Sådan tæsker Maersk de andre rederier

Der er særdeles gode grunde til, at containerrederiet Maersk Line går aggressivt ind i kampen om at sejle med de mest miljøvenlig containerskibe i verden. For hvis miljøkravene til de store og små skibe strammes endnu mere, kan mindre forudseende konkurrenter for alvor blive sejlet agterud.

Det er i det lys, at sidste uges ordre fra Maersk på ti megaskibe skal ses. For der var ikke blot tale om de største containerskibe, vi endnu har set, men også om skibe med en miljøstandard og effektivitet, som har slået den internationale skibsverden med forbløffelse.

Som noget relativt nyt har Maersk selv været mere end almindeligt åbne omkring de teknologiske nyskabelser, den nye flåde af megaskibe vil blive udstyret med. Faktisk er den ellers meget sparsommelige virksomhed parat til at bruge 30 mio. dollar ekstra pr. skib for at ramme en høj miljøprofil. Penge, som direktøren for koncernens enhed for skibsteknologi, Bo Cerup-Simonsen, åbent har sagt, ikke var strengt nødvendige for at leve op til gældende krav.

Læs også: Her er Maersks Triple-E Class

Hvorfor nu?

Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvorfor Maersk netop nu kaster sig ud i en nærmest aggressiv miljøstrategi. Hidtil har omkostninger og driftssikkerhed været de parametre, rederiet har vægtet højst, når der skulle købes nye skibe. Men der er særdeles gode grunde til, at miljø nu er kommet højt op på dagsordenen:

Pres fra myndigheder: Lige så længe miljø har været på dagsordenen, har skibstransport kunnet bryste sig af en ekstremt lav CO2-emission pr. transporteret ton varer.

Men hvor kraftværker og landtransport igennem de sidste 20 år har gennemgået en voldsom reduktion i udledningen af svovl og NOx, så gik skibstransporten stort set fri. Det er slut nu. Nye strenge krav til udledning af svovl og NOx kræver ny teknologi om bord. Næste skridt bliver reduktion af CO2-udledningen - skibene skal simpelthen være mere energieffektive.

Højere energipriser: Hvis olien er billig, mister energieffektivitet betydning som konkurrenceparameter. Men med stigende oliepriser vil skibstransporten kunne konkurrere på, hvem der har de mest energieffektive skibe. Brugen af dyr bunkerolie med meget lavt svovlindhold vil yderligere give en gevinst til de skibe, som udnytter de kostbare dråber bedst.

Pres fra kunder: Internationale forretningskæder som Walmart, Tesco og Ikea får transporteret millioner af ton varer på verdenshavene hvert år. Men hvis de samtidig skal kunne præsentere en grøn miljøprofil, nytter det ikke noget, at containerne er fragtet på osende plimsollere. Det kan rederier, som miljømæssigt er fremme i skoene, udnytte.

Dansk cleantech skal sejre

Derfor presser de store rederier og den danske rederiforening på for at få strammet de internationale miljøkrav. For selv om skibstransporten relativt sent har accepteret, at den ikke kan slippe uden om miljøkrav, så står de danske rederier temmelig godt rustet. Blandt andet har samarbejdsprojektet 'Green Ship of the Future' været med til at skabe den knowhow, som skal sikre, at Maersk og de andre store danske rederier i fremtiden kan tæske konkurrenterne med en grøn profil.