Sådan skal uheld med elbiler håndteres

Som brandmand eller Falck-redder kan man sikkert godt ryste på hånden, hvis en batteribrand skal slukkes eller en elbil klippes i stykker for at redde fastklemte passagerer ud. For med udsigt til flere og flere køretøjer, hvor el er det primære drivmiddel, skal landets redningstjenester til at håndtere udheld og brand på helt nye måder.

Derfor har Beredskabsstyrelsen netop udsendt en vejledning i, hvordan uheld med elkøretøjer skal håndteres.

En af de redningsfolk, der kan komme ud til ødelagte og brændende elbiler, er Frank Pedersen fra Vestegnens Brandvæsen. Han har allerede været på kursus og ser med sindsro på kommende redningsopgaver med elkøretøjer:

»I princippet er elbiler jo ikke farligere end andre biler. Der er faremomenter, som vi skal kunne håndtere, hvad enten det er elkabler eller en benzintank, der lækker,« siger han til ing.dk.

Se først om det er en elbil - løft den derefter
I første omgang gælder det om at indentificere, hvad bilen kører på. Det gælder både el-, hybrid- og brændselscellebiler.

Frigørelse af fastklemte personer indebærer ofte, at dele af den forulykkede bil klippes i stykker. Men hvis netop det stykke af bilen, der klippes over, indeholder strømførende kabler fra bilens batteripakke, kan det være katastrofalt for redningsmandskabet. Derfor skal alle sikkerhedsafbrydere identificeres og afbrydes.

Men her har brandmand Frank Pedersen en indvending:

»Både logo og sikkerhedsafbryder kan være temmelig svære at finde, hvis biler er blevet revet midt over eller knust af en lastbil,« siger han og understreger, at det først og fremmest gælder om at få bilen løftet op, så den ikke begynder at køre, fordi der ved et uheld kommer strøm til elmotoren.

Hold afstand til batteribrand

Et af de kritiske punkter, hvor redningsmandskabet skal være særlig opmærksomt, er brand både i bilen og i selve batteripakken. Afstanden til batteripakken skal være mindst fem meter, og temperaturen i batteripakken skal følges nøje af hensyn til risikoen for dekomponering af cellerne og dermed risiko for tryksprængning.

I de specielle tilfælde, hvor der er tale om en brændselscellebil, skal redningsmandskabet være særlig opmærksomt på brintslanger og brinttank. Normal vil brinttankens sikkerhedsventil blive udløst ved temperaturer på over 100 grader C og tanken tømme sig af sig selv. Det kan tage helt op til fem minutter.

Dokumentation

Beredskabsstyrelsens vejledning om indsatsen ved uheld med elkøretøjer