Sæt laserkanonen på hjul og lav en 3D-model af verden

Da rådgiverne i Rambøll fik til opgave at kortlægge Remiseparken i boligområdet Urbanplanen i København, begyndte de at tænke kreativt. Boligblokke og andet beboelsesbyggeri afskærmer nemlig parken fra de sædvanlig færdselsveje, hvor en målevogn kunne have kørt. Omvendt er parken så stor og kringlet, at kortlægning ved hjælp af punktvise målinger fra stationært scanningsudstyr ville tage for lang tid.

Derfor fandt rådgiverne på at installere en roterende laserkanon bag på en ATV. Mens køretøjet kører på kryds og tværs af parken, indsamles der data i form af refleksion af laserstrålerne. Ved at kombinere denne information med data fra et gyroskop, en GPS og et inertisystem, alle tre ligeledes installeret på ATV’en, kan man fremstille en punktsky af data, der kan bruges til at lave en detaljeret 3D-model af parken.

Ingeniøren besøgte tilbage i september to Rambøll-medarbejde i Remiseparken for at se maskineriet i brug og har sidenhen modtaget resultatet af målingerne. Både billeder af ATV’en og 3D-modellerne kan ses herunder.

Den installerede laser roterer 360 grader med 20 Hz og kan måle objekter op mod 50 meter væk. Ud over laserkanonen er ATV'en udstyret med et gyroskop og to GPS-antenner, der kobler tid og sted og synkroniserer det med data fra det reflekterede laserlys. Illustration: Lasse Gorm Jensen
Kortlægningen skal bruges til at bestemme, hvordan parken og omkringliggende veje kan sikres mod skybrud. Derfor er det nødvendigt at kende til alle detaljer om parkområdets afløb, beplantning, underlag og hældninger i terrænet. Havde det ikke været for den store mængde af teknisk udstyr, kunne målingerne lige så vel have været lavet fra en selvkørende maskine som fra ATV'en. Illustration: Lasse Gorm Jensen
Ligende måleteknologi og -udstyr bliver også anvendt på både i kombination med et ekkolod, når der skal kortlægges havnebassiner. I de fleste tilfælde vil de være tilstrækkeligt at bruge stationært udstyr til at kortlægge parker, men ved mere besværligt terræn med store højdeforskellige og meget beplantning, kan det være nødvendigt at bruge en bevægelig måler, som det var tilfældet i Remiseparken. Illustration: Lasse Gorm Jensen
Til databehandling benyttes EIVA-softwaren NaviPac, der kan omsætte intensiteten af retursignalet fra laseren til at opbygge en farveskalaen, der illustrerer belægningsskift i parken. Dette billede illustrerer en asfalteret sti, der løber centralt gennem Remiseparken. Her ses tydelig forskel på stiens belægning og græsset på begge sider af stien, mens træer og en cirkelformet bænk også fremstår tydeligt. Illustration: Rambøll
Systemet opsamler 36.000 datapunkter pr. sekund, hvorfor data bliver samlet på en disk installeret direkte på ATV'en fremfor at blive sendt til en fjern computer. Detaljegraden af billederne afhænger af, hvilken hastighed ATV'en kører med, når der indsamles data. Dette billede, som viser Røde Mellemvej vest for Remiseparken, og ovenstående billede er lavet på baggrund af data indsamlet, mens ATV'en kørte 8 km/t. Illustration: Rambøll