Salg af blanke cd'er flytter til udlandet

Copy-Dans afgifter har fuldstændig taget luften ud af det danske salg af blanke cd'er. Den melding kommer nu fra BFE, som ved at sammenligne omfanget af kopiering af musik, data og software via cd-brændere med branchens salgstal spår, at mange virksomheder i branchen må dreje nøglen om, når afgifterne for alvor slår igennem. Allan Bugge, direktør for BFE, konstaterer, at Danmarks har den skrappeste afgiftspolitik i Europa og peger på, at markedet vil ændre sig markant:

»Når den almindelige forbruger opdager, at han kan bestille en kasse cdr-skiver via Internettet hos et udenlandsk firma til under halv pris, går det ud over den danske branche,« siger han.

Baggrunden for, at BFE først nu begynder at mærke konsekvenserne af de nye afgifter, som skal kompensere musikere og andre kunstnere for eventuelle mistede indtægter i forbindelse med ulovlig kopiering, er butikkernes store lagre af afgiftsfri cd'er. Da afgiften blev indført sidste år, skyndte en række detailbutikker sig at indkøbe store mængder af de billige cd'er som siden hen er blevet tilbudt privatmarkedet. Men nu er lagrene ved at være tomme, og købelysten er tilsyneladende faldende samtidig med, at udbredelsen af cd-brændere og anvendelsen vokser.

En Gallup-undersøgelse foretaget for Brancheorganisationen Forbrugerelektronik (BFE), ser ud til at bekræfte udviklingen.

Hamstringerne af blanke cd'er førte til, at salget af blanke cd'er eksploderede til 33 mio. eksemplarer i 2000. Ifølge BFE Markedsinformation faldt engros-salget til 10 mio. i 2001 og salget for 2002 forventes at blive 7 mio. Det er et fald på trods af stigende udbredelse af brændere, som BFE forklarer med, at den danske afgift nu slår igennem.

Allan Bugge efterlyser lige konkurrencevilkår:
»Nu begynder grænsehandelen og salg via Internettet at eksplodere. Vi så hellere end afgiftspolitik, som var ensartet i Europa og eksempelvis lå på niveau med de langt lavere afgifter i Sverige og Tyskland,« siger Allan Bugge.

Han peger på, at de indførte afgifter, som også omfatter flash-kort til digitale kameraer er skæv:

»I øjeblikket er der samme afgift på begge medier. Her var det rimeligere at graduere afgifterne, så man eksempelvis ikke skal betale fuld afgift for et flash-kort, som ikke i samme omfang anvendes til kopiering af musik,« siger Allan Bugge.

Han understreger også, at det er nødvendigt at undgå sammenblanding af lovlig og ulovlig kopiering i debatten:

»Det er udelukkende den lovlige kopiering, som afgiften skal forholde sig til. Ulovligheder skal retsforfølges og ikke pålægges afgift,« siger Allan Bugge.

Hvis de nuværende eksperimenter med at kopibeskytte musik bliver til en generel praksis i musikindustrien peger Allan Bugge på, at afgifterne bør aftrappes i forhold til at kopibeskyttelsen udbredes. Han håber på, at EU-direktivet om harmonisering af visse aspekter af ophavsret, som skal implementeres i dansk lovgivning inden årets udløb, kan bane vej for differentierede og lavere afgifter.