikke brinen korrekt og i korrekt blandingsforhold. -En række fabrikanter forlanger behandlet vand påfyldt. Der påfyldes postevand. -Justeringerne er helt hen i hegnet, med meget stort overforbrug til følge. -Man anvender billigste tank til buffer og har derfor ikke diffusor i denne og får opblanding i bufferen med forringet driftøkonomi til følge.

Man kan så spørge - er det virkelig så svært. Næh, faktisk ikke. Følg vejledningen. Sæt dig ind i kravene til korrekt isolering. Vær bare almindelig omhyggelig og udvis god håndværksskik. Så er jordvarme faktisk formidabel godt. Det er dyrt, men tæver noget nær alt i pris pr leveret kWh. Bevares, et TwinHeat pillefyr er omtrent lige så godt (og lige så dyrt). Og så har man bøvlet og skorstenfejning oveni.

Journalisten skriver man skal 90% dimensionere. NEJ, det er man gået fra for flere år siden. Man sigter efter at tingene passer. Selve VP'en koster ikke meget mere, ved at den er et nummer større, men der skal lidt ekstra slange til. Den med at varmepumpe-ejere var mennesker i islændertrøjer og blå næse hører fortiden til.

Så skulle varmepumpefabrikanterne gøre sig selv en tjeneste, øgede de i svær grad uddannelsen af montører. Stillede skrappe krav til de husfirmaer de sælger direkte til BTB, og hjalp husfirmaerne med uddannelse af projektfolk, sådan alt det sjusk og sjask ikke skete. VPO ordningen duer ikke rigtig til noget og er bare noget ligegyldigt sniksnak, der ikke rigtig har formået hverken at forny sig, eller være synlige og aktive.

Tror det er 9 år jeg har været med, og har stadig til gode at se et bare nogenlunde godt monteret anlæg i et nyt typehus. Skal straks sige at supergode montagefirmaer er der masser af. Og nogen af dem har endda også ordentligt fyldeudstyr til påfyldning af brine. Og nogen af dem magter ovenikøbet at justere det godt. Problemet er bare de gerne vil have lidt for ulejligheden, og det går sandelig ikke.

 • 8
 • 0

"For eksempel skal et optimalt dimensioneret varmepumpeanlæg ikke kunne klare hele varmeforbruget en kold vinterdag. Det er meningen, at det skal suppleres med en brændeovn eller et elpanel. Efterhånden som sådanne misforståelser ryddes af vejen, vil flere føle sig trygge ved teknologien,« siger Søren Rise."

Med skorstensfejerafgift 1 x årligt, bliver det nogle dyre Kwh brændeovnen leverer på spidslast. Man skal bruge 1.000-1.500 Kwh inden at prisen kommer under ren el-opvarmning. Eller med andre ord - man kan lade en lille el-radiator køre i 40 døgn, inden at brændeovnen bliver en fordel.

Så selv om man er indehaver af en brændeovn, når VP'en installeres, skal man overveje ganske alvorligt, om det ikke var på tide at vinke farvel til den.

Som Søren Møller siger det: Underdimensionering hører fortiden til - en lidt større varmepumpe koster begrænset mere og vil som regel hæve virkningsgraden resten af tiden

 • 6
 • 2

Det veldimensionerede jordvarmeanlæg yder 3,5-4 kWh pr kWh den forbruger! Hvorfor er det lige det er klogere set med nationale øjne at anvende en elradiator der forbruger 1 kW og yder 1 kW. Den veldimensionerede varmepumpe kan man i øvrigt styre så forbruget i spidslasttiden dæmpes, f. eks. a' la styr din varmepumpe, selvom dette forskruede projekt var tæt på værdiløst pga horribelt ringe udstyr man monterede på anlæggene. Men en ting fandt man da ud af. Man kan fra centralt hold styre varmepumper til at køre max når strømmen er billigst og undlade at køre når det er ubetaleligt. Men det kræver det ikke er for klejn, for så er konstant drift nødvendig når det er meget koldt.

Men stod skam i går aftes og betragtede årets sidste varmepumpe. Med et forbrug på lige under 2 kW (altså ligesom en elblæser), varmedes hele det 160 m² gamle hus op samtidig med at ejerens musikrum på ca 40m² også havde varme i radiatoren. Omtalte VP ydede så godt 8 kW ved de temperaturer der var til stede. Fornuften ved f. eks at vælge et nr mindre VP og så brænde 2 kW af i en radiator eller et elvarmelegeme giver ingen mening, og ville i omtalte tilfælde have betydet en større tarifsikring, hvilket koster grimt.

 • 6
 • 0

Tak for orientering,men min sunde fornuft (ikke alment anerkendt) siger mig det er billigere at få 4-5 kW varme fra en gasflaske nogle få timer end at have et elværk der ikke kører de andre mange timer. Det er et degenerationstegn at tro der altid kommer VE rigtig strøm ud af stikkontakten.

 • 0
 • 1

Ja da, gassen vil da være billigere - umiddelbart. Herr og Fru Jensen (og undertegnede) gider bare ikke 80'ernes minimalt dimensionerede anlæg, der endda samtidig var ret upålidelige. Man ønsker komfort og sikkerhed. Og det kan sagtens laves med en moderne jordvarmepumpe.

Min egen kører på snart 6. år og har haft behov for en mindre tilpasning, hvor en omløber ikke var strammet ordentligt. Ellers ingenting. Og det oplever absolut hovedparten af de kunder jeg har betjent.

Var jeg interesseret i at rende og spilde min fritid på at fyre alternativt, havde jeg beholdt min trækedel og fyret gratis, men spildt alle mine weekender på at bøvle med træet. Været nødt til at rende og fyre. Været nødt til at komme hjem til et koldt hus.

I øvrigt forsøger man at stramme den helt til benet dimensioneringsmæssigt og kun genier fra f.eks VVS-Experten kan komme i tanke om at sælge 15 kW varmepumper til 140m² huse.

 • 3
 • 1

Jeg ville blankt afvise en kunde der bevidst beder om underdimensionering. Ligeledes afvise ham hvis jeg kan se han lyver, fordi han tror det bliver billigere af at afgive urigtige oplysninger. De kunder scanner vi hurtigt og beder dem handle et andet sted. Husker stadig en, med et ret specielt navn, der ringede for anden gang. Fandt hans første sag, og forskede lidt. Fandt ud af han lå i retssag med en kollega. Talte med vedkommende og sammenlignede de oplysninger han havde givet. Jeg fik først en slags tal, der medførte en given varmepumpe. Det fandt han så for dyrt, og gav nogle meget lavere tal til en kollega, der så hoppede i med en for lille pumpe. Nu skulle han så samle kruds til at klynge vedkommende op, og gav mig i anden omgang langt højere tal, for ligesom at kunne eftervise regnefejl ved kollegaen.

Læren er: Sørg for at lave tingene ordentligt. Kunden har glemt indgåede kompromisser 2 sekunder efter de er indgået og vil forsøge at klynge én op.

 • 3
 • 0

Har huset behov for en 15 kW varmepumpe (huset er kun 140 m²), trænger det i fuldkommen vild grad til at blive forbedret, efterisoleret og få skiftet vinduer.

Selv i firserne var 100 W/m² fuldkommen og aldeles uacceptabel dårligt. I dag er 50W/m² kun for dem der har for mange penge de vil bruge på opvarmning.

Det var den allergroveste overdimensionering jeg har hørt om. Så den var nævnt med meget stor ironi.

De 15 kW svare så nogenlunde til at huset f. eks bruger 5-6000 liter olie til opvarmning. Der er der vist ingen der finder fornuftigt.

Er man ansvarlig sælger, vil man altid anbefale efterisolering, nye vindue mm hvis man skulle møde den slags.

I øvrigt er der godt med fælder i de der kW'er. Feks svarer 10 "Vølund " kW til 9 kW og vise versa. Altså man pynter sig med lånte fjer.

 • 4
 • 0

Søren Så længe varmepumper er lidt for nørder og frelste har Du sikkert ret. Hvis trefjerdedel af landets opvarmning sker med varmepumper ,der alle skal have strøm når vi sætter ny kulderekord (minus 31 i 1942?) ,bliver det kollektivt selvmord med den nuværende elværksstrategi. Derfor er 10 kg flaskegas + ovn per hus et eventyrligt billigt elværk når vi har allermest brug for det.

http://vejret.tv2.dk/artikel/id-47302059:d...

 • 1
 • 3

Vi er slet ikke nået til detaljerne, og bare huset får sin varme er det ligegyldigt hvorfra. Nu er vi slet ikke begyndt at detailprojektere, for så tårner meget mere sig op. Vi snakkede om husets nøgne energibehov.

 • 1
 • 0

Det hjælper jo nok heller ikke på salget af varmepumper, at nogen leverandører er "gået helt over gevind" i deres markedsføring. Udsagn som: "spar 200.000 kr. På din varmeregning over de næste 10 år", eller "halver din varmeregning" eller "Danmarks mest behagelige opvarmningsform" gør at kunderne ikke ligefrem tiltror disse firmaer den højeste grad af seriøsitet.

Jeg undrer mig stadig over den mangel på seriøsitet der tilsyneladende er i branchen og som også kan ses i den trykte udgave af "Ingeniøren" F.eks. Fra den 12-12-2014 (side 12) skriver et firma troligt at citat: "Jordvarme er den billigste og mest komfortable opvarmningsform i Danmark" og "Den reneste energikilde" og "Den højeste effektivitet" (den laveste varmeregning)

Sådanne udsagn er efter min opfattelse en klar overtrædelse af Markedsføringslovens paragraf 3, når de får lov at står uden dokumentation og sammenligning. Men ingen gider gøre noget ved den slags. Efterhånden føler man sig hensat til "En tyrkisk basar". Og kvaliteten af nogen produkter er måske også derefter, når man læser indlæggene i denne tråd.

 • 3
 • 0

Ja desværre.l En kunde kalde branchen regeret af cowboys.

Eksempel. Prøv at kigge i BE tallene for de forskellige jordvarmepumper. Et par stykker bruger f. eks. tallene fra når der produceres varme i stor stil og man udnytter en indbygget overhedningsfjerner. Drøngod ide, men værdiløs en stor del af tiden i et nyt hus, hvor brugsvandsopvarmningen er en ret stor andel. Giver voldsomme skæve BE data. Nogle få holder sig til fakta, og straffes så med ringe tal.

Et andet eksempel: Varmepumpefabrikanter har før selv skulle levere data til positivlisterne, hvilket medførte en ret slem rapport fra TI for nogle år siden, hvor alle på nær en, liiiige trak den til tolerancegrænsen for at pynte max.

Men når så det er sagt, synes jeg stadig det er en fantastisk måde at varme på. Støjfri. Meget besparende for tegnedrengen, ikke mindst med den kraftige reduktion af afgifter over 4000 kWh. Tror faktisk vi snakker 52 øre/kWh incl moms. Man glemmer også at ved konvertering i dag, kan man sælge energibesparelsen for en ret pæn klatskilling - op omkring 10000,- Men det skal altså laves og indstilles ordentlig, ellers kan det blive noget ærgeligt noget.

Byggede jeg nyt i morgen, var jeg ikke i tvivl. Så kom der jordvarme i huset. Oliefyr er støjende og dyrt i drift. Gasfyr har frygtelig ringe holdbarhed og er heller ikke gratis at køre med. Pillefyr er helt urimeligt svingende i virkningsgrader, og jeg kender umiddelbart kun Twinheat der virkelig spiller. Og det er så dyrt at man lige så godt kan tage jordvarmen og så slippe for bøvlet og svineriet. Fjernvarme er ikke en option her på landet, og de steder det findes, er det astronomisk dyrt (Gylling, Hundslund, m fl.).

 • 4
 • 0

Sådanne udsagn er efter min opfattelse en klar overtrædelse af Markedsføringslovens paragraf 3, når de får lov at står uden dokumentation og sammenligning. Men ingen gider gøre noget ved den slags. Efterhånden føler man sig hensat til "En tyrkisk basar". Og kvaliteten af nogen produkter er måske også derefter, når man læser indlæggene i denne tråd.

Hvad så med det her, et det ikke falsk markedsføring se http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-...

I 2012 produceres under 60 pj el fra danske kraftværker, når importen det år var stor. Hvis den biomasse og affald som blev omsat i 2012 i fjernvarme- og kraftværker var omsat til el-produktion kunne landet sammen med møllerne og udlandet, næsten have produceret 100 % fossilfri strøm.

Men for at afsætte 107 Pj fjernvarme ender det samlede energisystem med at bruge 180 Pj kul og gas, oven i den forbrugte biomasse og affald.

 • 0
 • 4

Mange af husejere, der typisk kunne nyde godt af en jordvarmepumpe, bor nok i "Den rådne banan" med manglende mulighed for at optage 200.000 til et anlæg i kreditforeninger/ banker med stramningerne der blev indført efter 2008.

Her i Ringkøbing Skjern etableres små Nabo-fjernvarmeværker i de små landsbyer, hvor en halmkedel forsyner 20 - 40 huse i landsbyen. Det han man ingen problem med at skaffe lån til!

 • 0
 • 3

Her i Ringkøbing Skjern etableres små Nabo-fjernvarmeværker i de små landsbyer, hvor en halmkedel forsyner 20 - 40 huse i landsbyen. Det han man ingen problem med at skaffe lån til!

Det er vel som Andelsselskab? Risikoprofilen bliver helt anderledes gunstig når 20-40 andelshavere, der dækker solidarisk, får et lån, end når en enkelt husejer, der belånt op over skorstenen efter nedskrivningsbølgen i 2009, ønsker et lån på 20-30% af husets værdi

 • 2
 • 0
 • 4
 • 0

For nu at blive lidt i nærheden af tråden. så svarer det svarer lidt til at påstå, at en varmepumpe bruger 1 kWh el for hver kWh varme der produceres. Der er altså ikke andre der tror på din måde at opgøre energi på.

I 2012 brugerne fjernvarmeværker og el-værker 262 PJ brændsel for at yde under 60 Pj el og 107 Gj fjernvarme.

Ved varmepumper der bruger 25 Pj el for at afsætte de 107 Pj varme ville det samlede el-behov i 2012 være 85 Pj el. ved de store mængder gas vi i dag bruger som overvejende omsættes til fjernvarme ville det samlede system kunne yde landets fjernvarmeboligerne og el-forbruget ved at bruge 150 - 160 Pj brændsel, hvor det tilmed ville være mulig at udfase hele kul-forbruget. Altså en brændselsbesprarelse på over 100 Pj ved at fravælge fjernvarmesystemet.

Så det er vel ikke helt ved siden af med påstande om varmepumpen som disse, når man sammenligner med fjernvarme:

"Den reneste energikilde" og "Den højeste effektivitet" (den laveste varmeregning)

 • 0
 • 5

Så det er vel ikke helt ved siden af med påstande om varmepumpen som disse, når man sammenligner med fjernvarme:

"Den reneste energikilde" og "Den højeste effektivitet" (den laveste varmeregning)

Det er særdeles meget "ved siden af" Mht. miljøet så er der rent ud sagt direkte løgn, når man ser på de gennemsnitlig opgjorte emissioner i Danmark. Både fjernvarme og individuelle biomassefyr slår varmepumpen med flere længder. Det har tidligere været debatteret bl.a. her http://ing.dk/artikel/nye-beregninger-varm... Mht. varmeregningen så kan det være sandt (men er det lige så ofte ikke) afhængig af hvilken anden opvarmningsform man sammenligner med. Altså en klar overtrædelse af Markedsføringslovens paragraf 3. "§ 3. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder

 • 3
 • 1

Det er særdeles meget "ved siden af"

Ja det er rigtig i den virkelige verden ville man installerer flere vindmøller når fjernvarmens spildproduktion af strøm ikke konflikter med møllestrømmen, som er mulig når fjernvarmen nedlægges, og når varmepumpen for halvdelen af strømmen den bruger, 4 dobler strømmen til varme og forbruger møllestrøm, og gas for resten. Når naturgas omsættes til 65 % el i effektive gaskraftværker så er behovet for naturgas for at afsætte 107 Pj som var behovet i 2012 sølle 20,5 Pj naturgas eller en mindre del af den gas som sløses bort til fjernvarme i kedler over det ganske land.

Altså varmepumper i hele boligmassen med fjernvarme som yder cop 4 er behovet 20,5 Pj naturgas for at opvarme boligmassen som kræver 107 Pj varme når møllerne forsyner med halvdelen af varmepumpens forbrug.

 • 0
 • 5

Den rapport den fjernvarmetro Jakob Rasmussen henviser til er købt og betalt af fjernvarmeforeningen Den siger kort fortalt at fjernvarme på bioaffaldsbasis er bedre end varmepumpe på kulbasis. Overrasket? Dens grundlæggende idioti er at strømmen til varmepumpen lovgives til at komme fra de mest ineffektive værker i sommerdrift.Mig bekendt vil fjernvarmeaftag og strøm til varmepumper følges ganske pænt ad.

 • 2
 • 4

Den siger kort fortalt at fjernvarme på bioaffaldsbasis er bedre end varmepumpe på kulbasis. Overrasket? Dens grundlæggende idioti er at strømmen til varmepumpen lovgives til at komme fra de mest ineffektive værker i sommerdrift.Mig bekendt vil fjernvarmeaftag og strøm til varmepumper følges ganske pænt ad.

Fjernvarme på biomasse: værket yder 90 % af den indfyrede energi til fjernvarme, der tabes 20 % i nettet og der ender 720 Kwh i boligen når der indfyres 1000 Kwh. Møllestrømmen kan nu skaffes af vejen via en el-patron hvor 80 % af energien ender ude ved brugeren. Det årlige energiforbrug kunne se sådan ud: Der brændes 23,8 Mwh biomasse og der omsættes 1 Mwh i el-patronen som yder 24,8 Mwh varme og der ender 18 Mwh i boligen.

Varmepumpen: 40 % af biomassen omsættes til el og spildvarmen kassers den 1 Mwh fra møllerne ender i varmepumpen ude i husstanden. Når varmepumpen 4-dobler strømmen til varme er behovet nu 4,5 Mwh hvor 1 Mwh er strøm som ellers skulle kassers så brændselsforbruget er nu 8,75 Mwh eller næsten 1/3 af fjernvarmeløsningen...

 • 0
 • 3

Rapporten peger også på, at de undersøgte varmepumper er dyrere i Danmark end i vore nabolande. Selve varmepumpen er omkring 25 pct. dyrere end i nabolandene Sverige, Storbritannien og Tyskland, og installa­tionen koster mellem 20 og 30 pct. mere.

Jeg kan vel uden problemer købe en varmepumpe og installation fra et svensk varmepumpefirma? Garanti mv. følger vel med - måske på svenske vilkår, men det ser jeg ikke som et problem.

Mine solpaneler har i dette første år genereret et overskud på ca. 1900 kWh, og dem får jeg ikke meget for ved salg til nettet, så nu må næste skridt være at installere en luft/vand varmepumpe af scroll kompressortypen. Den kan så lægge grundlasten til min brændeovn med kedel(gris), som frem til dags dato har leveret al varme til mit hus i dette år - pånær badeværelse gulvene og varmt vand, hvor sidstnævnte alligevel render op i ca. 1000 m3 naturgas i 2014, så her skal også gøres nogle tiltag.

 • 0
 • 0

Den rapport den fjernvarmetro Jakob Rasmussen henviser til er købt og betalt af fjernvarmeforeningen Den siger kort fortalt at fjernvarme på bioaffaldsbasis er bedre end varmepumpe på kulbasis. Overrasket? Dens grundlæggende idioti er at strømmen til varmepumpen lovgives til at komme fra de mest ineffektive værker i sommerdrift.Mig bekendt vil fjernvarmeaftag og strøm til varmepumper følges ganske pænt ad.

Jeg er mere tilhænger af de samfunds- og brugerøkonomiske bedste løsninger. Man kan ganske rigtigt argumentere for at der ikke skal bruges en marginalbetragtning ved opgørelsen af miljøbelastningen. Men det er heller ikke nødvendigt for min pointe. Jeg angreb en konkret leverandør af jordvarme for en usaglig og ukorrekt markedsføring pga. udsagn som:

"Den reneste energikilde" og "Den højeste effektivitet

Det er i strid med Markedsføringsloven (og usandt) fordi der er ikke er nogen sammenligning i forhold til hvad (dvs. andre opvarmningsformer) og fordi andre beviseligt gør det lige så godt eller bedre. Se f.eks. Miljødeklaration for HOFOR http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/bere... Og Miljødeklaration for el i Danmark http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE... Bemærk venligst at her er der for el's vedkommende ikke tale om en marginalbetragtning, men om den faktiske fordeling det pågældende år.

 • 2
 • 0

Se f.eks. Miljødeklaration for HOFOR http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/bere...

I følge energistyrelsen: Alene i 2012 brændes der 85500 Tj kul af i kraftværkerne og 23900 Tj kul i Fjernvarmeværkerne eller tilsammen 109.500 Tj kul. 1 Tj udleder 95 ton co2. Altså samlet 10.400.000 ton co2. Der produceres i 2012 17 Twh el fra danske kraftværker.

Hvis 1 Kwh skulle belaste med 358 g co2 se http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE... ja så belaster de 17 Twh med 6.085.000 ton.

Møllestrømmen er jo co2-fri.

Den samlede mængde fossile energikilder som tilføres fjernvarme- og el-værker i 2012 var 180 PJ som samlet udledte 14 mio ton co2.

Dvs at fjernvarmen har miljøbelastet med 8 mio ton co2 i 2012 og der afsættes samlet 29,7 Twh fjernvarme i boligmassen og 1 Kwh fjernvarme udledte i 2012 derfor 279 g co2. Altså 2,5 gange så meget som Hofor's opgørelse..

 • 0
 • 4

Hvis man lagde til grund at den strøm udlandet og møllerne ikke afsatte i 2012 blev produceret med 25 % vedvarende energi, 25 % naturgas og 50 % kul og kraftværkerne havde ydet strøm med en virkningsgrad på 45 % så havde de brugt 133 Pj brændsler for at afsætte 60 Pj strøm som var den strømproduktion kraftværkerne afsatte i 2012.

Og strømproduktionen ville belaste med 6,3 mio ton co2 fra kul og 1,9 Mio ton co2 fra gas, eller samlet 8,2 Mio ton co2 eller 492 g co2 pr kwh el.

Selv om noget af spildvarmen nu tilflyder fjernvarmenettet og derfor skulle godskrives el-produktionen med en mindre co2 -udledning så må resten af brændslernes co2-udledning jo under alle omstændigheder skulle tilskrives fjernvarmes co2-udlending.

Den samlede co2 udledning for 2012 var 14.510.000 ton.

Og fjernvarmes udledning er nu 6,3 mio ton co2 for 2012 og der afsætte 29,7 Twh fjernvarme eller en co2-udlending på hele 212 g co2 pr kwh, eller mere end det dobbelte af en varmepumpe som bare omsætter en mindre del møllestrøm.

 • 0
 • 3

Dvs at fjernvarmen har miljøbelastet med 8 mio ton co2 i 2012 og der afsættes samlet 29,7 Twh fjernvarme i boligmassen og 1 Kwh fjernvarme udledte i 2012 derfor 279 g co2. Altså 2,5 gange så meget som Hofor's opgørelse..

Enhver kan jo opfinde sine egne "regneregler" men det fremmer ikke forståelsen

 • 4
 • 0

Enhver kan jo opfinde sine egne "regneregler" men det fremmer ikke forståelsen

Den måde Energistyrelsen og Energinet de opgør co2-belastningen: Det er uanset hvor meget (co2-fri) møllestrøm der tilføres el-nettet, og uanset hvor meget (eller lidt) strøm kraftværkerne de yder af de brændsler der omsættes, når fjernvarmen skævvrider el-produktion, fordi der kun er brug for varme i store dele af produktionstiden, men ingen strøm. Så laver man lige det bogholderitiltag at strømmen fra møllerne miljøbelaster på samme måde som kraftværksstrøm og når fjernvarme skævvrider el-produktionen fordi der skal ydes varme når der ikke er brug for strøm, så pålægges altså hele elproduktionen (møller og kraftværker) en stor co2-belastning og fjernvarmes co2-belastning fremstår minimal.

Men det er jo ikke det reelle billede. De brændsler som medgår til produktion af den strøm møllerne og udlandet ikke afsætter må være den co2 som skal tilskrives el-produktionen. Og hvis den importerede strøm miljøbelaster med co2 så kommer det ikke det interne danske co2-regnskab ved.

Og den varme som er brugbar fra kraftværker som ikke nedprioritere el-produktionen for at yde varme, må skulle fratække el-produktionens co2-belastning og pålægges fjernvarmens co2-belastning.

Og hvis broderparten af brændsler i 2012 til landets el-produktion var kul og gas og en mindre del biomasse så må strømmen som kommer fra kraftværkerne kun skulle tilskrives den co2-belastning som disse brændsler udleder. Og netop resten af de forbrugte brændsler må tilskrives fjernvarmeproduktionen.

 • 0
 • 4

Årsagen til det lave salg af væskebårne varmepumper, er at de ikke er gode nok i forhold til luft-luft varmepumper. De væskedrevnes COP værdi er ca. 2/3 af en luft-luft varmepumpe. Og dertil så afhænger deres effektivitet af lav fremføringstemperatur for vandet, hvilket sætter krav til store radiatorer, eller gulvvarme. Mange, der har investeret i væskebårne varmepumper, og bruger dem til opvarmning, er blevet slemt skuffede: Strømregningen overstiger nemt olie regningen. De betaler sig ikke, hverken energi eller miljømæssigt.

Det som betaler sig er luft-luft varmepumper. Ofte reduceres udgifterne til opvarmning med en faktor 2. Deres COP værdi er større, og temperaturen for luften kan holdes lav.

En væskebåren varmepumpe betaler sig til opvarmning af forbrugsvand - og ofte ikke til andet.

At salget af væskebårne varmepumper er så lavt, er måske kun en gevinst for miljøet. Miljømæssigt betaler det sig med en væskebåren varmepumpe, hvis den bruges til opvarmning af forbrugsvand. Men til andre formål, betaler de sig normalt ikke - hverken for økonomien, eller økologien.

Bygges nyt, er en god idé at overveje jordvarme samt gulvvarme. Etableringen af jordvarme er billig, såfremt det sker før have anlægges.

 • 0
 • 3

Lad os nu endelig sammenligne æbler og pærer.......Væskebårne varmepumpe kan også producere brugsvand. Luft/luft ikke. Luft/luft er en middelsvær katastrofe når det er meget koldt ude, væske/væske er ikke. Osv osv. At sammenligne luft/luft, luft/vand og vand/vand svare lidt til at sammenligne biler, motorcykler og knallerter. Det er ikke rimeligt og relevant. Og slet ikke fornuftigt.

Et væske/vand anlæg kan stå som den eneste opvarmningskilde i et hus. Nydelig årseffektfaktor.

Et luft/vand anlæg kan stå som eneste opvarmningskilde i et hus, hjulpet/backet-up af f. eks elpatron. Rimelig årseffektfaktor - normalt ca 25 højere forbrug end væske/vand. Dyrere at vedligeholde.

Et luft/luft anlæg. Punkt-varmekilde lig brændeovn. Varmer i et rum. Billig. Meget høj virkningsgrad ved +7° (ved det nominelle omdrejningstal, langt langt ringere ved max) , elendig ved -15°. Kan ikke stå alene. Kan ikke varme brugsvand.

Det svarer til at jeg snakker km/l på en bil kontra en knallert. Ikke relevant, da man ikke kan det samme med de to køretøjer, og de ejheller kan forventes at kunne køre nogenlunde lige langt inden de er udskiftningsværdige.

Skal oliefyret skiftes (eller man bygger nyt) tænker man klogt på væske/vand og sekundært luft/vand.

Skal man pille toppen af fyringsudgiften uden at det koster meget, og gider ikke brændeovn, tænker man luft/luft.

 • 3
 • 0

Måske var det lettere at spørge om der er nogen du er enig med ?

Jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor det overforbrug af brændsler som sker i de danske kraftværker, hvorfor det skal tilskrives el-produktionen. Når der som i 2012 kommer en stor del strøm fra møllerne og fra udlandet så må den resterende el-produktions brændselsforbrug og dermed co2-udledningen vel stå i forhold til den strøm som produceres fra danske kraftværker.

Det kan da ikke være rigtig at der tilføres mere og mere møllestrøm som ikke udleder co2 ved produktion hvorfor skal denne produktion så i praksis bærer en del af co2-udledningen fra den samlede el-produktion.

Hvis el udleder 358 g co2 pr kwh se http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE...

Det er fuldt og helt umulig med så høj en udledning af co2 når de danske kraftværker kun producere halvdelen af strømmen i 2012.

 • 0
 • 2

Jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor det overforbrug af brændsler som sker i de danske kraftværker, hvorfor det skal tilskrives el-produktionen. Når der som i 2012 kommer en stor del strøm fra møllerne og fra udlandet så må den resterende el-produktions brændselsforbrug og dermed co2-udledningen vel stå i forhold til den strøm som produceres fra danske kraftværker.

Det kan da ikke være rigtig at der tilføres mere og mere møllestrøm som ikke udleder co2 ved produktion hvorfor skal denne produktion så i praksis bærer en del af co2-udledningen fra den samlede el-produktion.

Hvis el udleder 358 g co2 pr kwh se http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE...

Det er fuldt og helt umulig med så høj en udledning af co2 når de danske kraftværker kun producere halvdelen af strømmen i 2012.

Du har tilsyneladende lidt svært ved at følge med udviklingen. Hvis du kigger på side 38 i Energistatistikken for 2013, så vil du se at over 25 år er CO2 emissionen faldet ca. 25 %. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

 • 0
 • 0

Et luft/vand anlæg kan stå som eneste opvarmningskilde i et hus, hjulpet/backet-up af f. eks elpatron. Rimelig årseffektfaktor - normalt ca 25 højere forbrug end væske/vand. Dyrere at vedligeholde.

Søren - hvad giver luft/ vand VP'en den dårligere virkningsgrad? (bortset fra at det nok skulle være 2,5 gange i ovenstående? At man har sparet på den indbyggede veksler/ vekslere, så der bliver et unødigt stort temperaturdrop over den, der igen går hårdt udover COP'en?

Hvorfor er den dyrere at vedligeholde?

 • 0
 • 1

Den ringere totale årsvirkningsgrad, fremkommer ved at når der virkelig skal bestilles noget - altså det er meget koldt ude, skal fordampes ved meget lave temperaturer = høj forbrug, ringe COP. Endvidere er du nødt til at hjælpe med lidt tilskudseffekt. OG IKKE MINDST, du sætter energi til ved at skulle afrime varmepumpen. Væske vand har ikke disse problemer. Årsagen til dyrere vedligehold er simpel. Du har noget stående ude, udsat for vind og vejr. Luft/vand er teknisk mere indviklet og indeholder udover det som væske/vand også har, flere følere. 4 vejs ventil til afrimning, ventilator, flade til collector. Altså en bunke dele der udsættes for vejrlig. Ligeledes skal thermoventilen regulere over et langt større område, hvilket har medført at disse skulle skiftes i langt større omfang, end på væske/vand. Har som sagt beskæftiget mig med sådanne ting i en årrække og ved hvor problemerne ligger. Vi snakker altså ikke "tror nok" eller "måske".

Udover disse praktiske betragtninger, har vi gjort os den umage at måle specifikt på i særdeleshed de væske/vand vi solgte. Og de har altid været rigtigt gode, faktisk lidt bedre end databladet (det var så det ene fabrikat der IKKE udnyttede måletolerancen til at ligge bedre på positivlisterne).

 • 2
 • 0

Du har tilsyneladende lidt svært ved at følge med udviklingen. Hvis du kigger på side 38 i Energistatistikken for 2013, så vil du se at over 25 år er CO2 emissionen faldet ca. 25 %. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Det virker mere eller mindre som om at den 1/3 af strømmen som kommer fra møllerne og de enorme kul-mængder som er konverteret til biomasse og affald mm. at det i store træk har været virknings-løst.

Danmark er som det eneste land i verden i den situation at det fossile energiforbrug til den el-produktion som kraftværkerne de yder, det er stigende..

 • 0
 • 2

Man siger vel generelt at luft/vand er 25% ringere end vand/vand varmepumper, til gengæld er de meget lettere og billigere at installere, så det er et godt alternativ når der eftermonteres. V/V VP er gode ved nybyggerier.

 • 0
 • 0

fra møllerne og de enorme kul-mængder som er konverteret til biomasse og affald mm. at det i store træk har været virknings-løst.

Danmark er som det eneste land i verden i den situation at det fossile energiforbrug til den el-produktion som kraftværkerne de yder, det er stigende..

@Niels Mængden af vedvarende energi til Produktionen af primær energi er steget med ca. 30.000 PJ de sidste 10 år. Men i samme periode er den samlede produktion faldet med ca 600.000 PJ. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/... Hvordan synes du at det hænger sammen med dine påstande ? Elproduktionen er i samme 10 årlige periode faldet en smule fra ca. 130.000 TJ til ca. 125.000 TJ. Hvordan synes du at det hænger sammen med dine påstande ?

 • 1
 • 0

Det er ikke helt rigtigt, den med at L/V er langt billigere. Problemet er at iflg Bygningsreglementet må skidtet ikke sige noget i skel. Så i almindelig villakvarterer er lydniveauet på hovedparten af varmepumper alt alt for højt. Dvs er grunden smal er du henvist til et par hundedyre varmepumper, der absolut intet siger. Prisskiltet er så desværre som jordvarme. De billige kender vi skam, og de siger min 10 dB mere end de gode, og annullerer dermed sig selv (hvis man vil overholder BR).

 • 1
 • 0

@søren, du har ret i det med støjen, men til huse med plads omkring er de billigere. Nedlægningen af slanger er meget bekostelig. Og der er ikke altid mulighed på grunden. Så jo de er billigere.

 • 0
 • 0

Hvis der er trangt kan du ikke lave jordvarme, OG du er så henvist til de hundedyre LV'er med ekstremt lavt lydniveau. Er der masser af plads vælger du naturligvis jordvarmen. Hvor vælge noget der er ringere og har ringere holdbarhed. Montage-omkostningen er der ikke meget prisforskel på.

Slange i jorden behøver ikke være så rasende dyrt, slet ikke hvis man nedpløjer. Til et almindelig hus og med bare en nogenlunde jordkvalitet, er 4-500 meter reglen. Det koster formentlig omkring 20000,- incl moms, nedpløjet. Og for ekstra mindre end 10000,- er plænen, fræst, trumlet sået, gødet osv.

Og da selve varmepumpen så er billigere end en LV, forventet levetid er måske 50% bedre, vedligehold billigere, driftøkonomi 20% billigere, så skal man da overveje tingene ret grundigt.

Desværre er der så nogle af varmepumpesælgerne der er så vildt uvidende at de gud døde mig direkte fejlinformerer om hvad der er klogt. Kan huske jeg lavede et jordvarmeanlæg i en å-dal, med pladdervåd jord. Det spillede bare. Naboen, der så i øvrigt havde masser af plads, var blevet tilrådet (og havde) en LV'er, der så i øvrigt var af en størrelse med medførte 1 nr større tarifsikring, end den væske vand der kunne klare det. Sælgeren mente ikke jordvarme ville være så godt, når jorden var så våd (nok det dummeste jeg nogensinde har hørt).

 • 2
 • 0

Mængden af vedvarende energi til Produktionen af primær energi er steget med ca. 30.000 PJ de sidste 10 år. Men i samme periode er den samlede produktion faldet med ca 600.000 PJ. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/... Hvordan synes du at det hænger sammen med dine påstande ? Elproduktionen er i samme 10 årlige periode faldet en smule fra ca. 130.000 TJ til ca. 125.000 TJ. Hvordan synes du at det hænger sammen med dine påstande ?

@Jakob

Der tilføres 40.000 Tj møllestrøm til systemet i 2013 og det samlede energisystem varme/el kvittere ikke ved en reduktion at brændselsforbruget. Brændselsforbruget til landets strømproduktion burde gå ned med i størrelsesordnen 100.000 Tj men det sker ikke for når strømmen produceres af møllerne overgår kraftværkerne bare i store træk til at omsætte brændslerne til fjervarme.

De 86.000 Tj biomasse og affald som omsættes i energisystemet i 2013 og i 2013 yder kraftværkerne omkring 80.000 Tj el, modsat 2012 hvor produktionen var 60.000 tj.

I 2013 ender det samlede fjernvarme- og el-produktionssystem med at lægge beslag på hele 286.000 Tj brændsler for at yde 80.000 Tj el (+ møllernes 40.000 tj) og 107.000 Tj fjernvarme. Det er et voldsomt overforbrug at ressourcer for en minimal brugbar energi i form af varme og el.

Faktum er stadig hvis fjernvarmens udbredelse stod i forhold til den spildvarme som forekommer fra effektive kraftværker som ikke nedprioterer el-produktionen, så ville det samlede brændselsforbrug være mindre, når varmepumper med strøm fra netop de effektive kraftværker som yder fjernvarme varetager resten af varmebehovet i de boliger som har fjernvarme i dag.

 • 2
 • 3

Der tilføres 40.000 Tj møllestrøm til systemet i 2013 og det samlede energisystem varme/el kvittere ikke ved en reduktion at brændselsforbruget. Brændselsforbruget til landets strømproduktion burde gå ned med i størrelsesordnen 100.000 Tj men det sker ikke for når strømmen produceres af møllerne overgår kraftværkerne bare i store træk til at omsætte brændslerne til fjervarme.

@Niels Dit regnestykke passer faktisk - næsten ! Du skal bare læse hele siden i Energistyrelsens statistik for 2013. Den samlede produktion og forbrug af vedvarende energi gik fra 133.371 TJ i 2012 til 139.739 TJ i 2013. Langt den største stigning kom fra vind. Som steg knapt 4.000 TJ til ca. 40.000 TJ. Men fra 2010 til 2012 faldt den samlede produktion af primær energi med ca. 85.000 TJ. Dvs. dit "ønske" om et fald på 100.000 TJ kunne kun delvis opfyldes. Men det er trods alt ganske tæt ved. Dvs. der er intet belæg for dine efterfølgende påstande ! Og du har tilmed stort set selv fremlagt dokumentationen ud fra Energistyrelsens tal, som du ellers nægter at anerkende ?

 • 2
 • 0

Men fra 2010 til 2012 faldt den samlede produktion af primær energi med ca. 85.000 TJ. Dvs. dit "ønske" om et fald på 100.000 TJ kunne kun delvis opfyldes. Men det er trods alt ganske tæt ved.

Det er jo noget volapyk! Den samlede Danske primære energiproduktion i form af f,eks. olie fra Nordsøen har ikke noget med kraftværkernes evne til at udnytte den indfyrende energi ordentlig, at gøre.

Dvs. der er intet belæg for dine efterfølgende påstande ! Og du har tilmed stort set selv fremlagt dokumentationen ud fra Energistyrelsens tal, som du ellers nægter at anerkende ?

80.000 Tj el kræver omkring 170.000 Tj brændsler i kraftværkerne og vil kunne afsætte i omegnen af 50.000 Tj brugbar fjernvarme når en del af varmen i sommerhalvåret af gode grunde må bortventileres.

Men her skal man lige huske, hvis ikke vi havde fjernvarme så var der meget billige strøm som kunne have været købt i udlandet og danske kraftværker kunne tilbageholde produktionen og herunder at varmepumper 'kunne købe' denne billige udenlandske strøm og producere den varme boligmassen havde brug for..

Men når det samlede brændselsforbrug for 2013 ender på 285.000 Tj som indfyres i fjernvarme- og kraftværker er det en voldsom forøgelse af brændselsforbruget fra de 170.000 Tj til landets el-produktion som afgiver i størrelsesordnen 50.000 Tj fjernvarme så er det meget at øge brændselsforbruget med 115.000 Tj for at samlet afsætte 107.000 Pj i boligmassen med fjernvarme.

Hvis derimod halvdelen den afsatte varme fra fjernvarmenettet i stedet kom fra varmepumper som virkede med en cop på 7 som er mulig når der cirkuleres lunken vand til varmepumpens energioptagelse så kunne der været afsat 60.000 Tj i boligmassen ved bare at bruge 9000 Tj strøm eller 20.000 Tj brændsler.

 • 0
 • 3

Det er jo noget volapyk! Den samlede Danske primære energiproduktion i form af f,eks. olie fra Nordsøen har ikke noget med kraftværkernes evne til at udnytte den indfyrende energi ordentlig, at gøre.

          Dvs. der er intet belæg for dine efterfølgende påstande ! Og du har tilmed stort set selv fremlagt dokumentationen ud fra Energistyrelsens tal, som du ellers nægter at anerkende ?  


          80.000 Tj el kræver omkring 170.000 Tj brændsler i kraftværkerne og vil kunne afsætte i omegnen af 50.000 Tj brugbar fjernvarme når en del af varmen i sommerhalvåret af gode grunde må bortventileres.  
          Men her skal man lige huske, hvis ikke vi havde fjernvarme så var der meget billige strøm som kunne have været købt i udlandet og danske kraftværker kunne tilbageholde produktionen og herunder at varmepumper 'kunne købe' denne billige udenlandske strøm og producere den varme boligmassen havde brug for..  
          Men når det samlede brændselsforbrug for 2013 ender på 285.000 Tj som indfyres i fjernvarme- og kraftværker er det en voldsom forøgelse af brændselsforbruget fra de 170.000 Tj til landets el-produktion som afgiver i størrelsesordnen 50.000 Tj fjernvarme så er det meget at øge brændselsforbruget med 115.000 Tj for at samlet afsætte 107.000 Pj i boligmassen med fjernvarme.  
          Hvis derimod halvdelen den afsatte varme fra fjernvarmenettet i stedet kom fra varmepumper som virkede med en cop på 7 som er mulig når der cirkuleres lunken vand til varmepumpens energioptagelse så kunne der været afsat 60.000 Tj i boligmassen ved bare at bruge 9000 Tj strøm eller 20.000 Tj brændsler. 

@Niels Dit regnestykke passer simpelthen ikke. Du skulle tage og sætte dig ned og læse hele energi- statistikken. http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-... Så ville du opdage at fra 2012 til 2013 steg brændselsforbruget til el produktion med ca. 28.000 TJ (indeholdt de tidligere nævnt 4.000 TJ fra vind) Men samtidig steg el-produktionen også med ca. 14.500 TJ, og i 2013 blev lige som i 2012 ca. 73 % af fjernvarmen produceret sammen med el. Der er altså absolut intet belæg for at sige at brændslerne ikke udnyttes. Men som sædvanlig, så ender vi vel bare ud med, at du - hvis tallene ikke passer til din opfattelse af situationen- så påstår at statistikkerne fra Energistyrelsen ikke passer.

 • 3
 • 0

Der hvor det går galt for dig er at du ikke lægger det brændsel som fjernvarmeværkerne og kraftværkerne de bruger tilsammen og så trække møllestrømmen fra.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Side 13. Til el-produktionen bruges 238.406 Tj og heraf 40.044 Tj møllestrøm altså 198.362 Tj brandbart.

Side 17. Til fjernvarmeproduktionen forbruges 88.970 Tj brændsel.

Altså tilsammen 287.332 Tj som tilføres fjernvarmeværker og kraftværker. Og denne energi har ydet ca, 80.000 Tj el fra kraftværkerne og 106.674 Tj fjernvarme.

 • 0
 • 2

Der hvor det går galt for dig er at du ikke lægger det brændsel som fjernvarmeværkerne og kraftværkerne de bruger tilsammen og så trække møllestrømmen fra.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Side 13. Til el-produktionen bruges 238.406 Tj og heraf 40.044 Tj møllestrøm altså 198.362 Tj brandbart.

Side 17. Til fjernvarmeproduktionen forbruges 88.970 Tj brændsel.

Altså tilsammen 287.332 Tj som tilføres fjernvarmeværker og kraftværker. Og denne energi har ydet ca, 80.000 Tj el fra kraftværkerne og 106.674 Tj fjernvarme.

@Niels Du skulle kigge et par sider videre, til du når til side 22, hvor det endelige energiforbrug er opgjort. Som du kan se er energiforbruget til fjernvarme stort set uforandret omkring 105.000 TJ de seneste 10-12 år, selvom der er kommet omkring 10 % flere af landets boliger der har fået fjernvarme. Tilsvarende er det endelige energiforbrug til el faldet ~ 6.000 TJ i perioden. Dine tal passer bare ikke med Energistyrelsens statistik ! Men så kan man selvfølgelig bare hævde at alle de andre tager fejl :(

 • 2
 • 0

Du skulle kigge et par sider videre, til du når til side 22, hvor det endelige energiforbrug er opgjort. Som du kan se er energiforbruget til fjernvarme stort set uforandret omkring 105.000 TJ de seneste 10-12 år, selvom der er kommet omkring 10 % flere af landets boliger der har fået fjernvarme. Tilsvarende er det endelige energiforbrug til el faldet ~ 6.000 TJ i perioden. Dine tal passer bare ikke med Energistyrelsens statistik ! Men så kan man selvfølgelig bare hævde at alle de andre tager fejl :(

Mine tal de passer!

Og der bruges 287.000 Tj brændsel (ex møllestrømmen) i 2013 til at producere omkring 80.000 Tj el sammen med fjernvarmeproduktionen fra danske kraftværker og fjernvarmeværker og det er et voldsomt overforbrug af brændsler, som varmepumper kunne have gjort betydelig bedre.

Med flere og flere møller vil problemet kun blive meget værre, for jo mere strøm møllerne laver jo mindre spildvarme er der fra el-produktionen til fjernvarme.

Det som er alarmerende er at den el-produktion som møllerne ikke afsætter, nemlig kraftværkernes produktion i forhold til det samlede brandbare input i kraftværkerne (ex møllestrømmen) er faldende. f.eks. i 2000 bruger kraftværkerne samlet 260,8 Pj brændsler (ex møllestrøm) for at yde 109 Pj (Ex møllestrøm) eller kraftværkerne yder 41,7 % af brændsler til el. I 2013 forbruger værkerne 198 Pj og yder 79 Pj el eller 39,8 % ender som strøm.

Men samtidig forbrugte fjernvarmeværkerne i følge ENS statistik i 2000, 73 Pj brændsler for at afsætte 94 Pj fjernvarme i boligmassen eller en varmeandel i forhold til det brugte brændsel på 128 %.

I 2013 forbruger fjernvarmeproduktionen 89 Pj og der afsættes 106 Pj i boligmassen med fjernvarme. En varmeandel på 119 % af de forbrugte brændsler.

Konklusion: Så altså både har kraftværkerne siden år 2000 forbrugt mere brændsel til den producerede el, og på samme måde har fjernvarmeværkerne forbrugt mere brændsel til den afsatte varme i boligmassen.

OG alt dette i en situation hvor netop el-produktionen bliver mere og mere værdiløs, hvorfor meget af strømmen til landets forbrug kunne være købt i udlandet. Så altså ikke nok med at vi har fået mindre og mindre brugbar energi ud af alle de brændsler vi omsætter, men vi kunne i store dele af produktionstiden have sparet enorme mængder brændsler når vi kunne købe billig strøm i udlandet. Men det kan vi bare ikke fordi vi skal producere fjernvarme

 • 1
 • 3

Fra Skærbækværkets Grønne regnskab se http://www.xqw.dk/Coppermine1560/displayim...

Det ses med alt for klar tydelighed hvilken uholdbar situation det danske energisystem er på vej ud i.

I 2009 producerede værket 1.586 Gwh el og 3,33 Pj fjernvarme.

4 år efter i 2013 producerer værket 739 Gwh el men nu ydes 3,68 Pj fjernvarme.

Altså mere end en halvering af el-produktion og en svag stigning af varmeproduktionen..

 • 0
 • 1

@Niels Og du synes ikke, at du skylder at oplyse at den forbrugte mængde gas i 2013 også er under 2/3 af hvad den var i 2009 ?

@Jakob

JO men syntes du ikke også at det var reelt at oplyse at den boligejer som nu har fravalgt oliefyret i TVISs forsyningsområde for at kobles på fjernvarmenettet, at når han har haft et kondenserende oliefyr, så øger han energiforbruget når Skærbækværket kun får 90 % energi ud af gassen og når tabet i TVIS's forsyningsområde vel er 25 % så har man samlet øget energiforbruget med over 45 % i forhold til den individuelle løsning med oliefyret.

Når så tilmed det strøm som 'hans' fjernvarneproduktion afsætter fra en el-produktion som bliver mindre og mindre at den i perioder er ubrugelig og skal skaffes af vejen, hvorfor der er brugt ressourcer på først at producerer strømmen og efterfølgende at skaffe den af vejen. Set i den sammenhæng så begynder hans energiforbrug faretruende at fordobles i forhold til den individuelle løsning med oliefyret.

 • 2
 • 3

en syntes du ikke også at det var reelt at oplyse at den boligejer som nu har fravalgt oliefyret i TVISs forsyningsområde for at kobles på fjernvarmenettet, at når han har haft et kondenserende oliefyr, så øger han energiforbruget når Skærbækværket kun får 90 % energi ud af gassen og når tabet i TVIS's forsyningsområde vel er 25 % så har man samlet øget energiforbruget med over 45 % i forhold til den individuelle løsning med oliefyret.

Varmevirkningsgraden fra Skærbækværket er desværre faldet fra ca. 250 til ca. 180 i perioden. Men stadig langt bedre end individuelle anlæg.

 • 2
 • 1

Varmevirkningsgraden fra Skærbækværket er desværre faldet fra ca. 250 til ca. 180 i perioden. Men stadig langt bedre end individuelle anlæg.

Den klarer og skinbarlige virklighed siger at Skærbækværket kunne have lavet ekstra 300.000 Mwh strøm i 2013, hvis ikke det var for at fjernvarmebehovet ikke på nogen måde står mål med behovet for strøm. Og værket afsætter 1,024 Twh fjernvarme i 2013, hvis tabet antages 25 % i Tvis-området, så ender der 768.000 Mwh i boligerne af den varme værket afsatte.

Man har altså sat en strømproduktionsevne over styr på hele 300.000 Mwh for at lave 700 - 800.000 Mwh fjernvarme i boligerne i trekantsområdet.

Og det vanvin bruger man nu 1,8 mia for at fortsætte i højere grad, når biomasse langt overvejende omsættes til fjernvarmen, og flisens evne til el-produktion spildes..

 • 1
 • 3

Som nævnt længere oppe, en kæmpe stor grund til at der er så meget klatværk i montagen af varmepumper er at du kan tage et 2-ugers kursus på Den Jydske Haandværkerskole. Og derefter må du sætte en varmepumpe op. En kølemontør lærling, må ingengang selv sætte sådan en op, pga certifikater.

Hvem tror har mest styr på sådan en svend ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten