Sære fænomener gør kvante-computere suveræne

Almindelige computere er baseret på fundamentale informationsenheder kaldet bit, og hver bit kan have værdien 1 eller 0. I en kvante­computer er information derimod indkodet i qubits, der ud over at have værdien 1 eller 0 også kan være i en superposition, altså være 0 og 1 samtidig.

En enkelt qubit er dog ikke meget bevendt, for den er kun i en superposition af to tilstande, så længe man lader den være i fred. Så snart man aflæser den, vil den enten være 0 eller 1, så på den måde rummer den ikke mere information end en almindelig bit.

Magien opstår først, når flere qubits arbejder sammen, idet de er sammenfiltrede (entangled). Både superposition og sammenfiltring er kvantemekaniske fænomener, der ikke svarer til noget, man kender fra klassisk fysik, og det er kombinationen af dem, der kan gøre en kvantecomputer ekstremt kraftfuld.

Sammenfiltrede qubits udgør et system, hvor antallet af mulige tilstande stiger med potensen af antallet af qubits. To qubits kan repræsentere fire forskellige tal samtidig, tre giver otte mulige tilstande og så fremdeles – et system med 1.000 qubits kan være i en tilstand, der repræsenterer 2^1000 værdier samtidig – et astronomisk højt tal.

Hvis så mange qubits kan sammenfiltres, og det ved hjælp af kvantegates kan lade sig gøre at manipulere med de enkelte qubits, så er vejen banet for en brugbar kvantecomputer. Med sådan en bliver det muligt at afsøge et udfaldsrum og finde den rigtige løsning på et problem langt hurtigere, end det kan lade sig gøre med en traditionel computer. I stedet for at prøve sig frem fra en ende af, kan en kvantecomputer så at sige tjekke alle mulige løsninger samtidig, og det gør den meget effektiv til visse klasser af matematiske udfordringer.