Sæddræbende creme forstyrrer hormonerne

Af Thomas Breinholt Fjern produktet fra markedet; det er for risikabelt, mener amerikanske forskere.

Sæddræbende creme er nu på listen over stoffer, der er under mistanke for at nedsætte sædkvaliteten og øge risikoen for abnormaliteter i mænds kønsmodning. Derfor mener to amerikanske professorer, at de sæddræbende produkter, der indeholder det
mistænkte stof nonylphenol, bør fjernes fra markedet. Sæddræbende creme bruges både på præparerede kondomer og som pessarcreme. Homosexuelle mænd bruger det også i vidt omfang som glidecreme, da det virker antibakterielt og formodes at ødelægge
HIV-virus.

  • Så længe man har alternative midler til rådighed, bør man holde helt op med at anvende nonylphenol-præparater. Det er alt for risikabelt, siger associate professor på Tufts University Dr. Ana Soto og professor Carlos Sonnenschein til Ingeniøren.

De opdagede allerede i 1989, at nonylphenol selv i ganske små doser virker som det kvindelige kønshormon østrogen på menneskeceller.

STORE KONCENTRATIONER

De fleste sæddræbende cremer indeholder stoffet nonoxynol-9, der kan nedbrydes biologisk til bl.a. nonylphenol.

Ifølge de amerikanske forsøg udført på Tufts University stimulerer nonylphenol til forøget vækst af brystcancerceller i koncentrationer helt ned til 0,04-0,05 mg/kg. Til sammenligning er koncentrationen af nonoxynol-9 i en 'normaldosis' ved et samleje
ca. 80 mg, hvilket for en person af normalstørrelse vil svare til ca. 10 gange den virksomme koncentration, hvis hele mængden blev absorberet og nedbrudt til nonylphenol.

Afdelingsforstander i Levnedsmiddelstyrelsen John Christian Larsen anser det for sandsynligt, at en vis mængde vil blive absorberet - særligt ved homosexuel praksis, hvor cremen kan komme i blodkontakt. Alligevel mener han, at det er for tidligt at
udtale sig om de sundhedsmæssige konsekvenser.

  • Der er ingen tvivl om, at nonylphenolforbindelser virker østrogent på cellekulturer af menneskevæv. Men derfra til også at sige, at det virker på samme måde i menneskekroppen er ikke helt så ligetil, siger han.

  • Det afgørende er, hvormeget nonoxynol, der optages og nedbrydes inde i kroppen. Og det er der mig bekendt ikke lavet nogen direkte undersøgelser af, siger John Christian Larsen.

Han tilføjer, at Levnedsmiddelstyrelsen allerede i 1987 undersøgte nonoxynol-9 for fosterskadende effekter på rotter. Undersøgelsen viste dengang, at høje doseringer på 250-500 mg/kg nonoxynol-9 pr. dag havde toksiske og derigennem
reproduktionsskadelige virkninger på forsøgsdyrene.

  • Men i de forsøg undersøgte vi ikke eventuelle østrogene virkninger, så dem kan man ikke automatisk udelukke, siger John Christian Larsen.

STOFFER GÅR I FISK Forsøg udført på fiskeceller på Brunel University i England i 1993 tyder på at nonoxynol nedbrydes til det østrogene nonylphenol. I tidsskriftet Aquatic Toxicology (nr. 27 1993) rapporterer professor John Sumpter, at nonoxynol i løbet
Forsøg udført på fiskeceller på Brunel University i England i 1993 tyder på at nonoxynol nedbrydes til det østrogene nonylphenol. I tidsskriftet Aquatic Toxicology (nr. 27 1993) rapporterer professor John Sumpter, at nonoxynol i løbet
af 4 dage nedbrydes til nonylphenol af leverceller, og at den østrogene virkning derfor er ens for de to kemikalier. John Sumpter nævner herudover, at det er særdeles sandsynligt, at nonylphenol bioakkumuleres i humant fedtvæv.

Produktchef Lars Voldum fra firmaet Cilag, der producerer en række sæddræbende produkter med nonoxynol-9, har aldrig hørt om problemet med hormoneffekterne. Han oplyser, at firmaet sælger ca. 14-15.000 tuber pessarcreme årligt.

Miljøstyrelsen har på baggrund af den store uvidenhed om østrogenlignende stoffer bedt John Christian Larsen i samarbejde med professor Niels Skakkebæk fra Rigshospitalet vurdere, hvor stort sundhedsproblemet er. De vil nu inddrage sæddræbende creme i
undersøgelsen, der ventes færdig til foråret.